Byla 2-1003/2012
Dėl prievolės tinkamo įvykdymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutarties, kuria atsakovą V. D. atleido nuo žyminio mokesčio dalies (17387 Lt) už apeliacinį skundą sumokėjimo, o daliai (5000 Lt) žyminio mokesčio nustatė terminą sumokėti, pagal ieškovo akcinės bendrovės SEB banko ieškinį atsakovui V. D. (tretysis asmuo – bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Sklypuva“) dėl prievolės tinkamo įvykdymo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu tenkino ieškovo AB SEB banko ieškinį ir priteisė iš atsakovo V. D. 1888742,30 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22887 Lt žyminio mokesčio bei valstybės naudai 16,65 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

5Vilniaus apygardos teisme 2012-02-03 buvo gautas atsakovo V. D. apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo.

6Vilniaus apygardos teismas 2012-02-07 nutartimi nustatė apeliantui V. D. 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus ieškinio trūkumus – sumokėti trūkstamą 22687 Lt žyminio mokesčio dalį už apeliacinio skundo padavimą ir pateikti teismui tai patvirtinantį dokumentą.

7Vilniaus apygardos teisme 2012-02-23 buvo gautas atsakovo V. D. prašymas iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą, kuriame nurodyta, kad apeliantui žyminio mokesčio suma yra ypatingai didelė, jos sumokėti nėra galimybių, apeliantas neturi tiek piniginių lėšų, be to turi išlaikyti nepilnametę dukrą ir dukrą studijuojančią universitete. Papildomai apeliantas sumokėjo 300 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios 22 387 Lt žyminio mokesčio dalies prašo atleisti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 28 d. nutartimi atsakovą V. D. atleido nuo žyminio mokesčio dalies (17 387,00 Lt) už apeliacinį skundą sumokėjimo ir nustatė atsakovui V. D. terminą iki 2012 m. kovo 16 d. 5000 Lt žyminiam mokesčiui sumokėti ir tai patvirtinančiam įrodymui pateikti. Teismas nurodė, kad Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Ji realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką. CPK 83 straipsnio trečioji dalis numato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo; prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas; prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Teismo vertinimu, atsakovo (apelianto) V. D. prašymas yra iš dalies motyvuotas ir pagrįstas, kadangi pridėti ne visi įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Iš atsakovo pateiktos pažymos dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo UAB „Aitura“ darbuotojui V. D. teismas nustatė, kad atsakovo realių pajamų vidurkis sudaro 2480,00 Lt. Atsakovui priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g.62. Tačiau teismui nėra pateikta visų išsamių patvirtinančių įrodymų apie atsakovo ir jo šeimos narių turtinę padėtį, kurie leistų teismui spręsti apie negalimumą iš viso sumokėti žyminį mokestį ir apibūdintų sunkią atsakovo finansinę padėtį. Nėra duomenų, koks apskritai kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas priklauso atsakovui ir jo sutuoktinei (nepateikta visų išrašų iš VĮ „Registrų centras“, VĮ „Registra“, banko sąskaitų ir pan.). Vien tai, kad apeliantas turi kreditorinių įsipareigojimų bankui ir kartu su sutuoktine išlaiko nepilnametę dukrą ir dukrą studijuojančią universitete, bet neturint visos kitos įrodomosios informacijos apie atsakovo ir jo šeimos turimas lėšas, teismas nurodė, kad negalima daryti išvados, jog V. D. neturi jokių galimybių sumokėti trūkstamą dalį žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir tai nesudaro teismui padaryti išvadą apie labai sunkią apelianto turtinę padėtį. Teismas pažymėjo, kad mokėtino žyminio mokesčio suma (22 887,00Lt) apriboja atsakovų teisę skųsti byloje priimtą sprendimą, todėl atsižvelgiant į atsakovų turtinę padėtį, sprendė, kad yra pakankamas pagrindas atleisti juos nuo ženklios žyminio mokesčio dalies (17 387,00 Lt) sumokėjimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas V. D. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą spręsti iš esmės - atleisti jį nuo 22387 Lt žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą. Atskirajame skunde atsakovas nurodo šiuos argumentus:

121. Teismas nepagrįstai nustatė, kad apeliantas gali sumokėti 5000 Lt dydžio žyminį mokestį, tokia teismo išvada prieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

132. Teismo nutarties motyvai dėl tam tikrų įrodymų nepateikimo, apelianto nuomone, prieštarauja nepiktnaudžiavimo valdžia, teisingumo ir protingumo principams.

143. Nesuprantami teismo motyvai dėl nepateiktų įrodymų apie šeimos narių turtinę padėtį, nes byloje dalyvauja apeliantas asmeniškai, o ne jo šeima. Šeimos nariai neišlaiko apelianto ir neturi pareigos išlaikyti, todėl šeimos turtinės padėties nustatymas neturi jokios reikšmės.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB SEB bankas prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė mokėtiną žyminio mokesčio sumą. Apeliantas yra verslininkas, pagrindinio skolininko vienintelis steigėjas ir administracijos vadovas (direktorius). Spręsdamas atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo klausimą, pirmosios instancijos teismas siekė ištirti visumą bylos aplinkybių, įvertinti visus būtinus atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagrindžiančius įrodymus, tačiau apeliantas sąmoningai neteikė įrodymų.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria iš dalies tenkintas apelianto prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

19Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Be to, CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. CPK 83 straipsnio trečioji dalis numato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo; prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas; prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.

20Sprendžiant atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo klausimą turi būti įvertinama turtinė prašančiojo asmens padėtis, todėl pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, tai yra reikalingumą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tenka prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Teismas asmens turtinę padėtį turi įvertinti analizuodamas pateiktų įrodymų visumą. Šio instituto tikslas – atleidimas nuo prievolės sumokėti žyminį mokestį, jei asmuo dėl turtinės padėties neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį. Todėl turi būti vertinama ne tik apelianto atskirai, bet visas jo šeimos turimas turtas bei pajamos.

21Nagrinėjamu atveju apeliantas pateikė prašymą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Bylos duomenimis jis yra sumokėjęs už paduodamą apeliacinį skundą dalį (500,00 Lt) žyminio mokesčio. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi minėtas prašymas tenkintas iš dalies, apeliantas atleistas nuo dalies žyminio mokesčio (17387,00 Lt) už apeliacinį skundą sumokėjimo, bei nustatytas terminas sumokėti – 5000,00 Lt.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 83 str. 3 d. teismas turi teisę tik iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Su prašymu atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, norėdamas pagrįsti savo sunkią turtinę padėtį, apeliantas pirmosios instancijos teismui kartu su prašymu pateikė pažymą apie gaunamą darbo užmokestį, susitarimą su AB DnB NORD banku dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo, nekilnojamojo turto registro išrašą, bei dukrų Akvilės ir Aistės gimimo liudijimus. Apeliantui nepateikus duomenų apie jo turimą visą registruotiną (tarp jo ir kilnojamąjį) turtą, gaunamas pajamas iš šio bei kito turto, turimas akcijas ir kitus vertybinius popierius, sąskaitas kredito įstaigose (su istorija), daryti išvadą pagal pateiktus duomenis, kad apelianto turtinė padėtis yra labai sunki ir dėl to reikėtų jį atleisti nuo didesnės dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, nėra galimybės (CPK 12 str.). Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija laiko, kad apeliantas neįrodė, jog apeliacinio skundo pateikimo momentu jo turtinė padėtis buvo labai sunki ir dėl to sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė terminą sumokėti dalį, t. y. – 5000,00 Lt žyminio mokesčio.

23Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės teisės normas. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį.

24Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo terminas pasibaigė, apeliantui nustatomas naujas terminas sumokėti žyminį mokestį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nustatyti apeliantui V. D. terminą iki 2012 m. rugsėjo 30 d. sumokėti 5000 Lt dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą bei pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinantį įrodymą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu tenkino ieškovo... 5. Vilniaus apygardos teisme 2012-02-03 buvo gautas atsakovo V. D. apeliacinis... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012-02-07 nutartimi nustatė apeliantui V. D. 7... 7. Vilniaus apygardos teisme 2012-02-23 buvo gautas atsakovo V. D. prašymas iš... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 28 d. nutartimi atsakovą V. D.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas V. D. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 12. 1. Teismas nepagrįstai nustatė, kad apeliantas gali sumokėti 5000 Lt dydžio... 13. 2. Teismo nutarties motyvai dėl tam tikrų įrodymų nepateikimo, apelianto... 14. 3. Nesuprantami teismo motyvai dėl nepateiktų įrodymų apie šeimos narių... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB SEB bankas prašo skundą atmesti, teismo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 19. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 20. Sprendžiant atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo klausimą turi būti... 21. Nagrinėjamu atveju apeliantas pateikė prašymą atleisti jį nuo dalies... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 83 str. 3 d. teismas turi teisę tik... 23. Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė... 24. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 26. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.... 27. Nustatyti apeliantui V. D. terminą iki 2012 m. rugsėjo 30 d. sumokėti 5000...