Byla I-993-243/2013
Dėl 2013-06-06 įsakymo Nr. 16VĮ-(14.16.2.)-115 „Dėl 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N25/95-0234 nutraukimo“ panaikinimo ir spręsdama skundo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjos UAB „Karolinos turas“ skundu atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemė ūkio ministerijos Palangos skyriui dėl 2013-06-06 įsakymo Nr. 16VĮ-(14.16.2.)-115 „Dėl 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N25/95-0234 nutraukimo“ panaikinimo ir spręsdama skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Karolinos turas“ skundu prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemė ūkio ministerijos Palangos skyriaus vedėjos 2013-06-06 įsakymą Nr. 16VĮ-(14.16.2.)-115 „Dėl 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N25/95-0234 nutraukimo“. Skundo reikalavimą grindžia Lietuvos Respublikos CK 6.217, 6.565 straipsnių, Žemės įstatymo 9 straipsnio 13 dalies, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260, 38.13 punkto nuostatų pažeidimu. Iš skundžiamo akto turinio matyti, jog priimtas, remiantis CK 6.565 straipsniu ir Palangos miesto apylinkės teismo 2012-03-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6-890/2012 bei Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1331-479/2012.

3Lietuvos Respublikos ABTĮ 15 straipsnis nustato bylų, priskirtų administracinių teismų kompetencijai, kategorijas. Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama atsižvelgiant ne vien tik į ginčo subjektą, bet ir į teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, teisinę prigimtį ir pobūdį (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, CPK 22 straipsnis). Administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, apima ir tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio. Nagrinėjamu atveju iš ginčijamo įsakymo turinio matyti, kad juo viešojo administravimo subjektas Nacionalinės žemės tarnybos Palangos skyriaus vedėja nusprendė nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį prieš terminą. Pareiškėja skundą grindžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų reglamentuojančių žemės nuomos sutarčių nutraukimą nuostatomis. Teismo vertinimu, žemės nuomos teisiniai santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai, o ginčai, kylantys iš tokių teisinių santykių, savo teisine prigimtimi yra civiliniai, todėl skundo reikalavimas panaikinti ginčijamą įsakymą yra civilinio pobūdžio. Toks ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos.

4Skundas atsisakytinas priimti Lietuvos Respublikos ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, nes byla nepriskirtna administraciniam teismui. Pareiškėjai dėl ginčo išsprendimo siūlytina kreipis į Palangos miesto apylinkės teismą.

5Skundas atsisakytas priimti, todėl pareiškėjai grąžintinas 2013-06-26 mokėjimo nurodymu Nr. 8450 Swedbank AB sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 105 – 106 straipsniais,

Nutarė

7atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „Karolinos turas“ skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemė ūkio ministerijos Palangos skyriui dėl 2013-06-06 įsakymo Nr. 16VĮ-(14.16.2.)-115 „Dėl 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N25/95-0234 nutraukimo“ panaikinimo,

8grąžinti skundą su pridėtais priedais pareiškėjai UAB „Karolinos turas“, teismo nutarčiai įsiteisėjus,

9grąžinti pareiškėjai UAB „Karolinos turas“, kodas 120337848, 100 Lt ( vieną šimtą litų) žyminį mokestį, sumokėtą 2013-06-26 mokėjimo nurodymu Nr. 8450 Swedbank AB, kurio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

10Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai