Byla e2S-1123-254/2019
Dėl atliktų darbų trūkumų šalinimo, išlaidų atlyginimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Saulės projektas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-9264-285/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Saulės projektas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gipura“ dėl atliktų darbų trūkumų šalinimo, išlaidų atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 8 d. sprendimu už akių visiškai tenkino ieškovės UAB „Saulės projektas“ ieškinį – priteisė iš atsakovės UAB „Gipura“ 1 634 Eur atliktų darbų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 634 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. kovo 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 37 Eur bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė UAB „Saulės projektas“, atstovaujama advokato G. Č., 2019 m. balandžio 8 d. kreipėsi į teismą, prašydama priimti papildomą sprendimą ir priteisti iš atsakovės UAB „Gipura“ 435,60 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Nurodė, kad priimant sprendimą už akių nebuvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas. Byla buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka tą pačią dieną, apie teismo posėdį ieškovė nebuvo informuota, todėl nebuvo galimybės pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, nors prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo išreikštas ieškinyje.

9II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 9 d. nutartimi prašymo netenkino. Nutartį teismas grindė šiais argumentais:

123.1.

13Teismas išsprendė ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, t. y. priteisė ieškovei sumokėtą žyminį mokestį. Kitų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų teismas, priimdamas sprendimą už akių, neturėjo.

143.2.

15Ieškovė, ieškinyje išdėsčiusi prašymą priimti sprendimą už akių, turėjo galimybę numatyti, kad toks sprendimas gali būti priimtas.

163.3.

17Ieškovė bylą inicijavo elektronine forma, tai reiškia, kad turėjo galimybę sekti bylos eigą.

183.4.

19Ataskaita, sąskaita už atliktus darbus ir apmokėjimas už juos buvo parengti dar iki teismo sprendimo už akių priėmimo, todėl nesant duomenų, dėl kokių priežasčių jie nebuvo pateikti anksčiau, papildomo sprendimo priėmimas negalimas.

204.

21Ieškovė UAB „Saulės projektas“, atstovaujama advokato G. Č., prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. balandžio 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti papildomą sprendimą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

224.1.

23Ieškovė negalėjo ir neprivalėjo žinoti, kad bus priimtas sprendimas už akių, nes pagal proceso teisės normas sprendimo už akių priėmimas yra teismo teisė, bet ne pareiga.

244.2.

25Tokiu procesiniu sprendimu pirmosios teismas nukrypo nuo bendrai formuojamos apylinkės teismų praktikos kitose civilinėse bylose, kuriose analogiškomis aplinkybėmis buvo priimti papildomi sprendimai (Kauno apylinkės teismo civ. bylos Nr. e2-25995-921/2018, Nr. e2-22030-451/2018, Vilniaus rajono apylinkės teismo civ. byla Nr. e2-3151-860/2018 ir kt.). Taip pat neatsižvelgė ir bendrai formuojamą apygardos teismų praktiką (pvz. Vilniaus apygardos teismo civ. byloje Nr. e2S-412-661/2019).

26III.

27Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

285.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

306.

31Ginčo esmė – teismo nutarties atsisakyti priimti papildomą teismo sprendimą teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 263 straipsnis).

327.

33Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Taigi, papildomo sprendimo priėmimo galimybė yra siejama su teismo sprendimo trūkumų ištaisymu, t. y. priėmus sprendimą ir pastebėjus, jog tam tikri ieškiniu ar kitu procesiniu dokumentu keliami klausimai nebuvo išspręsti teismo sprendimu ar bylą užbaigiančia nutartimi, tiek teismo iniciatyva, tiek bylos šalių prašymu yra galimybė priimti papildomą sprendimą.

348.

35Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad dėl išlaidų advokato (advokato padėjėjo) pagalbai apmokėti priteisimo šalis turi teismui raštu pateikti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pagal bendrąją taisyklę šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir atitinkamus įrodymus šalys gali pateikti bet kuriuo proceso metu, iš karto dėl visų išlaidų ar dalimis, svarbu, kad kiekvienoje instancijoje tai būtų padaryta iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2016, 20 punktas).

369.

37Taigi papildomas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų neabejotinai turi būti priimtas tais atvejais, kai prašymas dėl jų priteisimo ir dydį patvirtinantys įrodymai buvo pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. CPK 277 straipsnio 1 dalyje nustatytas baigtinis papildomo sprendimo priėmimo pagrindų sąrašas, todėl tik nesant šioje teisės normoje nurodytų pagrindų papildomas sprendimas negalimas. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje išdėstė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau jas pagrindžiančius įrodymus pateikė jau po sprendimo už akių priėmimo.

3810.

39Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje taip pat pateikiama neformalaus šioje byloje aktualių proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklė, pagal kurią CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad būtų paneigta asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisė gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, be kita ko, išlaidų advokato pagalbai, atlyginimą. Dėl to CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikomos, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207/2015; 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2016, 22 punktas, 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2013).

4011.

41Įstatyminis draudimas priteisti bylinėjimosi išlaidas, į bylą laiku nepateikus jų faktą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, kasacinio teismo praktikoje aiškinamas kaip nepaneigiantis asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisės gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, be kita ko, išlaidų advokato pagalbai, atlyginimą ir pasibaigus procesui byloje, kurioje teikta teisinė pagalba, jeigu jis neturėjo galimybės įrodymus apie patirtas išlaidas pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015).

4212.

43Taigi turi būti nustatomos reikšmingos aplinkybės, įrodančios, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o jeigu tokių nenustatoma, pripažįstama, kad asmuo prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė dėl neatidumo ir nerūpestingumo, kas nulemia tokio prašymo netenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378-701/2017, 29 punktas).

4413.

45Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. balandžio 20 d. sprendimu už akių išsprendė žyminio mokesčio priteisimo klausimą, tačiau nenagrinėjo ir nesprendė dėl kitų ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų. Šiuo atveju apeliantei nebuvo pranešta apie teismo posėdį, dėl to apeliantė neteko galimybės pateikti turėtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus bei prašymą atlyginti šias išlaidas. Aptariamos aplinkybės teismo turėjo būti laikomos reikšmingomis, sprendžiant dėl papildomo sprendimo priėmimo.

4614.

47Nepaisant to, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti papildomą sprendimą, nenustatęs apeliantės nurodyto pagrindo (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas) – teismo sprendimo trūkumo dėl bylinėjimosi išlaidų. Teismas padarė išvadą, kad byla buvo vedama elektronine forma, ieškovės atstovas advokatas turėjo galimybę sekti jos eigą ir matyti, kad atsakovė nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės ieškinyje išreikštu prašymu gali būti priimtas sprendimas už akių, todėl bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai galėjo būti pateikti iki 2019 m. balandžio 8 d. sprendimo už akių priėmimo, be to, ir iš pateiktų dokumentų matyti, kad bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos dar 2019 m. kovo 20 d. Sutikti su tokiu teisiškai reikšmingų aplinkybių vertinimu negalima.

4815.

49Nagrinėjamu atveju, nors ieškovė iki priimant sprendimą už akių nepateikė teismui jos turėtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai pagrindžiančių duomenų, tačiau vien tik ši aplinkybė negali būti teisinis pagrindas neatlyginti ieškovui bylinėjimosi išlaidų, nes toks reikalavimas buvo nurodytas ieškinyje. Vadovaujantis CPK nuostatomis, priimant sprendimą už akių, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka apie posėdį šalių iš anksto neinformuojant, kas reiškia, kad neturėdama informacijos apie posėdžio datą ir laiką, apeliantė neturėjo galimybės iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikti įrodymų, patvirtinančių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį. Todėl sutiktina su apeliantės argumentais, jog ji įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, nes nežinojo, kad atsakovas nepateiks atsiliepimo ir teismas priims sprendimą už akių, kai sprendimo už akių priėmimas proceso įstatymo prasme yra tik teismo teisė, bet ne pareiga. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytų aplinkybių kontekste turi būti taikomas ir CPK 277 straipsnis bei priimtas papildomas teismo sprendimas, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ieškinyje prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, o jų dydį pagrindžiantys dokumentai nepateikti vien dėl to, kad ieškinys buvo patenkintas priimant sprendimą už akių rašytinio proceso tvarka.

5016.

51Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad apeliantė galėjo dokumentus, patvirtinančius išlaidas, pateikti anksčiau, teisiškai nepagrįstas, nes pateikti tokius dokumentus teismui iš karto po apmokėjimo yra šalies teisė, bet ne pareiga (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-327-180/2017).

5217.

53Pažymėtina, kad išlaidos, skirtos byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusio advokato teisinei pagalbai apmokėti, yra su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos ir, jeigu yra pateiktas prašymas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bei šių išlaidų dydį (realumą) patvirtinantys įrodymai, jų atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas. Nustačius, kad mokama advokato teisinė pagalba byloje dalyvavusiam asmeniui buvo suteikta, yra pagrindas priteisti byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavimo išlaidas.

5418.

55Byloje pateiktas išrašas iš sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo patvirtina, kad byloje ieškovei buvo teikiamos teisinės paslaugos. Pateikta suteiktų paslaugų 2019 m. kovo 6 d. ataskaita, 2019 m. kovo 7 d. sąskaita už teisines paslaugas APB19 Nr. 153 bei 2019 m. kovo 20 d. lėšų pervedimo nurodymo kopija nesudaro pagrindo abejoti, kad šiuo mokėjimo nurodymu yra apmokėta būtent ieškovo patirta 435,60 Eur atstovavimo išlaidų už teisinę pagalbą suma.

5619.

57CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Rekomendacijų 7 punktas). Ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų suma neviršija nustatytų maksimalių dydžių už ieškinio parengimą (Rekomendacijų 8.2 punktas)

5820.

59Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaujantis paminėtu teisiniu reglamentavimu bei teismine praktika, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti papildomą sprendimą, netinkamai aiškindamas ir taikydamas procesines teisės normas, reglamentuojančias papildomo sprendimo priėmimą, todėl skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – priimamas papildomas sprendimas ir iš atsakovės UAB „Gipura“ ieškovei UAB „Saulės projektas“ priteisiama 435,60 Eur teisinės pagalbos išlaidų (CPK 329 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

6021.

61Patenkinus ieškovės atskirąjį skundą, ieškovei taip pat priteistinos 217,80 Eur bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme (Rekomendacijų 2, 7, 8.16 punktai, CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas)

62Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

63Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

64Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Saulės projektas“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo tenkinti.

65Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Gipura“ (j. a. k. 135739991) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Saulės projektas“ (j. a. k. 302546467) 435,60 Eur (keturis šimtus trisdešimt penkis eurus, 60 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

66Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Gipura“ (j. a. k. 135739991) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Saulės projektas“ (j. a. k. 302546467) 217,80 Eur (du šimtus septyniolika eurų, 80 ct) ) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

67Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 8 d. sprendimu už akių visiškai... 7. 2.... 8. Ieškovė UAB „Saulės projektas“, atstovaujama advokato G. Č., 2019 m.... 9. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 9 d. nutartimi prašymo netenkino.... 12. 3.1.... 13. Teismas išsprendė ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 14. 3.2.... 15. Ieškovė, ieškinyje išdėsčiusi prašymą priimti sprendimą už akių,... 16. 3.3.... 17. Ieškovė bylą inicijavo elektronine forma, tai reiškia, kad turėjo... 18. 3.4.... 19. Ataskaita, sąskaita už atliktus darbus ir apmokėjimas už juos buvo parengti... 20. 4.... 21. Ieškovė UAB „Saulės projektas“, atstovaujama advokato G. Č., prašo... 22. 4.1.... 23. Ieškovė negalėjo ir neprivalėjo žinoti, kad bus priimtas sprendimas už... 24. 4.2.... 25. Tokiu procesiniu sprendimu pirmosios teismas nukrypo nuo bendrai formuojamos... 26. III.... 27. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. 5.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. 6.... 31. Ginčo esmė – teismo nutarties atsisakyti priimti papildomą teismo... 32. 7.... 33. Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas, priėmęs byloje... 34. 8.... 35. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad dėl išlaidų advokato (advokato... 36. 9.... 37. Taigi papildomas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų neabejotinai turi... 38. 10.... 39. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje taip pat pateikiama neformalaus... 40. 11.... 41. Įstatyminis draudimas priteisti bylinėjimosi išlaidas, į bylą laiku... 42. 12.... 43. Taigi turi būti nustatomos reikšmingos aplinkybės, įrodančios, kad asmuo... 44. 13.... 45. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m.... 46. 14.... 47. Nepaisant to, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti papildomą... 48. 15.... 49. Nagrinėjamu atveju, nors ieškovė iki priimant sprendimą už akių... 50. 16.... 51. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad apeliantė galėjo dokumentus,... 52. 17.... 53. Pažymėtina, kad išlaidos, skirtos byloje dalyvaujančiam asmeniui... 54. 18.... 55. Byloje pateiktas išrašas iš sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo... 56. 19.... 57. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 58. 20.... 59. Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaujantis paminėtu... 60. 21.... 61. Patenkinus ieškovės atskirąjį skundą, ieškovei taip pat priteistinos... 62. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 63. Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartį panaikinti ir... 64. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Saulės projektas“ prašymą... 65. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Gipura“ (j. a. k.... 66. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Gipura“ (j. a. k.... 67. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....