Byla 2A-1007-115/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Dalios Višinskienės, Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Andriui Juoniui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (ieškovo) UAB „IVETRA ir Ko“ ir trečiojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2609-465/2009 pagal ieškovo UAB „IVETRA ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB „ILOKAS“, dalyvaujant trečiajam asmeniui ieškovo pusėje UAB DK „PZU Lietuva“ dėl įsiskolinimo už pervežimo paslaugas priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas UAB „IVETRA ir Ko“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „ILOKAS“ minėtą 16.659,76 Lt. įsiskolinimą, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (b.l.30-31).

5Nurodė, kad šalys 2008 m. liepos 29 d. sudarė Krovinių pervežimo sutartį. Ieškovas su draudimo kompanija “PZU Lietuva” 2007 m. lapkričio 16 d. buvo sudaręs vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartį. Nurodė, kad atsakovo užsakymu atliko du krovinių pervežimus maršrutu Italija – Lietuva – Rusija. Už suteiktas pervežimo paslaugas atsakovui buvo pateiktos dvi PVM sąskaitos – faktūros dėl 16.718,46 Lt ir 16.659,76 Lt apmokėjimo. Vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, atsakovas sumokėjusi 16.718,46 Lt, o kita sąskaita dėl 16.659,76 Lt liko neapmokėta.

6Atsakovas UAB „ILOKAS“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l.48-50).

7Atsakovas UAB „ILOKAS“ pareiškė ieškovei priešieškinį (b.l.88-90), kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 1.647,20 EUR nuostolius Europos sąjungos valiuta (eurais), 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pervežimo metu buvo apgadinta krovinio dalis, kas buvo konstatuota atitinkamu aktu ir nurodyta tarptautiniame krovinio gabenimo važtaraštyje Nr.0003447, grafoje, pažymėtoje indeksu „24”. Teigė, kad ieškovo vykdyto pervežimo metu krovinio apgadinimu padarytus 1647,20 EUR nuostolius jis atlygino krovinio gavėjai AAB „Planeta“ 2008 m. spalio 23 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu Nr.2008/01.

8Ieškovas UAB „IVETRA ir Ko“ atsiliepimu į priešieškinį (b.l.122-124) prašė priešieškinį atmesti. Manė, jog UAB „IVETRA ir Ko“ nėra tinkamas atsakovas pagal priešieškinį. Nurodė, kad jo, kaip krovinių vežėjo automobiliais civilinė atsakomybė buvo apdrausta draudimo sutartimi su UAB DK „PZU Lietuva“. Todėl prievolę atlyginti žalą nukentėjusiam asmeniui turi atsakingas už žalą asmuo – draudikas. Be to, krovinio sužalojimo atveju vežėjas turi sumokėti krovinio nuvertėjimo sumą, o iš akto matyti, kad didžiajai daliai prekių buvo pažeista tik gamyklinė pakuotė.

9Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimuose ieškinį palaikė, o priešieškinį laikė nepagrįstu (b.l.65-68; 101-105). Nurodė, kad UAB DK „PZU Lietuva“ Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo taisyklių Nr.011 pagrindu buvo apdrausta krovinio vežėjo (UAB „IVETRA ir Ko“) automobiliais atsakomybė. Atsižvelgiant į LR draudimo įstatymo 82 str. 1 , 4 d. į UAB DK „PZU Lietuva“ 2008-09-17 paklausimą UAB „IVETRA ir Ko“ dėl informacijos, reikalingos žalos administravimui, nepateikė. 2008-10-23 UAB „ILOKAS“ taip pat buvo pateitas paklausimas dėl informacijos, reikalingos žalos administravimui, į kurį atsakymo negavo. Apie sprendimą dėl žalos bylos administravimo nutraukimo Draudimo įstatymo 82 str. 3 d. 1 p. pagrindu, UAB „IVETRA ir Ko“ buvo informuotas 2009-01-16 raštu Nr. 04-15C-38777. Teigia, jog šiuo atveju Taisyklių 24.1.3 p. numatytais terminais draudikui nebuvo pranešta apie 2008-08-15 įvykį, nes draudėjas UAB „IVETRA ir Ko“ apie minėtą įvykį pranešimą pateikė 2008-08-29. UAB DK „PZU Lietuva“ nėra ieškovo ir atsakovo 2008-07-29 sudarytos krovinio pervežimo sutarties Nr.L0807-291 šalis, tačiau mano, kad atsižvelgiant į CK 6.808 str. normas, ieškinys tenkintinas.

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 8 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo atlyginimą už pervežimo paslaugas 16.487,12 Lt, 495 Lt. žyminio mokesčio bei bylinėjimosi išlaidų 1542,80 Lt. ieškovo naudai. Likusią ieškinio dalį atmetė. Atsakovo priešieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš ieškovo 3.172,87 Lt kompensaciją už padarytą žalą su procesinėmis palūkanomis, 95,20 Lt. žyminio mokesčio bei 1638,76 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo naudai. Likusią priešieškinio dalį atmetė. Įskaičius šalių priešpriešinius reikalavimus, priteisė iš atsakovo atlyginimą už pervežimo paslaugas 13.314,25 Lt, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 13.314,25 Lt. sumą nuo ieškinio pareiškimo 2008-11-24 ir iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 303,84 Lt bylinėjimosi išlaidų įskaitant ir žyminį mokestį ieškovo naudai (b.l.160-162).

11Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad krovinys buvo vežamas už užmokestį kelių transporto priemone, krovinio išsiuntimo ir gavimo vieta yra skirtingų valstybių – Konvencijos narių teritorijos. Todėl šis ginčas spręstinas taikant Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (toliau – CMR konvencija). Teismas pažymėjo, jog pagal atsakovo užsakymą vykdydamas sutartinius įsipareigojimus ieškovas 2008 m. rugpjūčio mėn. įvykdė krovinio – aliumininių radiatorių pervežimą iš Italijos į Rusiją, todėl už ieškovo suteiktas pervežimo paslaugas atsakovas privalo apmokėti. Apmokėjimo dydis nustatytas Krovinių pervežimo sutarties 7 p. 4700 EUR, kas sudaro 16.228,16 Lt ir EX mokestis, ieškovo PVM sąskaitoje apskaičiuotas 16.659,76 Lt (16.228,16+431,60=16.659,76). Nors EX mokestį atsakovas mokėti nesutinka, tačiau toks mokestis nurodytas sutartyje (iš Italijos be EX neišvažiuoti) ir atsakovas sutartį pasirašė. Teismas sprendė, kad atsakovas už jam suteiktą krovinio pervežimo paslaugą privalo sumokėti ieškovui, įskaitant EX mokestį, kiek mažesnę sumą - 16487,12 Lt. Teismas vadovavosi CMR konvencijos 17 str. 1 d. bei LAT praktika (LAT 2005 m. spalio 12 d. nutartis Nr.3K-3-481/2005). 2008-08-15 vykdant krovinio – radiatorių iškrovimą Rusijoje Maskvos mieste gavėjo AAB „Planeta“ sandėlyje, buvo nustatyta 34 radiatorių pažeista gamyklinė pakuotė, nutrinta emalė, kelių sekcijų nuskėlimai. Apie tai buvo surašytas atitinkamas aktas, kurį pasirašė ir krovinį vežęs ieškovo vairuotojas Pirogov N.D. Priimdamas krovinį, pastabų dėl pakuotės ir kitų pažeidimų vairuotojas važtaraštyje neįrašė, vilkikas, kuriuo buvo vežamas krovinys nebuvo plombuotas, todėl už krovinio apgadinimą atsakingas vežėjas (CMR konvencijos 10 str.). Krovinys buvo vežamas AAB „Planeta“ užsakymu pagal su atsakovu 2008 m. liepos 25 d. sudarytą Krovinio pervežimo sutartį Nr.07/1802. Dėl krovinio dalies apgadinimo ir padarytų 1647,20 EUR nuostolių (atitinkamai 5687,45 Lt) atlyginimo, krovinio gavėjas pretenziją pareiškė atsakovui. Pastarasis nuostolius krovinio gavėjai atlygino 2008-10-23 pasirašytu tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu Nr.2008/01. Atlyginęs krovinį vežusios ieškovo padarytus nuostolius, atsakovas įgijo į ieškovą atgręžtinio reikalavimo teisę. Tenkindamas krovinio gavėjo pretenziją, atsakovas atlygino krovinio dalies – 34 aliuminio radiatorių pilnutinę vertę, nors jie nebuvo prarasti, o tik pažeista gamyklinė pakuotė, nutrinta emalė, prarasta prekinė išvaizda ir tokių radiatorių iš 34, buvo tik 14. Teismas vadovavosi CMR konvencijos 25 str., 23 str.1, 2, 4 punktų nuostatomis. Nei ieškovas, nei atsakovas nepaskaičiavo ir nepateikė teismui dalies apgadinto krovinio nuvertėjimo sumos, todėl teismas sprendė, jog tikėtina, kad šiuo metu jos apskaičiuoti nėra galimybės, todėl sumažino priešieškinio sumą, kurią sudaro 14 radiatorių vertė, kurių tik pažeista gamyklinė pakuotė ir nutrinta emalė ir kuriuos, teismo nuomone, galima panaudoti pagal jų paskirtį. Atsakovui iš ieškovo priteisė 5 proc. dydžio metinės palūkanas CMR konvencijos 27 str. pagrindu. Teisėta atsiskaitymo priemonė Lietuvoje yra litai, ieškinys atsakovui ieškovo pasirinkimu pareikštas litais, todėl ir atsakovo priešieškinys tenkintas litais (CK 6.36 str.).

12Ieškovas UAB „IVETRA ir Ko“ pateikė apeliacinį skundą (b.l.178-180), kuriuo prašo pakeisti skundžiamą sprendimą: panaikinti sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas atsakovo priešieškinys ir iš ieškovo atsakovui priteista 3.172 87 Lt kompensacija už padarytą žalą su procesinėmis palūkanomis, 95,20 Lt žyminio mokesčio bei 1.638,76 Lt bylinėjimosi išlaidų ir atliktas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas ir šioje dalyje priimti sprendimą priešieškinį atmesti. Nurodo, jog teismas nepagrįstai priteisė žalos atlyginimą už krovinio sugadinimą, nes jis nebuvo tinkamas atsakovas pagal priešieškinį. Mano, jog esant sudarytai civilinės atsakomybės draudimo sutarčiai, turi būti taikomos šios sutarties nuostatos, apibrėžiančios, kuris asmuo ir kokia tvarka atlygina padarytą žalą (LAT 2001-03-21 nutartis c.b. Nr.3K-3-331/2001). Teigia, jog pagal CK 6.254 str. 2 d. normas, UAB „IVETRA ir Ko“ galėjo būti atsakovu tik tuo atveju, jeigu draudimo išmoka nepakankama žalai visiškai atlyginti. 2007-11-16 draudimo polise Nr.PZU 1081615 buvo nustatyta 750 EUR išskaita pretenzijoms dėl krovinių, todėl likusi 130,40 EUR suma turėjo būti priteista iš draudimo bendrovės. Mano, jog teismas nepagrįstai nesvarstė argumentų, kad UAB „ILOKAS“ neturi reikalavimo teisės. Pažymi, kad AAB „Planeta“ buvo krovinio ekspeditoriumi, krovinio siuntėjas buvo firma RADIATORI 2000 SPA, gavėjas – RAB „PROFILINE“ Byloje nėra pateikta krovinio savininko pretenzija dėl krovinio vertės sumažėjimo. Pagal LAT Senato 2001-06-15 nutarimo Nr.31 25 p., teisę pareikšti ieškinį vežėjui turi siuntėjas ir gavėjas. Kiti asmenys – ekspeditoriai – gali pareikšti ieškinį vežėjui tuo atveju, jei reikalavimo teisę turintis asmuo perleido jam savo teises. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad atlygino nuostolius krovinio savininkui bei, kad krovinio siuntėjas ir gavėjas perleido reikalavimo teisę dėl žalos atlyginimo. Teigia, jog byloje nėra duomenų, patvirtinančių krovinio vertės sumažėjimą, o atsakovas nepateikė paskaičiavimo, kurio pagrindu prašo priteisti 1647,20 EUR už prekės sugadinimą.

13Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė apeliacinį skundą (b.l.184-190), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą dalyje dėl priešieškinio patenkinimo ir priimti naują sprendimą – priešieškinį ieškovo UAB „IVETRA ir Ko“ atžvilgiu atmesti. Nurodo, jog teismas nepagrįstai netaikė materialinės teisės normų (CMR konvencijos 23str.); pažeidė CPK 270 str. 3,4 dalių nuostatas, nes nepakankamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus, nustatytus faktus, paaiškinimus, todėl sprendimas yra be motyvų; pažeidė CPK 176 str., 178 str., 185 str. normas. Mano, jog ieškovas neįrodė, kas yra minėto krovinio savininkas ir savo reikalavimo teisės. Pagal LAT praktiką, teisėtu pretenzijos pareiškėju laikomas ne subjektyviai draudiko ar draudėjo suvokiamas asmuo/draudėjo (vežėjo) kontrahentas pagal sudarytą vežimo sutartį, bet asmuo, turintis teisę reikšti tokio pobūdžio reikalavimą. Pažymi, jog teismas netyrė bei nenustatinėjo, dėl kokių priežasčių tam kroviniui išrašytose sąskaitose faktūrose yra nurodyti du skirtingi krovinio gavėjai. Mano, jog nesant duomenų, teismas nepagrįstai nusprendė, kad krovinio savininkas yra būtent OOO „Profiline“, bet ne OOO „Kompanija Makslevel“. Mano, jog atsakovas, neįsitikinęs, kad AAB „Planeta“ yra teisėtas pretenzijos reiškėjas, su AAB „Planeta“ sudarė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą Nr.2008/01, kurio pagrindu buvo atlyginta AAB „Planeta“ patirta žala. Mano, jog atsakovas neįrodė aplinkybės, kad atlygino atitinkamą nuostolių sumą reikalavimo teisę turinčiam asmeniui, kaip tai yra numatyta CMR konvencijoje. Apeliantas pažymi, kad nesutampa sąskaitose –faktūrose nurodyta vežamo krovinio vertė (EUR ir USD). LAT apžvalgoje dėl teismų praktikos taikant CMR konvencijos nuostatas akcentuojama, kad visais atvejais, nustatant krovinio kainą, reikėtų vadovautis tais dokumentais, kurie lydi krovinį ir yra pateikiami muitinei. Teigia, jog teismas nenurodė, kokiu pagrindu bei kaip apskaičiuota atsakovui priteista 880,40 EUR suma. Pagal CMR konvencijos 25 str., krovinio sugadinsimo atveju, vežėjas turi atlyginti tik krovinio vertės sumažėjimą, tačiau teismas iš ieškovo priteisė žalos atlyginimą dėl krovinio apgadinimo visa verte. Mano, jog atsakovas neįrodė reikalaujamo atlyginti nuostolio dydžio, todėl teismas turėjo atmesti atsakovo reikalavimą.

14Atsakovas UAB „ILOKAS“ pateikė atsiliepimą į UAB „IVETRA ir Ko“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ apeliacinius skundus (b.l.195-199), kuriuo prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog priešingai, nei teigia apeliantai, atsakovas visa apimtimi atlygino krovinio gavėjui žalą, patirtą ieškovui sugadinus dalį pastarojo vežamo krovinio ir todėl įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į ieškovą. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad asmens, sudariusio krovinio pervežimo sutartį, reikalavimo teisės (dėl žalos atlyginimo) įgijimas į krovinio vežiką, pastarajam sugadinus krovinį, nėra siejamas su žalos atlyginimu išimtinai krovinio savininkui. Visai atvejais, žala gali būti atlyginta tiek krovinio gavėjui, tiek siuntėjui, nurodytiems važtaraštyje. Mano, jog ieškovo nurodytų LAT nagrinėtų bylų faktinės aplinkybės neatitinka šios bylos aplinkybių. Dėl apelianto nurodomo CPK 270 str. 3 d., 4 d. normų pažeidimo pažymi, kad ieškovas nagrinėjant bylą nekvestionavo atsakovo pateiktoje 2008-08-06 komercinėje sąskaitoje Nr.009590 nurodytų prekių kainų. Mano, jog ieškovas (apeliantas) suprato, jog gabena sąskaitoje Nr.959 nurodytos vertės, kuri atitinka atsakovo pateiktoje 2008-08-06 komercinėje sąskaitoje Nr.009590 nurodytą krovinio vertę (76.112 EUR), krovinį. Teigia, jog priešingai, nei teigia UAB DK „PZU Lietuva“ apeliaciniame skunde, CMR konvencijos 23 str. 1 p., 4 p. nuostatos neriboja žalos atlyginimo dydžio krovinio sugadinimo atveju, tačiau toks žalos dydžio ribojimas yra įtvirtintas CMR konvencijos 25 str. 2 p. (b) papunktyje. Mano, jog teismas pagrįstai sumažino priešieškinio sumą, šalims nepateikus paskaičiavimo. Teigia, jog teismui buvo pateikti visi įrodymai, patvirtinantys patirtos žalos dydį ir realumą: 2008-08-15 aktas Nr.072E, AAB „Planeta“ 2008-08-06 komercinės sąskaitos Nr.009590 kopija. Pažymėjo, kad apeliantai nedėjo jokių pastangų nedelsiant po krovinio sugadinimo atlikti žalos dydžio paskaičiavimą, tokio paskaičiavimo nepateikė nei atsakovui, nei teismui.

15Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB „IVETRA ir Ko“ apeliacinį skundą (b.l.201-205), kuriuo prašo tenkinti ieškovo UAB „IVETRA ir Ko“ apeliacinį skundą. Nurodo, jog sutinka su ieškovo pozicija, kad UAB „ILOKAS“ neįrodė, kas yra krovinio savininkas/ teisėtas pretenzijos reiškėjas ar žalą krovinio savininkui/teisėtam pretenzijos reiškėjui atlyginusiu asmeniu, t.y. neįrodė reikalavimo teisės. Mano, jog tik nustačius krovinio savininką ar asmenį, kuris atlygino krovinio savininkui nuostolius, patirtus dėl krovinio sugadinimo, gali būti nustatytas reikalavimo teisę turintis asmuo, nes kitu atveju neturintis reikalavimo teisės asmuo nepagrįstai praturtės. Mano, jog atsakovas neįrodė aplinkybės, kad atlygino atitinkamą nuostolių sumą reikalavimo teisę turinčiam asmeniui, kaip tai yra numatyta CMR konvencijoje. Mano, kad teismas nepagrįstai iš ieškovo priteisė žalos atlyginimą.

16

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

20Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

21Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „IVETRA ir Ko“ apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo iš dalies patenkintas atsakovo UAB“Ilokas“ priešieškinys ir iš apelianto jam yra priteista 3.172 87 Lt kompensacija už padarytą žalą su procesinėmis palūkanomis, 95,20 Lt žyminio mokesčio bei 1.638,76 Lt bylinėjimosi išlaidų ir atliktas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas.

22Kolegija sprendžia, kad apelianto(ieškovo) skundžiamas pirmosios instancijos teismo skundžiamas sprendimas, dalyje dėl priešieškinio patenkinimo, yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas.

23Kolegija pažymi, kad ginčas šioje bylos dalyje kilo dėl piniginės kompensacijos priteisimo iš vežėjo UAB“Ivetra ir Ko“, pervežant krovinį UAB“Ilokas“ užsakymu, gavėjui AAB „Planeta“ pagal 2008 m. liepos 25 d. sudarytą Krovinio pervežimo sutartį Nr.07/1802. Tai rodo, kad ginčas spręstinas taikant Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (toliau – CMR konvencija).

24Šioje byloje nustatyta, kad 2008-08-15 vykdant krovinio - radiatorių iškrovimą Rusijoje Maskvos mieste gavėjo AAB „Planeta“ sandėlyje, buvo nustatyta 34 radiatorių pažeista gamyklinė pakuotė, nutrinta emalė, kelių sekcijų nuskėlimai. Dėl šios aplinkybės buvo surašytas aktas, kurį pasirašė ir krovinį vežęs ieškovo vairuotojas P. N.D. Tuo tarpu vežėjo vairuotojas, priimdamas krovinį, pastabų dėl pakuotės ir kitų pažeidimų neįrašė, o krovinys nebuvo plombuotas. Taigi, už krovinio apgadinimą yra atsakingas vežėjas UAB“Ivetra ir Ko“ (CMR konvencijos 10 str.). UAB“Ilokas“ 2008-10-23 pasirašytu tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu Nr.2008/01 už krovinio apgadinimą jo gavėjui AAB „Planeta“ sumokėjo 1647,20 EUR, kas atitinka 5687,45 Lt. Kolegija sprendžia, kad šioje situacijoje atsakovas UAB“Ilokas“, sudaręs sutartį dėl krovinio pervežimo, turi teisę reikalauti iš vežėjo atlyginti jam padarytus nuostolius ir atmeta kaip nepagrįstus ieškovo UAB“Ivetra ir Ko“ argumentus, kad tokią reikalavimo teisę turi tik krovinio gavėjas(savininkas). Šią aplinkybę patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001-06-15 nutarimo Nr.31:Dėl Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija(CMR)“ 25p., kuriame nurodyta, kad teisę pareikšti ieškinį vežėjui turi ir asmuo, sudaręs su vežėju sutartį, nors nebuvo nei siuntėjas, nei gavėjas, bet atlygino šiems nuostolius.

25Atmestini apelianto UAB“Ivetra ir Ko“ argumentai, kad tinkama šalis nuostoliams atlyginti yra draudimo bendrovė, o ne jis, kadangi krovinys buvo apdraustas UAB DK „PZU Lietuva“. Kolegija pažymi, kad esant mišriai solidariai atsakomybei, atsakovas turi teisę reikalauti žalą atlyginti tiek bendrai abiems apeliantams, tiek vienam iš jų, be to tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.).

26Apeliantai nesutinka ir su priteista suma atsakovo nuostoliams atlyginti, tačiau kolegija šioje dalyje skunduose nurodytus argumentus taip pat atmeta kaip nepagrįstus.

27Kolegija pažymi, kad vadovaujantis CMR konvencijos 25 str.1p. krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, laikantis CMR konvencijos 23str.1,2 ir 4p. nuostatų, kurios neriboja žalos atlyginimo dydžio krovinio sugadinimo atveju. Žalos dydis faktiškai yra ribojamas praradus krovinio dalį (CMR 25str.2p. (b) papunktis).

28Byloje esanti 2008-08-06 komercinė sąskaita Nr.009590 rodo, kad krovinio vertė yra 76.112 EUR(b.l. 60,61), o dalies krovinio, t.y.34 radiatorių apgadinimą 1647,20EUR sumai, patvirtina 2008-08-15 aktas Nr.072E ir kita medžiaga (b.l. 55-59), dėl ko UAB“Ilokas“ sumokėjo AAB „Planeta“ 1647,20EUR (b.l.60-61). Todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas nepateikė dokumentų, pagrindžiančių žalos dydį. Tuo tarpu apeliantai jokių įrodymų dėl žalos dydžio (sugadinto turto nuvertėjimo) neteikė, todėl kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai reikalaujamą priteisti 5687,45Lt sumą sumažino iki 3172,87Lt. Ši suma faktiškai atitinka 880,40EUR ir akte nurodytų nuskeltų radiatorių kainą (b.l. 59-61), nors buvo padaryti ir kitų radiatorių apgadinimai(emalės nutrynimas), dėl ko jie neteko prekinės vertės. Tuo tarpu Maskvos regiono muitinės sandėlyje pristatyto to paties krovinio, skirto RAB“Profiulin“, nurodyta kaina -96979,60USD (b.l. 145-146), skaičiuojant krovinio vertę pagal USD ir EUR kursą, apeliantų padėties nepablogina. Tai rodo, kad atsakovo patirtiems nuostoliams atlyginti priteista suma faktiškai atitinka ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principus, nes krovinys buvo apgadintas dėl vežėjo kaltės (CK 1.5str.).

29Taip pat pažymėtina, kad AAB „Planeta“ gautus iš UAB“Ilokas“ 1647,20 Eur sumokėjo radiatorių gavėjui RAB“Profiline“(b.l. 149-150). Tai rodo, kad visi UAB“Ilokas“ nuostoliai liks nekompensuoti, kadangi priteisiama suma yra mažesnė nei patirti nuostoliai.

30Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

31Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai aiškino, taikė įstatymą ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytai motyvais nėra pagrindo (CPK 326str.1d.1p.).

32Vadovaujantis CPK 88, 93, 96 ir 98 str. iš apeliantų priteistinos apeliacinėje teismo instancijoje patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias patvirtina byloje pateikti įrodymai.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

34Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2609-465/2009 palikti nepakeistą.

35Priteisti iš apeliantų UAB“Ivetra ir Ko“ ir UAB DK“PZU Lietuva“ lygiomis dalimis 500,0Lt UAB“Ilokas“ advokato ir 10,15Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidoms apeliacinėje teismo instancijoje atlyginti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas UAB „IVETRA ir Ko“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB... 5. Nurodė, kad šalys 2008 m. liepos 29 d. sudarė Krovinių pervežimo sutartį.... 6. Atsakovas UAB „ILOKAS“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l.48-50).... 7. Atsakovas UAB „ILOKAS“ pareiškė ieškovei priešieškinį (b.l.88-90),... 8. Ieškovas UAB „IVETRA ir Ko“ atsiliepimu į priešieškinį (b.l.122-124)... 9. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimuose ieškinį palaikė, o... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 8 d. sprendimu ieškinį... 11. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad krovinys buvo vežamas už... 12. Ieškovas UAB „IVETRA ir Ko“ pateikė apeliacinį skundą (b.l.178-180),... 13. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė apeliacinį skundą... 14. Atsakovas UAB „ILOKAS“ pateikė atsiliepimą į UAB „IVETRA ir Ko“ ir... 15. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB... 16. ... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 20. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 21. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „IVETRA ir Ko“ apeliaciniu... 22. Kolegija sprendžia, kad apelianto(ieškovo) skundžiamas pirmosios instancijos... 23. Kolegija pažymi, kad ginčas šioje bylos dalyje kilo dėl piniginės... 24. Šioje byloje nustatyta, kad 2008-08-15 vykdant krovinio - radiatorių... 25. Atmestini apelianto UAB“Ivetra ir Ko“ argumentai, kad tinkama šalis... 26. Apeliantai nesutinka ir su priteista suma atsakovo nuostoliams atlyginti,... 27. Kolegija pažymi, kad vadovaujantis CMR konvencijos 25 str.1p. krovinio... 28. Byloje esanti 2008-08-06 komercinė sąskaita Nr.009590 rodo, kad krovinio... 29. Taip pat pažymėtina, kad AAB „Planeta“ gautus iš UAB“Ilokas“ 1647,20... 30. Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui... 31. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad pirmos... 32. Vadovaujantis CPK 88, 93, 96 ir 98 str. iš apeliantų priteistinos... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 34. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 8 d. sprendimą... 35. Priteisti iš apeliantų UAB“Ivetra ir Ko“ ir UAB DK“PZU Lietuva“...