Byla 2-879-605/2008
Dėl turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Mėris“ atstovei adv. A. Meliukštienei, atsakovams J. M. ir V. V., jų atstovui adv. E. Mikučiauskui, atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui V. Varnaičiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Mėris“ ieškinį atsakovams J. M., V. V. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

3Ieškovas prašo (b.l.4-11) pripažinti negaliojančiais 2002-11-29 Turto pardavimo iš varžytynių aktus Nr. 001691 ir Nr. 001692 nuo jų sudarymo dienos; taikyti restituciją: ieškovo BAB „Mėris“ atžvilgiu grąžinti nekilnojamąjį turtą: pastatą – remonto dirbtuves, unikalus Nr. 4695-0006-9011, bei pastatą – ūkinį pastatą, unikalus Nr. 4695-0006-9022, esančius Draugystės g., Žeimių miestelyje, Jonavos rajone, o atsakovams J. M. ir V. V. iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos priteisti po 5150 Lt.

4Ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus palaiko. Ji paaiškino, kad remiantis CK 1.80 str. 1 d. ir 2 d. turto pardavimo iš varžytynių aktai turi būti pripažinti niekiniais ir negaliojančiais. Sudarant sandorį buvo pažeistos procesinės teisės, įtvirtintos CPK 131, 393 str. Skolos išieškojimas vyko ieškovui nežinant. Nors atsakovai tvirtina, jog vykdė pareigą ir išsiuntė raginimą AB „Mėris“, tačiau ginčijama yra tai, kad antstolis netinkamai vykdė savo pareigas. Įstatymas reglamentuoja sąlygas dėl skolų išieškojimo ir šių sąlygų nebuvo laikomasi. Byloje yra raštas, kuriame teigiama, kad buvo išaiškintos ieškovui teisės ir pareigos, tačiau byloje nėra duomenų, jog dokumentai buvo įteikti ieškovui. Nors bendrovė buvo registruota vienu adresu, tačiau antstoliui buvo žinoma apie bendrovės likvidatorių ir visus procesinius dokumentus turėjo siųsti likvidatoriui, tačiau to nepadarė. Antra aplinkybė – buvo pažeista CPK 409 str. ir 410 str. Nors įstatymas reikalauja, kad būtų areštuojamas skolininko turtas tiek, kiek reikalingas skoloms padengti, tačiau antstolis aprašė turto žymiai didesnei sumai. Antstolis turėjo aprašyti tik vieną turtą, o ne visą. Taip pat buvo pažeistas CPK 411 str. dėl turto įkainojimo. Turtas buvo įvertintas 143 000 Lt. Nėra aišku, kodėl antstolė taip ženkliai sumažino turto kainą. Turto vertei nustatyti antstolė nekvietė eksperto, ji turtą vertino pati. Atsakovai pateikė gaisro pažymą ir teigia, kad turtas nusidėvėjo, tačiau nėra jokių įrodymų, kad nuvertėjo. Buvo apsvilusi tik danga ir pastatas nenukentėjo. Dėl restitucijos taikymo – turtas turėtų būti grąžinamas natūra, o atsakovams priteista po 5150 Lt iš Teisingumo ministerijos. Dėl investuotų pagerinimų ieškovas neginčija, tačiau nesutinka su suma, nes reikia remtis buhalteriniais dokumentais.

5Atsakovas J. M. su ieškiniu nesutinka. Jis paaiškino, kad taip, kaip ieškovas įvertino turtą, tai jis už tokius pinigus galėjo tuo metu nusipirkti visą bendrovę. Pastatas buvo visas nuniokotas. Jis su V. V. kartu ūkininkavo ir tais metais, kai pirko pastatą, buvo reali kaina.

6Atsakovas V. V. su ieškiniu nesutinka. Jis paaiškino, kad kaip pirkėjas jis lygino kainas su kitais pastatais ir tuo metu buvo normali kaina, nes prieš porą metų buvo galima nusipirkti už 8 000 Lt pastatą kaimelyje. Jo pirktas pastatas buvo išvogtas, viskas išnešta ir tuo metu tokios būklės pastatai buvo tiek verti.

7Atsakovų J. M. ir V. V. atstovas paaiškino, kad ieškovas jau nuo 1998 m. nevykdė jokios veiklos, todėl varžytynės negalėjo įtakoti dėl įmonės nemokumo. Byloje esantys dokumentai nepatvirtina atsakovų nesąžiningumą. Iš tiesų atsakovai antstole pasitikėjo ir tuo metu buvo tokia turto vertė. Tai patvirtina turto vertės ataskaita, kuri nurodo, kad bendra turto vertė yra 12 000 Lt. Turtas buvo blogos būklės. Turtas atitiko kainą, šalys buvo sąžiningos. Turtas buvo parduotas iš varžytynių, nes bendrovė buvo nemoki. Restitucijos taikymas būtų nesąžiningas atsakovų atžvilgiu, nes atsakovai prarastų tai, kiek įdėjo. Apie turto išieškojimą ieškovui buvo žinoma. Ieškovas negynė savo interesų, dėl to ieškovo reikalavimai turėtų būti atmesti. Byloje esančios nuotraukos parodo koks buvo pastatas, kokios būklės.

8Atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas su ieškiniu nesutinka. Jis paaiškino, kad ieškovas elgėsi neapdairiai, todėl dabar nebeturi savo teisių. Siunčiamus antstolio dokumentus ieškovas piktybiškai atsisakė priimti. Atsakovų paaiškinimai ir pažymos patvirtina, kad turtas buvo smarkiai apgadintas, sienos buvo pradėtos ardyti, todėl antstolis nustatydamas turto kainą nieko nepažeidė. Kaina atitiko tuo metu buvusią rinką. Ieškovas, ginčydamas sandorį, turėtų pateikti dokumentus, įrodančius, jog tuo metu egzistavo kitas pirkėjas, kuris norėjo pirkti pastatą už didesnę kainą.

9Nustatyta, kad antstolis vykdydamas išieškojimą iš AB „Mėris“ valstybinės mokesčių inspekcijos naudai, 2002-11-29 turto pardavimo iš varžytynių aktais Nr. 001691 ir Nr. 001692 pardavė už 10300 Lt po ½ dalį J. M. ir V. V. akcinei bendrovei „Mėris“ priklausančius pastatus: remonto mechanines dirbtuves, unikalus Nr. 4695-0006-9011, ir ūkinį pastatą, unikalus Nr. 4695-0006-9022, esančius Draugystės g., Žeimių miestelyje, Jonavos rajone.

10Ieškinys atmestinas.

11Areštuotas turtas parduodamas iš varžytynių (1964 m. CPK 422 str. 1 d.). Apie būsimas varžytynes vyresnysis teismo antstolis paskelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ne vėliau kaip likus dvidešimčiai dienų iki varžytynių (1964 m. CPK 428 str. 1 d.). Bylos medžiaga patvirtina, kad teismo antstolis paskelbė apie varžytynes „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (prijungta vykdomoji byla, b.l.17). Ieškovui apie būsimas varžytynes taip pat buvo pranešta tinkamai (vykdomoji byla, b.l.16). Vykdomosios bylos 232-3-2002 medžiaga patvirtina, kad ieškovui 2002-11-20 buvo išsiųstas pranešimas įmonės buveinės adresu Draugystės g., Žeimių miestelis, Jonavos rajonas, kurį nurodė ieškovas ir šioje nagrinėtoje byloje (I tomas, b.l.4-11). Bylos medžiaga patvirtina, kad teismo antstolis įvykdė visas varžytynių sąlygas.

12Areštuotą skolininko turtą teismo antstolis įkainoja kainomis, esančiomis toje vietoje, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą. Jeigu atskirus daiktus įkainoti sunku, taip pat jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja teismo antstolio atliktam kainojimui, teismo antstolis turto vertei nustatyti kviečia ekspertą (1964 m. CPK 411 str.). Iš bylos medžiagos ir byloje apklaustos liudytoja O. D. J., laikotarpyje nuo 2001-04-13 iki 2008-01-10 buvusios AB „Mėris“ likvidatore (II tomas, b.l.69-71), parodymų matyti, kad ieškovas nesidomėjo skolų iš jo išieškojimu, turto pardavimu, todėl darytina išvada, kad nesidomėjo ir parduodamo turto įkainojimu. Byloje apklausta liudytoja O. D. J. parodė, kad kai ji 2001 m. perėmė įmonės dokumentus, matė, kad įmonė yra skolinga, ji nežiūrėjo kokios buvo skolos, tik žino, kad nedidelės ir žino, kad mokesčių inspekcijai buvo skolinga. Pažymėtina, kad valstybinė mokesčių inspekcija 1998-06-15 priėmė sprendimą išieškoti 4408 Lt iš AB „Mėris“ (vykdomoji byla, b.l.2 antroji pusė), o turtas buvo parduotas iš varžytynių 2002-11-29 (vykdomoji byla, b.l.32,33), t.y. daugiau negu po keturių metų. Vertinant šias aplinkybes, darytina išvada, kad likvidatorius žinodamas apie įmonės skolas, turėjo suvokti ir žinoti apie jų išieškojimą. Ieškovas įstatymų suteikta teise prašyti antstolio kviesti ekspertą turto įkainojimui nepasinaudojo. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad ginčo pastatus parduodant iš varžytynių nebuvo pažeisti 1964 m. CPK reikalavimai dėl turto kainos nustatymo.

13Byloje esantys rašytiniai įrodymai ir liudytojų E. M., I. M., S. M., E. Š., V. S., A. V. parodymai patvirtina, kad parduotas iš varžytynių turtas buvo visiškai apleistas, apgadintas (pradėtos ardyti sienos, nudegęs stogas) ir neprižiūrimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2008-04-09 pažyma dėl kilusio gaisro Nr. 6-169 (II tomas, b.l.5) patvirtina, kad 2001-04-14 kilo gaisras Jonavos raj., Žeimių sen., Žeimių mstl., Žeimių seniūnijai priklausančiame neįrengtame sūrinės pastate, kuris nekilnojamojo turto registre reg. Nr. 20/191753 pažymėtas unikaliu numeriu 46/950-0069-01-1, gaisro metu pastato palėpėje 36 kv. m. plote svilo durpės; gaisro priežastis – vaikų išdykavimas su ugnimi. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Žeimių seniūnijos 2008-04-15 pažyma Nr. SD – 80 (II tomas, b.l.4) patvirtina, kad 2002-11-29 AB „Mėris“ priklausę pastatai: pastatas – remonto dirbtuvės, unikalus Nr. 4695-0006-9011, ir ūkinis pastatas, unikalus Nr. 4695-0006-9022, adresu Draugystės g. 32, Žeimių mstl., buvo apleisti ir nenaudojami; ūkinis pastatas buvo pradėjęs griūti; pastatų teritorija buvo apleista ir netvarkinga; ūkininkai V. V. ir J. M. aukciono būdu įsigiję minėtus pastatus, juos atremontavo, buvo suremontuotas dirbtuvių stogas, sudėti langai, įvestas vandentiekis, sutvarkyta elektros instaliacija, išbetonuotos pastato grindys, naujai išmūrytos vidaus pertvaros, pastatų kiemo teritorija sutvarkyta, privežant smėlio, žvyro ir akmenų. Į civilinę bylą taip pat pateikti duomenys, kad ginčo pastatuose nebuvo ir apšvietimo. AB „VST“ 2008-04-08 pažyma Nr. 22000-68 (II tomas, b.l.6) patvirtina, kad objektui, esančiam Jonavos raj., Žeimių mstl., Draugystės g. iki 2003-02-19 nebuvo sudaryta sutartis tiekti elektros energiją iš akcinės bendrovės „VST“ elektros tinklų. Ieškovo prie ieškinio pateiktas likviduojamos AB „Mėris“ 2008-01-02 sprendimas Nr. 1 (I tomas, b.l.12) apie tai, kad įmonė piniginių lėšų neturi, veiklos nevykdo nuo 1998 metų, taip pat patvirtina, kad AB „Mėris“ savo nekilnojamuoju turtu visiškai nesirūpino, jo neprižiūrėjo nuo 1998 metų. Byloje apklausti liudytojai E. M., I. M., S. M., E. Š., V. S., A. V. parodė, kad iš varžytynių įsigyti ginčo pastatai buvo apleisti, juos remontavo: keitė stogą, įstatė langus, darė pertvaras, vedė vandentiekį, kanalizaciją, darė elektros instaliaciją. Šias liudytojų nurodytas aplinkybes taip pat patvirtina ir medžiagų įsigijimo pastatų remontui PVM sąskaitos faktūros (II tomas, b.l.17-59). Į bylą pateiktoje atsakovo V. V. užsakymu uždarosios akcinės bendrovės „Skena“ atliktoje pagerinimo darbų vertės nustatymo ataskaitoje Nr. 08-05/03 (prijungta prie bylos I tomo) nurodyta, kad vadovaujantis STR 3.01.01:2002 „Skaičiuojamųjų statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, remonto mechaninių dirbtuvių, unikalus Nr. 46950-0069-01-1, pažymėtų plane 1P1p patalpose, esančiose adresu Draugystės g. 7a, Žeimių mstl., Jonavos raj., atliktų pagerinimo darbų vertė 2003-01-01 kainų lygiu yra 66549 litai, 2006-10-01 kainų lygiu - 82645 litai, o 2008-01-01 kainų lygiu – 3786 litai; iš viso 2003-2008 m. atliktų pagerinimo darbų statybinė vertė yra 152980 litai. Teismui pateiktoje atsakovo V. V. užsakymu 2008 m. gegužės 7 d. atliktoje uždarosios akcinės bendrovės „Robinta“ turto vertės nustatymo ataskaitoje nurodyta, kad vertinimo tikslas – nustatyti nekilnojamojo turto rinkos vertę retrospektyviniu (atgaliniu) vertinimu 2002 m. lapkričio mėn. datai, turtas vertintas lyginamuoju metodu, išvada dėl turto vertės: nekilnojamojo turto – pastato – remonto mechaninių dirbtuvių 1P1p, bendras plotas 947,75 kv.m., unikalus Nr. 4695-0006-9011, statybos metai 1966, pastato – ūkinio pastato 2P1p, bendras plotas 193,60 kv.m., unikalus Nr. 4695-0006-9022, statybos metai 1950 m., esančių Draugystės g., Žeimių mstl., Jonavos r. sav., nustatyta rinkos vertė lyginamosios vertės metodu, retrospektyviniu (atgaliniu) vertinimu, vertinamai datai (2002 m. lapkričio mėn.) yra 12 900 Lt. Teismui pateiktoje atsakovo V. V. užsakymu 2008 m. birželio 13 d. atliktoje uždarosios akcinės bendrovės „Robinta“ turto vertės nustatymo ataskaitoje nurodyta, kad nekilnojamojo turto – pastato – remonto mechaninių dirbtuvių 1P1p, bendras plotas 947,75 kv.m., unikalus Nr. 4695-0006-9011, statybos metai 1966, pastato – ūkinio pastato 2P1p, bendras plotas 193,60 kv.m., unikalus Nr. 4695-0006-9022, statybos metai 1950 m., esančių Draugystės g., Žeimių mstl., Jonavos r. sav., nustatyta rinkos vertė lyginamosios vertės metodu, vertinamai datai (2008 m. birželio 2 d.) yra 350 000 Lt. Į bylą pateikti atsakovų įrodymai patvirtina, kad 2002-11-29 parduodant iš varžytynių nekilnojamąjį turtą, esantį Draugystės g., Žeimių mstl., Jonavos rajone, įstatymo reikalavimai dėl turto pardavimo už tinkamą kainą nebuvo pažeisti, o antstolė minėtą turtą įkainojo kainomis, esančiomis toje vietovėje, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą.

14Teismas nepripažįsta pagrįstais ieškovo argumentų, kad minėtų pastatų rinkos vertė 2002 m. lapkričio 29 d., t.y. pastatų pardavimo iš varžytynių dieną, buvo 102 000 litų (prijungta prie bylos II tomo, ieškovo pateikta VĮ Registrų centro Kauno filialo turto vertės nustatymo ataskaita Nr. P-08-766). Teismas nesivadovauja ieškovo pateikta minėta ataskaita, kadangi joje esantys duomenys yra prieštaringi. Minėtos ataskaitos 1.6 punkte (paskutinė pastraipa) nurodyta, kad jeigu 1999-2001 metais gamybinių pastatų ar fermų Jonavos rajone 1 kv.m. kaina svyravo nuo 10 iki 130 litų, atskirais atvejais yra registruotų sandorių ir per 300 litų, tai 2002-2003 metais šios kainos keitėsi nežymiai – pagal turimus pardavimų sandorius, įregistruotus VĮ Registrų centre Jonavos rajone nuo 17 iki 139 litų. Tačiau minėtos ataskaitos 3.1 punkte (10-11 lapai) nurodyta, kad 1 kv.m. patikslinimo verčių skaičiavimui vertintojai atrinko keturis geriausiai atitinkančius vertinamą objektą – remonto mechanines dirbtuves analogus, t.y. objektus, kurių 1 kv.m. kaina yra 264 Lt, 52 Lt, 152 Lt ir 59 Lt. Apskaičiavus visų keturių objektų vidutinę 1 kv.m. kainą, gaunasi 131,75 Lt. (264+52++152+59:4=131,75 Lt). Taigi vertintojo atrinkti keturi objektai kaip geriausiai atitinkantys vertinamą objektą visiškai neatitinka ataskaitoje 1.6 punkte nurodytų kainų, t.y. nuo 10 iki 130 Lt ir nuo 17 iki 139 Lt. Akivaizdu, kad palyginimui buvo atrinkti objektai faktiškai parduoti už maksimalią kainą. Taigi tokios teismui pateiktos išvados dėl turto vertės negalima laikyti nei pagrįsta, nei teisinga. Šiuo atveju Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytas lyginamosios vertės metodas taikytas visiškai netinkamai. Teismas ieškovo pateikta VĮ Registrų centro Kauno filialo nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaita ir turto vertės nustatymo pažyma nesivadovauja.

15Nepagrįstais laikytini ieškinyje nurodyti argumentai, kad VĮ Registrų centras duomenimis, ginčo sandorių momentui AB „Mėris“ nekilnojamojo turto vertė sudarė ne mažiau kaip 143585 Lt. Pažymėtina, kad vidutinė rinkos vertė buvo nustatyta 2001-01-22 (I tomas, b.l.47-48), tačiau turtas buvo parduotas beveik po dviejų metų, t.y. 2002-11-29, per tą laikotarpį visiškai neprižiūrimas, patyręs gaisrą, apgadintas. Taigi 2001-01-22 nustatytos VĮ Registrų centras pastatų: remonto mechaninių dirbtuvių ir ūkinio pastato vidutinės rinkos vertės negalima laikyti nei teisinga, nei pagrįsta.

16Teismas pažymi, kad atsakovams 2002 metais įsigijus iš varžytynių nekilnojamąjį turtą ir laikotarpyje nuo 2003 m. iki 2008 m. investavus apie 150 000 litų, gerinant nekilnojamąjį turtą, kai tuo metu ieškovas nesidomėjo nei skolų padengimu, nei jų išieškojimu, turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimas negaliojančiais pažeistų Civiliniame kodekse įtvirtintus sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus (CK 1.5 str.). Aplinkybė, kad nuo 2002 metų kelis kartus padidėjo nekilnojamojo turto kaina, negali būti pagrindu sandoriui pripažinti negaliojančiu. Sprendžiant dėl varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais, vertinama pagal sandorio sudarymo metu egzistavusią faktinę situaciją, o ne pagal tą, kuri yra praėjus tam tikram laikui po sandorio sudarymo.

17Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog antstolė I. Pirtinienė priverstinio vykdymo proceso tvarka realizuodama skolininko turtą Civilinio proceso kodekso (1964 m. redakcija) 411, 422 ir 428 straipsnių nuostatų nepažeidė, todėl ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiais teismo antstolės prie Jonavos rajono apylinkės teismo 2002-11-29 turto pardavimo iš varžytynių aktus, kuriais AB „Mėris“ pastatai: remonto mechaninė dirbtuvė ir ūkinis pastatas, esantys Draugystės g., Žeimių miestelyje, Jonavos rajone, parduoti atsakovams J. M. ir V. V. už 10300 Lt, netenkintinas.

18Netenkinus ieškinio reikalavimo dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucija netaikytina (CK 6.145 str.).

19Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui V. V. priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., II tomas, b.l. 9-12, 14-15). Išlaidos advokato pagalbai apmokėti atsakovams nepriteistinos, nes atsakovai teismui nepateikė išlaidas patvirtinančių dokumentų, išskyrus teisinių paslaugų sutartį (I tomas, b.l.68-69).

20Ieškinį atmetus, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 4 d., I tomas, b.l.52-53, 59-61).

21Vadovaudamasis CPK 259,263 - 270 str. teismas

Nutarė

22

23Ieškinį atmesti.

24Priteisti iš BAB „Mėris“, įmonės kodas 5657408, 3150 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt litų) V. V., asmens kodas ( - )

25Panaikinti 2008-03-31 Kauno apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą J. M. ir V. V. nekilnojamajam turtui: remonto mechaninėms dirbtuvėms, unikalus Nr. ( - ), ir ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), esantiems Draugystės g., Žeimių miestelyje, Jonavos rajone, turto arešto akto Nr. 0608000517.

26Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Agnei... 3. Ieškovas prašo (b.l.4-11) pripažinti negaliojančiais 2002-11-29 Turto... 4. Ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus palaiko. Ji paaiškino, kad remiantis... 5. Atsakovas J. M. su ieškiniu nesutinka. Jis paaiškino, kad taip, kaip... 6. Atsakovas V. V. su ieškiniu nesutinka. Jis paaiškino, kad kaip pirkėjas jis... 7. Atsakovų J. M. ir V. V. atstovas paaiškino, kad ieškovas jau nuo 1998 m.... 8. Atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas su ieškiniu... 9. Nustatyta, kad antstolis vykdydamas išieškojimą iš AB „Mėris“... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Areštuotas turtas parduodamas iš varžytynių (1964 m. CPK 422 str. 1 d.).... 12. Areštuotą skolininko turtą teismo antstolis įkainoja kainomis, esančiomis... 13. Byloje esantys rašytiniai įrodymai ir liudytojų E. M., I. M., S. M., E. Š.,... 14. Teismas nepripažįsta pagrįstais ieškovo argumentų, kad minėtų pastatų... 15. Nepagrįstais laikytini ieškinyje nurodyti argumentai, kad VĮ Registrų... 16. Teismas pažymi, kad atsakovams 2002 metais įsigijus iš varžytynių... 17. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog antstolė I.... 18. Netenkinus ieškinio reikalavimo dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,... 19. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui V. V. priteistinos bylinėjimosi... 20. Ieškinį atmetus, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 4... 21. Vadovaudamasis CPK 259,263 - 270 str. teismas... 22. ... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš BAB „Mėris“, įmonės kodas 5657408, 3150 Lt (tris... 25. Panaikinti 2008-03-31 Kauno apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias... 26. Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...