Byla e2-1471-253/2015
Dėl 2014-12-18 bankrutuojančios Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant „Swedbank“, AB, atstovui V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi suinteresuoto asmens/kreditoriaus „Swedbank“, AB, skundą dėl 2014-12-18 bankrutuojančios Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2015-08-07 priimtas „Swedbank“, AB, skundas dėl 2014-12-18 bankrutuojančios Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Nurodė, kad „Swedbank“, AB, 2015-07-24 iš bankrutuojančios Ž. L. įmonės bankroto administratoriaus gavo pranešimą ir 2014-12-18 Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1, iš kurio sužinojo apie iškeltą bankroto bylą neteismine tvarka. Mano, kad kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti neteismine tvarka yra neteisėtas, nes pažeista kreditorių sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarka, t. y.:

31) Ž. L. ir L. L. 2007-09-14 (2010-06-16 kredito suma padidinta) buvo suteiktas 72 405 Eur kreditas, kurio grąžinimas buvo užtikrintas žemės sklypo ir gyvenamojo namo įkeitimu. Kredito gavėjams nevykdant savo įsipareigojimų pagal sutartį (su vėlesniais pakeitimais), kredito sutartis buvo nutraukta, 2013-04-13 buvo išduotas vykdomasis įrašas ir pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Mano, kada „Swedbank“, AB, kaip įmonės savininko kreditorė irgi turėjo būti informuota apie įmonės savininko sprendimą kelti individualiai įmonei bankroto bylą neteismine tvarka, nes „Swedbank“, AB, reikalavimai turi būti įtraukti ir tvirtinami bankrutuojančios Ž. L. įmonės bankroto byloje.

42) „Swedbank“, AB, kreditiniai reikalavimai bankrutuojančios Ž. L. įmonės bankroto byloje 2014-12-18 duomenimis sudarė 94 211,38 Eur. 2014-12-18 bankrutuojančios Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad kreditorių susirinkime dalyvavo 100 proc. kreditinių reikalavimų turinčių kreditorių. Atsižvelgiant į tai, kad „Swedbank“, AB, kreditiniai reikalavimai bankrutuojančios Ž. L. įmonės bankroto byloje, 2014-12-18 duomenimis, sudarė 94 211,38 Eur, abejotina, kad bankui dalyvaujant ir balsuojant dėl sprendimų, kurių priėmimui reikalinga ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, būtų priimtas ginčijamas nutarimas.

53) Į bylą pateikti vykdomieji įrašai Nr. 1210 ir Nr. 1211 patvirtina, kad nuo 2013 m. balandžio 3 d. „Swedbank“, AB, pradėjo priverstinį bankrutuojančios Ž. L. įmonės dalyvių skolos išieškojimą, kas atsižvelgiant į neribotą bankrutuojančios Ž. L. įmonės civilinės atsakomybės pobūdį reiškia, kad bankrutuojančios Ž. L. įmonės kreditoriai 2014 m. gruodžio 18 d. susirinkime negalėjo balsuoti už bankroto proceso vykdymą ne teismo tvarka, nes bankrutuojanti Ž. L. įmonė neatitiko ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų būtinųjų bankroto proceso ne teismo tvarka inicijavimo sąlygų.

6Teismo posėdžio metu „Swedbank“, AB, atstovas prašė 2014-12-18 bankrutuojančios

7Ž. L. įmonės kreditorių 2014-12-18 susirinkimo visus nutarimus pripažinti negaliojančiais ir šios įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka nutraukti.

8Bankrutuojančios Ž. L. įmonės administratorius atsiliepime į skundą nurodė, kad skundas yra nepagrįstas, nes ĮBĮ 12 straipsnyje yra numatyta, jog bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Administratoriaus nuomone, „Swedbank“, AB, per daug plačiai interpretuoja nurodytas įstatymo nuostatas, kadangi „Swedbank“, AB, yra ne įmonės, o įmonės dalyvių (savininkų) kreditorė. Kadangi įstatyme tokio įpareigojimo nėra, o Ž. L. įmonei nėra iškelta bylų ir iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, daro išvadą, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nereikėjo informuoti banko.

9Bankroto administratorius į posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

10Skundas tenkintinas.

11Byloje nustatyta, kad 2014-12-18 Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo trys kreditoriai – R. L., M. B. ir įmonės savininkas Ž. L., nutarė pradėti įmonei bankroto procedūras ne teismo tvarka. Duomenų apie kitų įmonės kreditorių egzistavimą ir (ar) jų informavimą byloje nepateikta.

12Šioje byloje iš esmės kilo ginčas, ar individualios įmonės savininko kreditoriai turi būti informuoti apie keliamą bankroto bylą ne teismo tvarka ir ar jie turi teisę dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkime, kuriame sprendžiamas šis klausimas. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus nuomone, individualios įmonės savininko kreditoriai tokių teisių neturi, nes ĮBĮ 12 straipsnis kalba apie įmonės kreditorius. Su tokia pozicija teismas nesutinka.

13Tiek ĮBĮ 12 straipsnio nuostatų turinys, tiek teismų praktikos išaiškinimai leidžia konstatuoti, kad bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012). ĮBĮ 12 straipsnyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną.

14Iš byloje esančio 2014-12-18 bankrutuojančios Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 darytina išvada, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo inicijuota įmonės savininko Ž. L.. Kadangi individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, pagal suformuotą teismų praktiką į jos bankroto bylą turi būti įtraukiami ir patvirtinami visų kreditorių reikalavimai, nepriklausomai nuo to, su kuo – bankrutuojančia įmone ar jos dalyviu kaip fiziniu asmeniu buvo sudaryti sandoriai, iš kurių kyla kreditinis reikalavimas. Todėl akivaizdu, kad įmonės savininkas (vadovas) Ž. L., šaukdamas kreditorių susirinkimą, žinojo apie savo skolinius įsipareigojimus „Swedbank“, AB, ir apie pradėtą priverstinį skolos išieškojimą iš įmonės savininko ir jo sutuoktinės. Todėl, teismo nuomone, sistemiškai aiškinant ĮBĮ nuostatas, apie Ž. L. įmonei keliamą bankroto bylą ne teismo tvarka turėjo būti pasirašytinai supažindinti ir įmonės savininko kreditoriai, nes iškėlus individualiai įmonei bankroto bylą, gali būti paimamas visos įmonės bei jos savininko turtas. Todėl, nesant galimybės įmonės savininko kreditoriams reikšti savo nuomonės bankroto bylos iškėlimo metu, bankrutuojančios įmonės kreditoriai taptų nepagrįstai pranašesni už įmonės savininko kreditorius. Atsižvelgiant į tai, kad buvo pradėtas „Swedbank“, AB, skolos išieškojimas iš įmonės savininko ir jo sutuoktines, teismo vertinimu, toks bankroto ne teismo tvarka inicijavimas apie jį nepranešant individualios įmonės savininko kreditoriams neatitinka šios bankroto procedūros tikslo, esmės bei pažeidžia šio kreditoriaus teises ir teisėtus interesus.

15Nepaisant to, kad Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimo protokole Nr. 1 nurodyta, kad už nutarimą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka balsavo 100 proc. visų kreditorių, tačiau bankroto procesas tokia tvarka negalėjo būti pradedamas vien todėl, kad apie susirinkimo sušaukimą nebuvo informuoti įmonės savininko kreditoriai, kurie bankroto procese turi tokias pat teises kaip ir įmonės kreditoriai. Todėl, įvertinęs šalių argumentus, byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas neturi pagrindo nesutikti su „Swedbank“, AB, pozicija, kad 2014 m. gruodžio 18 d. kreditorių susirinkimo metu, nusprendus pradėti Ž. L. įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka, buvo priimtas neteisėtas sprendimas, prieštaraujantis tiek ĮBĮ normoms, tiek teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), todėl jis naikintinas. Atitinkamai neteisėtai pradėtas ir vykdomas procesas turi būti vertinamas kaip neteisėtas ir nutrauktinas.

16Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi, paliktinos galioti iki šios nutarties įsiteisėjimo (CPK 150 str. 3 d.).

17Skundą patenkinus, iš atsakovės priteistinos „Swedbank“, AB patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

19pripažinti neteisėtais bei panaikinti Ž. L. įmonės 2014 m. gruodžio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimus bei nutraukti pradėtą šios įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka.

20Priteisti iš Ž. L. įmonės 31 Eur bylinėjimosi išlaidų „Swedbank“, AB.

21Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi, palikti galioti iki šios nutarties įsiteisėjimo.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2015-08-07 priimtas „Swedbank“, AB, skundas... 3. 1) Ž. L. ir L. L. 2007-09-14 (2010-06-16 kredito suma padidinta) buvo... 4. 2) „Swedbank“, AB, kreditiniai reikalavimai bankrutuojančios Ž. L.... 5. 3) Į bylą pateikti vykdomieji įrašai Nr. 1210 ir Nr. 1211 patvirtina, kad... 6. Teismo posėdžio metu „Swedbank“, AB, atstovas prašė 2014-12-18... 7. Ž. L. įmonės kreditorių 2014-12-18 susirinkimo visus nutarimus pripažinti... 8. Bankrutuojančios Ž. L. įmonės administratorius atsiliepime į skundą... 9. Bankroto administratorius į posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą... 10. Skundas tenkintinas.... 11. Byloje nustatyta, kad 2014-12-18 Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimas,... 12. Šioje byloje iš esmės kilo ginčas, ar individualios įmonės savininko... 13. Tiek ĮBĮ 12 straipsnio nuostatų turinys, tiek teismų praktikos... 14. Iš byloje esančio 2014-12-18 bankrutuojančios Ž. L. įmonės kreditorių... 15. Nepaisant to, kad Ž. L. įmonės kreditorių susirinkimo protokole Nr. 1... 16. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2015 m.... 17. Skundą patenkinus, iš atsakovės priteistinos „Swedbank“, AB patirtos... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 19. pripažinti neteisėtais bei panaikinti Ž. L. įmonės 2014 m. gruodžio 18 d.... 20. Priteisti iš Ž. L. įmonės 31 Eur bylinėjimosi išlaidų „Swedbank“,... 21. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2015 m.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...