Byla e2S-470-372/2015
Dėl avanso, palūkanų, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Betech“ atskirąjį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-139-672/2015 pagal ieškovo UAB „Meyer & John“ ieškinį atsakovui UAB „Betech“ dėl avanso, palūkanų, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Meyer & John“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Betech“ 14770,62 Eur sumokėto avanso, 765,12 Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui UAB „Betech“ priklausantį nekilnojamąjį ir / ar kilnojamąjį turtą, o jo esant nepakankamai – pinigines lėšas bei turtines teises.

5Nurodė, kad ieškinys atsakovui pareikštas dėl didelės sumos, todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nebus užtikrintas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – areštavo ne daugiau kaip už 53641,80 Lt / 15535,74 Eur sumą atsakovo UAB „Betech“ nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – kilnojamuosius daiktus, turtines teises ir tik paskiausiai – atsakovo pinigines lėšas, nurodydamas, kad areštuoti kilnojamieji daiktai paliekami saugoti atsakovui, leidžiant jais naudotis. Nurodydamas, kad areštuotos kredito įstaigose esančios atsakovo lėšos gali būti naudojamos tik: atsiskaitymui su ieškovu UAB „Meyer & John“; darbo užmokesčiui mokėti, tačiau kiekvieną mėnesį darbo užmokesčiui leidžiama išmokėti ne daugiau, nei buvo išmokėta darbo užmokesčio už praėjusį kalendorinį mėnesį; 3) mokesčiams, rinkliavoms ir už viešosios teisės pažeidimus skirtoms baudoms sumokėti.

8Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju reiškiamas turtinis reikalavimas dėl 15535,74 Eur sumos priteisimo, todėl nežinant atsakovo turtinės padėties ir atsižvelgiant į tai, kad piniginė prievolė neįvykdoma jau ilgą laiką, be to, iš teismų informacinės sistemos matyti, kad atsakovas turi ir kitų kreditorinių įsipareigojimų, konstatavo ši suma atsakovui yra didelė. Teismas pažymėjo, kad preliminariai įvertinus ieškovo pateiktus įrodymus, reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti CPK 177 str. 2 d. numatytomis rašytinėmis įrodinėjimo priemonėmis.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Betech“ prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Ieškovas savo reikalavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones tikėtinai nepagrindė, todėl toks reikalavimas negali būti patenkintas, nes pažeidžia atsakovo teises.

132. Prašomos priteisti sumos ieškovas tinkamai ieškinyje nepagrindė, todėl teigti, kad suma atsakovui yra didelė, nebuvo teisėto pagrindo, todėl laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui taikytos nepagrįstai.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Meyer & John“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

15Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo klausimo, tik preliminariai nustato, ar yra tikimybė, jog pagal pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas gali pasunkėti, nepritaikius prašomų priemonių (CPK 144 str. 1 d.). Atskirajame skunde atsakovas dėsto aplinkybes, kuriomis bando atsikirsti į ieškovo pareikštus reikalavimus, t. y. bando pateisinti ieškovui jam sumokėto avanso negrąžinimo priežastis, deklaratyviai teigia patyręs nuostolių, ginčija prašomų priteisti palūkanų dydžio nepagrįstumą. Visos šios aplinkybės sudaro nagrinėjamoje byloje nustatinėtinas aplinkybes, tačiau jokiu būdu nepaneigia tikimybės, kad teismui atmetus atsakovo dėstomus motyvus, ieškovo ieškinys galės būti patenkintas. Todėl ieškovo reikalavimui užtikrinti būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jų nepritaikius teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

172. Atsakovas nepateikė absoliučiai jokių įrodymu, kad 15535,74 Eur suma jam nėra didelė, nors būtent atsakovas geriausiai žino savo finansinę padėtį ir jam egzistuoja pareiga paneigti objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Atsakovas apsiriboja vien tik deklaratyvia nuostata, kad ieškinio suma nelaikytina didele, tačiau jokių tai pagrindžiančių įrodymų nepateikia.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

21Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

22Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

23Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas UAB „Meyer & John“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Betech“ 14770,62 Eur sumokėto avanso, 765,12 Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, argumentuodamas tuo, jog 2014 m. kovo 12 d. sudarė su atsakovu Darbų vykdymo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti vandentiekio ir nuotekų, vamzdžių paklojimo horizontalaus valdomo gręžimo būdu darbus, o ieškovas įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka, iki 2014 m. kovo 17 d. sumokant atsakovui pirmą pusę avanso. Ieškovas dviem mokėjimo nurodymais sumokėjo 51000 Lt avanso. 2014 m. balandžio 14 d. atsakovas raštu informavo ieškovą, kad inicijuoja sutarties nutraukimą. Kadangi sutartis nebuvo įvykdyta, ieškovas reikalauja grąžinti atsakovui pagal sutartį sumokėtą avansą. Bylą ieškovas prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

24Atkreiptinas dėmesys, kad Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 14 d. nutartimi nutarė bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisyklės, nurodydamas, kad nesant pakankamai duomenų apie šalių sudarytos sutarties nutraukimą, pagal ją atliktus ar neatliktus darbus, jų mastą, teismas neturi galimybės spręsti apie ieškovo reikalavimo pagrįstumą. 2015 m. sausio 23 d. ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie sumokėtą likusią dalį žyminio mokesčio, tačiau jokių papildomų įrodymų prie anksčiau pateikto ieškinio nepateikė. Tačiau, nepaisant to, pirmosios instancijos teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesant papildomai pateiktų įrodymų, padarė priešingą išvadą, nei 2015 m. sausio 14 d. nutartyje, konstatuodamas, kad ieškovo reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti.

25Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šioje proceso stadijoje, neištyrus duomenų apie šalių sudarytos sutarties nutraukimo aplinkybes, neištyrus duomenų apie atsakovo atliktus darbus ir jų mąstą, negalima daryti preliminarios išvados, jog ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus atitinkamais įrodymais.

26Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškinio reikalavimo suma bus nagrinėjamos bylos vertinimo dalyku, todėl tik išnagrinėjus ieškinį ir jį pagrindžiančius įrodymus, bus galima spręsti apie prašomų priteisti sumų pagrįstumą. Atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina dviejų sąlygų (ieškinio tikėtino pagrįstumo ir grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui) sutaptis, nesant bent vienos iš jų, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, netenkinamas, todėl šiuo atveju nustačius, kad ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti, nėra pagrindo vien tik remiantis didele ieškinio suma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl ir šalių argumentai šiuo aspektu plačiau nevertinami.

27Kadangi laikinosios apsaugos priemonės negali varžyti atsakovo teisių labiau negu konkrečiu atveju yra būtina (CPK 145 str. 2 d.), spręstina, kad prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo metu neatitiktų šalių interesų pusiausvyros ir ekonomiškumo principų.

28Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinąsias apsaugos priemones, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, todėl skundžiama Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartis naikintina, klausimą išsprendžiant iš esmės – ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinant (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

29Atskirąjį skundą patenkinus, iš ieškovo priteistinos atsakovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.).

30Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Betech“ už atskirąjį skundą yra sumokėjęs 28 Eur žyminį mokestį, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas buvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, todėl turėjo būti mokami 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, nagrinėjamu atveju 21 Eur (CPK 80 str. 2 d., 7 d.). Todėl iš ieškovo UAB „Meyer & John“ priteistina atsakovui UAB „Betech“ 21 Eur žyminio mokesčio, o 7 Eur sumokėto žyminio mokesčio atsakovui grąžintina iš valstybės (CPK 93 str. 1 d., 87 str. 1 d. 1 p., 3 d., 5 d.).

31Atsakovas UAB „Betech“ pateikė įrodymus apie patirtas 100 Eur teisinės pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme, todėl atskirąjį skundą patenkinus, jos atsakovui priteistinos iš ieškovo UAB „Meyer & John“ (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

32Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

33Panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti ieškovo UAB „Meyer & John“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

34Priteisti iš ieškovo UAB „Meyer & John“ (juridinio asmens kodas 300149374) atsakovui UAB „Betech“ (juridinio asmens kodas 302690752) 21 Eur (dvidešimt vieną eurą) žyminio mokesčio ir 100 Eur (vieną šimtą eurų) teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

35Grąžinti atsakovui UAB „Betech“ (juridinio asmens kodas 302690752) iš valstybės 7 Eur (septynis eurus) žyminio mokesčio.

36Nutartį, dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo, pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Meyer & John“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. Nurodė, kad ieškinys atsakovui pareikštas dėl didelės sumos, todėl,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju reiškiamas turtinis reikalavimas dėl... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Betech“ prašo panaikinti Akmenės rajono... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Ieškovas savo reikalavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 13. 2. Prašomos priteisti sumos ieškovas tinkamai ieškinyje nepagrindė, todėl... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Meyer & John“ prašo... 15. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio... 17. 2. Atsakovas nepateikė absoliučiai jokių įrodymu, kad 15535,74 Eur suma jam... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 22. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 23. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas UAB „Meyer &... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 14... 25. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šioje proceso stadijoje,... 26. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškinio reikalavimo suma bus... 27. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės negali varžyti atsakovo teisių labiau... 28. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 29. Atskirąjį skundą patenkinus, iš ieškovo priteistinos atsakovui jo patirtos... 30. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Betech“ už atskirąjį skundą yra... 31. Atsakovas UAB „Betech“ pateikė įrodymus apie patirtas 100 Eur teisinės... 32. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 33. Panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį ir... 34. Priteisti iš ieškovo UAB „Meyer & John“ (juridinio asmens kodas... 35. Grąžinti atsakovui UAB „Betech“ (juridinio asmens kodas 302690752) iš... 36. Nutartį, dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo, pavesti vykdyti...