Byla 2VP-28468-454/2016
Dėl baudos skyrimo už sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą. Teismas

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, rašytinio proceso tvarka, teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Regimanto Budreikos prašymą dėl baudos skyrimo už sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą. Teismas

Nustatė

2Antstolis prašo, vadovaujantis LR CPK 771 str., skirti baudą už sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą. Antstolis prašyme nurodė, kad antstolio kontoroje vykdomas Kauno apygardos teismo išduotas vykdomasis dokumentas Nr. eB2-1181-259/2016 dėl M. Z. įpareigojimo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos (2016-01-26) perduoti administratoriui įmonės UAB „( - )“ turtą pagal balansą ir visus dokumentus. Nutartis nėra įvykdyta, 2016-10-26 surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktas, prašo M. Z. skirti baudą išieškotojo naudai. Suinteresuotas asmuo M. Z. atsiliepimo į antstolio pareiškimą nepateikė. Pareiškėjas bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti pranešimais bei viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2016-11-16 paskelbiant pranešimą (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

3Pareiškimas tenkintinas.

4Iš antstolio nurodytų aplinkybių ir pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0085/16/01344 medžiagos nustatyta, kad antstolio Regimanto Budreikos kontorai yra pateiktas vykdyti Kauno apygardos teismo 2016-07-15 išduotas vykdomasis raštas Nr. eB2-1181-259/2016, kuriuo M. Z. įpareigotas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 2016-10-26 antstolis surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo už sprendimų, įpareigojančių atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymą. Lietuvos Respublikos CPK 18 str. numato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiame straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas, kuris reiškia, kad teismo sprendime esančių nurodymų privalo paisyti visi asmenys, o teismo sprendimo nevykdymas vertintinas kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Savanoriškas teismo sprendimo įvykdymas geriausiai atitinka byloje dalyvaujančių asmenų interesus, tačiau tuo atveju, kai įpareigota šalis savanoriškai teismo sprendimo nevykdo, šis vykdomas priverstinai. Priverstinio teismo sprendimo vykdymo tvarka reglamentuojama CPK VI dalyje. Pagal šios CPK dalies normas teismo procesinius sprendimus pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus vykdo antstolis, kuris visų pirma turi siekti apsaugoti išieškotojo interesus, kartu vadovautis interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, gindamas išieškotojo interesus, neturi pažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK LVII skyrius reglamentuoja nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumus. Pagal CPK 771 str. 1 d. jeigu neįvykdytas teismo sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą ir perduoda priėmusiam sprendimą teismui spręsti sprendimo neįvykdymo klausimą. Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.). Tokia bauda skiriama išieškotojo naudai (CPK 771 straipsnio 5 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad ši bauda atlieka kompensacijos funkciją, skiriama kaip satisfakcija išieškotojui dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009). Byloje nustatyta, kad teismo nutartis civilinėje byloje Nr. eB2-1181-259/2016 kurioje M. Z. įpareigotas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus įsiteisėjo 2016-01-26, ji turėjo būti įvykdyta iki 2016-02-05, tačiau iki šiol nėra įvykdyta, todėl yra nustatyti visi pagrindai prašymo paskirti M. Z. baudą tenkinimui. Atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, į tai, kad teismo nutartis nėra įvykdyta, į tai, kad teismo nėra nustatyta, jog M. Z. anksčiau nevykdė antstolio reikalavimų ar piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis vykdymo procese, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas skirti M. Z. 10,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti 2016-01-15 nutartį dieną, baudą skaičiuojant nuo 2016-10-26 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto surašymo dienos iki nutarties priėmimo dienos, t. y. iki 2016-12-19, iš viso – 540,00 Eur išieškotojo UAB „( - )“ administratorės „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ UAB naudai, kuri laikytina proporcinga byloje nustatytų aplinkybių kontekste (CPK 771 str. 5 d.). Išaiškintina M. Z., kad tuo atveju, jeigu skolininkas antrą kartą ir daugiau kartų pažeidžia procesiniam sprendimui įvykdyti nustatytus terminus, teismas turės teisę vėl pritaikyti priemones, numatytas CPK 771 str. 5 d. Baudos sumokėjimas skolininko neatleidžia nuo pareigos atlikti arba nutraukti teismo sprendime numatytus veiksmus (CPK 771 str. 6 d.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 585 str., 771 str., teismas

Nutarė

6Antstolio Regimanto Budreikos pareiškimą patenkinti.

7Skirti M. Z., a. k. ( - ) 540,00 Eur baudą už sprendimo nevykdymą išieškotojos „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ UAB, į. k. 302672626, naudai.

8Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą nuo nutarties įteikimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai