Byla 2S-1589-302/2013
Dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Psyops media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 27 d. nutarties, pagal pareiškėjo UAB „Psyops media“ prašymą panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi skirtą baudą civilinėje byloje pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovui UAB „Psyops media“ dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus miesto 1-as apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu nusprendė ieškovo A. D. ieškinį tenkinti iš dalies: priteisti iš atsakovo UAB „Psyops Media“ ieškovo A. D. naudai 6377,76 Lt skolos bei 1289,17 Lt bylinėjimosi išlaidų; likusioje dalyje ieškinį atmesti; priteisti iš atsakovo UAB „Psyops Media“ 191 Lt žyminio mokesčio valstybei.

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 5 d. nutartimi nutarė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

5UAB „Psyops media“ 2013 m. kovo 27 d. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo šioje civilinėje byloje CPK 366 str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Psyops media“ atstovo direktoriaus L. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė bei atsakovui UAB „Psyops media“ skyrė 5 000 Lt baudą, 50 procentų šios sumos sumokant į valstybės biudžetą, o likusią 50 procentų sumokant ieškovui A. D..

7Pareiškėjas UAB „Psyops media“ 2013-06-22 padavė prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo. Pareiškėjas prašė peržiūrėti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi paskirtą baudą ir ją panaikinti. Paaiškino, kad bauda pareiškėjui yra paskirta už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, tačiau pareiškėjo nuomone prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Bauda gali būti paskirta tik išimtiniu atveju, nustačius, kad teise naudojamasi ne pagal jos paskirtį, o šiuo atveju pareiškėjas savo teise naudojosi sąžiningai.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dėl baudos panaikinimo netenkino. Nurodė, kad teismas skirdamas pareiškėjui baudą, įvertino pareiškėjo elgesį kaip išimtinį piktnaudžiavimą teise, t.y. tai, kad pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo padavė ne siekdamas ekstraordinarine tvarka ištaisyti aiškias įsiteisėjusiame teismo sprendime padarytas teisės taikymo klaidas, bet dar kartą pasibylinėti ir tokiu būdu kitai šaliai sukelti nepatogumų, trukdžių, papildomų rūpesčių. Pareiškėjas pateikdamas prašymą turėjo suprasti, kad jo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas yra aiškiai nepagrįstas, nes visos aplinkybės, kuriomis jis rėmėsi prašyme, jam buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog pareiškėjas nesąžiningai pareiškė prašymą dėl proceso atnaujinimo ir piktnaudžiavo procesu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantas UAB „Psyops media“ pateikė atskirąjį skundą ir prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-27 nutartį ir priimti naują sprendimą - atsakovo UAB „Psyops media“ prašymą dėl baudos panaikinimo tenkinti. Nurodo, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo pateiktas remiantis tuo, kad atsirado naujos aplinkybės, kurios negalėjo būti išaiškintos bylos nagrinėjime iš esmės pirmos instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose, todėl savaime suprantama, kad priimant sprendimą teismai negalėjo tinkamai įvertinti visų reikšmingų bylai įrodymų. Atkreipia dėmesį, jog ieškovas taip pat pripažino, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma buvo surašyta po apeliacinio skundo pateikimo dienos, paaiškina, kad dėl to šio įrodymo atsakovas negalėjo pateikti iki surašant apeliacinį skundą. Remiantis šiais faktais akivaizdžiai įrodomas naujų esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atsakovui bylos nagrinėjimo metu, atsiradimas, o atsižvelgiant į tai baudos paskyrimas už neva piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis laikytina nepagrįstu bei sąmoningu neigiamas pasekmes sukeliančiu veiksmu atsakovo atžvilgiu. Apeliantas taip pat pažymi, kad jam kelia įtarimų bylų paskirstymas teisėjams nagrinėjant bylą, kadangi atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties, kuria bauda buvo paskirta, nagrinėjo teisėja Rūta Petkuvienė, o prašymas dėl baudos panaikinimo buvo išnagrinėtas teisėjo Andriaus Veriko, kuris šią baudą ir paskyrė.

12Ieškovas A. D. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą; skirti apeliantui UAB „Psyops media“ 10 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliantas siekė ir tebesiekia vilkinti priteistos skolos išieškojimo procesą, taip pat, kad savo poziciją grindžia išgalvotomis aplinkybėmis. Apeliantas savo skunde tebekelia klausimus dėl neva neskaidraus bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjo A. Veriko šališkumo, nors teismas jau išsprendė šį klausimą 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi, tačiau kaip matyti apeliantas visiškai nekreipia dėmesio į jam reiškiamas pastabas dėl jo nesąžiningo elgesio ir toliau atlieka piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis veiksmus. Nurodo, kad atsakovas nuolat bylinėjasi su savo buvusiais darbuotojais, reiškia nepagrįstus reikalavimus, taip pat, kad apeliantas jau yra pripažintas piktnaudžiavusiu procesinėmis teisėmis Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-988/2012. Kaip matyti šiuo atveju apeliantas nepasimokė iš savo nesąžiningo elgesio ir toliau atlieka piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis veiksmus, dėl ko ieškovo manymu yra pagrindas apeliantui skirti papildomai 10 000 Lt baudą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta.

16Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 1-as apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu nusprendė ieškovo A. D. ieškinį tenkinti iš dalies: priteisti iš atsakovo UAB „Psyops Media“ ieškovo A. D. naudai 6377,76 Lt skolos bei 1289,17 Lt bylinėjimosi išlaidų; likusioje dalyje ieškinį atmesti; priteisti iš atsakovo UAB „Psyops Media“ 191 Lt žyminio mokesčio valstybei. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 5 d. nutartimi nutarė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą. UAB „Psyops media“ 2013 m. kovo 27 d. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo šioje civilinėje byloje CPK 366 str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Psyops media“ atstovo direktoriaus L. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė bei atsakovui UAB „Psyops media“ skyrė 5 000 Lt baudą, 50 procentų šios sumos sumokant į valstybės biudžetą, o likusią 50 procentų sumokant ieškovui A. D..

17Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 str. 2 d.). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 straipsnyje, gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Viena iš teismo nuobaudų rūšių, numatyta CPK 103 straipsnyje, yra bauda. Remiantis CPK 106 straipsnio 1 dalimi, teismas baudas gali skirti CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio. Vienas iš atvejų, kai teismui yra suteikta teisė skirti baudą, yra numatytas CPK 95 straipsnyje. CPK 95 straipsnyje, reglamentuojančiame piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes, nurodyta, kad teismas, nustatęs, kad dalyvaujantis asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 20 000 Lt baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Tiek skiriant baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, tiek sprendžiant paskirtos baudos pagrįstumo klausimą, būtina vadovautis CPK nuostatomis, reglamentuojančiomis bendrąsias baudų panaikinimo ar sumažinimo taisykles.

18Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmos instancijos teismas skyrė apeliantui 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

19Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad skirdamas pareiškėjui baudą, teismas įvertino pareiškėjo elgesį, kaip išimtinį piktnaudžiavimą teise, t.y. tai, kad pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo padavė ne siekdamas ekstraordinarine tvarka ištaisyti aiškias įsiteisėjusiame teismo sprendime padarytas teisės taikymo klaidas, bet dar kartą pasibylinėti ir tokiu būdu kitai šaliai sukelti nepatogumų, trukdžių, papildomų rūpesčių. Taip pat, kad pareiškėjas pateikdamas prašymą turėjo suprasti, kad jo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas yra aiškiai nepagrįstas, nes visos aplinkybės, kuriomis jis rėmėsi prašyme, jam buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiomis teismo išvadomis ir pažymi, kad nagrinėjamu atveju esminis klausimas yra tas, ar skiriant apeliantui baudą, buvo tinkamai įvertinta, kad apeliantas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir kad toks piktnaudžiavimas buvo sąmoningas. Bauda už piktnaudžiavimą procesine teise gali būti skiriama tik konkrečioje byloje, nustačius aplinkybes, įrodančias, kad procesine teise piktnaudžiaujantis byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį, o sprendžiant klausimą dėl CPK 95 straipsnyje nurodytų aplinkybių buvimo, turi būti atsižvelgiama į konkrečią bylos situaciją bei įvertinama visų šiam klausimui išspręsti įtaką turinčių aplinkybių svarba.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, vadovavosi LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. numatančiu proceso atnaujinimo pagrindą, kuomet naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Naujai paaiškėjusia aplinkybe apeliantas nurodė 2012 m. lapkričio 9 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos priešpriešinę informacijos surinkimo pažymą Nr. 447-955, kuri pasak apelianto buvo surašyta jau po apeliacinio skundo pateikimo teismui dienos, dėl to šio įrodymo apeliantas negalėjo pateikti iki surašant apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismo manymu, pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad apeliantas teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, akivaizdžiai suvokė, kad prašymas nėra pagrįstas, pagrįstai skyrė 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesine teise. Pažymėtina, kad civilinė byla, kurios procesą ir prašė atnaujinti apeliantas, buvo išnagrinėta bei peržiūrėta apeliacine tvarka. Pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, apeliantas, kaip teisingai ir nustatė pirmos instancijos teismas, nenurodė naujų aplinkybių, leidžiančių suabejoti priimto teismo sprendimo teisėtumu bei pagrįstumu, nepateikė įrodymų, kurie nebuvo ir negalėjo būti žinomi nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Pabrėžtina tai, kad minėtos pažymos turinys, apeliantui buvo žinomas nuo 2012 m. lapkričio 9 d. Minėta pažyma įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 29 d., o Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo apeliacine tvarka civilinę bylą 2013 m. kovo 5 d. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog apeliantas turėdamas galimybę apeliacinės instancijos teismui pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, iki bylos peržiūrėjimo apeliacine tvarka, to nepadarė, o pateikė šią pažymą kaip pagrindą atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą praėjus daugiau nei pusei metų nuo pažymos išdavimo. Dėl to, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog apeliantas nesąžiningai pareiškė prašymą dėl proceso atnaujinimo, nurodydamas aplinkybes, kurios jam buvo žinomos bylą peržiūrint apeliacine tvarka, todėl apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes bei pirmos instancijos teismo padarytas išvadas, mano, kad bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apeliantui buvo paskirta pagrįstai.

21Apeliantas taip pat atskirajame skunde nurodo, kad jam įtarimų kelia bylų paskirstymas teisėjams nagrinėjant šią bylą, kadangi apelianto atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties, kuria bauda buvo paskirta, nagrinėjo teisėja Rūta Petkuvienė, o prašymas dėl baudos panaikinimo buvo išnagrinėtas teisėjo Andriaus Veriko, kuris šią baudą ir paskyrė. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš bylos medžiagos matyti, jog civilinė byla buvo paskirta nagrinėti teisėjui Andriui Verikui. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko patvarkymu dėl atskirojo skundo priėmimo klausimo perdavimo spręsti kitam teisėjui Nr. PTV-668, apelianto UAB „Psyops media“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutarties, dėl teisėjui A. Verikui suteiktų atostogų, priėmimo klausimas buvo perduotas spręsti kitam teisėjui, nagrinėjančiam civilines bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, t.y. teisėjai Rūtai Petkuvienei ( t. 3 b. l. 190). Teisėjui A. Verikui grįžus iš atostogų, jis ir toliau sprendė klausimus susijusius su byla, kuri ir buvo jam paskirta nagrinėti. Atsižvelgiant į tai, apelianto argumentai, jog civilinę bylą nagrinėja keli teisėjai, atmestini, kaip nepagrįsti, o pavedimas atlikti tam tikrus procesinius veiksmus kitam teisėjui, kaip bylą nagrinėjančio teisėjo nebuvo darbe neprieštarauja įstatymų reikalavimams ir atitinka CPK 7 straipsnyje numatytiems proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principams.

22Ieškovas teikdamas atsiliepimą į atskirąjį skundą taip pat prašo papildomai skirti apeliantui UAB „Psyops media“ 10 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atskirojo skundo padavimas nereiškia piktnaudžiavimo teise. Kaip matyti iš bylos medžiagos Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi atnaujino apeliantui terminą pareiškimui dėl baudos panaikinimo paduoti, atsižvelgdamas į tai, jog apeliantui nebuvo išaiškinta paskirtos baudos peržiūrėjimo tvarka. Apeliantas atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties padavė įstatymų nustatyta tvarka bei terminais. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas pateikė atskirąjį skundą įgyvendindamas savo teisę į apeliaciją, dėl to suinteresuoto asmens prašymas paskirti apeliantui baudą netenkinamas.

23Ieškovas A. D. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas, tačiau į bylą įrodymų, patvirtinančių ieškovo patirtų išlaidų dydį, nebuvo pateikta, dėl ko ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų netenkintinas, nepateikus įrodymų apie jų buvimą.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Netenkinti ieškovo A. D. prašymo dėl papildomos baudos apeliantui UAB „Psyops media“ skyrimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus miesto 1-as apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 5 d. nutartimi nutarė Vilniaus miesto... 5. UAB „Psyops media“ 2013 m. kovo 27 d. pateikė prašymą dėl proceso... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas UAB „Psyops media“ 2013-06-22 padavė prašymą dėl... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Apeliantas UAB „Psyops media“ pateikė atskirąjį skundą ir prašo... 12. Ieškovas A. D. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti apelianto... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 1-as apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo... 17. Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad civilinio... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmos instancijos teismas skyrė apeliantui 5... 19. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad skirdamas pareiškėjui baudą,... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas teikdamas prašymą dėl proceso... 21. Apeliantas taip pat atskirajame skunde nurodo, kad jam įtarimų kelia bylų... 22. Ieškovas teikdamas atsiliepimą į atskirąjį skundą taip pat prašo... 23. Ieškovas A. D. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priteisti iš... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartį palikti... 26. Netenkinti ieškovo A. D. prašymo dėl papildomos baudos apeliantui UAB...