Byla 2A-568-280/2016
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Sankauskaitės,

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Zinos Mickevičiūtės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. R. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-199-589/2016 pagal ieškovo E. R. ieškinį atsakovei UAB „Neomera“ dėl skolos priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

 1. Ieškovas E. R. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Neomera“ 2085,26 Eur skolą, 75,60 Eur delspinigius, 28,68 Eur palūkanas, 5 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2012-06-01 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas išnuomojo patalpas ( - ), o atsakovė įsipareigojo naudotis šiomis patalpomis pagal paskirtį, mokėti nuomos mokestį ir kitus sutartyje numatytus mokesčius.
 2. Nurodė, kad patalpų nuomos sutartis su atsakove galiojo iki 2015 m. birželio 1 d. Atsakovė atliko patalpų pagerinimo darbus, mokėjo komunalinius mokesčius, tačiau sutartimi prisiimto įsipareigojimo mokėti kas mėnesį po 200 Lt dydžio nuomos mokesčio atsakovė nevykdė ir nuomos mokesčio nemokėjo.
 3. Sutarties pagrindu atsakovė yra skolinga 7200 Lt nuomos mokesčio už 36 mėnesius, kas atitinka 2085,26 eurus. Pažeidus sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovė už visą sutarties galiojimo laikotarpį skolinga 2085,26 Eur nuomos mokesčio, delspinigiai už 180 dienų uždelstą atsiskaitymą, skaičiuojant po dvi dešimtąsias procento už kiekvieną dieną, sudaro 75,60 eurus.
II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016-02-17 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo atsakovės naudai 1179,75 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas nustatė, kad 2012 m. birželio 1 d. E. R. ir UAB „Neomera“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo atsakovei už užmokestį suteikti negyvenamąsias patalpas, esančias pastate ( - ), kurių bendras plotas apytiksliai 220 kv.m. laikinai naudotis, o nuomininkas įsipareigojo naudotis šiomis patalpomis pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį bei kitus sutartyje numatytus mokesčius.
 3. Sutarties 8.1 punkte numatyta, kad nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomotojui kiekvieną mėnesį nuomos mokestį, sudarantį 5,90 Lt už kiekvieną nuomojamą kvadratinį patalpų metrą, viso nuomos mokestis 1298 Lt per mėnesį. Susitarė, kad nuomotojas moka pirmus 36 mėnesius sumažintą nuomos mokestį 200 Lt per mėnesį, iš jų 15 proc. GPM.
 4. Teismas nustatė, kad nors ir nebuvo rašytinio šalių susitarimo dėl nuomos nemokėjimo, šalys žodžiu susitarė, kad, nepaisant to, jog sutartyje numatytas 200 Lt mėnesinis nuomos mokestis, atsižvelgiant į atsakovės patirtas išlaidas nuomojamų patalpų remontui, atsakovė jo neturėjo mokėti, kol nuomos mokesčiu nebus kompensuotos visos patalpų pagerinimo išlaidos.
 5. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys sudarė rašytinę patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodyta, kad bet kokie sutarties pakeitimai turi būti atlikti raštu. Ieškovui neigiant, kad buvo sudarytas šalių susitarimas dėl nuomos mokesčio nemokėjimo, teismas konstatavo, kad šalių faktiniai santykiai pagrindžia, kad šalys tarpusavio žodinį susitarimą vykdė trejus metus, t.y. atsakovė suremontavo patalpas ir jose vykdė veiklą, o ieškovas nereikalavo mokėti nuomos mokesčio.
 6. Teismas nurodė, kad, jei atsakovė nebūtų mokėjusi nuomos mokesčio ir būtų likusi skolinga ieškovui, mažai tikėtina, kad ieškovas, būdamas rūpestingas ir atidus asmuo, žinodamas apie susidariusį įsiskolinimą, būtų pasirašęs naują nuomos sutartį su asmeniu, kuris būtų buvęs jam skolingas, be to, nutraukdamos naują 2015 metų negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, šalys pasirašė patalpų perdavimo priėmimo aktus. Analogiškos normos dėl sutarties vykdymo buvo įtrauktos ir į 2012 m. birželio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.
III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniu skundu E. R. prašo panaikinti 2016-02-17 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį tenkinti.
 2. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai atmetė rašytinį nuomos sutarties aiškinimą, nes šalys sutartyje aiškiai aptarė visas sutarties sąlygas. Sutartimi ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei UAB „Neomera“ už užmokestį negyvenamąsias patalpas Šermukšnių g. 31, Panevėžys, o atsakovei įsipareigojo suremontuoti minėtas patalpas, mokėti nuomos ir kitus sutartyje numatytus mokesčius.
 3. Nuomos sutarties 10.2 punkte numatyta, kad visi sutarties pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Raštu sutarties sąlygos nebuvo pakeistos. Sutartyje numatyta, kad atsakovė atliks patalpų pagerinimą ir todėl bus sumažintas nuomos mokestis, jeigu patalpų pagerinimo kaštai viršys sutartyje numatytą sumą, atsakovė neturės priekaištų ieškovui dėl kaštų kompensavimo.
 4. Atsakovei teigiant, kad tarp šalių buvo susitarimas, jeigu patalpų kaštai viršys sutartyje nurodytą, nereiks mokėti nuomos mokesčio, ji nepateikė remonto sąmatos, nesurinko įrodymų, patvirtinančių turėtas išlaidas. Atsakovė pateikė tik patalpų pagerinimo suderinimo aktą, kuriame išvardintos medžiagos, panaudotos atliekant remontą. Vienasmeniškai surašyto patalpų pagerinimo akto, skolos suderinimo akto atsakovė nepateikė ieškovui pasirašyti ir su juo nederino. Atsakovei nepateikus įrodymų, kiek kainavo remontas, atsakovės teiginiai, kad viršijus išlaidas, atsakovei nereiks mokėti nuomos mokesčio, nepagrįsti.
 5. 2012 m. sutartyje numatyta, kad atsakovė įsipareigojo patalpas suremontuoti ir pritaikyti savo veiklai, todėl nebuvo poreikio pasirašyti patalpų perdavimo aktą. 2015 m. pasirašydamas sutartį, priėmimo-perdavimo aktą šalys pasirašė. Apeliantas nurodo, kad teismas visai nevertino atsakovės vadovės elgesio. UAB „Neomera“ vadovė J. B. turėjo vadovavimo patirties, prieš pasirašant sutartį turėjo suprasti, kad teisėtai sudaryta sutartis turi būti vykdoma. Ji pati pripažino, kad buvo susitarta mokėti simbolinį nuomos mokestį, tačiau jo nesumokėjo.
 6. Pasirašęs naują nuomos sutartį, apeliantas tikėjosi, kad atsakovė sumokės sutartyje nustatytą nuomos mokestį, tačiau vėliau paaiškėjo, kad ji ketina nutraukti nuomos sutartį ir vengia mokėti nuomos mokestį. Atsakovė, įsirengdama patalpas, pritaikytas savo veiklai ir nutraukdama 2015 m. sudarytą nuomos sutartį, padarė žalą ieškovui, nes jis tokių patalpų negali išnuomoti.
 7. Panevėžio miesto apylinkės teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi tik atsakovės atstovo paaiškinimais, neteisingai įvertino ieškovo elgesį ir nevertino atsakovės elgesio, nesivadovavo logikos dėsniais. Iš sutarties aiškiai matyti, kad šalys aptarė, kas prisiima patalpų pagerinimo išlaidas, susitarta, kad UAB „Neomera“ investuos į išnuomotų patalpų pagerinimą nuo 10000 iki 100000 Lt, taip pat nurodyta, kad jei pagerinimo kaštai viršys minėta sumą, atsakovė ieškovui dėl to pretenzijų neturės, visi pagerinimai lieka ieškovui, jeigu šalys nesusitaria kitaip.
 8. Įvertinus nurodytas sąlygas, nuomos mokestis buvo sumažintas iki 200 Lt, kurį atsakovė turėjo mokėti. Atsakovė, sudarydama sutartį ir prieš tai neparuošusi remonto darbų sąmatos, pati prisiėmė riziką, kad jai gali būti nuostolinga nuomoti ginčo patalpas. Be to, teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovei bylinėjimosi išlaidas, nes byla buvo nesudėtinga, išnagrinėta per vieną posėdį.
 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Neomera“ prašo atmesti E. R. apeliacinį skundą ir palikti galioti skundžiamą 2016-02-17 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 10. Pagal sudarytą nuomos sutartį, 2012 m. atsakovė pradėjo nuomojamų patalpų remonto darbus, kuriuos atliekant atsakovė buvo priversta atlikti ir iš anksto nenumatytus būtinus remonto darbus, kurie ženkliai pabrangino nuomojamų patalpų pritaikymą atsakovės veiklai. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės į patalpų remontą investuota suma siekė 15641,54 Eur sumą, šalys susitarė, kad atsakovė nemokės sutartyje numatyto 200 Lt nuomos mokesčio, kad atsakovei būtų greičiau kompensuotos investicijos į patalpų remontą, o ieškovas, kompensavęs atsakovės investicijas, greičiau gautų pilną nuomos mokestį.
 11. Atsakovė įrodė pirmosios instancijos teismui, kad sutartis buvo pakeista žodiniu susitarimu. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šalių elgesį sutarties pasirašymo, vykdymo metu, pagrįstai nurodė, kad nors ir buvo raštu susitarta, tačiau šalys priėmimo-perdavimo akto nepasirašė ir dėl patalpų perdavimo susitarė žodžiu, todėl negalima sutikti su apeliantu, kad visi sutartyje numatyti punktai, buvo vykdomi tik raštu ir pasirašant abiems šalims.
 12. 2015 m. pasirašant naują sutartį, tarp šalių nebuvo kilęs ginčas dėl nesumokėto nuomos mokesčio pagal 2012 m. nuomos sutartį. Į naujos sutarties nuostatas nebuvo įtrauktas punktas apie atsakovės skolą ieškovui, todėl galima laikyti, kad apeliantas nelaikė, kad atsakovė jam yra skolinga, nuomos mokesčio apeliantas nereikalavo trejus metus, todėl laikytina, kad toks buvo tikrasis šalių susitarimas, mažai tikėtina, kad su asmeniu, kuris nemoka nuomos mokesčio ieškovas būtų sudaręs naują nuomos sutartį.
 13. Pretenzijas apeliantas pradėjo reikšti gavęs pranešimą apie 2015 m. sutarties nutraukimą, kitų raginimų iš ieškovo atsakovė nėra gavusi.
 14. Šalys laisvu susitarimu pakeitė sutarties sąlygas ir visą nuomos laikotarpį šio susitarimo laikėsi. Apeliantas neginčijo atsakovės pateiktame patalpų pagerinimo suderinimo akte nurodytos 15641,54 Eur sumos. Tai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad ginčo tarp šalių nėra. Apeliantas, siekdamas pasipelnyti, nurodo aplinkybes, dėl kurių ankščiau ginčo nekėlė. Šios aplinkybės yra naujos ir apeliacinis skundas negali būti jomis grindžiamas.
 15. Atsakovė pageidavo nuomos sutartį sudaryti 5 metų laikotarpiui, tačiau apeliantui nesutikus, sutartis buvo sudaryta 3 metams. Pratęsus sutartį atsakovė tikėjosi, kad ji bus pratęsta panašiomis sąlygomis, tačiau ieškovas pasiūlė sudaryti naują sutartį, kurioje nustatė neprotingai didelę kainą, su kuria atsakovė turėjo sutikti, atsižvelgiant į atsakovės teikiamų paslaugų pobūdį. Po to atsakovė buvo priversta ieškotis naujų patalpų, kuriose galėtų vykdyti veiklą. Radusi tinkamas patalpas ir jas tinkamai įsirengusi už 15000 Eur, atsakovė inicijavo nuomos sutarties su ieškovu nutraukimą.
 16. Apelianto teiginiai, kad teismas priteisė per dideles bylinėjimosi išlaidas nepagrįsti, nes jos sudaro tik 53 proc. rekomendacijose nurodytų dydžių.
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, išvados ir argumentai
 1. Apeliacinis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos aplinkybes, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, byloje esančius rašytinius įrodymus, visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir argumentais, todėl jų nebekartoja, tačiau pasisako dėl apeliacinio skundo motyvų.
 4. Byloje nustatyta, kad 2012 m. birželio 1 d. E. R. ir UAB „Neomera“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ( toliau – sutartis). Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo nuomininkui už užmokestį suteikti negyvenamąsias patalpas, esančias pastate ( - ), kurių bendras plotas apytiksliai 220 kv.m. laikinai naudotis, o nuomininkas įsipareigojo naudotis šiomis patalpomis pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį bei kitus sutartyje numatytus mokesčius. Sutarties 8.1 punkte numatyta, kad nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomotojui kiekvieną mėnesį nuomos mokestį, sudarantį 5,90 Lt už kiekvieną nuomojamą kvadratinį patalpų metrą, viso nuomos mokestis 1298 Lt per mėnesį. Sutarta, kad Nuomotojas moka pirmus 36 mėnesius sumažintą nuomos mokestį 200 Lt per mėnesį, iš jų 15 proc. GPM. Sutarties 2.1 punktu šalys susitarė, kad UAB „Neomera“ investuos į išsinuomotų patalpų gerinimą nuo 10 000 iki 100 000 Lt, tame tarpe PVM lėšų. Jeigu patalpos pagerinimai kaštai viršys minėtą sumą nuomininkas neturės jokių pretenzijų nuomotojui dėl kaštų kompensavimo. Sutarties 2.3 punktas numatė, kad nuomos sutarčiai pasibaigus visi patalpų pagerinimai lieka ieškovui, jeigu nebus susitarta kitaip. Byloje kilo ginčas ne dėl patalpų pagerinimo kaštų kompensavimo, o dėl sutarto ir mokėtino nuomos mokesčio dydžio.
 5. Atsakovė UAB „Neomera“ atliko sutartyje numatytus patalpų pagerinimus, mokėjo komunalinius mokesčius. Ginčo dėl to tarp šalių nėra. UAB „Neomera“ nesumokėjo sutartyje numatyto 200,00 Lt (57,92 Eur) nuomos mokesčio, kurį ieškovas prašo priteisti už 36 mėnesius.
 6. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė rašytinį sutarties aiškinimą, nors sutarties tekstas yra aiškus ir, spręsdamas apie tikrąją šalių valią, išreikštą sudarant sutartį, rėmėsi atsakovės atstovų paaiškinimu, neteisingai vertino ieškovo elgesį ir nevertino atsakovės elgesio, nesivadovavo logikos dėsniais.
 7. CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos pagrindinės sutarčių aiškinimo taisyklės: kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai; pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos; kai yra abejonių dėl sutarties sąvokų, joms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė; kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai; taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius.
 8. Sutiktina su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju sutarties sąlygos yra aiškios, tačiau esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010). Iš sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyvaus sutarties aiškinimo metodas).
 9. Iš byloje pateiktų įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas turėjo tikslą išnuomoti atsakovei patalpas, kurioms, norint pelningai išnuomoti, buvo reikalingos investicijos ir tikėjosi jas išnuomojęs gauti pelną. Atsakovei buvo reikalingos patalpos įmonės veiklai, todėl ji sutiko investuoti ir įsirengti ieškovo nuomojamas patalpas pagal savo poreikius. Paaiškėjus, kad patalpų pagerinimui reikalingos investicijos didesnės nei sutartyje numatytas nuomos mokestis, ieškovas atsisakė 57,92 Eur mėnesinio mokesčio ir pretenzijų atsakovei neturėjo, tikėdamasis, kad galės atsakovei brangiau išnuomoti ateityje jau įrengtas patalpas, ką liudija vėlesni veiksmai: naujos sutarties sudarymas už daug didesnį nuomos mokestį.
 10. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šalys laisvu susitarimu žodžiu pakeitė sutarties sąlygas, susitardamos, kad atsakovė UAB „Neomera“ nuomos mokesčio nebemokės ir visą nuomos laikotarpį šio tarpusavio susitarimo laikėsi. Kolegijos nuomone, šią išvadą teismas pagrįstai padarė atsižvelgęs į šalių paaiškinimus, byloje nustatytus faktus: į tai, kad šalys ne visada laikėsi sutartyje numatytos rašytinės formos (priėmimo-perdavimo aktas nebuvo sudarytas raštu), ieškovas visą nuomos laikotarpį (36 mėn.) nereiškė atsakovei pretenzijų dėl nuomos mokesčio nemokėjimo, jo nemokant, neprašė sumokėti delspinigių, sutarčiai pasibaigus, pasirašė naują nuomos sutartį (2015-06-01), kurioje nenurodė, kad atsakovė yra skolinga, taigi toliau tęsė nuomos santykius. Tik po to, kai atsakovės iniciatyva po mėnesio nutraukta naujai sudaryta nuomos sutartis (b.l. 40,41), ieškovas pareiškė pretenziją dėl nesumokėto nuomos mokesčio pagal 2012-06-01 sudarytą nuomos sutartį, nes paaiškėjo, kad ankstesne sutartimi negautas nuomos mokestis nebus kompensuotas.
 11. Taigi šalių elgesys po sutarties sudarymo patvirtina, kad ieškovas iš esmės savo konkliudentiniais veiksmais sutartyje numatyto nuomos mokesčio pagal ginčo 2012 m. sutartį atsisakė. Nepaisydamas sutarties 8.1 punkte raštu sutartos sąlygos, ieškovas elgėsi kitaip – neišrašė nepateikė apmokėjimui sąskaitų už nuomą, nors pagal sutartį tą turėjo padaryti (sutarties 8.8 punktas).
 12. Pažymėtina, kad ieškovo tylėjimas sutarties metu sudaro pagrindą kitai šaliai spręsti, jog sutartis vykdoma tinkamai(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-68-611/2016). Dėl šios priežasties, ieškovui nereiškus pretenzijų atsakovei dėl sutarties 8.1 punkto tinkamo įvykdymo iki sutarties pabaigos ir naujos sutarties sudarymo, daroma išvada, kad atsakovė sutartį vykdė tinkamai pagal šalių suderintą valią.
 13. Kad šalys sutarties vykdymo metu žodžiu keitė susitarimus, patvirtina byloje nustatytos aplinkybės ir jų neatitikimas nuomos sutarties reikalavimams, kad nuomos mokestis ir kiti sutartyje numatyti mokesčiai ir/ar mokėjimai pradedamai skaičiuoti nuo patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (sutarties 8.5 punktas), o šalys nurodyto akto nepasirašė; 8.8 sutarties punkte nurodyta, kad nuomininkas turėtų mokesčius sumokėti pagal pateiktas sąskaitas, tačiau byloje duomenų, kad nuomotojas kas mėnesį teikė nuomininkui sąskaitas apmokėjimui, nėra.
 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, yra pagrindas teigti, jog yra labiau tikėtina, kad šalys susitarė dėl nuomos mokesčio pagal sutartį nemokėjimo, šio susitarimo laikėsi visą nuomos sutartyje numatytą terminą, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė savo lėšomis rekonstravo patalpas, kurių pagerinimas viršijo sumą, kuri buvo šalių numatyta, buvo sutarta šių sumų nekompensuoti.
 15. Ieškovo teigimu, jeigu būtų buvęs šalių susitarimas dėl nuomos nemokėjimo, atsakovė būtų paruošusi remonto sąmatą, skaičiavusi turėtas išlaidas, bei pateikus tai patvirtinančius įrodymus. Atsakovės pateiktas patalpų pagerinimo atliekant suderinimo darbus, aktas nebuvo pateiktas ieškovui pasirašyti ir neįrodo remonto darbų kainos. Tačiau tai būtų svarbu, jeigu būtų susitarta dėl pagerinimų kompensavimo, bet to nebuvo.
 16. Be to, nagrinėjamu atveju abi šalys pripažįsta, kad atsakovė pirko medžiagas, o apeliantas vykdė patalpų remontą, taigi žinojo, kiek ir kokių medžiagų reikėjo ir už kokią sumą jų buvo nupirkta. Atsakovė į bylą pateikė patalpų pagerinimo, atliekant suderinimo darbus, aktą kuriame nurodyta, kad atsakovė į patalpų pagerinimus investavo 15 641,54 Eur.
 17. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovui pirmosios instancijos teisme neginčijus atsakovės pateikto darbų akto ir jame nurodytų išlaidų sumos, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovės nurodyta suma yra teisinga, patvirtina atsakovės turėtas išlaidas dėl išsinuomotų negyvenamųjų patalpų kapitalinio remonto.
 18. Ieškovas nurodo, kad nuomos sutartis yra atlygintinė, todėl nelogiška, kad jis atsisakytų nuomos mokesčio. CK 6.487 straipsnio 3 dalis nustato, kad nuomos mokestis šalių susitarimu gali būti nustatytas tokiais būdais: konkrečia pinigų suma, kuri turi būti mokama iš karto arba periodiškai; nuomininko pareiga savo lėšomis pagerinti išnuomoto daikto būklę ir kt.
 19. Atsakovė į išnuomotų patalpų būklės pagerinimą investavo 15 641,54 Eur sumą. Nurodytą sumą padalinus iš 36 mėnesiui (terminui kuriam buvo sudaryta sutartis) išeitų 434,49 Eur suma. Atsakovė sutartimi buvo įsipareigojusi mokėti 375,93 Eur nuomos mokestį. Investicijų kaštai žymiai viršija numatytą nuomos mokestį. Esant nurodytoms aplinkybėms, tikėtina, kad ieškovas nebereikalavo iš atsakovės 57,92 Eur (200 Lt) patalpų nuomos mėnesinio mokesčio.
 20. ( - ), būdamas patalpų savininkas, už patalpų nuomą gavo naudą iš atsakovės investicijų. Taigi ieškovui buvo atlyginta, tik ne pinigais, o kita forma – patalpų pagerinimu.
 21. Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.
 22. Apelianto teigimu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė dideles bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo.
 23. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, iš ieškovo pirmosios instancijos teismas priteisė 1179,75 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės naudai, už atsiliepimą į apeliacinį skundą surašymą, atsakovė prašo priteisti 508,20 Eur.
 24. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.
 25. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.2. punkto nuostatomis, maksimali priteistina suma už atsiliepimo į ieškinį surašymo suma yra 1784,75 Eur (vidutinis 2015-10-01 – 2015-12-31 ketvirčio vidutinis darbo užmokestis bruto 713,9 Eur). Pirmosios instancijos teismas priteisė 1179,75 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurios apima atsakovės advokato konsultacijas, įrodymų rinkimą, atsiliepimo parengimą ir atstovavimą nagrinėjant bylą teisme, atsižvelgiant į tai, kad advokatui reikėjo atvykti iš kito miesto, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo atsakovei priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis yra pagrįstas. Priteista bylinėjimosi išlaidų suma sudaro mažiau nei pusę rekomendacijose nurodyto dydžio, todėl pirmosios instancijos teismo priteistas bylinėjimosi išlaidas mažinti nėra pagrindo.
 26. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės atstovas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, jam buvo žinomos bylos aplinkybės, atsiliepime į apeliacinį skundą jis naujų aplinkybių nenurodė, papildomų dokumentų nepateikė, atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas nepareikalavo daug advokato darbo bei laiko sąnaudų, sudaro pagrindą priteisti atsakovei tik dalį patirtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.), todėl iš apelianto atsakovei priteistina 200 Eur teisinės pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

6Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai ištyrė ir įvertino įrodymus bei aiškino ir taikė materialinės teisės normas ir priėmė pagrįstą sprendimą, kurio apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

8Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

9Priteisti iš E. R. (a. k. ( - ) UAB „Neomera“ (įm. k. 302726166) naudai 200,00 Eur (du šimtai eurų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai