Byla 2-421-743/2014
Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant atsakovei E. V., ieškovės – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovei Odetai Gruodienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi atsakovės E. V. prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo,

Nustatė

32013 m. spalio 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-71-743/2013 nuspręsta įpareigoti atsakovę E. V., a. k. ( - ) per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – vagonėlio tipo pastatą (10,70 x 3,20 m dydžio, vidutinis aukštis – 3,60 m) su terasa (5,50 x 2,50 m dydžio, užstatymo bendras plotas 48 kv. m), esantį žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) Dumblinio ežero apsaugos zonoje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje bei sutvarkyti statybvietę; jei šio įpareigojimo atsakovė per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

42014 m. birželio 2 d. pateiktu prašymu atsakovė prašo atidėti šio sprendimo vykdymą, nurodo, kad nori pirmiausiai susitvarkyti dokumentus teisėto statinio statybai, o tik paskui pašalinti neteisėtą statinį. Kadangi iki šio laiko suspėjo tik įregistruoti ūkininko ūkį, tačiau projektavimo dokumentų nesusitvarkė, prašo terminą pratęsti keturiais mėnesiais (b. l. 2).

5Teismo posėdžio metu prašymą palaikė, prašė jį patenkinti.

6Ieškovės Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos atstovė nurodė, kad jų tikslas yra kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą, neteisėtas statinys saugomoje teritorijoje stovi nuo 1990 m., pareiškėja neatliko jokių veiksmų, kad būtų kuo greičiau likviduota neteisėta statyba. Prašo prašymą atmesti.

7Tretieji asmenys – Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai (b. l. 6,7).

8Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalis). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai.

9Nagrinėjamos bylos atveju, teismui priėmus sprendimą pašalinti neteisėtą statybą, toks statinys negali stovėti neapibrėžtą terminą, jis turi būti pašalintas, nes priešingu atveju, sprendimas netektų prasmės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 13 punktas).

10Vertinant byloje nustatytas aplinkybes, pažymėtina, kad prašoma atidėti sprendimo vykdymą dėl neteisėtai pastatyto statinio, kurio statybą statinio stovėjimo vietoje draudžia imperatyvios įstatymo normos – Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas, kurio įteisinimas pagal galiojančias teisės normas negalimas. Statinys nėra sudėtingas, jo pašalinimui nebūtinos didelės finansinės investicijos. Iš atsakovės argumentų matyti, kad ji prašo sprendimo vykdymą atidėti ne dėl pasunkėjusios jos turtinės padėties ar susidariusių labai nepalankų aplinkybių sprendimą įvykdyti, bet dėl to, kad ji nesuinteresuota pašalinti neteisėtos statybos tol, kol nesusitvarkė dokumentų naujam statiniui. Per teismo nustatytą šešių mėnesių terminą sprendimui įvykdyti, atsakovė neatliko jokių veiksmų, kuriais būtų siekiama įvykdyti teismo sprendimą. Visos šios aplinkybės leidžia pripažinti, kad 2013 m. spalio 7 d. sprendimo vykdymo atidėjimas nustatytų aplinkybių kontekste, paneigtų viešojo intereso svarbą, pažeistų proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principų bei prieštarautų anksčiau nurodytai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, o priimtas sprendimas pašalinti neteisėtą statybą, prarastų prasmę. Įvertinus tai, atsakovės prašymas atmestinas.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais,

Nutarė

12E. V. prašymą dėl 2013 m. spalio 7 d. teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-71-743/2013 vykdymo atidėjimo atmesti.

13Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai