Byla 2-523-777/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant R. G., dalyvaujant ieškovo BUAB „Stabelita“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ atstovui A. G., trečiajam asmeniui L. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Stabelita“ bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ ieškinį atsakovui S. R., tretysis asmuo L. K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti 7090,20 Lt žalos bankrutavusios UAB „Stabelita“ naudai. Nurodė, kad 2010-06-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Stabelita“ iškelta bankroto byla Nr.B2-1454-159/2010. Administratoriumi paskirta UAB „Jonvita“. Administratorius, patikrinęs sandorius, sudarytus per paskutinius 36 mėnesius nuo bankroto tylos iškėlimo, nustatė, kad 2009-07-24 tarp UAB „Stabelita“ ir bendrovės direktoriaus S. R. buvo sudaryta automobilio „Land Rover“ pardavimo sutartis Nr.AUT 09-01, pagal kurią S. R. iš UAB „Stabelita“ nusipirko keleivinį automobilį Land Rover, valst. Nr.( - ), už

311300 Lt, kurį UAB „Stabelita“ 2005-07-15 įsigijo iš A. V. prekybos įmonės už 27599,99 Lt. Pagal 2009-07-24 ilgalaikio turto apskaitos kortelę nustatyta, kad automobilio Land Rover likutinė vertė pardavimo dienai buvo 17270,88 Lt, o UAB „Stabelita“ automobilį pardavė mažesne nei likutine verte, todėl buvęs bendrovės direktorius S. R. padarė bendrovei 5970,88 Lt žalą. Be to, bankroto administratoriui liko neperduota bendrovės 2008-12-31 ilgalaikio turto apskaitoje įtraukta plytelių pjovimo mašina, kurią bendrovė įsigijo 2007-01-29 už 2150,03 Lt. Įmonės ilgalaikio turto apskaitos kortelės 2008-12-31 duomenimis, minėto ilgalaikio turto likutinė vertė l119,32 Lt. Peržiūrėjus visus buhalterinės apskaitos pardavimo ir nurašymo dokumentus nenustatyta, kad plytelių pjovimo mašina būtų parduota ar nurašyta. S. R. 2010-12-24 administratoriui pateikė UAB „Stabelita“ 2009-09-27 plytelių pjovimo mašinos būklės įvertinimo aktą Nr.AK090907 su tariamais pažeidimais ir išvada, kurioje siūloma plytelių pjovimo mašiną nurašyti. Pagal pateiktos ilgalaikio turto apskaitos kortelės duomenis, minėto ilgalaikio turto likutinė vertė 671,62 Lt. Tačiau perduoto ilgalaikio turto apskaitos kortelėje nurodoma, kad plytelių pjovimo mašina po jau galimo nurašymo dar buvo naudojama 2009 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais, nes jai buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas, kuris buvo įtraukiamas į sąnaudas. Kadangi aktas pateiktas tik 2010-12-24, po to kai administratorius pareikalavo grąžinti neperduotą turtą, galima manyti, kad nurašymo aktas buvo sudarytas atgaline data, norint nuslėpti šį turtą. Dėl neperduotos plytelių pjovimo mašinos bendrovei padaryta 1119,32 Lt žala. Taigi atsakovas, būdamas įmonės direktoriumi, įsigydamas įmonės turtą mažesne nei likutine verte bei nepagrįstai nurašydamas ir neperduodamas įmonės turto bankroto administratoriui, savo neteisėtais veiksmais padarė įmonei realią 7090,20 Lt žalą, įmonė patyrė nuostolių, kurie turi būti atlygintini.

4Atsakovas S. R. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad automobilio pirkimo metu UAB „Stabelita“ direktoriumi buvo ne jis, o direktoriaus pareigas laikinai ėjo L. K.. Automobilis buvo parduotas už rinkos kainą (palyginimui pateikė informaciją apie analogiško automobilio vidutinę rinkos kainą Lietuvoje 2010 metais, informaciją iš tinklapio www.autogidas.lt). Skelbimuose nurodytos automobilių pardavimo kainos yra tos kainos, kurias pardavėjas pageidauja gauti, tačiau reali pardavimo kaina beveik visada būna mažesnė. 2009 metais prasidėjęs ekonomikos nuosmukis padarė ženklų poveikį automobilių kainų kritimui. Tuo tarpu automobilio Land Rover likutinė vertė buvo apskaičiuota pagal iš anksto turto naudotojo vienašališkai nustatytą metinę nusidėvėjimo normą, kuri nekito ir nebuvo įtakojama ekonominių svyravimų, todėl natūralu, kad pardavimo metu automobilio rinkos ir likutinė vertė nesutapo. Buhalterinėje apskaitoje toks neatitikimas apskaitomas kaip bendrovės nuostoliai, tačiau jų atsiradimo priežastis yra ne atsakovo veiksmai, o globalūs ekonominiai pasiūlą ir paklausą formuojantys procesai. Automobilio pardavimo metu jo likutinei vertei esant 1,5 karto didesnei už rinkos vertę, jo objektyviai nebuvo įmanoma parduoti už kainą, lygią likutinei vertei, todėl atsakovas, įsigijęs automobilį rinkos kaina jokio pažeidimo nepadarė ir iš jo negalima reikalauti atlyginti neva bendrovei padarytą žalą. Ilgėjant automobilio eksploatavimo terminui, bendrovė patyrė vis didesnių kaštų (remonto, kuro ir kt. išlaidų), todėl atsakovas rinkos kaina įsigydamas nuvertėjusį bendrovės automobilį ir prisiimdamas sau asmeniškai automobilio remonto ir eksploatacijos išlaidas, padėjo jai išvengti dar didesnių nuostolių. Klaipėdos apygardos teismas 2010-06-11 nutartimi iškelti bankroto bylą nustatė, kad UAB „Stabelita" administracijos vadovas privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nutartis įsiteisėjo 2010-09-30. Ieškovas reikšdamas pretenziją dėl žalos atlyginimo remiasi ne 2010-09-30 duomenimis sudaryto balanso, o senesniais 2008-12-31 ilgalaikio turto apskaitos duomenimis, kurie yra pasikeitę. Tai patvirtina

52009-09-27 plytelių pjovimo mašinos būklės įvertinimo aktas, kuriuo įrengimas buvo nurašytas, kaip nebetinkamas eksploatuoti. Atsakovas negalėjo bankroto administratoriui perduoti dar prieš metus nurašyto turto. Bankroto administratoriaus įtarimus, kad plytelių pjovimo mašinos būklės įvertinimo aktas sudarytas atgaline data yra niekuo nepagrįsta ieškovo atstovo nuomonė. Tai, kad minėtas nurašymo aktas buvo pateiktas tik bankroto administratoriui paprašius, neįrodo suklastojimo fakto. Plytelių pjovimo mašina nurašyta 2009-09-27, todėl ilgalaikio turto apskaitos kortelėje nurodoma, kad įrengimas buvo naudojamas 2009 metų rugsėjo mėnesį ir jai skaičiuojamas nusidėvėjimas, kuris įtrauktas į sąnaudas. Tai, kad po plytelių pjovimo mašinos nurašymo dar kurį laiką buvo skaičiuojamas jo nusidėvėjimas paaiškinama buhalterinės apskaitos klaida. Plytelių pjovimo mašina buvo nurašyta todėl, kad sulūžus ir perdegus elektriniam varikliui, remontas būtų kainavęs daugiau už jos vertę.

6Į teismo posėdį neatvyko atsakovas S. R.. Apie posėdį jam pranešta tinkamai, neatvykimo priežastis nežinoma, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą nepateiktas. Byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ir paaiškino, kad tuo laiku, kai automobilis buvo parduotas, įmonė jokios veiklos nevykdė, buvo ruošiamasi bankrotui, todėl mano, kad atsakovas turi padengto skirtumą, nes automobilį įgijo už mažesnę nei likutinę jo vertę. Pardavus automobilį galėjo būti gauta didesnė suma. Atsakovas įrodinėdamas automobilio vertę parinko automobilius, kurių net vairas buvo kairėje pusėje. Nėra jokių dokumentų apie viešą daikto pardavimą. Kaina nebuvo argumentuota. Pjovimo mašinėlė turėjo būti perduota su kitu turtu administratoriui, bet atsakovas jos neperdavė. Jo nuomone, likutinė mašinėlės vertė yra nemaža, ją galima parduoti už daugiau, nei 1000 Lt. Atsakovas mašinėlę pasisavino.

8Trečiasis asmuo L. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad įmonės direktoriui S. R. susirgus, laikinai direktoriumi tapo jis. Automobilis buvo labai nusidėvėjęs, dažnai buvo remontuojamas. Kadangi įmonei reikėjo apyvartinių lėšų, nutarė automobilį parduoti. Automobilio pardavimą suderino su direktoriumi, tik šis pareiškė norą jį įsigyti. Automobilio vertė buvo nustatyta pagal „Autogidą“, jis parduotas už realią kainą. Viešai automobilis nebuvo pardavinėjamas. Aktas apie mašinos būklę turėjo būti. Tuo metu buvo nurašinėjama daug daiktų, įrankių. Jo manymu, plytelių pjovimo mašina taip pat buvo nurašyta.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-06-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Stabelita“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Jonvita“ (b.l.5-6). Administratoriaus ieškinys atsakovui pareikštas Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p., 23 p. pagrindu, vykdant šiuo įstatymu jam pavestas funkcijas imtis priemonių išieškoti skolas iš skolininkų, siekiant ginti visų kreditorių, bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Nustatyta, kad atsakovas S. R. vienintelio akcininko sprendimu nuo 2008-05-23 dirbo UAB „Stabelita“ direktoriumi (b.l.43). 2009-07-24 tarp UAB „Stabelita“ l.e.p. direktoriaus L. K. ir S. R. pasirašyta sutartis Nr.AUT 09-01, kuriuo UAB „Stabelita“ S. R. už 11300 Lt pardavė automobilį Land Rover, valst.Nr.( - ) (b.l.8, 9, 10). Ilgalaikio turto apskaitos kortelėje nurodyta, kad automobilio Land Rover, valst.Nr. ( - ), likutinė vertė 2009-07-24 dienai yra 17270,88 Lt (b.l.11). Ilgalaikio turto apskaitos kortelėje nurodyta, kad plytelių pjovimo mašinos likutinė vertė 1119,32 Lt (b.l.13).

112009-09-07 plytelių pjovimo mašinos būklės įvertinimo akte Nr.AK 090907 nurodyta, kad ši mašina nebetinkama eksploatuoti, nutarta ją nurašyti (b.l.14).

12Dėl automobilio Land Rover.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas.

14P. A. 19 str. 8 d. bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal CK 6.263 str. kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.251 str. 1 d.).

15Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-11 nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla. Iki bankroto bylos iškėlimo jos dalyviu ir vadovu buvo atsakovas S. R.. Taigi jis, vadovaudamas UAB „Stabelita“ turėjo veikti išimtinai šios bendrovės interesais, organizuodamas įmonės kasdienę veiklą privalėjo veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujamos įmonės veikla neprieštarautų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, nepažeistų kreditorių interesų. Byloje nustatyta, kad 2009-07-24 tarp atsakovo vadovaujamos UAB „Stabelita“ ir paties S. R. sudaryta automobilio Land Rover, valst.Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis, kuria automobilis S. R. buvo parduotas 11300 Lt. Atsakovas gindamasis nuo jam pareikšto ieškinio nurodo, kad automobilio pirkimo metu UAB „Stabelita“ direktoriumi buvo ne jis, o direktoriaus pareigas laikinai ėjo L. K., be to, automobilis buvo parduotas už rinkos kainą, todėl žala bendrovei padaryta nebuvo. UAB „Stabelita“ įstatų 106 punktas numato, kad administracijos vadovas gali sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis be papildomų įgaliojimų tik turėdamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą administracijos vadovas bendrovės vardu gali perleisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės (500 Lt, kai įstatinis kapitalas yra 10000 Lt (Įstatų 9 punktas)) ilgalaikio turto dalį. Tokiu būdu, perleisti žymiai 1/20 dalį UAB „Stabelita“ įstatinio kapitalo viršijančios vertės automobilį laikinai bendrovės vadovo pareigas einantis L. K. galėjo tik turėdamas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Kadangi vieninteliu UAB „Stabelita“ akcininku buvo atsakovas, kuris automobilį ir įsigijo, darytina išvada, jog jis, kaip vienintelis bendrovės akcininkas, tokiam jos turto perleidimo sandoriui pritarė. Šią aplinkybę patvirtino ir L. K. teismo posėdžio metu. Darytina išvada, kad S. R., nors sandorio sudarymo metu ir laikinai neidamas bendrovės vadovo pareigų, tačiau būdamas jos akcininku pats įsigydamas automobilį, tokiu būdu išreiškė savo sutikimą ir pritarimą laikinai einančiam vadovo pareigas L. K. sandoriui sudaryti.

16Ieškovas nurodo, kad automobilį pardavus už mažesnę kainą, nei likutinė jo vertė, bendrovei buvo padaryta 5970,88 Lt dydžio žala. Atsakovas, nesutikdamas, kad bendrovei minėtu sandoriu buvo padaryta žala, nurodo, kad automobilis jam buvo parduotas už to meto rinkos kainą – 11300 Lt. Atsiliepime nurodė, kad automobilio Land Rover likutinė vertė – 17270,88 Lt, buvo apskaičiuota pagal turto naudotojo vienašališkai nustatytą metinę nusidėvėjimo normą, kuri nebuvo įtakojama ekonominių svyravimų, todėl pardavimo metu automobilio rinkos ir likutinė vertė nesutapo. Be to, bendrovė dėl automobilio nusidėvėjimo patyrė remonto kaštų, kuro išlaidų, todėl atsakovas rinkos kaina įsigydamas nuvertėjusį bendrovės automobilį ir prisiimdamas sau asmeniškai automobilio remonto ir eksploatacijos išlaidas, padėjo jai išvengti dar didesnių nuostolių. Savo atsikirtimus į ieškinį atsakovas grindžia internetinių tinklalapių, kuriuose skelbiama apie parduodamus automobilius, duomenimis (b.l.21-24). Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, laikosi laisvo įrodymų vertinimo principo, t.y. teismas byloje esančius įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių nagrinėjimu teismo posėdyje, vadovaudamasis įstatymu (CPK 65 str.). Teismas patikrina kiekvieno vertinamo įrodymo tikrumą, sąsajumą, leistinumą ir pakankamumą bei visų įrodymų tarpusavio ryšį. Tokiu būdu yra nustatoma, ar tam tikras įrodymas patvirtina, jei taip, tai kokia apimtimi, atitinkamo fakto buvimą ar nebuvimą. Šiuo atveju atsakovas automobilio rinkos vertę įrodinėja internetinių tinklalapių www.autogidas.lt bei www.emprekis.lt duomenimis apie skirtingų techninių charakteristikų automobilių Land Rover vertę. Atsakovas atsiliepime nenurodė, į teismo posėdį neatvyko ir paaiškinimų nedavė, iš pateiktų išrašų nėra galimybės nustatyti, kad juose nurodytos automobilių rinkos kainos, buvusios būtent sandorio sudarymo metu (2009-07-24). Tikėtina, kad minėti duomenys buvo gauti ir atitinka atsiliepimo pateikimo dieną

17(2011-12-05), o ne sandorio sudarymo metu galiojusias automobilių rinkos kainas. Daugiau jokių patikimų, neginčytinų, objektyvių įrodymų apie automobilio Land Rover rinkos kainą sandorio sudarymo metu teismui nepateikė. Taigi, jokių įrodymų, kurie paneigtų įmonės buhalterijoje užfiksuotą likutinę automobilio vertę, nepateikta. L. K. teismo posėdžio metu išdėstyti samprotavimai apie tai, kad automobilis buvo nusidėvėjęs, dažnai remontuojamas, nėra tinkamas finansinių dokumentų duomenis paneigiantis įrodymas ir nesant kitų patikimų įrodymų, nepatvirtina automobilio vertę buvus beveik šešiais tūkstančiais mažesnę, nei užfiksuota jo likutinė vertė. Teismo nuomone, nurodyti atsakovo veiksmai buvo nuostolingi bendrovei ir jos kreditoriams, kurie neteko galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimo dalį iš turto vertės. Minėti veiksmai neatitinka išimtinai UAB „Stabelita“ interesų, nes atsakovas nesiėmė tinkamų ir pakankamų priemonių bendrovės turtui realizuoti (nebuvo skelbtas viešas automobilio pardavimas, neieškota galimybių turtą parduoti už kuo didesnę kainą). Nustačius, jog automobilis Land Rover, su UAB „Stabelita“ vienintelio akcininko S. R. pritarimu buvo parduotas atsakovui S. R. už mažesnę kainą, nei nustatyta jo likutinė vertė, darytina išvada, kad bendrovei buvo padaryta liktinės vertės ir pardavimo kainos skirtumo dydžio, t.y. 5970,88 Lt žala. Ieškovo ieškinys šioje dalyje, kaip pagrįstas, tenkintinas.

18Dėl plytelių pjovimo mašinos.

19Ieškovas ieškinyje nurodo, kad iškėlus bankroto bylą, bankroto administratoriui liko neperduota 2008-12-31 į ilgalaikio turto apskaitą įtraukta plytelių pjovimo mašina, kurios likutinė vertė

201119,32 Lt, todėl bendrovei tokiais atsakovo veiksmais buvo padaryta atitinkamo dydžio žala.

21P. Į. bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. nuostatas administratorius perima įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Balansą administratorius sudaro iš bankrutuojančios įmonės dokumentų, kurie jam būna pateikti įmonės valdymo organų. Juridinio asmens valdymo organai privalo perduoti administratoriui natūra įmonėje esantį konkretų konkrečia pinigų suma įvertintą turtą, kurio egzistavimas yra užfiksuotas administratoriui perduotuose įmonės finansiniuose dokumentuose. Įmonės valdymo organas turi atlyginti bendrovei žalą tik tuo atveju, jei nustatoma, kad turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo) (CK 2.87 str., 6.245 str. - 6.249 str. ir 6.263 str.).

22Byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad plytelių pjovimo mašina 2009-09-07 Plytelių pjovimo mašinos būklės įvertinimo aktu Nr.AK 090907, kaip nebetinkama naudoti ir dėl galimų didelių jos remonto kaštų buvo nurašyta. Ieškovo nuomone, minėtas prietaisas buvo naudojamas ir 2009 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais (po tariamo nurašymo), nes jam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas, užfiksuotas perduoto ilgalaikio turto apskaitos kortelėje. Kadangi aktas administratoriui pateiktas tik 2010-12-24, pareikalavus perduoti turtą, mano, kad nurašymo aktas buvo sudarytas atgaline data, norint turtą nuslėpti. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad po plytelių pjovimo mašinos nurašymo dar kurį laiką buvo skaičiuojamas jo nusidėvėjimas dėl buhalterinės apskaitos klaidos.

23Civilinio proceso rungimosi principas nustato, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Šiuo atveju byloje pateiktu 2009-09-07 aktu nustatyta, kad plytelių pjovimo mašina buvo nurašyta. Šį aktą surašė ir pasirašė keturi komisijos nariai: S. R., L. K., A. V. ir V. M.. Teismo posėdžio metu L. K. patvirtino, kad tuo metu buvo nurašinėjama daug daiktų, tarp jų ir plytelių pjovimo mašina. Ieškovo samprotavimai apie galimai atgaline data surašytą nurašymo aktą, nepatvirtinti jokiais įrodymais, yra tik hipotetinio pobūdžio. Atsakovo pozicija apie tai, kad minėtam turtui dar du mėnesius buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas, užfiksuotas ilgalaikio turto apskaitos kortelėje, dėl buhalterinės apskaitos klaidos byloje nepaneigta. Pagal CPK 185 straipsnį dėl to, ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Šiuo atveju, esant nurodytoms aplinkybėms ir įrodymams, nesant pagrindo netikėti atsakovo atsiliepime nurodytais paaiškinimais, darytina išvada, kad yra didesnė tikimybė, jog plytelių pjovimo mašina buvo nurašyta ir faktiškai, kaip įmonės turtas, balanso sudarymo metu neegzistavo. Bankroto administratorius negali reikalauti perduoti turtą, kurio įmonėje balanso sudarymo dieną nėra. Nenustatyta, kad minimas turtas būtų neteisėtai prarastas ar perleistas tretiesiems asmenims, tokiu būdu bendrovei padarant turtinę žalą. Tokiu būdu, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad nėra būtinų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei kilti, ieškovo reikalavimas atsakovui dėl 1119,32 Lt žalos atlyginimo nepagrįstas, todėl netenkintinas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Ieškovas nuo žyminio mokesčio pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p. yra atleistas. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai reikalavimo daliai (CPK 96 str. 1 d.). Kadangi tenkintina 84 proc. ieškovo pareikštų reikalavimų dalis, tai valstybei iš atsakovo priteistina 179 Lt žyminio mokesčio (7090,20 Lt x 3 proc. x 84/100; suapvalinus nustatyta tvarka) ir 6 Lt, išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėto iš valstybės biudžeto lėšų (LR CPK 92 str.), iš viso 185 Lt.

26Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

27Duomenų apie ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

28Atsakovas patyrė 847 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l 25). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, atsakovui, proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (16 proc.) priteistina 135,52 Lt (847 Lt x 16 proc.) bylinėjimosi išlaidų.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-270 str., teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovo S. R. 5970,88 Lt (penkis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt Lt 88 ct) žalos atlyginimo ieškovo BUAB „Stabelita“ naudai.

32Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovo BUAB „Stabelita“ 135,52 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis Lt 52 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovui S. R..

34Priteisti iš atsakovo S. R. 185 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

35Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti... 3. 11300 Lt, kurį UAB „Stabelita“ 2005-07-15 įsigijo iš A. V. prekybos... 4. Atsakovas S. R. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė,... 5. 2009-09-27 plytelių pjovimo mašinos būklės įvertinimo aktas, kuriuo... 6. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas S. R.. Apie posėdį jam pranešta... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ir paaiškino,... 8. Trečiasis asmuo L. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad įmonės... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-06-11 Klaipėdos apygardos teismo... 11. 2009-09-07 plytelių pjovimo mašinos būklės įvertinimo akte Nr.AK 090907... 12. Dėl automobilio Land Rover.... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administracijos... 14. P. A. 19 str. 8 d. bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos... 15. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-11 nutartimi... 16. Ieškovas nurodo, kad automobilį pardavus už mažesnę kainą, nei likutinė... 17. (2011-12-05), o ne sandorio sudarymo metu galiojusias automobilių rinkos... 18. Dėl plytelių pjovimo mašinos.... 19. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad iškėlus bankroto bylą, bankroto... 20. 1119,32 Lt, todėl bendrovei tokiais atsakovo veiksmais buvo padaryta... 21. P. Į. bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. nuostatas administratorius perima... 22. Byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad plytelių pjovimo mašina... 23. Civilinio proceso rungimosi principas nustato, kad kiekviena šalis privalo... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Ieškovas nuo žyminio mokesčio pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p. yra atleistas.... 26. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 27. Duomenų apie ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jų... 28. Atsakovas patyrė 847 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l 25).... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-270 str., teismas... 30. ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovo S. R. 5970,88 Lt (penkis tūkstančius devynis šimtus... 32. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovo BUAB „Stabelita“ 135,52 Lt (vieną šimtą... 34. Priteisti iš atsakovo S. R. 185 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis Lt... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...