Byla 2S-1117-258/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Petro Jaržemskio, Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Kutrienės,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui „Swedbank“, AB, kur tretysis asmuo K. B. , institucijos teikiančios išvadą: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba, dėl 2004 m. lapkričio 3 d. kredito sutarties Nr 04-044382-FA vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad Swedbank, AB vienašalis 2004-11-03 Kredito sutarties Nr. 04-044382-FA, kurios sąlygos buvo pakeistos 2005-03-22 susitarimu Nr. 04-044382-FA-1 dėl 2004 m. lapkričio 3 d. kredito sutarties Nr. 04-044382-FA sąlygų pakeitimo, 2005-07-08 susitarimu Nr. 04-044382-FA/05-05-043477-FA-2 dėl 2004 m. lapkričio 3 d. kredito sutarties Nr. 04-044382-FA sąlygų pakeitimo ir 2006-06-07 susitarimu Nr. 04-044382-FA/05-043477-FA-3 dėl 2004 m. lapkričio 3 d. kredito sutarties Nr. 04-044382-FA sąlygų pakeitimo, nutraukimas yra neteisėtas, negaliojantis ir nesukuriantis jokių 004-11-03 kredito sutarties Nr. 04-044382 nutraukimo teisinių padarinių (negalioja ab initio).

6Šio ieškinio užtikrinimui, kad nepasunkėtų ar nepasidarytų nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0179/09/01453-TAA pagal Vilniaus miesto 1-os apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. gegužės 9 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl priverstinio R. B. ir K. B. turto pardavimo iš varžytynių išieškotojo AB banko „Swedbank“ naudai.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi ieškovo R. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino. Sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0179/09/01453-TAA pagal Viliaus miesto 1-os apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. gegužės 9 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl priverstinio R. B. ir K. B. turto (žemės sklypo, ( - )), pardavimo iš varžytynių išieškotojo AB banko „Swedbank“ naudai.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. sausio 28 d. nutartimi įpareigojo ieškovą R. B. , per 14 dienų nuo nutarties gavimo dienos, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą Nr. LT827044060000294860, AB SEB bankas, 37 636, 35 Lt (10 900, 24 EUR) sumą galimų atsakovo AB „Swedbank“, kodas 112029651, nuostolių atlyginimui.

10Teismas įvertinęs atsakovo “Swedbank”, AB prašymą taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, padarė išvadą, kad vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atsakovui, kaip kreditoriui, priklauso 5 proc. metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, o faktas, kad kreditorius patyrė minimalius nuostolius, yra preziumuojamas pagal įstatymą. Ši aplinkybė lemia, kad atsakovo nuostoliai, atsiradę ir galimai atsirasiantys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra realūs.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. apylinkės teismo 2011-01-28 nutartį bei taikyti kitą laikinąją apsaugos priemonę: įpareigoti atsakovą laikinai atnaujinti 2004-11-03 Kredito sutartį, įpareigojant ieškovą mokėti atsakovui pagal sutartį nustatytas įmokas, ir nustatyti, kad ši laikinoji apsaugos priemonė galios iki įsiteisės galutinis teismo priimtas procesinis dokumentas (sprendimas ar nutartis) dėl ieškovo ieškinio.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovas savo nuostolių atsiradimo faktą sieja su įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymu, nurodo, kad nuostolius jis patiria dėl to, kad įkeisto bankui nekilnojamojo turto pardavimas iš varžytinių 2010-12-16 nutartimi yra sustabdytas, todėl jis negali iš pardavimo atgauti skolos. Teismas neįvertino, kad ieškinys ir buvo paduotas siekiant įrodyti, jog atsakovas 2004-11-03 Kredito sutartį nutraukė neteisėtai. Pripažinus vienašalį sutarties nutraukimą neteisėtu, priverstinis turto pardavimas iš varžytinių irgi būtų neteisėtas veiksmas, todėl teismas negalėjo iš anksto pasisakyti dėl bylos esmės, t.y. daryti prielaidą, jog atsakovas dėl sustabdytų vykdymo veiksmų patiria nuostolius. Atsakovo keliamas klausimas dėl patiriamų nuostolių ir teismo nutartyje analizuojami ieškovo veiksmai dėl atsakovo patiriamų nuostolių nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir negalėjo būti teismo nutartyje, taikyti nuostolių užtikrinimo institutą, vertinimas.
  2. Nekilnojamasis turtas, ( - )., atsakovui yra įkeistas, šis įkeitimas galioja, šio įkeitimo neketinama naikinti, todėl atsakovo interesų patenkinimui nėra jokios grėsmės.
  3. Teismas nevertino ir neįvertino ieškovo finansinių galimybių įmokėti 37 636,35 Lt galimų nuostolių atlyginimo atsakovui. Ieškovas yra fizinis asmuo, kurio galimybės per vieną kartą sumokėti didelę pinigų sumą yra apribotos, o atsakovas yra juridinis asmuo, kurio finansiniai pajėgumai yra akivaizdžiai priešingi ieškovo finansiniams pajėgumams.

14Atsiliepimų į atskirąjį skundą nustatytu terminu negauta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas. Trakų rajono apylinkės teismo 2011-01-28 nutartis naikintina (CPK 337 str. 3 p.).

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

18Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 28 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

19Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo argumentus daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimą, netinkamai taikė proceso teisės normas ir klausimą išsprendė neteisingai, todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti.

20Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Jeigu asmuo, kuris turi įmokėti pinigus arba pateikti banko garantiją, to nepadaro per teismo nustatytą terminą, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 145 str. 2 d.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo tikimybę, preliminarų jų dydį. Pagal CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punktą, 178 straipsnį atsakovui, prašiusiam teismo pareikalauti iš ieškovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo – jo turto arešto, atlyginimo užtikrinimą, tenka pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius prašyme nurodyto reikalavimo faktinį pagrindą.

21Nagrinėjamu atveju atsakovas 34 336,71 Lt galimų nuostolių atsiradimą sieja su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0179/09/01453-TAA pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-05-09 išduotą vykdomąjį raštą dėl priverstinio R. B. ir K. B. turto pardavimo iš varžytinių išieškotojo „Swedbank“, AB naudai.

22Iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų matyti, kad Swedbank, AB Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-667-431/2011, solidariems atsakovams R. B. ir K. B. pareiškė ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovų, R. B. , ir K. B. , ieškovo „Swedbank", AB, naudai solidariai priteisti 107 159,41 EUR dydžio skolą; solidariai priteisti kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant palūkanų keitimo dieną REUTERS informacinėje bazėje paskelbtą šešių mėnesių LIBOR (Londono tarpbankinę palūkanų normą) ir pridedant 0,9 proc. metų palūkanų dydžio Banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą, ir kurios kiekvienų metų birželio 07 d. ir gruodžio 07 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį imant palūkanų keitimo dieną REUTERS informacinėje bazėje paskelbtą šešių mėnesių LIBOR (Londono tarpbankinę palūkanų normą) ir pridedant 0,9 proc. metų palūkanų dydžio Banko skolinimosi rizikos ir pelno maržą, skaičiuojamos nuo negrąžintos prašomos priteisti 94 125,21 euro dalies kredito sumos, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško kredito sumos grąžinimo. Iš atsakovų, priteisti bylinėjimosi išlaidas (pagal teismui pateiktus dokumentus); naudai solidariai priteisti 5 proc. įstatyminių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo. Tuo tarpu „Swedbank“, AB nurodo, jog R. B. ir K. B. solidari skola „Swedbank“, AB 2010-12-22 dieną buvo 217 179,40 EUR. Taip pat nurodo, kad atsižvelgiant į faktines aplinkybes, susijusias su teisminių bylų, nagrinėjamų teismuose, kiekiais, į tai, kad ieškovui bus palanku neveikti už greitą bylos išnagrinėjimą, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių „Swedbank“, AB buvo apribota galimybė sumažinti savo nuostolių dydį ir gauti reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto vertės. Nurodė, kad minėtą sumą, t.y. 9 944,60 EUR (34 336,71 Lt) sumą sudaro už 12 mėnesių laikotarpį paskaičiuotos LR CK 6.210 str. 1 d. numatytos palūkanos nuo visos ieškovo negrąžintos skolos „Swedbank“, AB.

23LR CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti preleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

24Swedbank, AB minėtoje byloje pareiškęs reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo, neturi teisės nagrinėjamoje byloje reikalauti užtikrinti galimus nuostolius, kildinamus iš to paties reikalavimo.

25Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą reglamentuojančias teisės normas ir nepagrįstai įpareigojo ieškovą užtikrinti atsakovo Swedbank“, AB galimus nuostolius.

26Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama Vilniaus 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartis yra naikintina, o atsakovo Swedbank“, AB prašymas atmestinas. (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktas).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti.

29Atsakovo Swedbank“, AB prašymą dėl 9 944,60 EUR (34 336,71 Lt) galimų nuostolių, susijusių su laikinųjų pasaugos priemonių taikymu, atlyginimo užtikrinimo, atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad... 6. Šio ieškinio užtikrinimui, kad nepasunkėtų ar nepasidarytų nebeįmanomas... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi ieškovo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. sausio 28 d. nutartimi įpareigojo... 10. Teismas įvertinęs atsakovo “Swedbank”, AB prašymą taikyti atsakovo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. apylinkės teismo... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    14. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nustatytu terminu negauta.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas. Trakų rajono apylinkės teismo 2011-01-28... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 19. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą,... 20. Pagal CPK 21. Nagrinėjamu atveju atsakovas 34 336,71 Lt galimų nuostolių atsiradimą sieja... 22. Iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų matyti, kad... 23. LR CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą praleidęs skolininkas privalo... 24. Swedbank, AB minėtoje byloje pareiškęs reikalavimą dėl procesinių... 25. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas... 26. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama Vilniaus 1... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti.... 29. Atsakovo Swedbank“, AB prašymą dėl 9 944,60 EUR (34 336,71 Lt) galimų...