Byla 2-901-793/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Laurai Stonkutei, dalyvaujant ieškovės UAB „Litminta“ atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, atsakovės UAB „Jobera LT“ atstovui advokato padėjėjui Linui Kontrimui, tretiesiems asmenims M. K. ir J. B. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Litminta“ ieškinį atsakovei UAB „Jobera LT“, tretieji asmenys M. K., J. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Litminta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Jobera LT“ dėl 586,48 Eur (2025,00 Lt) žalos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad 2014-10-31 tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta Transporto priemonės nuomos sutartis Nr. 2014/10/11 (toliau – Sutartis) pagal kurią atsakovei UAB „Jobera LT“ nuo 2014-10-31 iki 2014-11-03 išnuomotas lengvasis automobilis TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), vairuotoju nurodytas UAB „Jobera LT“ direktorius M. K. 2014-11-02 M. K. pranešė apie išsinuomoto automobilio gedimą. Atsižvelgiant į tai, buvo išsiųsta techninė pagalba, kuri nugabeno automobilį į autoservisą. Atlikus automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ) apžiūrą nustatyta, jog gedimas atsirado dėl labai stipraus smūgio, apie kurį UAB „Jobera LT“ vadovas nepasakė. Pagal Sutarties 8.7. punktą, jeigu automobilis sugedo ne dėl nuomotojo kaltės, nuomininkas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad trumpiausiu laiku automobilis būtų suremontuotas. Atsakovei nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė savo lėšomis sumokėjo 485,11 Eur (1675,00 Lt) už automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), remontą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė UAB „Litminta“ minėto automobilio remonto laikotarpiu, t. y. nuo 2014-11-04 iki 2014-11-13, negalėjo jo nuomoti, ji patyrė 217,21 Eur (750,00 Lt) nuostolių (negautų pajamų). Kadangi UAB „Jobera LT“ pagal nuomos sutartį sumokėjo ieškovei 115,45 Eur (400,00 Lt) užstatą, ir jis atsakovei nebuvo grąžintas, nes buvo skirtas nuostolių atlyginimui, todėl iš viso UAB „Jobera LT“ liko skolinga ieškovei UAB „Litminta“ 586,48 Eur (2025,00 Lt) nuostolių atlyginimo (485,11 Eur už automobilio remontą + 101,37 Eur negautų pajamų).

3Atsakovė UAB „Jobera LT“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad iš transporto priemonės dokumentų matyti, kad automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ) savininkė yra J. B., o, tuo tarpu nagrinėjamoje civilinėje byloje atlyginti automobiliui padarytą žalą prašo ieškovė, nors minėtas automobilis priklauso ne ieškovei UAB „Litminta“, o J. B. Pažymėjo, jog ieškovė neįrodė atsakovės kaltės ir jos neteisėtų veiksmų. Ieškinyje visiškai nepasisakyta, kokie atsakovės veiksmai ar neveikimas galėjo sąlygoti ieškinyje nurodytos žalos atsiradimą, taip pat nenurodyta dėl kieno veiksmų automobilis galėjo patirti stiprų smūgį. Akcentavo, jog ieškovė neįrodė patirtos žalos dydžio, kadangi iš pateiktos PVM sąskaitos faktūros nėra aišku, kokie remonto darbai buvo atlikti automobiliui ir už kokius remonto darbus buvo sumokėta. UAB „Jobera LT“ nesutinka ir su ieškovės reikalavimu dėl negautų pajamų atlyginimo. Kadangi automobilis nepriklauso UAB „Litminta“, o yra J. B. nuosavybė, todėl laikyti, kad ieškovė būtų gavusi pajamas už automobilio nuomą, negalima, nes nuomoti automobilį ir gauti iš jo pajamas galėjo tik automobilio savininkė. Be to, pažymėjo, jog ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad automobilis dar iki gedimo būtų nuomojamas ir ieškovė iš nuomos gaudavo pajamas.

4Trečiasis asmuo J. B. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutiko.

5Ieškovės UAB „Litminta“ atstovas advokatas Saulius Tamošaitis teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visa apimtimi. Atkreipė dėmesį, jog trečiojo asmens paaiškinimai, kad išsinuomotas automobilis sugedo savaime, vertinti kritiškai, kadangi bylos medžiaga patvirtinta, jog minėtam automobiliui buvo padaryti aiškūs ir konkretūs sugadinimai, kurie negalėjo atsirasti be stipraus smūgio. Pažymėjo, jog išlaidas, susijusias su automobilio remontu tiesiogiai patyrė UAB „Litminta“. Nurodė, kad sugadintas automobilis buvo remontuojamas nuo 2014-11-06, kadangi draudimo ekspertai atvyko tik 2014-11-06, nes atsakovė nedavė jokių paaiškinimų dėl automobilio sugadinimo. Atkreipė dėmesį, jog atsakovė visiškai nesidomėjo automobiliui padarytais sugadinimais ir jo remontu.

6Atsakovės UAB „Jobera LT“ atstovas advokatas Linas Kontrimas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Pabrėžė, kad nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB „Litminta“ ir J. B. dėl automobilio nuomos vertintina kritiškai. Nurodė, kad atsakovei nebuvo žinoma, jog išsinuomotas automobilis tiesiogiai priklauso ne UAB „Litminta“, o J. B. Nesutinka su ieškovės teiginiais, kad automobilio sugadinimai atsirado dėl atsakovės veiksmų, t. y. stipraus automobilio smūgio, nes autoserviso pateikta išvada dėl automobilio sugadinimo vertintina kritiškai, kadangi ji pateikta ne tos srities eksperto-specialisto.

7Trečiasis asmuo J. B. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko, nurodė, kad automobilis priklauso jai, tačiau jį nuomoja UAB „Litminta“. Pažymėjo, jog pati dirba pas ieškovę ir nuo 2014-10-31 iki 2014-11-03 išnuomojo automobilį atsakovei. 2014-11-02 jai paskambino M. K. ir pokalbio metu nurodė, kad sugedo automobilis. Atsižvelgiant į tai, J. B. susisiekė su AB „Lietuvos draudimas“, kuris pargabeno automobilį iš Plungės mieste esančios degalinės į autoservisą „Akoma“. Pažymėjo, kad pokalbio su M. K. metu, jis nurodė, jog „užsuko“ automobilį ir atsitrenkė, sakė, kad gali sutvarkyti automobilį, tačiau ieškovė nesutiko.

8Trečiasis asmuo M. K. prašė ieškinį atmesti.

9Liudytojas D. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad žala buvo padaryta UAB „Litminta“, kadangi UAB „Litminta“ yra išsinuomavusi automobilį iš J. B. ir pagal nuomos sutartį ieškovė įsipareigojo J. B. grąžinti tvarkingą ir, esant reikalui, suremontuotą automobilį. Nurodė, kad ieškovė su „Akoma autoservisas“ yra sudariusi sutartį, todėl sugadintas automobilis buvo nuvežtas į minėtą autoservisą remontui. Nurodė, kad mėgino su UAB „Jobera LT“ vadovu M. K. draugiškai išspręsti žalos atlyginimo klausimą, tačiau M. K. nesutiko padengti susidariusių nuostolių. Pažymėjo, jog pats iškvietė AB „Lietuvos draudimas“ žalų ekspertą, kuris apžiūrėjo automobilį ir nurodė, kad automobiliui padarytus sugadinimus sąlygojo stiprus smūgis (eismo įvykis).

10Ieškinys tenkintinas.

11LR CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių LR CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendra įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Taigi, ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą – ieškinio faktinį pagrindimą. Ieškovui neįrodžius ieškinio faktinio pagrindimo, ieškinys netenkinamas. LR CPK 185 str. 1 d. nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusiškus ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi šioje įstatymo normoje įtvirtintas įrodymų vertinimas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas. Kartu teismas saistomas įrodymo leistinumo ir sąsajumo (LR CPK 177 str. 4 d., 180 str.), kitų įrodinėjimo taisyklių (LR CPK 182 str.). Įrodymų vertinimas yra susijęs su įrodymų pakankamumu. Teismo įsitikinimą formuoja vieni ar kiti įrodymai. Taigi teismas, remdamasis byloje esančiais faktiniais duomenimis, gali konstatuoti, kad atitinkama aplinkybė yra įrodyta arba neįrodyta.

12Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2014-10-31 tarp UAB „Litminta“ ir UAB „Jobera LT“ sudaryta transporto priemonės nuomos sutartis Nr. 2014/10/11 (toliau tekste - Sutartis) pagal kurią ieškovė atsakovės UAB „Jobera LT“ vadovui M. K. laikotarpiu nuo 2014-10-31 iki 2014-11-03 išnuomojo automobilį TOYOTA AVESNIS, valst. Nr. ( - ) (e. b. l. 4-7). Atsakovei UAB „Jobera LT“ išnuomoto automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), savininkė yra J. B., kuri 2014-10-01 Automobilio nuomos sutartimi Nr. AN14/10/01 šį automobilį išnuomojo ieškovei UAB „Litminta“ (e. b. l. 82). Pagal minėtą sutartį nuomininkui, t. y. UAB „Litminta“, suteikta teisė nuomoti automobilį kitiems asmenims. Taip pat ieškovė įsipareigojo sutarties laikotarpiui pasibaigus grąžinti nuomotojui automobilį tokios būklės, kokio jis buvo perduotas, atsižvelgiant į nusidėvėjimą. Sutartyje numatyta, jei automobilis negrąžinamas arba sugadinamas, nuomininkas privalo atlyginti nuomotojui padarytus nuostolius, jeigu nuomotojas įrodo, kad automobilis negrąžintas arba sugadintas dėl nuomininko kaltės. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-11-02 telefonu automobilio nuomininko - atsakovės vadovas M. K. pranešė apie automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), gedimą. Atsižvelgiant į tai, ieškovė paskambino AB „Lietuvos draudimas“, kuris išsiuntė techninę pagalbą, ir automobilis iš Plungėje esančios degalinės „Statoil“ buvo pargabentas į Gargžduose esantį „Akomos autoservisą“ (e. b. l. 28, 31). 2014-11-06 transporto priemonės techninės apžiūros akte AB „Lietuvos draudimas“ žalų ekspertas vertintojas M. N., įvertinęs automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), būklę, nurodė, kad apgadintos šios automobilio dalys: dešinės pusės priekinis ratlankis, dešinės pusės priekinis stabdžių diskas, dešinės pusės priekinis amortizatorius, dešinės pusės priekinis pusašis, dešinės pusės priekinis stabilizatorius, dešinės pusės priekinė stebulė su guoliu, dešinės pusės priekinė rato svirtis, variklio skyriaus dešinės pusės apsauga. Minėtame transporto priemonės techninės apžiūros akte pažymėta, kad apžiūros metu draudėjas nežinojo tikslių įvykio aplinkybių, kadangi automobilio nuomininkas nesuteikė išsamios informacijos (e. b. l. 20). Atsižvelgiant į AB „Lietuvos draudimas“ žalų eksperto akte nustatytus automobilio sugadinimus, autoservise „Akomos autoservisas“ buvo atliktas transporto priemonės TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), remontas. UAB „Akomos autoservisas“, suremontavęs automobilį, 2014-11-13 pateikė ieškovei UAB „Litminta“ PVM sąskaitą faktūrą AKM Nr. 947 485,11 Eur (1675,00 Lt) sumai, kurią ieškovė 2014-11-19 mokėjimo nurodymu Nr. 31 apmokėjo (e. b. l. 20, 21, 22, 119).

13Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ieškovę ir atsakovę siejo sutartiniai teisiniai santykiai, todėl ginčas kvalifikuotinas kaip kylantis iš sutartinės civilinės atsakomybės teisinių santykių.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo – restitutio in integrum – principo (CK 6.251 str.), kurio esmė yra ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Žalos atsiradimo pagrindu asmeniui kyla civilinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

15Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis); sutartinę atsakomybę reglamentuojančios normos nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis); asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Jeigu sutarties šalys gera valia neišsprendžia iš sutarties vykdymo kilusio ginčo, šalis, kurios sutartiniai interesai pažeisti, turi teisę teismine tvarka reikalauti iš kitos šalies nuostolių atlyginimo. Ši šalis teisme privalo įrodyti bendrąsias sutartinės civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus kitos šalies veiksmus vykdant sutartį (CK 6.246 straipsnis); patirtą žalą (nuostolius) (CK 6.249 straipsnis); priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.247 straipsnis); neteisėtus veiksmus atlikusios šalies kaltę, kuri, įrodžius pirmąsias tris sąlygas, preziumuojama (CK 6.248 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2014).

16Pažymėtina, kad pagal ieškovės ir atsakovės 2014-10-31 sudarytą automobilio nuomos sutarties 8.1. punktą nuomininkas yra visiškai atsakingas nuomotojui už automobilio tyčinį arba neapdairumo pasekoje įvykusį gedimą ir kitų nuostolių atlyginimą, tuo atveju, jei draudimo kompanija neatlygina padarytų nuostolių. Nuomininkas prisiima atsakomybę, jei įvyksta gedimas dėl jo kaltės (Sutarties 8.3. punktas). Jeigu automobilis sugedo ne dėl nuomotojo kaltės, nuomininkas įsipareigoja imtis visų galimų priemonių, kad trumpiausiu laiku automobilis būtų suremontuotas (Sutarties 8.7. punktas).

17Dėl žalos dėl automobilio remonto.

18Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 485,11 Eur (1675,00 Lt) už automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), remontą, kadangi atsakovė yra atsakinga už automobilio apgadinimą ir dėl to patirtų remonto išlaidų.

19Ieškovo atstovo teigimu automobilis buvo apgadintas dėl stipraus smūgio į kliūtį, todėl atsakovė yra atsakinga už padarytus apgadinimus. Tą aplinkybę, kad atsakovė yra atsakinga už automobilio apgadinimą patvirtina trečiojo asmens M. K. teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai, kad jis, vairuodamas automobilį atsitrenkė į degalinės aikštelėje esantį bortelį. Trečiojo asmens paaiškinimai, kad smūgis į bortelį buvo nestiprus, bei paaiškinimai, kad išvykstant iš degalinės, įjungus atbulinę pavarą, atleidus sankabą variklis veikė, tačiau automobilio ratai nesisuko, ir automobilis iš vietos nepajudėjo, vertintini kaip nepatikimais, kadangi automobilis stovėdamas aikštelėje savaime negalėjo sugesti, t. y. patirti tokio pobūdžio sugadinimų, kurie nustatyti byloje. Teismas sutinka su ieškovės atstovės argumentais, kad automobilis apgadintas dėl stipraus smūgio į kliūtį, tą aplinkybę patvirtina rašytinis įrodymas „Akomos“ autoserviso pateikta išvada dėl automobilio sugadinimo. Pažymėtina, jog kitų aplinkybių, dėl šio įvykio aplinkybių, išskyrus atsitrenkimą į bortelį, atsakovė nenurodė. Remiantis rašytine bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais konstatuotina, kad aplinkybė jog automobilis apgadintas dėl stipraus smūgio į kliūtį, yra įrodyta, todėl atsakovė yra atsakinga už automobilio apgadinimą. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, jog atsakovės UAB „Jobera LT“ neteisėti veiksmai pasireiškė nepakankamu jos vadovo M. K. atidumu ir atsargumu vairuojant automobilį, nes dėl šių veiksmų, kaip teismo posėdyje patvirtino pats M. K., automobilis atsitrenkė į kliūtį (bortelį) Plungėje esančios degalinės „Statoil“ aikštelėje.

20Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovės argumentas dėl žalos, patirtos dėl automobilio remonto, dydžio. Atsakovės atstovo teigimu automobilio remonto išlaidos, kurias prašo priteisti ieškovė, yra per didelės. Ieškovė pateikė teismui iš UAB „Akomos autoservisas“ gautą už automobilio remontą PVM sąskaitą faktūrą AKM Nr. 947 485,11 Eur (1675,00 Lt) sumai, kurią ieškovė 2014-11-19 mokėjimo nurodymu Nr. 31 apmokėjo. Teismas neturi pagrindo netikėti šiais įrodymais. Tuo tarpu atsakovės pateikti įrodymai - UAB „Lirosta“ išrašytas 2015-02-17 užsakymas ir 2015-02-17 „Klaipėdos autocentro“ UAB išrašytas automobilio remonto užsakymas vertintini kaip nepatikimi įrodymai, nes juose esantys duomenys surašyti realiai neapžiūrėjus automobilio, tą aplinkybę patvirtino teismo posėdyje atsakovės atstovas ir trečiasis asmuo M. K., ir teismas šiais įrodymas nesivadovauja. Esant nustatytoms aplinkybėms, įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, jog ieškovė įrodė patirtos žalos dydį - 485,11 Eur (1675,00 Lt) dėl automobilio apgadinimo.

21Dėl netiesioginių nuostolių.

22Ieškovė, taip pat prašo priteisti iš atsakovės 101,37 Eur (350,00 Lt) negautų pajamų.

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje žala apibrėžiama kaip asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis. Apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Belvedere prekyba“ v. UAB „Departus“, bylos Nr. 3K-3-116/2012; kt.).

24Sprendžiant klausimą, ar UAB „Jobera LT“ turi atlyginti ieškovės negautas pajamas (nuostolius) dėl to, kad automobilis negalėjo būti išnuomotas, būtina nustatyti, ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto, ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai, ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų atsakovės veiksmų.

25Rašytine bylos medžiaga, ieškovės atstovo, liudytojo D. B. paaiškinimais nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014-11-04 iki 2014-11-13 ieškovė negalėjo nuomoti automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), kadangi jis buvo remontuojamas dėl atsakovės vadovo padarytų automobilio apgadinimų. Pažymėtina, jog iš 2014-10-31 automobilio nuomos sutarties matyti, kad vienos dienos automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), nuomos kaina yra 21,72 Eur (75,00 Lt). Iš viso aptariamas automobilis negalėjo būti nuomojamas 10 dienų, o tai sudaro 217,21 Eur (750,00 Lt) (75,00 Lt x 10), tačiau atsižvelgiant į aplinkybę, jog atsakovė išsinuomodama automobilį sumokėjo ieškovei 115,84 Eur (400,00 Lt) užstatą, todėl UAB „Litminta“ prašoma priteisti negautų pajamų suma sudaro 101,37 Eur (350,00 Lt).

26Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovė užsiima nuolatine automobilių nuoma ir iš to gauna pajamas, todėl laikytina, kad ieškovė, turėdama automobilio nuomos sutartį, iš anksto už automobilio subnuomą pagrįstai tikėjosi gauti pajamų. Teismas neturi pagrindo abejoti ieškovės atstovo paaiškinimais, jog automobilio remonto metu turėjo galimybę automobilį išnuomoti. Konstatavus, jog automobilis TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), buvo apgadintas dėl neteisėtų ieškovės veiksmų, ir dėl to turėjo būti remontuojamas, ir negalėjo būti nuomojamas, konstatuotina, kad ieškovė 101,37 Eur (350,00 Lt) pajamų negavo dėl neteisėtų ieškovės veiksmų. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl 101,37 Eur (350,00 Lt) negautų pajamų laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

27Ieškinys dėl žalos (nuostolių) atlyginimo gali būti tenkinamas tik nustačius visas keturias sutartinės civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus kitos šalies veiksmus vykdant sutartį, patirtą žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) ryšį, neteisėtus veiksmus atlikusios šalies kaltę. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus konstatuotina, jog atsakovės UAB „Jobera LT“ neteisėti veiksmai pasireiškė nepakankamu jos vadovo M. K. atidumu ir atsargumu vairuojant automobilį, nes dėl šių veiksmų, kaip teismo posėdyje patvirtino pats M. K., automobilis atsitrenkė į kliūtį (bortelį) Plungėje esančios degalinės „Statoil“ aikštelėje, dėl automobilio atsitrenkimo į kliūtį kalta atsakovė. Ieškovės patirtą žalą sudaro po automobilio apgadinimo patirtos remonto išlaidos, kadangi ieškovė savo lėšomis sumokėjo 485,11 Eur (1675,00 Lt) už automobilio TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ), remontą, bei negautos pajamos, kurios sudaro sudaro 101,37 Eur (350,00 Lt). Iš viso atsakovei netinkamai vykdant sutartį ieškovė patyrė 586,48 Eur (2025,00 Lt) žalą. Tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes automobilis buvo apgadintas dėl atsakovės vadovo neapdairumo, ko pasekoje buvo padaryta 485,11 Eur (1675,00 Lt) žala, sumokėjus už automobilio remontą bei dėl negalėjimo naudotis automobiliu jo remonto metu ir dėl to patirtų 101,37 Eur (350,00 Lt) nuostolių dėl negautų pajamų. Atsakovės kaltė pasireiškė tuo, kad išsinuomotą automobilį eksploatavo nesaugiai, vairuodamas automobilį atsakovės vadovas dėl savo neapdairumo nesugebėjo išvengti smūgio į degalinės aikštelės bortelį.

28Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju ieškovė įrodė būtinų sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų atsakovės veiksmų vykdant sutartį, patirtos žalos (nuostolių), priežastinio neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) ryšio, neteisėtus veiksmus atlikusios atsakovės kaltės buvimą. Nustačius visų būtinų civilinės deliktinės atsakomybės sąlygų buvimą ieškinys dėl 586,48 Eur žalos atlyginimo priteisimo tenkintinas kaip įrodytas ir pagrįstas.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

30Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

31Ieškovė UAB „Litminta“ pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Iš prašymo priedų matyti, kad ieškovė 2014-12-05 mokėjimo pavedimu Nr. 36 sumokėjo 94,70 Eur (327,00 Lt) už būtinąsias išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Jobera LT“ taikymu (e. b. l. 58-59), o 2014-12-08 mokėjimo pavedimu pagal 2014-11-28 sąskaitą Nr. S 107/2014 sumokėjo 1042,63 Eur (3600,00 Lt) už teisines paslaugas (e. b. l. 61-62). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys patenkintas visiškai, į tai, kad ieškovės patirtos išlaidos, susijusios su advokato teisine pagalba neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, pakeistų 2015-03-19 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77, ieškovės prašymas tenkintinas, ieškovės naudai iš atsakovės priteistinos 1137,33 Eur bylinėjimosi išlaidos ir 2014-11-27 mokėjimo nurodymu Nr. 34 sumokėtas 15,64 Eur (54,00 Lt) žyminis mokestis (e. b. l. 64), viso 1152,97 Eur.

32Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-03 nutartimi atsakovei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

35ieškinį tenkinti visiškai.

36Priteisti iš atsakovės UAB „Jobera LT“, į. k. 303357989, 586,48 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 48 ct) žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 586,48 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-12-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1152,97 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Litminta“, į. k. 302691288.

37Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-03 nutartimi atsakovei UAB „Jobera LT“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

38Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. ieškovė UAB „Litminta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 3. Atsakovė UAB „Jobera LT“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir... 4. Trečiasis asmuo J. B. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutiko.... 5. Ieškovės UAB „Litminta“ atstovas advokatas Saulius Tamošaitis teismo... 6. Atsakovės UAB „Jobera LT“ atstovas advokatas Linas Kontrimas su ieškiniu... 7. Trečiasis asmuo J. B. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko, nurodė, kad... 8. Trečiasis asmuo M. K. prašė ieškinį atmesti.... 9. Liudytojas D. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad žala buvo padaryta UAB... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. LR CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 12. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2014-10-31 tarp UAB „Litminta“... 13. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ieškovę ir atsakovę siejo... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 15. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 16. Pažymėtina, kad pagal ieškovės ir atsakovės 2014-10-31 sudarytą... 17. Dėl žalos dėl automobilio remonto.... 18. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 485,11 Eur (1675,00 Lt) už... 19. Ieškovo atstovo teigimu automobilis buvo apgadintas dėl stipraus smūgio į... 20. Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovės argumentas dėl žalos, patirtos dėl... 21. Dėl netiesioginių nuostolių.... 22. Ieškovė, taip pat prašo priteisti iš atsakovės 101,37 Eur (350,00 Lt)... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje žala... 24. Sprendžiant klausimą, ar UAB „Jobera LT“ turi atlyginti ieškovės... 25. Rašytine bylos medžiaga, ieškovės atstovo, liudytojo D. B. paaiškinimais... 26. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovė užsiima nuolatine automobilių... 27. Ieškinys dėl žalos (nuostolių) atlyginimo gali būti tenkinamas tik... 28. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui,... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 30. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 31. Ieškovė UAB „Litminta“ pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi... 32. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 6... 33. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-03 nutartimi atsakovei pritaikytos... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 35. ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Priteisti iš atsakovės UAB „Jobera LT“, į. k. 303357989, 586,48 Eur... 37. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-03 nutartimi atsakovei UAB... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...