Byla B2-383-569/2020
Dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė,

2sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

3teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Vaivorykštė‘‘ prašymą atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Arisanda‘‘ dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo.

4Teismas

Nustatė

51.

6Ieškovė UAB ,,Vaivorykštė‘‘ prašė patikslinti Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje UAB ,,Arisanda‘‘ bankroto byloje kreditorės UAB ,,Vaivorykštė‘‘ kreditorinį reikalavimą, nurodant, kad papildomas 1361,25 Eur kreditorinis UAB ,,Vaivorykštė‘‘ reikalavimas įtraukiamas LR ĮBĮ 36 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. apmokant įsiskolinimą iš bankroto administratoriui nustatytų administravimo lėšų. Ieškovė nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2017-10-11 nutartimi patvirtino BUAB ,,Arisanda‘‘ bankroto byloje UAB ,,Vaivorykštė‘‘ 8259,21 kreditorinį reikalavimą. Tačiau Telšių apylinkės teismas 2019-04-02 priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-35-971/2019, kuriuo nutarė priteisti iš ieškovės BUAB ,,Arisanda‘‘ bankroto administravimui skirtų lėšų 1361,25 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB ,,Vaivorykštė‘‘.

72.

8Teisme gautas UAB ,,Vaivorykštė‘‘ pareiškimas dėl atsisakymo nuo 2020-01-02 pateikto prašymo patikslinti kreditorinį reikalavimą, nurodant, kad papildomas 1361,25 Eur kreditorinis UAB ,,Vaivorykštė‘‘ reikalavimas įtraukiamas LR ĮBĮ 36 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. apmokant įsiskolinimą iš bankroto administratoriui nustatytų administravimo lėšų.

9Kreditorė patvirtino, kad jai yra žinomos pareiškimo atsisakymo ir civilinės bylos dalyje nutraukimo pasekmės.

103.

11Atsakovės BUAB ,,Arisanda‘‘ bankroto administratorius R. P. pateiktame atsiliepime nurodė, kad su prašymu sutinka iš dalies. Vykdomasis raštas ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies tvarka pateiktas teismui tik pateikus pareiškimą dėl įmonės pabaigos, kai įmonė jau nebeturi jokio turto, kurį realizavus būtų patenkinti visi kreditorių reikalavimai ir atlygintos visos administravimo išlaidos, įskaitant ir pareiškėjui priklausančios piniginės lėšos pagal išduotą vykdomąjį raštą. Todėl neprieštarauja, kad ieškovės patvirtintas kreditorinis reikalavimas būtų patikslintas, pridedant nepatenkintą kreditorinį reikalavimą1361,25 Eur sumai pagal išduotą vykdomąjį raštą, nustatant, kad tvirtintinas nepatenkintas ieškovės kreditorinis reikalavimas sudaro 9620,46 Eur (8259,21 Eur + 1361,25 Eur).

12Prašymas patikslinti kreditorinį reikalavimą tenkintinas iš dalies.

1319.

14Iš teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Arisanda“. Bankroto administratoriumi paskirtas R. P.

1520. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (įsigaliojusio nuo 2020-01-01) 155 straipsnio 1 dalis numato, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Bankroto byla atsakovei iškelta iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl ieškovės reikalavimas patikslinti kreditorinį reikalavimą nagrinėjamas vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis.

1621.

17ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui. Nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartimi buvo nustatytas UAB „Arisanda“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. 2017 m. gruodžio 13 d. teismo nutartimi buvo patvirtinti kreditoriaus UAB ,,Vaivorykštė‘‘ kreditoriniai reikalavimai 8259,21 Eur sumai.

1821. Iš ieškovės pateikto 2019-05-13 Telšių apylinkės teismo vykdomojo rašto matyti, kad teismas nusprendė priteisti iš BUAB ,,Arisanda‘‘ bankroto administravimo skirtų lėšų 1361,25 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB ,,Vaivorykštė‘‘. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Ieškovės prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo gautas 2020-01-03, o bankroto administratoriaus pareiškimas dėl įmonės pabaigos teismui pateiktas 2019-12-30. Prašyme bankroto administratorius nurodė, kad bankroto procedūros baigtos, įmonė turto, kurį realizavus būtų galima padengti kreditorinius reikalavimus, neturi.

1922. Ieškovė UAB ,,Vaivorykštė‘‘ pateikė atsisakymą nuo 2020-01-02 pateikto prašymo patikslinti kreditorinį reikalavimą, nurodant, kad papildomas 1361,25 Eur kreditorinis UAB ,,Vaivorykštė‘‘ reikalavimas įtraukiamas ĮBĮ 36 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. apmokant įsiskolinimą iš bankroto administratoriui nustatytų administravimo lėšų. Kreditorė patvirtino, kad jai yra žinomos pareiškimo atsisakymo ir civilinės bylos dalyje nutraukimo pasekmės.

2023.

21Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalis numato, jog bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

2224.

23Pateiktas ieškovės atsisakymas nuo 2020-01-02 pateikto prašymo patikslinti kreditorinį reikalavimą, nurodant, kad papildomas 1361,25 Eur kreditorinis UAB ,,Vaivorykštė‘‘ reikalavimas įtraukiamas ĮBĮ 36 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. apmokant įsiskolinimą iš bankroto administratoriui nustatytų administravimo lėšų, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis), ieškovei yra žinomos procesinės pareiškimo atsisakymo iš dalies pasekmės, todėl pateiktas atsisakymas nuo pareiškimo priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina. Tačiau iš ieškovės pateikto pareiškimo matyti, kad ieškovė neatsisako nuo pareiškimo apskritai patikslinti jos kreditorinį reikalavimą, jį papildant.

2425.

25Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo. Pateiktas prašymas yra pagrįstas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, su pateiktu tvirtinti patikslintu kreditorių ir jų reikalavimų sąrašu bankroto administratorius sutinka, teismas neturi duomenų, dėl kurių pateiktas patikslintas kreditorinių reikalavimų sąrašas negalėtų būti tvirtinamas, todėl prašymas tenkintinas. Ieškovės patvirtintas kreditorinis reikalavimas tikslintas, pridedant nepatenkintą kreditorinį reikalavimą 1361,25 Eur sumai pagal išduotą vykdomąjį raštą, bei nustatant, kad tvirtintinas nepatenkintas ieškovės kreditorinis reikalavimas sudaro 9620,46 Eur (8259,21 Eur + 1361,25 Eur).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas,

Nutarė

27Ieškovės UAB ,,Vaivorykštė‘‘ pareiškimą dėl atsisakymo nuo 2020-01-02 pateikto prašymo patikslinti kreditorinį reikalavimą, nurodant, kad papildomas 1361,25 Eur kreditorinis UAB ,,Vaivorykštė‘‘ reikalavimas įtraukiamas LR ĮBĮ 36 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. apmokant įsiskolinimą iš bankroto administratoriui nustatytų administravimo lėšų, priimti ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti

28Patikslinti ieškovės UAB ,,Vaivorykštė‘‘ kreditorinį reikalavimą, papildant nepatenkintą kreditorinį reikalavimą 1361,25 Eur sumai pagal išduotą vykdomąjį raštą, ir nustatyti, kad patvirtintas nepatenkintas ieškovės kreditorinis reikalavimas sudaro iš viso 9620,46 Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 46 ct).

29Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,... 3. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 4. Teismas... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB ,,Vaivorykštė‘‘ prašė patikslinti Šiaulių apygardos... 7. 2.... 8. Teisme gautas UAB ,,Vaivorykštė‘‘ pareiškimas dėl atsisakymo nuo... 9. Kreditorė patvirtino, kad jai yra žinomos pareiškimo atsisakymo ir... 10. 3.... 11. Atsakovės BUAB ,,Arisanda‘‘ bankroto administratorius R. P. pateiktame... 12. Prašymas patikslinti kreditorinį reikalavimą tenkintinas iš dalies.... 13. 19.... 14. Iš teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismas... 15. 20. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (įsigaliojusio... 16. 21.... 17. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog, iškėlus teisme bankroto bylą,... 18. 21. Iš ieškovės pateikto 2019-05-13 Telšių apylinkės teismo vykdomojo... 19. 22. Ieškovė UAB ,,Vaivorykštė‘‘ pateikė atsisakymą nuo 2020-01-02... 20. 23.... 21. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalis numato,... 22. 24.... 23. Pateiktas ieškovės atsisakymas nuo 2020-01-02 pateikto prašymo patikslinti... 24. 25.... 25. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalį... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 27. Ieškovės UAB ,,Vaivorykštė‘‘ pareiškimą dėl atsisakymo nuo... 28. Patikslinti ieškovės UAB ,,Vaivorykštė‘‘ kreditorinį reikalavimą,... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...