Byla e2-35-971/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Odetai Krasauskienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „( - )“ atstovui bankroto administratoriui Rimantui Petkui, atsakovo UAB „( - )“ atstovui R. Š., trečiajam asmeniui M. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „( - )“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Rimanto Petkaus, patikslintą ieškinį atsakovams BUAB „( - )“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „( - )“, UAB „( - )“, tretieji asmenys antstolis Vaidas Drungilas, M. J., S. V., I. P., A. P., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas BUAB „( - )“, atstovaujama bankroto administratoriaus Rimanto Petkaus, patikslintu ieškiniu prašė pripažinti pagal UAB „( - )“ 2016-11-29, 2017-01-20, 2017-01-24 prašymus sudarytus sandorius, kurių pagrindu 2017-01-06, 2017-01-24, 2017-02-07 buvo pervestos UAB „( - )“ priklausančios piniginės lėšos iš UAB „( - )“ piniginių lėšų sąskaitos į UAB „( - )“ sąskaitą, negaliojančiais; taikyti vienašalę restituciją ir priteisti solidariai iš atsakovų UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ieškovo naudai 37086,48 Eur; priteisti iš atsakovų 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2016-10-11 buvo sudaryta statybos rangos sutartis, pagal kurią UAB „( - )“ įsipareigojo įrengti vidaus vandentiekio ir nuotėkų tinklus bei VAM (vandens apskaitos mazgų) įrengimo darbus. UAB „( - )“ 2016-11-29, 2017-01-20, 2017-01-24 kreipėsi į UAB „( - )“ su prašymais, prašydama pervesti pinigus už UAB „( - )“ atliktus darbus pagal minėtą rangos sutartį į UAB „( - )“ kreditoriaus UAB „( - )“ banko sąskaitą. UAB „( - )“ pagal minėtus prašymus laikotarpiu nuo 2017-01-06 iki 2017-02-07 pervedė į UAB „( - )“ banko sąskaitą 37086,48 Eur. UAB „( - )“ negalėjo sudaryti minėtų sandorių, kadangi jos atžvilgiu galiojo laikinosios apsaugos priemonės – antstolis Vaidas Drungilas, vykdydamas 25095,70 Eur skolos ir 205,78 Eur delspinigių išieškojimą iš UAB „( - )“ išieškotojui UAB „( - )“, 2016-11-22 turto arešto aktu areštavo UAB „( - )“ priklausantį turtą, t. y. automobilį Audi A4, valst. Nr. ( - ), nustatė turto arešto mąstą 31860 Eur sumai, bei 2016-11-22 patvarkymu „Dėl uždraudimo perleisti turtines teises į pinigines lėšas“ iki vykdomojo dokumento visiško įvykdymo areštavo skolininkės turtines teises į jai priklausančias ar ateityje priklausysiančias pinigų sumas iš kitų asmenų; skolininkei ir kitiems asmenims nurodyta vykdytinas pinigines prievoles vykdyti tik per antstolio depozitinę sąskaitą. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ turėjo susilaikyti nuo minėtų sandorių sudarymo, kurie pažeistų antstolio įpareigojimus ir draudimus, tačiau veikė priešingai – sudarė sandorius, prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo nuostatoms, pažeidžiančius kitų UAB „( - )“ kreditorių interesus, todėl minėti sandoriai turi būti pripažinti niekiniais ir negaliojančias. Be to, UAB „( - )“ ginčijamų sandorių sudarymo metu neturėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su kreditoriais UAB „( - )“, VSDFV Mažeikių skyriumi, UAB „( - )“. UAB „( - )“ įsipareigojimai UAB „( - )“ turėjo būti vykdomi penktąja eile, t. y. atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Tuo tarpu įsipareigojimai VSDFV ir UAB „„( - )“ turėjo būti vykdomi trečiąja ir atitinkamai ketvirtąja eile. Ginčijami sandoriai atlikti esant pirmesnės eilės kreditoriams, taip pažeidžiant jų teisėtus interesus. Tiek UAB „( - )“, tiek UAB „( - )“ turėjo būti žinoma apie ieškovo turtinę padėtį, kitus kreditorius, laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jie yra verslininkai, kuriems keliami didesni atidumo, apdairumo standartai. Dėl ginčijamų sandorių ieškovo bendra turto masė būtų padidėjusi 37086,48 Eur suma, o iš bendros turto masės ieškovas būtų galėjęs atsiskaityti vienodomis sąlygomis su kreditoriais, Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytu eiliškumu. Tokie veiksmai vertintini kaip kitų UAB „( - )“ kreditorių teisių pažeidimas. Mano, kad sandorio šalys buvo nesąžiningos ir žinojo, jog sudarydamos ginčijamus sandorius ir sutikdamos su jais pažeis kitų kreditorių interesus, todėl šiuo atveju atsakovų atsakomybė yra solidari ir prašo taikyti vienašalę restituciją – priteisti solidariai iš atsakovų 37086,48 Eur (elektroninės bylos priedo 2 t., b. l., toliau tik – 2 t., b. l. 55-61).

5Atsakovas UAB „( - )“ su pareikštu patikslintu ieškiniu nesutiko ir atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė: ieškinį UAB „( - )“ atžvilgiu atmesti, o atsakovo UAB „( - )“ atžvilgiu tenkinti; priimti atskirąją nutartį dėl UAB „( - )“; dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ieškovui BUAB „( - )“ skirti 3000 Eur baudą, pusę šios sumos sumokant atsakovui UAB „( - )“; priteisti atsakovui UAB „( - )“ bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nesupranta, kokiu pagrindu ir kodėl UAB „( - )“ yra įtraukta į bylą bendraatsakovu, kadangi ne UAB „( - )“ yra skolinga ieškovui BUAB „( - )“, o atvirkščiai – ieškovas yra skolingas UAB „( - )“, ką patvirtinta įsiteisėjusi Šiaulių apygardos teismo 2017-12-13 nutartis ieškovo bankroto byloje B2-741-569/2017. Ieškovas nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, kad apie 2016-11-22 turto areštą būtų pranešta ar kitaip būtų buvę žinoma UAB „( - )“. Antstolio V. Drungilo 2016-11-22 patvarkyme buvo numatyta, kad ieškovas BUAB „( - )“ privalo informuoti kitus asmenis, tačiau ieškovas šios pareigos neįvykdė. Jei UAB „( - )“ būtų žinojusi apie pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų pervedusi pinigų už atliktus statybos darbus. UAB „( - )“ neturėjo jokių galimybių sužinoti apie vieno iš daugelio bendrovės verslo partnerių esamų kreditorių eiliškumą, tų skolų susidarymo datas, pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir pan., nes joks teisės aktas nei teisingumo, sąžiningumo, protingumo principai, nei teismų praktika neįpareigoja rūpintis asmens, kuris moka, o ne gauna, lėšas savo verslo partneriui, domėtis šio asmens finansine padėtimi. Teigti, kad UAB „( - )“ negaudama iš ieškovo, o mokėdama jam pinigus, pažeidė kokį tai kreditorių eiliškumą vien dėl jai nežinomo 2016-11-22 antstolio V. Drungilo priimto patvarkymo, yra absoliučiai nelogiška. Iš UAB „( - )“ reikalaujama, kad ji antrą kartą sumokėtų už suteiktas paslaugas, nors ji jokios naudos negavo. Šiuo atveju galima kelti tik UAB „( - )“ vadovų ir akcininkų atsakomybės klausimą, kadangi jie, žinodami apie antstolio pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, teikė UAB „( - )“ prašymus pervesti pinigus už atliktus darbus ir nurodė, kad UAB „( - )“ yra ieškovo kreditorius. Be to, bankroto administratorius R. Petkus nepateikė jokių duomenų apie ieškovo finansinę padėtį, kokia ji buvo laikotarpiu nuo 2017-01-06 iki 2017-11-20, kada ieškovas tapo nemokiu ir ar patys ieškovo valdymo organai netinkamai valdė savo bendrovę. Versle yra įprasta praktika, kai tiek skolininkas, tiek kreditorius prašo pervesti pinigus tiesiogiai konkrečiam asmeniui. Tokie pervedimai yra leidžiami, nedraudžiami ir įprasti. Pažymėjo, kad atsakovo UAB „( - )“ pavedimai bendraatsakovui UAB „( - )“ apskritai nelaikytini sandoriais, šiais pavedimais tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ nebuvo sukurta jokių teisių ir pareigų. Minėtų pervedimų metu prievoliniai teisiniai santykiai UAB „( - )“ su UAB „( - )“ nesiejo, todėl net negali atsirasti solidarioji skolininko pareiga, kadangi ji yra nepreziumuojama. UAB „( - )“ pervedimai UAB „( - )“ yra tik sandorių, sudarytų su UAB „( - )“ įvykdymas, todėl nelaikytini savarankiškais sandoriais ir negali būti pripažinti negaliojančiai, nes pats pinigų pervedimas nėra joks sandoris. Prašyti taikyti restituciją UAB „( - )“ atžvilgiu ir prašyti grąžinti visą, ką ji sumokėjo, yra nei logiškai, nei teisiškai neįmanoma, nes ji nei iš ieškovo, nei iš atsakovo UAB „( - )“ apskritai nieko negavo, o tik sumokėjo pinigus (2 t., b. l. 81-91).

6Atsakovas BUAB „( - )“ su pareikštu patikslintu ieškiniu taip pat nesutiko ir atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė patikslintą ieškinį atmesti. Nurodė, kad nesutinka su ieškovo teiginiu, jog UAB „( - )“ pervedė pinigus UAB „( - )“ už UAB „( - )“ atliktus darbus. Teigia, kad UAB „( - )“ pati viena nebuvo pajėgi atlikti visų reikalingų darbų pagal su UAB „( - )“ 2016-10-11 sudarytą statybos rangos sutartį, todėl pasitelkė UAB „( - )“ kaip subrangovą, t. y. UAB „( - )“ buvo generalinis rangovas, o UAB „( - )“ buvo pasitelktas kaip subrangovas. Faktiškai ir realiai darbus, už dalį kurių UAB „( - )“ pervedė pinigus UAB „( - )“, ir atliko pats UAB „( - )“, o ne UAB „( - )“. Todėl UAB „( - )“ pateiktų prašymų pagrindu ir buvo atsiskaityta su UAB „( - )“ už jo atliktus darbus ir tuo nebuvo sudaryti kokie tai UAB „( - )“ turtinių ir/ar reikalavimo teisių perleidimo, užskaitymo ar įskaitymo ar kitokie sandoriai, kuriuos ieškovas laiko sudarytais pažeidžiant antstolio patvarkymu nustatytus draudimus ir kuriuos prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais. Be to, piniginių lėšų pervedimo į atsakovo UAB „( - )“ sąskaitą momentui, UAB „( - )“ nebuvo informuota apie antstolio Vaido Drungilo 2016-11-22 patvarkymą bei nežinojo apie kokių nors antstolio apribojimų taikymą UAB „( - )“ atžvilgiu. Taip pat ieškovas nėra pateikęs jokių įrodymų apie tai, kad ir pati UAB „( - )“ būtų informuota (jai būtų įteiktas patvarkymas) apie minėtą antstolio V. Drungilo 2016-11-22 patvarkymą dėl apribojimų taikymo. Kalbėti apie UAB „( - )“ nesąžiningumą ieškovas neturi iš viso jokio pagrindo. Nurodė ir tai, kad ieškovas, teigdamas, jog atsakovams turėjo būti žinoma apie UAB „( - )“ atžvilgiu antstolio taikytas laikinąsias apsaugos priemones, jų mastą, turėjo pareigą pateikti ir tai patvirtinančius įrodymus, tačiau to nepadarė. Kiek UAB „( - )“ žinoma, UAB „( - )“ atsiskaitinėjo ir su pirmesnės eilės kreditoriais, tarp jų ir su Sodra. Pagal VSDFV reikalavimus nuo bendrovės sąskaitos taip pat tiesiogiai buvo nurašomos piniginės lėšos. Be to, nesutinka ir su ieškovo reikalaujama priteisti iš atsakovo pinigų suma - 37086,48 Eur. Visiškai neaišku, kodėl ieškovas reikalauja priteisti būtent 37086,48 Eur, kai pagal antstolio vykdytą vykdomąją bylą, su kuria ieškovas sieja savo reikalavimus, neišieškota skola yra tik 20901,85 Eur (2 t., b. l. 95-98).

7Tretieji asmenys atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė patikslintą ieškinį ieškinyje nurodytais motyvais ir prašė patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

9Atsakovo UAB „( - )“ atstovas atsiliepimuose, rašytiniuose paaiškinimuose nurodytais motyvais su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį UAB „( - )“ atžvilgiu atmesti, o dėl reikalavimų UAB „( - )“ spręsti teismo nuožiūra, nors mano, kad ieškinys, apskritai, yra neįrodytas. Išdėstė abejones dėl UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2016-10-03 sudarytos statybos subrangos sutarties teisėtumo ir autentiškumo. Nurodė, kad apie antstolio priimtą patvarkymą sužinojo tik bylos nagrinėjimo metu. UAB „( - )“ nėra atsakinga už UAB „( - )“ vadovų veiksmus ir tai, kaip jie skirstė finansus. Dėl restitucijos pažymėjo, kad iš UAB „( - )“ negalima reikalauti antrą kartą to paties, t. y. sumokėti tą pačią sumą.

10Trečiasis asmuo M. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad su patikslintu ieškiniu sutinka iš dalies, mano, kad ieškovo reikalaujama suma galėtų būti priteista nebent iš UAB „( - )“, nes UAB „( - )“ tuos pinigus jau yra sumokėjusi. Paaiškino, kad dirbo UAB „( - )“ projektų vadovu. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo susijusios įmonės, tai buvo kaip ir šeimos verslas. UAB „( - )“ direktorius buvo S. V., I. P. brolis, tačiau faktinis įmonės vadovas buvo A. P., kuris buvo ir UAB „( - )“ akcininkas. UAB „( - )“ direktorė buvo A. P. žmona I. P.. Tos įmonės iš esmės veikė kaip viena įmonė: turėjo bendras patalpas, vieną sekretorę, jam pačiam tekdavo vykdyti tiek UAB „( - )“, tiek UAB „( - )“ pavedimus. Kaip suprato, A. P., I. P. ir S. V. derindavo tarpusavyje visus veiksmus. Susirgus UAB „( - )“ tuometiniam direktoriui S. V. buvo paskirtas laikinai eiti direktoriaus pareigas, kurias ėjo apie porą mėnesių (nuo 2016 m. spalio gal iki gruodžio pradžios). Tuo metu I. P. rado objektą (būtent UAB „( - )“ statomą objektą ( - )), pati viską derino, vieną kartą ir jis vyko kartu, susitiko su užsakovo projekto vadove, toliau visus klausimus sprendė I. P. ir A. P.. Buvo susiklosčiusi tokia praktika, kad UAB „( - )“ pirkdavo medžiagas, užsakydavo specialų transportą, už ką vėliau atsiskaitydavo UAB „( - )“, taip praktiškai būdavo su kiekvienu objektu. Taip buvo ir tą kartą, kai jis 2016-11-29 pasirašė prašymą. I. P. su darbų vadovu grįžo iš Šiaulių su pasirašytais darbų aktais ir pasakė, kad reikia parašyti tokį raštą, kad UAB „( - )“ pervestų pinigus UAB „( - )“ kaip kreditoriui, kadangi pirko medžiagas ir pan. Darbų vadovas patvirtino, kad viskas tvarkoj. Tuo metu jam jokių abejonių, įtarimų nekilo, todėl tą prašymą ir parašė. Po kurio laiko sutikęs S. V. pasakė jam apie tą raštą, šis patvirtino, kad žino ir viskas gerai. Taip pat paaiškino, kad UAB „( - )“ pagrindinė veiklos sritis buvo santechnikos darbai. Įmonėje, be administracijos darbuotojų, dirbo apie 10 žmonių (santechnikai, darbų vadovas). UAB „( - )“ pagrindinis pajamų šaltinis buvo iš siuvyklos, šioje įmonėje taip pat buvo įdarbinti du santechnikai, kurie vykdavo kartu su UAB „( - )“ darbuotojais į objektus. Kaip suprato darbus tame objekte Šiauliuose atliko UAB „( - )“, kas pirko medžiagas, nežino. Žino, kad UAB „( - )“ domėjosi grindų betonavimo darbais tame objekte, ieškojo subrangovų tiems darbams atlikti.

11Atsakovo BUAB „( - )“ atstovas ir kiti tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko. BUAB „( - )“ bankroto administratorius ir antstolis V. Drungilas pateikė prašymus nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, kiti tretieji asmenys apie posėdį buvo informuoti tinkamai, todėl byla buvo išnagrinėta iš esmės jiems nedalyvaujant.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Iš dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-10-11 tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo sudaryta statybos rangos sutartis, pagal kurią UAB „( - )“ (rangovas) įsipareigojo savo jėgomis, rizika ir priemonėmis atlikti trijų aukštų komercinės paskirties statinio su požemine automobilių saugyklą, adresu „( - )“, vidaus vandentiekio ir nuotėkų tinklų, lietaus nuotėkų tinklų bei VAM (vandens apskaitos mazgų) įrengimo darbus, o UAB „( - )“ (užsakovas) įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, bendra sutarties kaina – 89721,50 Eur su PVM (1 t., b. l. 8-11, 3 t., b. l. 73-77). UAB „( - )“ 2016-11-29, 2017-01-20 ir 2017-01-24 kreipėsi į UAB „( - )“ su prašymais, prašydama pervesti pinigus pagal minėtą statybos rangos sutartį į UAB „( - )“ kreditoriaus UAB „( - )“ banko sąskaitą; 2016-11-29 prašymą pasirašė UAB „( - )“ laikinai einantis pareigas direktorius M. J., o 2017-01-20 ir 2017-01-24 prašymus direktorius S. V. (1 t., b. l. 29-31). Šių prašymų pagrindu UAB „( - )“ 2017-01-06 pervedė UAB „( - )“ 4443,63 Eur, 2017-02-24 – 15149,76 Eur ir 2017-02-07 – 17493,09 Eur, iš viso 37086,48 Eur (1 t., b. l. 32-33). Taip pat nustatyta, kad Telšių rajono apylinkės teismas 2016-11-03 išdavė vykdomąjį raštą dėl 25095,70 Eur skolos, 205,78 Eur delspinigių, 6 proc. palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ išieškotojo UAB „( - )“ naudai, kurį išieškotojas 2016-11-09 pateikė antstolio Vaido Drungilo kontorai ir jo pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0047/16/02069 (1 t., b. l. 12). Šioje vykdomojoje byloje antstolis 2016-11-22 turto arešto aktu areštavo UAB „( - )“ priklausančią transporto priemonę, nurodytas turto arešto mastas 31860,83 Eur, ir tą pačią dieną priėmė patvarkymą dėl uždraudimo perleisti turtines teises į pinigines lėšas, kuriuo iki minėto vykdomojo dokumento visiško įvykdymo ar atskiro antstolio patvarkymo areštavo visas skolininkės UAB „( - )“ turtines teises į jai priklausančias ar ateityje priklausysiančias pinigų sumas iš kitų asmenų; uždraudė skolininkei bet kokį valdymą ir/ar disponavimą turtinėmis (reikalavimo) teisėmis, nurodant, kad draudimas apima, bet neapsiriboja draudimu tiesiogiai priimti reikalavimo įvykdymą, draudimu sudaryti bet kokius turtinių ir/ar reikalavimo teisių perleidimo, užskaitymo ar įskaitymo, ar kitus sandorius; skolininkei ir kitiems asmenims nurodė UAB „( - )“ vykdytinas pinigines prievoles vykdyti tik per antstolio depozitinę sąskaitą ir apie šį nurodymą informuoti prievolės skolininkus (trečiuosius asmenis) įpareigojo UAB „( - )“; taip pat įpareigojo UAB „( - )“ pateikti antstoliui duomenis apie trečiuosius asmenis (prievolės skolininkus) bei sudarytus, tačiau neįvykdytus turtinių (reikalavimo) teisių perleidimo sandorius (1 t., b. l. 26-27, 28). Antstolio patvarkymas buvo išsiųstas UAB „( - )“ registracijos adresu ir duomenų, kad nepasiekė adresato, vykdomojoje byloje nėra (2 t., b. l. 145). Šiaulių apygardos teismo 2017-06-13 nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas Rimantas Petkus, o 2017-11-07 nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2017-12-13 teismo patvirtinti bankrutavusios UAB „( - )“ kreditoriniai reikalavimai sudaro 204157,33 Eur, tarp jų ir UAB „( - )“ 8259,21 Eur kreditorinis reikalavimas (1 t., b. l. 4-5, 6, 7).

14Ieškovas atsakovo UAB „( - )“ atsakovui UAB „( - )“ atliktus mokėjimus (sandorius) ginčija Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir - LR CK, CK) 1.80 straipsnyje nustatytu pagrindu kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms, o būtent skolininko turto areštą ir antstolio reikalavimų privalomumą bei atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą reglamentuojančioms teisės normoms (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso – toliau ir LR CPK, CPK, 675, 749 straipsniai, 585 straipsnio 1 dalis, CK 6.9301 straipsnis).

15Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto sandorių negaliojimo pagrindo taikymo sąlygas, yra nurodęs, kad sandoris, vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, yra niekinis ir negalioja, jei konstatuojama tokių sąlygų visuma: pirma, kad teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvioji; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-191-916/2015 ir joje nurodoma praktika, 2017-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017).

16LR CPK 585 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendrasis antstolio reikalavimų privalomumo principas, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą.

17Pagal LR CPK 675 straipsnio 1 dalį skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas. CPK 749 straipsnio 1 dalis numato, kad išieškojimas iš turtinių teisių vykdomas antstoliui priėmus patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises. Šis patvarkymas prilyginamas turto arešto aktui. Antstolio patvarkymas įpareigojamam asmeniui turi turto arešto akto galią ir antstolio patvarkyme nurodyti įpareigojimai įpareigoto asmens vykdytini antstolio patvarkymo pagrindu.

18Byloje nustatyta, kad antstolis V. Drungilas, vykdydamas teismo priteistos skolos išieškojimą iš skolininko UAB „( - )“ išieškotojo UAB „( - )“ naudai, 2016-11-22 priėmė CPK 749 straipsnio 1 dalyje numatytą patvarkymą, kuriuo areštavo visas UAB „( - )“ turtines teises į jai priklausančias ar ateityje priklausysiančias pinigų sumas iš kitų asmenų, uždraudė bei įpareigojo atlikti kitus veiksmus. Abu atsakovai tvirtina nežinoję apie šį antstolio patvarkymą, be to, esą reikalinga nustatyti, ar šis patvarkymas buvo įteiktas (ar apie patvarkymą žinojo) UAB „( - )“. Iš antstolio atsakymo į teismo paklausimą (2 t., b. l. 145) matyti, kad minėtas patvarkymas buvo išsiųstas UAB „( - )“ registracijos adresu ir duomenų, kad nepasiekė adresato, vykdomojoje byloje nėra. Be to, iš vykdomajame rašte esančių antstolio įrašų matyti, kad apie prasidėjusį vykdymo procesą bendrovė buvo informuota ir jai įteikti procesiniai dokumentai 2016-11-10 (1 t., b. l. 12), o CPK 644 straipsnio 4 punktas numato skolininko pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga, pranešti apie buveinės pasikeitimą ir kt. CPK 604 straipsnis taip pat numato, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Tai, kad UAB „( - )“ žinojo apie antstolio pritaikytus apribojimus patvirtina ir ženkliai sumažėjusi apyvarta UAB „( - )“ banko sąskaitoje: jei 2016 m. lapkričio mėn. įplaukos siekė 16052,16 Eur, o išlaidos 160525,51 Eur, tai 2016 m. gruodžio mėn. įplaukos buvo atitinkamai 84,42 Eur, o išlaidos – 72,50 Eur, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-06-01 bendra įplaukų suma tesiekė 738,96 Eur, o išlaidos - 715,71 Eur (1 t., b. l. 41-43, 44-49, 50-67). Išdėstytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad UAB „( - )“ žinojo apie 2016-11-22 antstolio patvarkymą.

19Tiek trečiojo asmens M. J. paaiškinimai, tiek byloje esantys rašytiniai įrodymai - UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ Juridinių asmenų registro išrašai (1 t., b. l. 36-39, 3 t., b. l. 5-6, 4 t., b. l. 5-8, 9-16), neabejotinai patvirtina, kad šios dvi įmonės buvo tarpusavyje susijusios, kaip nurodė M. J., tai buvo šeimos verslas ir veikė kaip viena įmonė. UAB „( - )“ direktorius nuo 2015-08-13 iki 2017-07-11 buvo S. V., kuris taip pat yra ir UAB „( - )“ akcininkas. M. J. paaiškinimais, S. V. yra I. P. brolis. Iš UAB „( - )“ pateikto komercinio pasiūlymo matyti, kad, nepaisant to, kad UAB „( - )“ direktorius 2017-02-02 dienai buvo S. V., tačiau I. P. tvirtina UAB „( - )“ pateiktą komercinį pasiūlymą ir pasirašo kaip šios įmonės direktorė (4 t., b. l. 129). I. P. buvo UAB „( - )“ direktorė nuo 2015-04-28 iki 2017-11-30. Ji taip pat iki 2016-11-18 buvo ir UAB „Harvedis“ akcininkė. Nuo 2017-11-02 UAB „( - )“ direktoriaus pareigas ėjo A. P., buvęs I. P. sutuoktinis, kuris taip pat yra buvęs UAB „( - )“ akcininkas. Atkreiptinas dėmesys, kad išsiuntus pradinį ieškinį atsakovui UAB „( - )“, šiai įmonei skirtus procesinius dokumentus 2018-02-20 priėmė ir įteikimo pažymoje pasirašė I. P., nurodydama savo pareigas „direktorė“ (1 t., b. l. 104), nors pagal Juridinių asmenų registro duomenis, kaip minėta, nuo 2017-11-02 UAB „( - )“ direktoriaus pareigas ėjo A. P.. Pažymėtina, kad nors A. P. ir I. P. santuoka Telšių rajono apylinkės teismo 2015-05-21 sprendimu (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, civilinė byla Nr. 2-1039-187/2015) oficialiai yra nutraukta, tačiau bylos nagrinėjimo metu jiems siųsti teismo šaukimai buvo įteikti tuo pačiu adresu, A. P. adresuoto šaukimo įteikimo pažymoje 2018-09-11 pasirašė I. P., nurodydama ryšį su adresatu „žmona“ (3 t., b. l. 49, 53), kas leidžia teigti, jog A. P. ir I. P. tebegyvena faktinėje šeimoje. Šios nustatytos aplinkybės bei M. J. paaiškinimai, jog A. P., I. P. ir S. V., spręsdami su verslu susijusius klausimus, derindavo visus veiksmus tarpusavyje, suponuoja išvadą, kad UAB „( - )“ taip pat žinojo apie 2016-11-22 antstolio patvarkymą. Teismo vertinimu, būtent dėl antstolio V. Drungilo areštuotų UAB „( - )“ turtinių teisių ir nustatytų draudimų, šios dvi įmonės, veikdamos nesąžiningai ir derindamos veiksmus tarpusavyje, siekdamos apeiti antstolio pritaikytus turtinių teisių suvaržymus, nusprendė teikti prašymus UAB „( - )“, kad pastaroji pagal 2016-10-11 rangos sutartį atsiskaitytų ne su UAB „( - )“, o su neva jos kreditoriumi UAB „( - )“.

20Teismas UAB „( - )“ nurodytus argumentus, kad ginčijamais mokėjimais UAB „( - )“ atsiskaitė ne už UAB „( - )“, o už UAB „( - )“ atliktus darbus, laiko nepagrįstais ir vertina kaip pasirinktą gynybos poziciją. Nors byloje yra 2016-10-03 tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sudaryta statybos subrangos sutartis, taip pat UAB „( - )“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros UAB „( - )“, lokalinės sąmatos, atliktų darbų aktai, tarpusavio skolų užskaitymo aktas (1 t., b. l. 83-96, 2 t., b. l. 64, 3 t., b. l. 10-15, 19-24), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad subrangos sutartis tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sudaryta anksčiau (2016-10-03), nei pati rangos sutartis tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ (2016-10-11), be to, 2016-10-11 rangos sutartyje nėra numatyta, kad rangovas (UAB „( - )“) sutarties vykdymui gali pasitelkti subrangovus, priešingai, sutartyje numatyta, kad rangovas savo jėgomis, rizika ir priemonėmis atlieka rangos sutartyje numatytus darbus. Sutiktina ir su UAB „( - )“ rašytiniuose paaiškinimuose (3 t., b. l. 106-118) bei teismo posėdžio metu atstovo išsakytomis kritinėmis pastabomis dėl UAB „( - )“ neva atliktų darbų apimties, kainos ir kt. Pažymėtina ir tai, kad pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis 2016-10-04, 2016-11-08, 2016-12-08 atsakovo UAB „( - )“ UAB „( - )“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros bendrai 85607,27 Eur sumai nebuvo pateiktos pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrams (3 t., b. l. 7-8), kas kelią pagrįstų abejonių, ar šios sąskaitos buvo tinkamai apskaitytos įmonių buhalterinėje apskaitoje. M. J. patvirtino, kad pagrindinė UAB „( - )“ veikla buvo siuvimo paslaugos. Trečiojo asmens teigimu, jo darbo laikotarpiu UAB „( - )“ buvo įdarbinti tik du santechnikai. Pats atsakovas UAB „( - )“ nepateikė duomenų, kiek tuo metu įmonėje dirbo darbuotojų, kokių specialybių, nors teismo buvo įpareigotas šiuos duomenis pateikti. Atsakovo UAB „( - )“ pateikta su UAB „( - )“ 2016-09-01 sudaryta darbuotojų nuomos sutartis taip pat neįrodo, kad UAB „( - )“ galėjo (buvo pajėgi) atlikti kokius nors 2016-10-03 subrangos sutartyje numatytus darbus, kadangi nepateikti įrodymai kiek konkrečiai, kokių specialybių darbuotojų, kokiems darbams UAB „( - )“ išsinuomojo, jeigu apskritai darbuotojus nuomojo. Tuo tarpu UAB „( - )“ pateikti atliktų darbų priėmimo aktai, pažymos apie atliktus darbus patvirtina, kad užsakovas (UAB „( - )“)priėmė būtent rangovo (UAB „( - )“) atliktus darbus (2 t., b. l. 18-30, 114-119) ir UAB „( - )“ pateiktų prašymų pagrindu pinigus už atliktus darbus pervedė ne UAB „( - )“, o jos nurodytai įmonei UAB „( - )“. Toks atsiskaitymo būdas iš esmės yra galimas ir neprieštarauja verslo praktikai, tačiau nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti sandorio šalių sąžiningumą. Teismas jau pasisakė ir konstatavo UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ nesąžiningumą.

21Dėl atsakovo UAB „( - )“ sąžiningumo ir žinojimo apie 2016-11-22 patvarkymą pažymėtina, kad bylos duomenys neleidžia daryti išvados, jog UAB „( - )“ žinojo apie šį antstolio patvarkymą. Pačiame patvarkyme adresatais nurodytos UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Patvarkymu būtent UAB „( - )“ buvo įpareigota pateikti antstoliui duomenis apie trečiuosius asmenis (prievolės skolininkus) ir informuoti prievolės skolininkus apie antstolio nurodymą vykdytinas pinigines prievoles vykdyti tik per antstolio depozitinę sąskaitą. Kad UAB „( - )“ būtų įvykdžiusi šiuos antstolio įpareigojimus, įrodymų byloje nėra. Ieškovas taip pat neįrodė, kad UAB „( - )“ ginčijamų mokėjimų atlikimo metu žinojo apie ieškovo sunkią finansinę padėtį, turimus kreditorius, skolų mastą, taikomus turtinių teisių suvaržymus, o apsiribojo deklaratyvaus pobūdžio teiginiais apie verslininkui keliamus didesnius atidumo, apdairumo standartus.

22Taigi, apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad, esant areštuotam turtui – turtinėms teisėms – UAB „( - )“ prašymai pervesti priklausančias gauti lėšas susijusiai įmonei UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sutikimas gauti tas lėšas iš esmės reiškia disponavimą uždrausta teise, o tai prieštarauja imperatyvioms aukščiau aptartoms vykdymo procesą reglamentuojančioms normoms.

23Ieškovas ginčijamus mokėjimus ginčija ir tuo pagrindu, kad jie prieštarauja LR CK 6.9301 straipsnyje nustatytai atsiskaitymų eiliškumo tvarkai. CK 6.9301 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. CK 6.9301 straipsnio 2 dalis nustato, kad atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka. CK 6.9301 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog atsiskaitymų eilę vykdymo proceso, bankroto, restruktūrizavimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais nustato kiti įstatymai.

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.9301 straipsnio nuostatos paskirtis yra įvesti finansinę drausmę neturinčio pakankamai pinigų sumokėti visų skolų skolininko mokėjimų eiliškumo srityje. Šios normos tikslas yra užtikrinti pirmiausia labiausiai pažeidžiamų kreditorių, vėliau – viešųjų finansų valdytojų (kreditorių) interesus, taip pat kreditorių, turinčių teisę į priverstinį skolų išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, ir paskutine eile atsiskaityti su likusiais kreditoriais pagal mokėjimo dokumentus. Taigi konstatavus, kad skolininkas, atsiskaitydamas su konkrečiu kreditoriumi, pažeidė atsiskaitymo eilę ir (ar) tvarką, laikoma, jog su kreditoriumi atsiskaityta neteisėtai ir šis privalo grąžinti skolininkui viską, ką nepagrįstai gavo, kad skolininkas turėtų galimybę atsiskaityti su kreditoriais įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176-219/2018, 20 punktas).

25Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto sandorių negaliojimo pagrindo taikymo sąlygų santykį su CK 6.9301 straipsniu, yra nurodęs, kad CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinta asmens atsiskaitymo eiliškumo tvarka yra imperatyvi, nes CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje įsakmiai nurodoma, kokia eilės tvarka asmuo turi atlikti atsiskaitymus reikalavimus jam pareiškusiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-458-687/2018, 31 punktas ir jame nurodoma kasacinio teismo praktika).

26Be to, kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinto atsiskaitymo eiliškumo taikymo sąlygas, yra nurodęs, kad tam, jog atliktas mokėjimas būtų pripažįstamas prieštaraujančiu imperatyviosioms įstatymo normoms ir atitinkamai niekiniu pagal aptartą normą, turi būti nustatyta CK 6.9301 straipsnyje nurodytų sąlygų visuma. Pirma, sprendžiant, ar skolininko atliktas mokėjimas pažeidžia CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintą imperatyvą, turi būti nustatyta, kad skolininkas atsiskaitymo metu neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. Nustatant šią aplinkybę, būtina įvertinti skolininko turimas lėšas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais atlikto ginčijamo atsiskaitymo momentu, taip pat pareikštų reikalavimų skolininkui tuo pačiu momentu apimtį. Antra, turi būti nustatyta, kad skolininkas, esant pirmiau aptartai sąlygai, atliko mokėjimą pažeisdamas CK 6.9301 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytą eiliškumą, t. y. turi būti nustatyta, ar egzistuoja pirmesnės eilės kreditoriai, kaip jie įvardijami aptartoje normoje, palyginti su kreditoriumi, kuriam atliktas mokėjimas yra ginčijamas. Tik esant šių dviejų sąlygų visumai, skolininko atliktas mokėjimas gali būti pripažįstamas pažeidžiančiu CK 6.9301 straipsnio reikalavimą ir atitinkamai negaliojančiu CK 1.80 straipsnyje įtvirtintu pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017, 2018-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-504-1075/2018).

27Sprendžiant, ar ginčo mokėjimų nurodymų atlikimo metu buvo pareikštų reikalavimų taip, kaip jie suprantami CK 6.9301 straipsnio prasme, turi būti vertinama, ar tuo metu buvo pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo, taip pat dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių, ar buvo suėję terminai sumokėti įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus, ar egzistavo tuo metu pateikti priverstiniam vykdymui vykdomieji dokumentai kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti, taip pat ar buvo kreditorių pareikšti reikalavimai ieškovei dėl kitokių atliktų mokėjimų ir ar buvo laikomasi jų kalendorinio eiliškumo, o esant tokių duomenų (pareikštų reikalavimų taip, kaip jie suprantami CK 6.9301 straipsnyje), nustatyti jų apimtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-723-370/2017).

28BUAB „( - )“ buvęs vadovas S. V. nevykdė teismo įpareigojimo ir Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų – neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko S. V. paskirta bauda (1 t., b. l. 40). Dalyvauti šios bylos nagrinėjime S. V. taip pat vengė, nebuvo randamas gyvenamosios vietos adresu, į teismo siųstus pranešimus elektroniniu paštu neatsakė, todėl spręsdamas dėl UAB „( - )“ finansinės padėties ginčijamų mokėjimų atlikimo metu, teismas remiasi 2017-06-13 Šiaulių apygardos teismo nutartimi, kuria UAB „( - )“ iškelta bankroto byla (1 t., b. l. 4-5), bei kitais byloje esančiais įrodymais. Minėtoje nutartyje teismas nustatė, kad UAB „( - )“ VĮ Registrų centras finansinės atskaitomybės dokumentus paskutinį kartą teikė 2014 metais; iš 2013 m. ir 2014 m. balansų matyti, kad 2012–2014 metais įmonės turtinė padėtis blogėjo, turto kas metai mažėjo; UAB „( - )“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto neturi, turi vieną registruotą transporto priemonę (ir manytina tai yra ta pati transporto priemonė, kuri 2016-11-22 buvo areštuota antstolio V. Drungilo). Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius pareiškime teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad UAB „( - )“ valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką pradėjo pažeidinėti nuo 2015 m. spalio mėn., UAB „( - )“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 3209,63 Eur. Pareiškėjas draudėjo atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas ir ėmėsi priemonių, kad būtų išieškota susidariusi skola, tačiau to padaryti nepavyko. Pareiškėjas „( - )“ AAS nurodė, kad UAB „( - )“ pareiškėjui nemoka Šiaulių apygardos teismo 2015-12-29 priteistų piniginių sumų (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis civilinėje byloje Nr. e2-679-372/2015 iš UAB „( - )“ priteista net 126820,26 Eur skola, sprendimas įsiteisėjo 2017-02-09).

29Kaip matyti iš UAB „( - )“ banko sąskaitų išrašų apyvarta Luminor Bank AB sąskaitoje per visą laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-06-01 tesudarė 738,96 Eur įplaukų ir 715,71 Eur išlaidų, o „Swedbank“, AB sąskaitoje per laikotarpį nuo 2016-11-01 iki 2017-03-31 atitinkamai 4262,25 Eur įplaukų ir 4252,35 Eur išlaidų (1 t., b. l. 50-74). Iš sąskaitų išrašų taip pat matyti, kad periodiškai nuskaitymus nuo į sąskaitas patenkančių lėšų darė antstolis V. Drungilas, taip pat Sodra. 2017-01-27 dienai UAB „( - )“ buvo skolinga VSDFV biudžetui 3203,39 Eur (1 t., b. l. 16). Dar 2016-09-15 UAB „( - )“ kreipėsi į UAB „( - )“ su pretenzija dėl 442,71 Eur skolos sumokėjimo, tačiau ši skola sumokėta nebuvo ir buvo patvirtinta įmonės bankroto byloje kaip trečios eilės finansinis reikalavimas (1 t., b. l. 7, 18, 19). Be to, kaip minėta, nuo 2016-11-09 antstolis V. Drungilas vykdė 25301,48 Eur skolos (ir 2741,30 Eur bylinėjimosi išlaidų) išieškojimą iš UAB „( - )“ UAB „( - )“ naudai.

30Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, jog įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas. Nors UAB „( - )“ 2017 m. sausio ir vasario mėn. (kada buvo atlikti ginčijami mokėjimai) bankroto byla dar nebuvo iškelta, tačiau Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi po poros mėnesių (2017-04-12), o pati bankroto bylą iškelta 2017-06-13. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis UAB „( - )“ dar 2016-12-07 kreipėsi dėl UAB „( - )“ bankroto bylos iškėlimo, tačiau pastarajai sumokėjus įsiskolinimą 2016-12-15 byla buvo nutraukta (civilinė byla Nr. B2-1080-569/2016). Išdėstytų aplinkybių pagrindu yra pagrindas spręsti, kad ginčijamų mokėjimų atlikimo metu UAB „( - )“ buvo nemoki. O tuo atveju, kai įmonė, būdama nemoki, pasirinktinai sudaro susitarimus ir taip patenkina dalies kreditorių reikalavimus (šiuo atveju vienos susijusios įmonės, kurios reikalavimų pagrįstumas dar kelia didelių abejonių, juo labiau, kad jokie UAB „( - )“ finansiniai reikalavimai UAB „( - )“ bankroto byloje nėra patvirtinti), pažeidžiamos kitų kreditorių teisės, ir toks skolininko elgesys vertintinas kaip prieštaraujantis sąžiningai verslo praktikai.

312017 m. sausio ir vasario mėnesiais UAB „( - )“ turėjo pradelstų įsiskolinimų kreditoriams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui, UAB „( - )“, UAB „( - )“, kurie remiantis CK 6.9301 straipsniu yra pirmesnės eilės kreditoriai. UAB „( - )“, neturėdama pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, 2016-11-29, 2017-01-20, 2017-01-24 UAB „( - )“ teiktų prašymų pagrindu, pastarajai 2017-01-06, 2017-01-24, 2017-02-07 atlikus ginčijamus mokėjimus į UAB „( - )“ sąskaitą, suteikė pirmumą UAB „( - )“ prieš kitus kreditorius, tokiu būdu pažeidė bendrovės kreditorių interesus ir imperatyvią teisės normą dėl atsiskaitymo eiliškumo (CK 6.930¹ straipsnis). Kadangi aptariama norma yra imperatyvi, tai ją pažeidžiant sudarytas sandoris yra negaliojantis CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu.

32Dėl šios priežasties, taip pat atsižvelgiant į aukščiau aptartą antstolio patvarkymo kaip turto arešto akto galią turinčio nurodymo teisinį reglamentavimą, UAB „( - )“ 2016-11-29, 2017-01-20, 2017-01-24 prašymų pagrindu UAB „( - )“ 2017-01-06, 2017-01-24, 2017-02-07 atlikti ginčijami mokėjimai į UAB „( - )“ sąskaitą pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento (CK 1.78 straipsnio 1, 5 dalys, 1.80 straipsnio 1 dalis, 1.95 straipsnio 1 dalis).

33Nors teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad mokėjimas – tai vienašalis sandoris, kurio metu jį atliekantis asmuo išreiškia savo valią pervesti lėšas kitam asmeniui, tokiu būdu sukurdamas, pakeisdamas arba panaikindamas savo civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1-3 dalys) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1070/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-11 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-491-330/2015, kt.), tačiau nagrinėjamu atveju galima teigti, kad atliekant ginčijamus mokėjimus, nors ir nebuvo rašytinio trišalio susitarimo, visgi buvo suderinta trijų šalių valia (CK 1.63 straipsnio 7 dalis): UAB „( - )“, atlikusi rangos sutartyje numatytus darbus, teikė prašymus užsakovui UAB „( - )“, kad ši už darbus atsiskaitytų pervesdama pinigus UAB „( - )“ kaip UAB „( - )“ kreditoriui, ką UAB „( - )“ ir padarė, o UAB „( - )“ su tuo sutiko. Tačiau nagrinėjamu sprendžiant dėl sandorių (mokėjimų) pripažinimo negaliojančiais, konstatuotas tik UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ nesąžiningumas.

34CK 1.80 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija). Turto gavimo neteisėtumas pažeidus imperatyviąsias įstatymo nuostatas teismo konstatuojamas ex officio (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Ieškovas prašo taikyti restituciją ir priteisti solidariai iš atsakovų UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ 37086,48 Eur.

35Sprendžiant klausimą dėl 37086,48 Eur priteisimo iš atsakovo UAB „( - )“, kaip solidaraus skolininko, įvertintina šioje byloje nustatyta aplinkybė, jog UAB „( - )“ statusas UAB „( - )“ atžvilgiu buvo skolininko, o ne kreditoriaus, priešingai, nei UAB „( - )“. Atsakovas UAB „( - )“ tiesiog atsiskaitė su UAB „( - )“ už jos atliktus darbus pagal statybos rangos sutartį, dalį pinigų pervesdamas kitam UAB „( - )“ nurodytam kreditoriui – UAB „( - )“. Šiuo atveju UAB „( - )“ taikius solidariąją atsakomybę susidarytų situacija, jog iš UAB „( - )“ būtų pakartotinai solidariai priteisti 37086,48 Eur, kuriuos įmonė jau sumokėjo ieškovo galimam kreditoriui. Dėl šios priežasties ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš UAB „( - )“ 37086,48 Eur sumą, UAB „( - )“ sumokėtą UAB „( - )“, laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

36Atsakovui UAB „( - )“ pagal 2016-11-29, 2017-01-20, 2017-01-24 UAB „( - )“ prašymus nepagrįstai sumokėjus atsakovui UAB „( - )“ 37086,48 Eur, ši suma priteistina ieškovui BUAB „( - )“ iš atsakovo BUAB „( - )“.

37Byloje nustatyta, kad atsakovui UAB „( - )“ 2018-12-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla ir 2019-03-12 Lietuvos apeliacinis teismas šią teismo nutartį paliko nepakeistą (4 t., b. l. 69-70, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Pažymėtina, kad atsakovui, iškėlus bankroto bylą, atsiranda Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1-7 punktuose išvardintos pasekmės: draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui UAB „( - )“ yra iškelta bankroto byla, atsakovas yra nemokus, todėl ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas yra atmestinas.

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

39Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, duomenų apie kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl nėra pagrindo spręsti ir dėl jų priteisimo. Atsakovas BUAB „( - )“ duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Atsakovas UAB „( - )“ pateikė įrodymus, kad turėjo 1361,25 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas (2 t., b. l. 50-53). Kadangi ieškovo ieškinys atsakovo UAB „( - )“ atžvilgiu atmestas, UAB „( - )“ į bylą atsakovu buvo įtraukta būtent ieškovo iniciatyva, iš ieškovo BUAB „( - )“ bankroto administravimui skirtų lėšų priteistina 1361,25 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „( - )“ naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

40Tiek ieškovas, tiek atsakovas BUAB „( - )“ yra atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (51,01 Eur), apmokėtinos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 straipsnio 4 dalis).

41UAB „( - )“ prašė priimti atskirąją nutartį ir informuoti prokuratūrą, jog būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 202 straipsnį dėl UAB „( - )“ galimo vertimosi neteisėta ūkine komercine veikla (2 t., b. l. 17), atsiliepime į patikslintą ieškinį jau prašė priimti atskirąją nutartį dėl galimo nusikalstamo bankroto požymių (BK 209 straipsnis). Pažymėtina, kad byloje nėra pakankamai duomenų, jog UAB „( - )“ neteisėtai vertėsi ūkine komercine veikla. Pačiai UAB „( - )“ šios aplinkybės galimai yra geriau žinomos, kadangi bylos duomenys patvirtina, kad šios įmonės turėjo sutartinių santykių, todėl pati UAB „( - )“ gali kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas, manydama, kad tam yra pagrindas. Be to, UAB „( - )“ šiuo metu yra iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, susipažinęs su įmonės dokumentais, ir spręs, ar buvo sudaryta sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams, ar yra tyčinio bankroto požymių (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas). Dėl BUAB „( - )“ veiklos bankroto administratoriaus iniciatyva jau yra pradėtas ikiteisminis tyrimas (2 t., b. l. 130-131). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, UAB „( - )“ prašymas priimti atskirąją nutartį atmestinas.

42UAB „( - )“ taip pat prašė skirti ieškovui BUAB „( - )“ 3000 Eur baudą dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos sumokant atsakovui UAB „( - )“, taip pat prašė skirti baudas tretiesiems asmenims S. V., I. P. ir A. P.. Šie UAB „( - )“ prašymai taip pat atmestini. Vien ta aplinkybė, jog ieškovas tikslino ieškinį ir po ieškinio patikslinimo UAB „( - )“ įtraukė į bylą atsakovu, o ne trečiuoju asmeniu, taip pat ieškinyje nurodyta ieškovo argumentacija, šiuo atveju netraktuotina kaip nesąžiningas ieškovo elgesys, siekiant iš anksto reikšti žinomai nepagrįstą ieškinį. Tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, teismas sprendė, kad ieškovo ieškinys UAB „( - )“ atžvilgiu yra nepagrįstas, tačiau tai nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Dėl baudų tretiesiems asmenims skyrimo pažymėtina, kad S. V., I. P. ir A. P. į bylą UAB „( - )“ prašymu buvo įtraukti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, jų dalyvavimas nebuvo pripažintas būtinu, todėl, jiems be pateisinamų priežasčių neatvykus į teismo posėdį (posėdžius), byla buvo išnagrinėta jiems nedalyvaujant, o CPK 247 straipsnio 3 dalyje numatytos baudos skirti nėra pagrindo.

43Vadovaudamasis LR CPK 259, 263, 265, 268, 270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

44ieškinį tenkinti iš dalies.

45Pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento UAB „( - )“ 2016-11-29, 2017-01-20, 2017-01-24 prašymų pagrindu UAB „( - )“ 2017-01-06 atliktą mokėjimą, kuriuo UAB „( - )“ pervedė UAB „( - )“ 4443,63 Eur (mokėjimo dokumento Nr. „( - )“), 2017-01-24 atliktą mokėjimą, kuriuo UAB „( - )“ pervedė UAB „( - )“ 15149,76 Eur (mokėjimo dokumento Nr. „( - )“), ir 2017-02-07 atliktą mokėjimą, kuriuo UAB „( - )“ pervedė UAB „( - )“ 17493,09 Eur (mokėjimo dokumento Nr. „( - )“).

46Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo BUAB „( - )“ 37086,48 Eur ieškovui BUAB „( - )“.

47Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

48Priteisti iš ieškovo BUAB „( - )“ bankroto administravimui skirtų lėšų 1361,25 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „( - )“.

49Atsakovo UAB „( - )“ prašymus dėl atskirosios nutarties priėmimo ir baudų skyrimo atmesti.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. Teismas... 4. ieškovas BUAB „( - )“, atstovaujama bankroto administratoriaus Rimanto... 5. Atsakovas UAB „( - )“ su pareikštu patikslintu ieškiniu nesutiko ir... 6. Atsakovas BUAB „( - )“ su pareikštu patikslintu ieškiniu taip pat... 7. Tretieji asmenys atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė.... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė patikslintą ieškinį... 9. Atsakovo UAB „( - )“ atstovas atsiliepimuose, rašytiniuose paaiškinimuose... 10. Trečiasis asmuo M. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad su patikslintu... 11. Atsakovo BUAB „( - )“ atstovas ir kiti tretieji asmenys į teismo posėdį... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Iš dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių... 14. Ieškovas atsakovo UAB „( - )“ atsakovui UAB „( - )“ atliktus... 15. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto... 16. LR CPK 585 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendrasis antstolio reikalavimų... 17. Pagal LR CPK 675 straipsnio 1 dalį skolininko turto areštas yra priverstinis... 18. Byloje nustatyta, kad antstolis V. Drungilas, vykdydamas teismo priteistos... 19. Tiek trečiojo asmens M. J. paaiškinimai, tiek byloje esantys rašytiniai... 20. Teismas UAB „( - )“ nurodytus argumentus, kad ginčijamais mokėjimais UAB... 21. Dėl atsakovo UAB „( - )“ sąžiningumo ir žinojimo apie 2016-11-22... 22. Taigi, apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad, esant areštuotam... 23. Ieškovas ginčijamus mokėjimus ginčija ir tuo pagrindu, kad jie... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.9301 straipsnio nuostatos... 25. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto... 26. Be to, kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinto... 27. Sprendžiant, ar ginčo mokėjimų nurodymų atlikimo metu buvo pareikštų... 28. BUAB „( - )“ buvęs vadovas S. V. nevykdė teismo įpareigojimo ir Įmonių... 29. Kaip matyti iš UAB „( - )“ banko sąskaitų išrašų apyvarta Luminor... 30. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, jog įmonei... 31. 2017 m. sausio ir vasario mėnesiais UAB „( - )“ turėjo pradelstų... 32. Dėl šios priežasties, taip pat atsižvelgiant į aukščiau aptartą... 33. Nors teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad mokėjimas – tai vienašalis... 34. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo... 35. Sprendžiant klausimą dėl 37086,48 Eur priteisimo iš atsakovo UAB „( -... 36. Atsakovui UAB „( - )“ pagal 2016-11-29, 2017-01-20, 2017-01-24 UAB „( -... 37. Byloje nustatyta, kad atsakovui UAB „( - )“ 2018-12-14 Vilniaus apygardos... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleistas CPK 83 straipsnio 1... 40. Tiek ieškovas, tiek atsakovas BUAB „( - )“ yra atleisti nuo bylinėjimosi... 41. UAB „( - )“ prašė priimti atskirąją nutartį ir informuoti... 42. UAB „( - )“ taip pat prašė skirti ieškovui BUAB „( - )“ 3000 Eur... 43. Vadovaudamasis LR CPK 259, 263, 265, 268, 270, 279, 307 straipsniais, teismas... 44. ieškinį tenkinti iš dalies.... 45. Pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento UAB „( - )“ 2016-11-29,... 46. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo BUAB „( - )“ 37086,48 Eur... 47. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 48. Priteisti iš ieškovo BUAB „( - )“ bankroto administravimui skirtų... 49. Atsakovo UAB „( - )“ prašymus dėl atskirosios nutarties priėmimo ir... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...