Byla 2-1230/2011
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Bildunga“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Stomix Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties, kuria nutarta taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą, civilinėje byloje Nr. B2-1503-555/2011 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Bildunga“ bankroto.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjas BUAB „Bildunga“ kreditorius UAB „Stomix Vilnius“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su skundu ir prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais BUAB „Bildunga“ 2010 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus (nutarimus) dėl BUAB „Bildunga“ priklausančio ir AB Šiaulių bankui įkeisto nekilnojamojo turto, esančio Nočios g. 15A, Vilniuje, bei Pievų g. 4, Alytuje, pardavimo tvarkos ir kainų patvirtinimo bei kreditorių komiteto narių rinkimo.

4UAB „Stomix Vilnius“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti 2010 m. lapkričio 3 d. BUAB „Bildunga“ kreditorių susirinkimo ginčijamų nutarimų vykdymą - uždrausti BUAB „Bildunga“ administratoriui UAB „Forum regis“ vykdyti BUAB „Bildunga“ priklausančio ir AB Šiaulių bankui įkeisto nekilnojamojo turto, esančio Nočios g. 15A, Vilniuje, bei Pievų g. 4, Alytuje, pardavimo procedūras, o taip pat uždrausti BUAB „Bildunga“ kreditorių komitetui svarstyti ir priimti bet kokius jo kompetencijai priskirtus sprendimus (nutarimus).

5Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies ir sustabdė 2010 m. lapkričio 3 d. BUAB „Bildunga“ kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nuspręsta nustatyti turto pardavimo kainą ir tvarką, vykdymą, ir uždraudė BUAB „Bildunga“ bankroto administratoriui UAB „Forum regis“ vykdyti BUAB „Bildunga“ priklausančio ir AB Šiaulių bankui įkeisto nekilnojamojo turto, esančio Nočios g. 15A, Vilniuje, bei Pievų g. 4, Alytuje, pardavimo procedūras iki Kauno apygardos teismo nutarties dėl pareiškėjo UAB „Stomix Vilnius“ skundo dėl 2010 m. lapkričio 3 d. BUAB „Bildunga“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo įsiteisėjimo.

6Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas pateikė teismui prašymą panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones arba įpareigoti pareiškėją UAB „Stomix Vilnius“ per 10 dienų nuo teismo nutarties įteikimo pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius trečiojo asmens AB Šiaulių bankas nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą piniginį užstatą 171 409,03 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

7Nurodė, kad teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes pareiškėjo skundas nepagrįstas, kadangi nutarimai buvo priimti teisėtai bei laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Be to, nutarimai nepažeidžia kitų kreditorių teisių bei neprieštarauja bankroto procedūrų tikslui ir paskirčiai, nes turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymas suteikia galimybę greičiau realizuoti turtą ir kreditoriams tikėtis greitesnio finansinių reikalavimų patenkinimo. Turto pardavimo procedūrų sustabdymas iš esmės vilkina bankroto procesą ir taip didina AB Šiaulių bankas finansinius nuostolius. Atsižvelgdamas į tai, kad šalys yra ūkio subjektai, galimus nuostolius apskaičiavo pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, kuris reglamentuoja palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus, t.y. tokio dydžio palūkanų galėtų reikalauti kreditorius iš vėluojančio mokėti skolininko. Apskaičiuodamas palūkanas, trečiasis asmuo vadovavosi 2010 m. antrąjį pusmetį galiojančia VILIBOR palūkanų norma, kuri 2010 m. birželio 30 d. buvo 1,05 proc., pridėdamas 7 procentinius punktus, t.y. iš viso 8,05 proc. (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d.) AB Šiaulių bankas vadovavosi vienerių metu bylos nagrinėjimo trukme, kuri, pasak jo, yra dvigubai mažesnė, nei pagal teismų praktiką vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė. Kadangi AB Šiaulių banko patvirtintas kreditorinio reikalavimo dydis -

82 129 304,72 Lt, galimi nuostoliai sudaro 171 409,03 Lt. Įvertinęs UAB „Stomix Vilnius“ finansinės atskaitomybės duomenis, bankas teigė, jog pareiškėjas yra įmonė, kuri realiai negalėtų kompensuoti netgi minimalių banko nuostolių, jei pareiškimas būtų atmestas. Kadangi nuostolių suma yra didelė dėl laikinųjų apsaugos priemonių patirtų AB Šiaulių banko nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas arba pasidaryti neįmanomas.

9Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi nutarė trečiojo asmens AB Šiaulių banko prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo netenkinti, o prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkinti ir nustatyti pareiškėjui UAB Stomix Vilnius“ terminą - 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 171 409,03 Lt lėšų, kurios užtikrintų trečiojo asmens AB Šiaulių banko nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą, arba pateikti tokios pat sumos banko garantiją.

10Teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjas UAB „Stomix Vilnius“ nesutinka su BUAB „Bildunga“ 2010 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo vienu iš priimtu sprendimu dėl pardavimo BUAB „Bildunga“ priklausančio ir AB Šiaulių bankui įkeisto nekilnojamojo turto. Kadangi turtas yra įkeistas AB Šiaulių bankui, todėl visos pajamos, gautos pardavus turtą, pirmiausia skirtinos atsiskaitymui su kreditoriumi AB Šiaulių banku, kurio patvirtintas finansinis reikalavimas yra

112 129 304,72 Lt. Pasak teismo, įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo procedūrų stabdymas trukdo trečiajam asmeniui AB Šiaulių bankui tikėtis gauti finansinio reikalavimo patenkinimą. Teismas nurodė, kad uždelstas finansinio reikalavimo patenkinimas didina banko finansinius nuostolius, todėl yra pagrindas spręsti, kad AB Šiaulių bankas galimai patirs nuostolius, susidarančius negautų palūkanų pagrindu. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad UAB „Bildunga“ bankroto byloje yra patvirtintas AB Šiaulių banko 2 129 304,72 Lt finansinis reikalavimas, bei į VILIBOR palūkanų normą ir vidutinę bylos nagrinėjimo trukmę, padarė išvadą, kad dėl pareiškėjo UAB „Stomix Vilnius“ prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių susidaro 171 409,03 Lt nuostolių suma. Pasak teismo, pagal UAB „Stomix Vilnius“ 2009 m. finansinės atskaitomybės duomenis yra pagrindas spręsti, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo trečiojo asmens patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, nes galimi nuostoliai yra pakankamai dideli ir pareiškėjas nėra finansiškai pajėgus jų padengti.

12Pareiškėjas UAB „Stomix Vilnius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį, o trečiojo asmens AB Šiaulių banko prašymą dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmesti.

13Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Siekiant pritaikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą, būtina pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog ateityje nuostoliai gali realiai atsirasti, taip pat kokio dydžio, atsižvelgiant į nuostolių prognozę pagal byloje esančius ar šalių pateiktus duomenis. AB Šiaulių bankas prašyme dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo nėra nurodęs, kokiu pagrindu ir kokius nuostolius (turto praradimas, kredito nepadengimas, negautos pajamos ar pan.) patirs.

152. LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos reglamentuoja palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus, t.y. palūkanas dėl netinkamai vykdomos ar neįvykdytos prievolės (minimalūs nuostoliai) . Tačiau minėtas įstatymas nereglamentuoja mokėjimų, kai skolininkui iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla (įstatymo 1 str. 3 d. 4 p.). Teigia, kad minėtas įstatymas negali būti taikomas, nes UAB „Bildunga“ (skolininkui) yra iškelta bankroto byla. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, buvo nutrauktas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, todėl palūkanos nei pagal CK, nei pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą negali būti skaičiuojamos ir taikomos (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Teigia, kad AB Šiaulių bankas neįrodė, jog dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galėtų realiai patirti nuostolių ir šių nuostolių atlyginimą yra būtina užtikrinti.

163. UAB „Stomix Vilnius“ yra moki bendrovė, vykdanti ūkinę komercinę veiklą, todėl teigti, kad UAB „Stomix Vilnius“ yra finansiškai nepajėgi, nėra jokio pagrindo. Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sąvoka nėra tapati pradelstų įsipareigojimų sąvokai, todėl trečiojo asmens teiginiai apie UAB „Stomix Vilnius“ nemokumą yra nepagrįsti leistinais byloje įrodymais. Atskirasis skundas atmestinas. Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių atsirasti atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumą ir protingumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme - užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Paprastai teismas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą nustato tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), ir atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą.

17Atskirajame skunde apeliantas UAB „Stomix Vilnius“ teigia, kad AB Šiaulių bankas prašyme nenurodė, kokiu pagrindu ir kokius nuostolius jis patirs. Tačiau apeliantas skunde pats nurodo, kad AB Šiaulių bankas nuostolių atsiradimą sieja su LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, kurios reglamentuoja palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus, t.y. bankas nuostolius sieja su palūkanomis dėl netinkamai vykdomos ar neįvykdytos prievolės. Sustabdžius įkeisto turto pardavimo procedūras, bankas negaus pajamų, kurias tikėjosi gauti už parduotą turtą, ir neturės galimybių iš trečiųjų asmenų nuo šių pajamų gauti palūkanų. Bankas prašyme (b.l. 101-104) taip pat pateikė ir tokių nuostolių paskaičiavimą, atsižvelgiant į palūkanų normą. Tad nėra pagrindo teigti, kad atsakovas nepagrindė nuostolių ir jų dydžio.

18Pasak apelianto, palūkanos, atsakovui iškėlus bankroto bylą nei pagal CK, nei pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą negali būti skaičiuojamos. Tačiau nėra pagrindo sutikti su tokiu apelianto argumentu. Atsižvelgiant į tai, kad užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl UAB „Stomix Vilnius“ prašymu Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą AB Šiaulių banko prašymu turi ne bankrutuojanti įmonė, o UAB „Stomix Vilnius“, laikytina, kad ginčas kilo tarp kreditorių, todėl, sprendžiant klausimą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, bankroto teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos nėra taikytinos. Tad nėra pagrindo daryti išvados, kad AB Šiaulių bankas nuostolių dydį nepagrįstai paskaičiavo remdamasis palūkanų norma.

19Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo 2009 m. finansinės atskaitomybės duomenis, nutartyje nurodė, kad nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, nes galimi nuostoliai yra pakankamai dideli ir pareiškėjas nėra finansiškai pajėgus jų padengti. Nors apeliantas atskirajame skunde teigia, kad jo finansinė padėtis yra gera, kad per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sąvoka nėra tapati pradelstų įsipareigojimų sąvokai, tačiau duomenų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes – pradelstų įsipareigojimų sąrašo, tarpinio finansinio balanso ir pan. – jis nepateikė, tad nepagrindė, jog jo finansinė padėtis yra gera ir kad nėra pagrindo taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes bei padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Pareiškėjas BUAB „Bildunga“ kreditorius UAB „Stomix Vilnius“... 4. UAB „Stomix Vilnius“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi pareiškėjo... 6. Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas pateikė teismui prašymą panaikinti... 7. Nurodė, kad teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes... 8. 2 129 304,72 Lt, galimi nuostoliai sudaro 171 409,03 Lt. Įvertinęs UAB... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi nutarė trečiojo asmens... 10. Teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjas UAB „Stomix Vilnius“ nesutinka... 11. 2 129 304,72 Lt. Pasak teismo, įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo... 12. Pareiškėjas UAB „Stomix Vilnius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 14. 1. Siekiant pritaikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą, būtina... 15. 2. LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos... 16. 3. UAB „Stomix Vilnius“ yra moki bendrovė, vykdanti ūkinę komercinę... 17. Atskirajame skunde apeliantas UAB „Stomix Vilnius“ teigia, kad AB Šiaulių... 18. Pasak apelianto, palūkanos, atsakovui iškėlus bankroto bylą nei pagal CK,... 19. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo 2009 m. finansinės... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 21. Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą....