Byla 2VP-564-714/2016
Dėl baudos V. J. skyrimo

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Lukšienė, sekretoriaujant Eglei Macijauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo A. B. pareiškimą dėl baudos V. J. skyrimo ir

Nustatė

2antstolis A. B. kreipėsi į teismą dėl baudos skolininkui V. J. skyrimo. Pareiškime teismui nurodė, kad patvarkymai dėl skolų išieškojimo išskolininko V. J. gaunamo darbo užmokesčio išsiųsti į Agroserviso kooperatinę bendrovę „Suvalkijos limuzinai“, jie buvo įteikti sargui E. Š. pasirašytinai, tačiau Agroserviso kooperatinė bendrovė „Suvalkijos limuzinai“ nevykdo antstolio reikalavimų iš skolininko darbo užmokesčio išskaičiuoti ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervesti patvarkyme nurodytas sumas, taip yra pažeidžiami išieškotojo valstybės interesai.

3V. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Prašymų negauta, byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

4Valstybinės mokesčių inspekcija prie FM pateikė teismui savo nuomonę dėl antstolio prašymo teismui, ir nurodė, kad antstolio reikalavimas yra pagrįstas, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Baudos skyrimą už privalomų antstolių reikalavimų nevykdymą reglamentuoja CPK585straipsnis, kurio 2 ir 3 dalys numato, kad už antstolio reikalavimų nevykdymą ar kitokį kliudymą juridinio asmens vadovui skirtina iki 289 Eur bauda už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

7Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo2 str. 1 d., CPK585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK585 str. 2 d., 616 str.). CPK585 str. 2 d. numatyta teismo skiriama bauda yra baudinio pobūdžio procesinė teisinė sankcija skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009).

8Sprendžiant klausimą dėl baudos skyrimo už antstolio patvarkymo nevykdymą, būtina įvertinti ir antstolio veiksmus, t. y. nustatyti, ar antstolis ėmėsi visų įmanomų priemonių skolai išieškoti. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad antstolis A. B. išieško iš skolininko V. J. skolą išieškotojui valstybei. Patvarkymai Nr. 0087/14/00347 dėl 72,41 euro, Nr. 0087/14/00492 dėl 173,77 eurų ir Nr. 0087/15/01811 dėl 140 eurų išieškojimo išsiųsti vykdymui 2015-12-30 į Agroserviso kooperatinę bendrovę „Suvalkijos limuzinai“, patvarkymai įteikti sargui, vykdomojoje byloje Nr. 0087/15/01811 yra įteikimo pranešimas. Toks procesinių dokumentų įteikimas pagal Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 4 d. yra tinkamas ir teisėtas. Iš LR juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinai“ vadovas yra pats V. J. (b.l. 8-9). Iš antstolio pareiškimo nustatyta, kadAgroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinai“ vadovas niekaip nereaguoja į teisėtus antstolio veiksmus. Teismas daro išvadą, kad antstoliui atlikus visus būtinus jam priklausančius veiksmus Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinai“ vadovas nevykdo teisėtų antstolio reikalavimų, todėl antstolio prašymas ir pagrįstas ir tenkintinas, Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinai“ vadovui skirtina 10,00 eurų bauda už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną, terminą pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo (LR CPK 585 str. 3 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 593 str., 585 str. 2 d., 3 d. teismas

Nutarė

10prašymą tenkinti. Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinai“, į.k. 285301690 vadovui V. J. už antstolio reikalavimų nevykdymą paskirti baudą - po10,00 eurų už kiekvieną dieną, terminą pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutartis per septynias dienagali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per šią nutartį priėmusį Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai