Byla e2-919-186/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Šiaulių miesto automobilių sporto klubui „Slikas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. A. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 11 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl baudos sumažinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-483-440/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Šiaulių miesto automobilių sporto klubui „Slikas“.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 21 d. nutartimi Šiaulių miesto automobilių sporto klubui „Slikas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, įmonės valdymo organus įpareigojo per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2014 m. lapkričio 3 d.

5Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi bankrutuojančio Šiaulių miesto automobilių sporto klubo „Slikas“ buvusiam prezidentui M. A. skyrė 700 Lt (202 Eur) baudą, 50 procentų iš šios baudos paskiriant bankrutuojančiai įmonei. Teismas nutartyje nurodė, kad buvęs Šiaulių miesto automobilių sporto klubo „Slikas“ prezidentas M. A. nepateikė pagrįstų paaiškinimų ir be pateisinamų priežasčių nevykdė teismo ir bankroto administratoriaus įpareigojimo perduoti Šiaulių miesto automobilių sporto klubo „Slikas“ dokumentus ir visą turimą turtą paskirtam įmonės bankroto administratoriui. Į bylą nebuvo pateikta jokių įrodymų, kurie galėtų pateisinti bankrutuojančios įmonės vadovo elgesį nevykdant įstatymo ir teismo nustatytos pareigos. Apie bankroto bylos išlėkimą ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nustatytas pareigas M. A. buvo žinoma, o nevykdydamas teismo ir bankroto administratoriaus įpareigojimų sąmoningai trukdo atlikti bankroto procedūras.

6Pareiškėjas M. A. pateikė teismui prašymą sumažinti jam paskirtą baudą. Pareiškėjas nurodė, kad paskirta bauda yra per didelė. Vykdant bankroto procedūrą pareiškėjas buvo atleistas ir neteko vienintelio pajamų šaltinio. Šiuo metu pareiškėjas yra bedarbis, be to, studijuoja Vytauto Didžiojo universitete. Išlaidos, susijusios su mokslais, yra pakankamai didelės ir dar labiau apsunkina jo finansinę padėtį.

7Bankroto administratorius su prašymu sumažinti paskirtą baudą nesutiko, prašė pripažinti 2014 m. gruodžio 23 d. atstovavimo sutartį Nr. 0070/14 negaliojančia nuo jos sudarymo momento; M. A. už teismo įpareigojimų nevykdymą ir trukdymą operatyviam bankroto procesui skirti maksimalią 2 896,20 Eur baudą, 50 procentų paskirtos baudos skiriant bankrutuojančiai įmonei; M. A. už teismo įpareigojimų nevykdymą ir trukdymą operatyviam bankroto procesui, turto, dokumentų ir informacijos nepateikimą apriboti teisę penkerius metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 11 d. nutartimi netenkino pareiškėjo M. A. prašymo dėl 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi paskirtos baudos sumažinimo, paliko nenagrinėtą bankroto administratoriaus prašymą pripažinti 2014 m. gruodžio 23 d. atstovavimo sutartį Nr. 0070/14 negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

10Teismas sprendė, kad bankroto administratoriaus prašymas pripažinti 2014 m. gruodžio 23 d. atstovavimo sutartį Nr. 0070/14 negaliojančia nuo jos sudarymo momento konkrečiu atveju nenagrinėtinas, nes minėto sandorio nuginčijimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Teismas taip pat nesprendė ir kitų bankroto administratoriaus atsiliepime į pareiškėjo prašymą sumažinti baudą nurodytų prašymų, nes tokie prašymai bus nagrinėjami sprendžiant bankroto administratoriaus pateiktą 2015 m. sausio 13 d. pakartotinį prašymą dėl baudos vadovui skyrimo.

11Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto automobilių sporto klubui „Slikas“ bankroto byla iškelta Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. nutartimi. Šia nutartimi įmonės valdymo organai buvo įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutartis įsiteisėjo 2014 m. lapkričio 3 d. ir 2014 m. lapkričio 14 d. buvo įteikta M. A. šeimos nariui (močiutei). Teismas laikė, kad pareiškėjui 2014 m. spalio 21 d. nutartis buvo įteikta tinkamai. M. A. – bankrutuojančios įmonės buvusiam prezidentui Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi buvo skirta 700 Lt (202 Eur) bauda, 50 procentų iš šios baudos skiriant bankrutuojančiai įmonei (nutartis įteikta pareiškėjo močiutei 2015 m. sausio 15 d.). Pareiškėjas pateikė 2015 m. vasario 4 d. Vytauto Didžiojo universiteto pažymą apie studento statusą universitete, iš kurios matyti, kad pareiškėjas M. A. studijuoja nuolatinės studijų formos valstybės finansuojamoje vietoje. Jokių kitų duomenų, patvirtinančių sunkią finansinę padėtį, nei pareiškėjas, nei jo atstovas teismui nepateikė. Teismas, remdamasis šiais duomenimis, sprendė, kad pareiškėjas neįrodė prašyme sumažinti paskirtą baudą nurodytų aplinkybių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis).

12Teismas taip pat pažymėjo, kad į bylą nebuvo pateikta jokių objektyvių paaiškinimų, dėl kokių priežasčių pareiškėjas iki šiol nėra įvykdęs teismo ir bankroto administratoriaus įpareigojimų perduoti bankroto administratoriui bankrutuojančios įmonės turtą ir dokumentus. Teismo vertinimu, kituose pareiškėjo atstovo pateiktuose procesiniuose dokumentuose (2015 m. vasario 4 d. atsiliepime į 2015 m. sausio 13 d. prašymą) nurodyti deklaratyvūs teiginiai dėl netinkamo informavimo bei neteisėto bankroto bylos iškėlimo konkrečiu atveju neturi įtakos vertinant pareikšto prašymo sumažinti teismo paskirtą baudą pagrįstumo. Iš bankroto administratoriaus nurodytų aplinkybių matyti, kad teismo ir bankroto administratoriaus įpareigojimų pareiškėjas iki šiol nėra įvykdęs. Neperdavus bankroto administratoriui įmonės turto ir dokumentų, bankroto administratorius neturi galimybės tinkamai ir operatyviai vykdyti bankroto procedūras. Tokiais veiksmais M. A. pažeidžia bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, užkerta kelią administratoriui ĮBĮ 31 straipsnio 1 dalies 2 punkto nustatyta tvarka organizuoti turto pardavimą ar jo perdavimą kreditoriams, tokiu būdu vilkindamas įmonės bankroto procesą bei padarydamas įmonės kreditoriams tiesioginę žalą.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Apeliantas (pareiškėjas) M. A. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo 2015 m. sausio 27 d. pareiškimą dėl baudos sumažinimo patenkinti.

15Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas neįrodė prašyme sumažinti paskirtą baudą nurodytų aplinkybių. Pareiškėjas pateikė pažymą iš mokymosi įstaigos, kad šiuo metu studijuoja, o tai patvirtina, kad net ir tuo atveju, jei pareiškėjas turėtų darbą, darbui skirti laiko galėtų itin mažai ir gaunamo atlyginimo nepakaktų pragyventi. Be to, teismas iš teismų informacijos sistemos Liteko duomenų gali patikrinti, kad kasacinėje byloje Nr. 2K-427/2014 nuteistojo R. A. kasacinis skundas buvo atmestas, įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendis, kuriuo R. A. skirta reali laisvės atėmimo bausmė. Dėl šios priežasties M. A. finansinė padėtis yra apsunkinta papildomai, nes pareiškėjo tėvas jam finansiškai padėti neturi galimybių. Be to, bankroto bylos iniciatoriui akivaizdžiai piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis ir naudojantis ultima ratio priemonėmis, o ne skolos išieškojimu kitomis priemonėmis, pareiškėjas neteko vienintelės savo darbovietės (automobilių sporto klubo „Slikas“) ir pajamų.
  2. Teismas CPK 123 straipsnių nuostatų laikosi visiškai formaliai ir nesivadovauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Teismas nustatė, kad 2014 m. spalio 21 d. nutartis buvo įteikta tinkamai, nes ji buvo perduota pareiškėjo močiutei. Teismas nepatikrino, ar pareiškėjo močiutei įteikti procesiniai dokumentai buvo perduoti pačiam pareiškėjui, ar procesinius dokumentus perduoti apskritai buvo galimybė, ar tarp močiutės ir pareiškėjo yra ryšys ir kontaktai. Be to, teismas nesiaiškino, ar močiutė sutiko procesinius dokumentus perduoti pareiškėjui. Pareiškėjo močiutė yra senyvo amžiaus, 76 metų amžiaus, todėl pagrįstai abejotina, ar ji apskritai suvokė jai atsiradusios pareigos svarbą, skubumą ir jos įvykdymo būtinybę.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

18Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino pareiškėjo M. A. prašymo dėl baudos sumažinimo. Baudai pareiškėjui skirta už tai, kad jis, būdamas bankrutuojančios įmonės vadovu, įmonei iškėlus bankroto bylą bankroto administratoriui neperdavė turto ir dokumentų.

19ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus; jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas gali skirti jam baudą. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto normos pagrindinis tikslas yra drausminti nesąžiningus, neveiklius bankrutuojančios įmonės vadovus, ignoruojančius teismo sprendimų privalomumą, priversti juos kuo greičiau pateikti bankroto procedūras vykdančiam bankroto administratoriui įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūras; jeigu įmonės valdymo organai nepateikė teismo reikalaujamų dokumentų bei įmonės turto dėl objektyvių priežasčių, teismas turėtų panaikinti jiems paskirtą baudą, tačiau įrodinėjimo pareiga, jog egzistuoja pateisinama priežastis nepateikti bankroto administratoriui teismo įsiteisėjusioje nutartyje nurodytų dokumentų, tenka valdymo organams (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-691/2009).

20Civilinio proceso bendrosios normos įpareigoja bylos dalyvius elgtis sąžiningai, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus, argumentus (CPK 7 straipsnis.). Bankroto procedūros dėl byloje vyraujančio viešojo intereso turi vykti ne tik nuosekliai, bet ir kuo operatyviau. Įstatymų leidėjas nustato sankcijų taikymo galimybę asmenims, kurie trukdo operatyviai vykdyti bankroto procedūras, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ar kitaip nesąžiningai elgiasi. Todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad toks apelianto elgesys, kai jis nepateikia teismo reikalaujamų dokumentų bei įmonės turto, be to, ir nenurodo jokių aplinkybių, motyvų, pateisinamų priežasčių, kodėl nepateikė ar negali pateikti iki šiol jokių įmonės dokumentų bei perduoti turto, negali būti vertinamas kaip sąžiningas. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, nenurodė jokių aplinkybių, patvirtinančių, jog egzistuoja pateisinama priežastis nepateikti reikalaujamų įmonės dokumentų bei turto, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo sumažinti apeliantui paskirtą baudą už teismo įpareigojimų nevykdymą.

21Apeliantas taip pat nurodo, kad jo finansinė padėtis yra sunki, jis mokosi aukštojoje mokykloje, atsakovui iškėlus bankroto bylą buvo atleistas iš užimamų pareigų ir neteko pajamų, apelianto tėvas dėl jam paskirtos realios laisvės atėmimo bausmės apeliantui padėti finansiškai negali, todėl paskirta bauda sukels didelių finansinių sunkumų. Vertinant šiuos argumentus apžymėtina, kad atsakomybėn traukiamam asmeniui konkreti nuobauda skiriama sankcijos ribose, atsižvelgiant į pažeidimo padarymo aplinkybes, pažeidėjo asmenį, pažeidimu sukeltas teisines pasekmes. Įvertinus apelianto atskirajame skunde nurodytas aplinkybes dėl jo finansinės padėties, taip pat tai, kad pirmosios instancijos teismas faktiškai paskyrė mažiausią baudą (700 Lt (202,73 Eur) iš galimos (2 896 eurų), aplinkybę, kad ir atskirojo skundo pateikimo dieną dokumentai ir turtas bankroto administratoriui nėra perduoti, daroma išvada, jog teismo paskirta nuobauda atitinka esamą procesinę situaciją. Apelianto skunde nurodomi argumentai dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. nutarties įteikimo apeliantui neturi įtakos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, nes, akivaizdu, apeliantui apie tai, jog jis privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, neabejotinai yra žinoma, tačiau jis šios pareigos nevykdo.

22Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, dėl apelianto atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo tenkinti atskirąjį skundą ir panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl nutartis paliekama nepakeista.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 21 d. nutartimi Šiaulių miesto... 5. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi bankrutuojančio... 6. Pareiškėjas M. A. pateikė teismui prašymą sumažinti jam paskirtą baudą.... 7. Bankroto administratorius su prašymu sumažinti paskirtą baudą nesutiko,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 11 d. nutartimi netenkino... 10. Teismas sprendė, kad bankroto administratoriaus prašymas pripažinti 2014 m.... 11. Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto automobilių sporto klubui „Slikas“... 12. Teismas taip pat pažymėjo, kad į bylą nebuvo pateikta jokių objektyvių... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Apeliantas (pareiškėjas) M. A. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių... 15. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus teismo... 20. Civilinio proceso bendrosios normos įpareigoja bylos dalyvius elgtis... 21. Apeliantas taip pat nurodo, kad jo finansinė padėtis yra sunki, jis mokosi... 22. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, dėl apelianto atskirajame skunde... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi... 24. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą....