Byla 2S-1763-178/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Laimos Gerasičkinienės, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3601-845/11 pagal ieškovės R. A. V. ieškinį atsakovui G. G. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 6910 Lt nuompinigių, 487,09 Lt nuompinigių delspinigių, 3464,61 Lt komunalinių išlaidų, 2919,20 Lt žalos atlyginimo, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo pinigines lėšas, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti. Nurodė, kad pagal šalių nuomos sutartį atsakovas ieškovei liko skolingas 13 780,90 Lt sumą. Atsakovo turtinė padėtis yra bloga, kadangi pastarasis yra išbrauktas iš advokatų padėjėjų sąrašo, todėl neturi pastovių pajamų, ir yra pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės- už 13 780,90 Lt sumą areštuotas atsakovo turtas ir/ar piniginės lėšos.

7Teismas nurodė, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, neapmoka susidariusio įsiskolinimo už patalpų nuomą bei komunalines paslaugas, nors 3510 Lt dydžio skolą už patalpų nuomą yra pripažinęs. Atsakovas yra fizinis asmuo, kurio veiksmai neprognozuojami ir kurio turtinė padėtis priklauso nuo jo valios ir bet kada gali keistis. Be to, atsakovas jau daugiau kaip pusę metų neatsiskaito su ieškove. Tokie faktiniai duomenys liudija, kad atsakovo turtinė ir finansinė padėtis nėra gera ir pagal jo finansines galimybes iš jo prašoma priteisti suma yra didelė. Taigi, išdėstytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas jam priklausantį turtą gali paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės- netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo atžvilgiu.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

111. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad yra grėsmė, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovo turtinė padėtis nėra gera ir kad pagal atsakovo finansines galimybes iš jo prašoma priteisti suma yra didelė ar kad atsakovas vengs įvykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą. Taigi, teismas nutartyje vadovavosi ieškovės pateiktais deklaratyviais teiginiais apie neva sunkią atsakovo padėtį. Priimdamas nutartį teismas vadovavosi didelės ieškinio sumos prezumpcija net neturėdamas jokių įrodymų apie atsakovo turimo turto dydį. Ieškovas gauna nuolatines nemažas pajamas iš individualios teisininko veiklos ir yra teisinių paslaugų įmonės UAB „MaxLaw“ akcininkas, t.y. atsakovo turtinė padėtis yra gera. Taigi, skundžiama nutartis buvo priimta pažeidžiant CPK 144 straipsnio nuostatas (nesant teisinio pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui). Todėl dėl procesinės teisės normų pažeidimo nutartis turi būti panaikinta.

122. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė nė vieno esminio motyvo, kodėl kyla grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir kaip ši grėsmė pasireiškia. Nutartyje nėra vertinami atsakovo veiksmai, kurie sudarytų prielaidas jam išvengti ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Taigi, teismas pažeidė CPK 145 straipsnio 4 dalį ir 148 straipsnio 4 dalies 3 punktą. Todėl ir dėl šios priežasties nutartis turi būti panaikinta (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p.).

133. Teismas nepagrįstai priėmė nutartį apie tai nepranešęs atsakovui. Teismas nenurodė jokių argumentų, dėl ko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra nagrinėjamas nepranešus atsakovui. Jeigu atsakovui būtų pranešta apie šio klausimo nagrinėjimą, jis būtų pateikęs įrodymus apie savo turtinę padėtį ir teismas nebūtų pritaikęs laikinųjų apsaugos priemonių. Taigi, buvo pažeistos CPK 148 straipsnio 1 dalis ir 185 straipsnio 1 dalis, todėl ir dėl šios priežasties skundžiama nutartis turi būti panaikinta.

14Ieškovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

15Nurodo, kad atsakovo turtinė padėtis yra prasta, jis tą ir pats yra pripažinęs ieškovei. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų ieškovės pateiktą informaciją apie prastą atsakovo finansinę padėtį. Individualios teisininko veiklos vykdymas ir uždarosios akcinės bendrovės akcijų turėjimą negarantuoja, kad iš vykdomos veiklos yra gaunama pajamų ir pelno.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas CPK 144 straipsnio 1 dalyje – tokios priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus.

20Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertina pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo ir tik nustato, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Kita vertus, teisminėje praktikoje yra konstatuota, jog iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui, t. y. bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai. Kartu pažymėtina, kad nenurodymas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Kai pirmosios instancijos teismo nutartyje preliminarus ieškinio reikalavimų vertinimas atskirai neaptariamas, toks vertinimas, atsižvelgiant į atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, gali būti pateikiamas pareikštų atskirųjų skundų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010).

21Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertino, kad skolą už patalpų nuomą apeliantas buvo pripažinęs, nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis gali bet kada keistis, prašoma priteisti suma yra didelė. Apeliantas teigia, kad nėra jokios grėsmės dėl ieškovei palankaus sprendimo įvykdymo, nes jis gauna nuolatines nemažas pajamas iš individualios teisininko veiklos, yra kontroliuojantis teisinių paslaugų įmonės akcininkas, apeliacinės instancijos teismui jis pateikė papildomus dokumentus: pajamų deklaracijas, sutarčių dėl teisinių paslaugų teikimo nuorašus, paskolinius santykius patvirtinančius dokumentus. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad vien didelė ieškinio suma (iš esmės apeliantas ir neteigia, kad ši suma yra nedidelė) per se nėra neabejotinas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau, kita vertus, ji yra viena iš reikšmingesnių sąlygų sprendžiant tokio pobūdžio klausimus. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymu atsakovui yra sudaryta galimybė įmokėti į teismo sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą ar įkeisti turtą (CPK 146 straipsnio 2 dalis). Apeliantas yra kvalifikuotas teisininkas ir apie tokią galimybę neabejotinai žinojo. Taigi, jis, jei iš tikrųjų ir šiuo metu gauna nemažas pajamas, galėjo iki šiol ir galės ateityje pasinaudoti šia galimybe ir tai neturėtų būti neproporcingu suvaržymu. Šia galimybe jis nesinaudoja, tuo tarpu nėra garantijų, kad jis turės nuolatines ir pakankamas pajamas ieškovei palankaus sprendimo vykdymo metu.

22Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, kad skundžiama nutartis yra visiškai nemotyvuota. Viena vertus, pirmosios instancijos teismas, kaip minėta, įvertino aplinkybę, kad apeliantas buvo pripažinęs skolą, nepaisant to, su ieškove neatsiskaitė, kas teismui pagrįstai sukėlė abejonių apelianto finansinėmis galimybėmis, be to, atsižvelgė, kad atsakovo turtinė padėtis priklausomai vien nuo jo valios gali bet kada keistis. Kita vertus, bet kuriuo atveju pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliutus sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindas būtų visiškas motyvų nebuvimas, tuo tarpu neišsamūs motyvai reikštų CPK normų pažeidimą, tačiau toks pažeidimas turėtų būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju visos teismo nutarties kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m, gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2010).

23Teismų praktikoje pažymima, kad nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Teismo nutartis dėl proceso teisės pažeidimo gali būti panaikinta tik tuo atveju, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręstas procesinis klausimas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1046/2010; 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-997/2010; 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-984/2010). Kitaip tariant, apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutartis panaikina ne dėl argumento per se, kad atsakovui nebuvo pranešta apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, o tada, kai vertinant duomenis (kurie buvo pateikti pirmosios instancijos teismui, bei tuos, kuriuos atsakovas pateikė su atskiruoju skundu) nebuvo pagrindo taikyti suvaržymus atsakovo turtui, t. y. nebuvo grėsmės, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tokiai apeliantui palankiai išvadai nei pagal byloje esančią medžiagą, nei pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus ir prie jo pridėtus papildomus įrodymus teisėjų kolegija daryti neturi pagrindo.

24Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, jog priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas būtų esmingai pažeidęs CPK normas ar nukrypęs nuo teisminės praktikos. Esant tokioms aplinkybėms skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Priteisti G. G. 5,70 Lt išlaidų apeliacinės instancijos teisme, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 6910 Lt nuompinigių, 487,09... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi buvo... 7. Teismas nurodė, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m.... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:... 11. 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad yra grėsmė, jog atsakovas vengs... 12. 2. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė nė vieno esminio motyvo, kodėl... 13. 3. Teismas nepagrįstai priėmė nutartį apie tai nepranešęs atsakovui.... 14. Ieškovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį... 15. Nurodo, kad atsakovo turtinė padėtis yra prasta, jis tą ir pats yra... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar... 20. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertina pareikšto... 21. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertino, kad skolą... 22. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, kad skundžiama nutartis... 23. Teismų praktikoje pažymima, kad nepranešimas atsakovui priimant nutartį... 24. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, jog priimdamas... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337... 26. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti... 27. Priteisti G. G. 5,70 Lt išlaidų apeliacinės instancijos teisme, susijusių...