Byla 2-995-781/2020
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 17 d. nutarties, kuria patvirtintas restruktūrizuojamos viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo klubo restruktūrizavimo planas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus M. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 17 d. nutarties, kuria patvirtintas restruktūrizuojamos viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo klubo restruktūrizavimo planas,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 23 d. nutartimi atsakovei viešajai įstaigai „Atlanto“ futbolo klubui iškelta restruktūrizavimo byla.

72.

82020 m. kovo 2 d. gautas restruktūrizuojamos viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo klubo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos administratorių biuras“ prašymas dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. balandžio 17 d. nutartimi patvirtino restruktūrizuojamos viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo klubo restruktūrizavimo planą.

134.

14Teismas sprendė, jog restruktūrizuojamos viešosios įstaigos planas numato restruktūrizavimo tikslus ir trukmę, viešosios įstaigos veiklą restruktūrizavimo laikotarpiui, kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką, restruktūrizavimo planas sudaro galimybes atsakovei atkurti savo mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais.

15III.

16Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

175.

18Kreditorius M. G. atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 17 d. nutarties dalį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netvirtinti restruktūrizavimo plano, nutraukti restruktūrizavimo bylą ir iškelti bankroto bylą. Teigia, jog restruktūrizavimo planas prieštarauja įstatymo normoms.

196.

20Atsakovės restruktūrizuojamos viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo klubo administratorė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, jog skundžiama nutartis yra teisėta, priimta išanalizavus visus byloje esančius įrodymus, o atskirajame skunde nenurodyti argumentai, leidžiantys daryti priešingą išvadą.

217.

22Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo nagrinėti teismo nuožiūra.

238.

24Atsakovė restruktūrizuojama viešoji įstaiga „Atlanto“ futbolo klubas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai įvertino šalių išdėstytus argumentus, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

25Teismas

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

289.

29Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Taip pat nenustatytas pagrindas peržengti atskirojo skundo ribas (CPK 338 straipsnis, 320 straipsnio 1 ir 2 dalys).

3010.

31CPK 1 straipsnyje numatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai.

3211.

33Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalis). Įmonės restruktūrizavimo procese gali būti pakeista ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jo dalis, priimamas kitų įmonių, jas jungiant ar skaidant, turtas, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai bei vykdymo terminai. Restruktūrizavimo procese siekiama apsaugoti tiek finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių (ir privačių, ir valstybės institucijų), darbuotojų, tiek pačios restruktūrizuojamos įmonės interesus. Taigi, įmonės restruktūrizavimas – tai procesas, per kurį siekiama atgaivinti sunkumų turinčios įmonės veiklą įvairiomis priemonėmis: atidedamas įsipareigojimų vykdymas kreditoriams arba jie sumažinami pertvarkant įmonės veiklą; iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonei, kol jos veikla stabilizuojama, suteikiama apsauga nuo kreditorių: sustabdomi išieškojimai, netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Įmonės restruktūrizavimas atliekamas turint tikslą perskirstyti įmonės įsiskolinimus ir jų apmokėjimo terminus bei tvarką tam, kad būtų išvengta bankroto ir atkurta įmonės normali ūkinė veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

3412.

35ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis įmonės restruktūrizavimą apibrėžia kaip visumą ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines bei kitas priemones. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įmonės bankroto bei su juo susijusių nepageidaujamų socialinių ir ekonominių padarinių (mokesčių mokėtojo, darbo vietų netekimo, įmonės vertės praradimo) galima išvengti laiku vykdant įmonės restruktūrizavimą, jeigu įmonę, susidūrusią su laikinais finansiniais sunkumais, įmanoma visiškai ar iš dalies išsaugoti kaip veikiantį ūkio subjektą. Restruktūrizavimas galimas, kai įmonė turi laikinų ir įveikiamų finansinių sunkumų ir, priešingai, nėra veiksmingas ir neužtikrina kreditorių interesų, todėl negali būti taikomas, kai įmonė yra nemoki ir neturi galimybių dėl negalėjimo padengti įsiskolinimų atkurti normalią ūkinę veiklą ateityje arba vykdyti ūkinę veiklą ir kartu atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

3613.

37Nagrinėjamu atveju apeliantas pateikė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas restruktūrizavimo planas.

3814.

39Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog visi ginčai, susiję su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu, turi būti nagrinėjami plano teisminio tvirtinimo metu. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, kreditorius, prieštaraujantis restruktūrizavimo plano projektui, tokius prieštaravimus gali pareikšti nagrinėjant šį klausimą kreditorių susirinkime, po to – restruktūrizavimo plano tvirtinimo teisme stadijoje. Jei kreditorius pareiškia teisme savarankišką reikalavimą, prieštaraudamas plano projekto tvirtinimui, nesilaikydamas įstatyme nustatytos restruktūrizavimo plano patikros tvarkos, t. y. iškeldamas atskirą civilinę bylą, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį tiek, kiek tai susiję su plano tvirtinimu CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Iškelta byla turi būti pabaigiama ją nutraukiant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2011; 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015).

4015.

41ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą yra galutinė ir neskundžiama.

4216.

43Tokiu būdu, specialiosios ĮRĮ nuostatos, nustatančios restruktūrizavimo plano ir jo pakeitimų svarstymo kreditorių susirinkime bei tvirtinimo teisme tvarką, nenumato kreditoriui galimybės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančio ir restruktūrizavimo procesą kontroliuojančio pirmosios instancijos teismo priimtą nutartį patvirtinti restruktūrizavimo planą skųsti apeliacine tvarka (ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalis). Ši kreditoriaus teisė negali būti diferencijuojama ir priklausomai nuo kreditoriaus (šiuo atveju – apelianto) dėstomų argumentų pobūdžio ir reikšmingumo. Teisę skųsti teismo nutartį lemia nagrinėjamo klausimo pobūdis (objektas), bet ne klausimo išsprendimo rezultatas bei, juo labiau, atitinkamą rezultatą nulėmę kreditorių daugumos, teismo ar apelianto argumentai.

4417.

45Atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reguliavimą bei jo aiškinimą teismų praktikoje, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju kreditorius M. G. neturėjo teisės skųsti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas, kadangi visi ginčai, susiję su restruktūrizavimo plano (jo pakeitimų) tvirtinimu turėjo būti sprendžiami šių klausimų teisminio nagrinėjimo metu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad restruktūrizavimo planas – tai pagrindinis dokumentas, nustatantis restruktūrizuojamos įmonės tikslus ir patį procesą, kurio įgyvendinimas laiku ypač svarbus atkuriant įmonės veiklą ir mokumą, todėl šio dokumento patikros procedūros negali būti išskaidytos taip, kad neatitiktų restruktūrizavimo proceso tikslų bei pagrindinių principų. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apelianto M. G. atskirajame skunde nurodyti argumentai turėjo būti nagrinėjami restruktūrizavimo plano projekto nagrinėjimo ir tvirtinimo teisme tvarka, kuri negalėjo būti paneigta kreditoriui pateikus atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas restruktūrizavimo planas, panaikinimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas kreditoriaus M. G. atskirojo skundo priėmimo stadijoje tokį atskirąjį skundą turėjo atsisakyti priimti.

4618.

47Nagrinėjamu atveju kreditorius M. G. pateikė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2020 m. balandžio 17 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas. Kaip minėta, vadovaujantis ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalimi, teismas, gavęs administratoriaus restruktūrizavimo plano projektą, per 15 kalendorinių dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl restruktūrizavimo plano; teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą yra galutinė ir neskundžiama. Taigi, teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą negali būti apeliacijos objektu. Kadangi apeliacinis procesas pagal kreditoriaus M. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 17 d. nutarties buvo pradėtas nesant tam teisinio pagrindo, todėl apeliacinis procesas dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

4819.

49Nutraukus apeliacinį procesą pagal kreditoriaus M. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 17 d. nutarties, apeliantui M. G. grąžintinas už atskirąjį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 315 straipsnio 5 dalis).

5020.

51Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93, 94, 98 straipsniai).

5221.

53Atsakovė restruktūrizuojama viešoji įstaiga „Atlanto“ futbolo klubas pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei įrodymus, pagrindžiančius jos patirtas 302,50 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

5422.

55CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, kaip ir įvyko nagrinėjamu atveju, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos remiantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-969/2017; 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-100-690/2018). Įvertinus tai, kad apeliacinį procesą inicijavo kreditorius, o atsakovė restruktūrizuojama viešoji įstaiga „Atlanto“ futbolo klubas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame su skundu nesutiko ir laikėsi pozicijos dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo, taip pat atsižvelgus į aplinkybę, kad apeliacinis procesas yra nutraukiamas, o atsakovei palanki skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis lieka galioti, darytina išvada, kad kreditorius turi atlyginti atsakovės restruktūrizuojamos viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo klubo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5623.

57CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtino Rekomendacijas (toliau – ir Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas atstovavimo išlaidas. Rekomendacijų 7 punkte numatyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (toliau – VDU). Teisinės pagalbos išlaidos nagrinėjamu atveju buvo patirtos 2020 m. birželio 15 d., todėl Rekomendacijose nustatyto koeficiento pagrindu nagrinėjamu atveju imamas 2019 m. IV ketvirčio VDU, kuris pagal viešai skelbiamus statistikos duomenis buvo 1 358,60 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.16. punktą už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai surašymą maksimalus atlygis yra 543,44 Eur (1 358,60 Eur x 0,4). Atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymas prilyginamas dokumento, numatyto Rekomendacijų 8.16. punkte, parengimui. Taigi, nagrinėjamoje byloje atsakovės restruktūrizuojamos viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo klubo patirtos išlaidos už advokato teisines paslaugas, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą, neviršija Rekomendacijose nustatytą užmokesčio už tokias paslaugas maksimalų dydžio. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad atsakovės restruktūrizuojamos viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo klubo patirtos 302,50 Eur bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme priteistinos iš kreditoriaus M. G. (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

59Nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-995-781/2020 pagal kreditoriaus M. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 17 d. nutarties, kuria tenkintas restruktūrizavimo administratorės prašymas dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo.

60Grąžinti kreditoriui M. G., pažymėjimo kodas ( - ), 38 Eur (trisdešimt aštuonis eurus) žyminį mokestį, sumokėtą 2020 m. birželio 4 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12 į valstybės biudžetą už atskirojo skundo padavimą.

61Priteisti iš kreditoriaus M. G., pažymėjimo kodas ( - ), atsakovei restruktūrizuojamai viešajai įstaigai „Atlanto“ futbolo klubui, juridinio asmens kodas 193100191, 302,50 Eur (tris šimtus du eurus ir 50 centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 23 d. nutartimi atsakovei... 7. 2.... 8. 2020 m. kovo 2 d. gautas restruktūrizuojamos viešosios įstaigos... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. balandžio 17 d. nutartimi patvirtino... 13. 4.... 14. Teismas sprendė, jog restruktūrizuojamos viešosios įstaigos planas numato... 15. III.... 16. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. 5.... 18. Kreditorius M. G. atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2020 m.... 19. 6.... 20. Atsakovės restruktūrizuojamos viešosios įstaigos „Atlanto“ futbolo... 21. 7.... 22. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 23. 8.... 24. Atsakovė restruktūrizuojama viešoji įstaiga „Atlanto“ futbolo klubas... 25. Teismas... 26. IV.... 27. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 9.... 29. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 30. 10.... 31. CPK 1 straipsnyje numatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos... 32. 11.... 33. Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis... 34. 12.... 35. ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis įmonės restruktūrizavimą apibrėžia kaip... 36. 13.... 37. Nagrinėjamu atveju apeliantas pateikė atskirąjį skundą dėl pirmosios... 38. 14.... 39. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog visi ginčai, susiję su... 40. 15.... 41. ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog teismo nutartis patvirtinti... 42. 16.... 43. Tokiu būdu, specialiosios ĮRĮ nuostatos, nustatančios restruktūrizavimo... 44. 17.... 45. Atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reguliavimą bei jo aiškinimą teismų... 46. 18.... 47. Nagrinėjamu atveju kreditorius M. G. pateikė atskirąjį skundą dėl... 48. 19.... 49. Nutraukus apeliacinį procesą pagal kreditoriaus M. G. atskirąjį skundą... 50. 20.... 51. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 52. 21.... 53. Atsakovė restruktūrizuojama viešoji įstaiga „Atlanto“ futbolo klubas... 54. 22.... 55. CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 56. 23.... 57. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 59. Nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-995-781/2020 pagal... 60. Grąžinti kreditoriui M. G., pažymėjimo kodas ( - ), 38 Eur (trisdešimt... 61. Priteisti iš kreditoriaus M. G., pažymėjimo kodas ( - ), atsakovei...