Byla CIK-1038/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 23 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Bublienės, Alės Bukavinienės ir Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas),

2susipažinusi su 2020 m. liepos 17 d. gautu atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės kasaciniu skundu dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 23 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Kasacinis skundas paduodamas dėl apeliacinės instancijos teismo sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje dėl daikto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 23 d. nutartimi paliktas nepakeistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 27 d. sprendimas, kuriuo tenkintas ieškovų A. B. ir D. B. ieškinys ir:

41)

55,83 kv. m ploto patalpa, plane pažymėtą indeksu 4-3, ir 4,24 kv. m ploto patalp, plane pažymėtą indeksu 4-4, esančios ( - ), pripažintos pastato, kuriame yra patalpos (unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane lA3p), gyvenamojo namo unikalus ( - ) (žymėjimas plane lA2p) ir gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ) (žymėjimas plane lA3p), butų ir kitų patalpų savininkų bendrąja daline nuosavybe;

62)

72009 m. rugsėjo 10 d. patikslintų Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio buto (unikalus Nr. ( - )) ( - ), duomenų (t. y. buto ploto padidinimą iki 26,49 kv. m ir patalpų, 2009 m. rugsėjo 24 d. plane pažymėtų indeksais 4-3 ir 4-4, priskyrimą ( - ) butui) įregistravimas Nekilnojamojo turto registre pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu.

8Kasacijos byloje galimumas grindžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose nustatytais pagrindais.

9Atrankos kolegija pažymi tai, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, nustatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

10Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialiosios ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas toks svarbus, jog turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

11Kasaciją grindžiant CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant skundžiamame teismo procesiniame sprendime išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika. Kasacinis skundas laikomas netinkamai motyvuotu ir neatitinkančiu CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, kai jame nurodomas kasacijos pagrindas, tačiau nepateikiama jį patvirtinančių teisinių argumentų arba pateikiami atitinkami argumentai, tačiau jų nesiejama su konkrečiu kasacijos pagrindu.

12Kasaciniame skunde argumentuojama, kad bylą nagrinėję teismai: 1) spręsdami dėl Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ginčo patalpų pripažinimo bendrąją daline nuosavybe, pažeidė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias bendrojo naudojimo patalpų priklausymą daugiabučių namų savininkams bendrąja daline nuosavybe tvarką, t. y. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalį, 4.83 straipsnį, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 3 punktą, taip pat proceso teisės norams – CPK 176–185 straipsnių nuostatas; 2) padarė nepagrįstą išvadą, kad privatizuojant butus gyvenamuosiuose namuose ( - ) ir ( - ), ginčo patalpos, plane pažymėtos indeksais 4-3 ir 4-4 (esančios name ( - )), tapo šių abiejų namų butų savininkų bendrąja daline nuosavybe; 3) darydami išvadą, kad ginčo patalpos istoriškai ir faktiškai buvo skirtos bendriems gyventojų poreikiams tenkinti, neįvertino, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ginčo patalpos buvo numatytos bendriems abiejų gyvenamųjų namų ( - ) ir ( - ) gyventojų poreikiams tenkinti; 4) padarydami išvadą, kad du gyvenamieji namai funkciškai yra vienas objektas, pažeidė CPK 185 straipsnį.

13Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasacinio skundo argumentais nepatvirtinama CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų. Skundo argumentais dėl netinkamai taikytų materialiosios ir proceso teisės normų kvestionuojamos teismų išvados dėl ginčo patalpų paskirties ir priklausomumo, siekiama kitokio faktinių aplinkybių vertinimo, tačiau tai nėra pagrindas kasacijai; skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė bei pažeidė skunde nurodytas teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos ir kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Kasaciniame skunde taip pat nesuformuluota teisės problema, kuri būtų svarbi ne tik šiai konkrečiai bylai, bet turėtų esminę reikšmę teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui.

14Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus, todėl paduotą kasacinį skundą, kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, priimti atsisakytina.

15Atsisakant priimti kasacinį skundą nespręstinas klausimas dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo.

16Vadovaudamasi CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi, atrankos kolegija

Nutarė

17Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

18Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai