Byla 2S-1873-395/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Evaldo Burzdiko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. S. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2697-90/2010 pagal ieškovės I. S. ieškinį atsakovui S. S. ir atsakovo priešieškinį ieškovei dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, tretysis asmuo byloje R. S., institucija teikianti išvadą – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi ieškovės I. S. ieškinio reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo I. S. ir S. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgytą turtą, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, kol bus išspręstas turto priklausomybės nuosavybės teise vienam sutuoktiniui klausimas, pavedant jį surasti ir aprašyti ieškovės pasirinktam antstoliui, taip pat įpareigojo S. S. gyventi skyrium nuo šeimos iki bus priimtas teismo sprendimas santuokos nutraukimo byloje.

42010 m. birželio 7 d. atsakovas S. S. pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutarties dalį, kuria iki sprendimo priėmimo dėl santuokos nutraukimo įpareigotas gyventi skyrium nuo šeimos, kitą nutarties dalį prašė palikti nepakeistą.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 9 d. nutartimi nustatė atsakovui septynių dienų terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad prie skundo pridėtos tinkamai nepatvirtintos dokumentų kopijos, todėl nutarė atskirajam skundui neduoti eigos.

62010 m. birželio 14 d. teisme gautas atsakovo prašymas nurodyti konkrečius jo 2010 m. birželio 7 d. paduoto atskirojo skundo trūkumus, tai yra konkrečius teismui pateiktus dokumentų nuorašus, kurie teismo nuomone patvirtinti netinkamai, ir dėl to pratęsti 2010 m. birželio 9 d. nutartimi jam nustatytą terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti.

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartimi atsakovo atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir nutarė sugrąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad atsakovas per nustatytą terminą nepašalino nurodytų trūkumų, atskirasis skundas surašytas advokato, dokumentų kopijos patvirtintos paties atsakovo, tuo skundas neatitinka procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų.

8Atskiruoju skundu atsakovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutarties priimti ir perduoti jį nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Nurodo, kad tais atvejais, kuomet dalyvaujantis byloje asmuo pateikia teismui dokumento originalą, jis neprivalo patvirtinti visų teismui pateikiamų tokio dokumento nuorašų tikrumo. Be to, beveik visi prie atskirojo skundo pridėti dokumentai buvo išduoti atsakovui asmeniškai, todėl atsakovas, kaip juos gavęs asmuo, vadovaudamasis CPK 114 str. 1 d., savo parašu ir patvirtino jų nuorašų tikrumą. Teismas, manydamas, jog pridedamų dokumentų kopijos neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų, nes tai jo nuomone, turi padaryti atskirąjį skundą surašęs advokatas, būtent tai ir privalėjo nurodyti 2010 m. birželio 9 d. nutartyje, kuria buvo nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti, tačiau to nepadarė. Taip pat atsakovas nurodo, kad nėra sudaręs susitarimo su advokatu dėl atstovavimo nagrinėjamoje byloje, o tik 2010 m. birželio 7 d. su advokatu sudarė susitarimą dėl atskirojo skundo surašymo ir advokatui pateikė prie skundo pageidaujamų pridėti dokumentų nuorašus.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo atsakovo atskirojo skundo netenkinti, nes pasikeitus faktinėms aplinkybėms, atskirasis skundas tapo neaktualus. 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismas patenkino ieškovės prašymą ir panaikino taikytą laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą atsakovui gyventi skyrium iki bus priimtas sprendimas byloje dėl santuokos nutraukimo.

10Apeliacinis procesas nutrauktinas.

11Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi patenkino ieškovės I. S. prašymą ir panaikino 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą atsakovui gyventi skyrium iki bus priimtas sprendimas byloje dėl santuokos nutraukimo. Be to nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą, kuriuo santuoką tarp šalių nutraukė bendru sutikimu ir patvirtinto santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo.

12Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio antrosios dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jeigu ši aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios taisyklės taikomos taip pat ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis).

13Alytaus rajono apylinkės teismui 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo pritaikytos to paties teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi, neliko apeliacinio apskundimo objekto. Tuo pačiu atsakovo atskirojo skundo dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutarties priėmimo klausimas tapo teisiškai neaktualus. Todėl apeliacinis procesas pagal atsakovo atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties, kuria atsakovo atskirasis skundas dėl 2010 m. gegužės 25 d. nutarties laikytas nepaduotu ir nutarta sugrąžinti jį padavusiam asmeniui, nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

15apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo S. S. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai