Byla 2-27064-155/2013
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo S. V. Ž

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-27064-155/2013 pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo S. V. Ž.,

Nustatė

2Ieškovas UAB ( - ) pateikė ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-4178-155/2013 dėl skolos priteisimo atsakovams K. Z., A. Z., M. D., A. G., S. V. Ž., J. V., A. T., E. A., G. R., S. R., L. V., J. W., E. Z., D. R., J. R., L. R., E. B., A. J. B., R. Z., V. M., A. O. P., J. M., V. B..

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-06-10 nutartimi išskyrė civilinę bylą Nr. 2-4178-155/2013 į atskiras bylas, išskiriant ieškovo reikalavimą dėl 734,1 Lt skolos priteisimo iš atsakovo S. V. Ž. į civilinę bylą Nr. 2-27064-155/2013.

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 734,1 Lt skolos už remonto darbus, 5 procentus procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo šaukimas į 2013-08-06 d. parengiamąjį teismo posėdį atsakovui įteiktas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu 2013-07-11 d. Atsakovas be pateisinamos priežasties neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį, nors jam buvo tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, iš jo negautas pareiškimas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, o atvykusi šalis – ieškovo atstovas, prašė priimti sprendimą už akių, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis). Priimdamas šį sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkinamas.

7Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB ( - ) nuo 2003-10-02 iki 2008-09-01 buvo paskirtas namo ( - ), administratoriumi. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), savininkas. 2007-06-04 buvo atlikta namo, esančio ( - ), statinio būklės ekspertizė, kuria buvo nustatyti namo avarinės būklės požymiai, todėl ieškovas 2007-12-05 bei 2008-02-01 pasirašė statybos rangos sutartis Nr. 64/SA/ODA ir Nr. 08-01, kurių pagrindu buvo atlikti namo balkonų ir namo fasado remonto darbai, sustiprinta arka bei kiti darbai. Visų remonto darbų kaina sudarė 73 462,55 Lt, iš šios sumos 23 655,61 Lt sudaro 3 ir 4 butų balkonų remonto darbai ir 49 807,04 Lt kiti namo remonto darbai. 3 ir 4 butų savininkams atsisakius mokėti už jų butų balkonų remonto darbus, ieškovas kreipėsi į teismą. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-06-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-342-653/2010 bei 2010-06-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5995-582/2010 konstatavo, kad Šv. Stepono g. 10 namui atlikti darbai, nesusiję su balkonų vidinės erdvės apdailos darbais, todėl priskiriami bendrosios dalinės nuosavybės remonto darbams, kuriuos turi apmokėti visi bendrosios dalinės nuosavybės subjektai, proporcingai turimam plotui. Atsižvelgiant į minėtus teismo sprendimus, 3 ir 4 balkonų remonto darbų kaina paskirstyta visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų turimai daliai bendrojoje nuosavybėje.

8Atsakovo butui tenkanti išlaidų dalis už kitus remonto darbus sudaro 1933,32 Lt (49807,04 Lt kitų remonto išlaidų kaina / 1947,13 kv. m. viso namo ploto x 75,58 kv. m. buto ploto), o išlaidų dalis už 3 ir 4 butų balkonų remonto darbus – 918,22 Lt (23 655,61 Lt balkonų remonto išlaidų suma / 1947,13 kv. m. viso namo ploto x 75,58 kv. m. buto ploto), todėl butui, esančiam ( - ), bendra priskaičiuota suma už remonto išlaidas sudaro 2851,53 Lt. Nustatyta, kad buto, esančio ( - ), savininkas yra apmokėjęs 2117,43 lt, todėl atsakovas liko ieškovui skolingas ieškovui bendrą 734,1 lt sumą. (2851,53-2117,43).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.82 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga, o minėto straipsnio 3 dalis nustato, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Byloje nustačius, kad atsakovas iki šiol neatsiskaitė su ieškovu už namo, esančio ( - ), kurio administratoriumi buvo ieškovas, atliktus remonto darbus, iš atsakovo ieškovo naudai yra priteisiamas 734,1 Lt įsiskolinimas (CK 4.82 straipsnis, 4.84 straipsnis, 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnis).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo (2012-09-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Kadangi ieškinys pagrįstas ir tenkinamas, iš atsakovo priteisiamos ieškovo naudai jo turėtos bylinėjimosi išlaidos. (LR CPK 93 str. 1 d.) Ieškovas už ieškinio padavimą civilinėje byloje Nr. 2-4178-155/2013 sumokėjo 738 Lt žyminį mokestį, kadangi bendra reikalaujama suma sudarė 24 597,70 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla Nr. 2-4178-155/2013 buvo išskirta į atskiras bylas, ieškovui nagrinėjamoje byloje priteistinas iš atsakovo sumokėto žyminio mokesčio dydis lygus tenkintai jo daliai, t.y. 22,02 Lt (738 Lt x 734,1 Lt / 24597,70 Lt), todėl ši suma priteisiama iš atsakovo ieškovo naudai. Ieškovas taip pat patyrė 3 650 lt bylinėjimosi išlaidų už ieškinio parengimą pradinėje civilinėje byloje Nr. 2-4178-155/2013, kurioje bendra ieškinio suma buvo 24 597,70 lt Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla Nr. 2-4178-155/2013 išskirta į atskiras bylas, ieškovui šioje byloje priteistinas iš atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą, lygus tenkintinai ieškinio daliai, t.y. 108,93 lt (3 650 Lt x 734,1/ 24 597,70 lt), todėl ši suma priteisiama iš atsakovo ieškovo naudai.

12Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

13Teismas, vadovaudamasis CK 4.82 straipsniu, 4.84 straipsniu, 6.1 straipsniu, 6.38 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, CPK 285-287 straipsniais,

Nutarė

14ieškovo UAB ( - ) ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo S. V. Ž. tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo S. V. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 734,1 Lt (septynis šimtus trisdešimt keturis litus 10 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (734,1 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 130,95 Lt (šimtas trisdešimt litų 95 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB ( - ), j.a.k. ( - ), buveinės adresas ( - ), naudai.

16A. S. V. Ž. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas UAB ( - ) per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai