Byla e2-5281-608/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka už akių atsakovo V. M. atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA B2 Kapital ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas SIA B2 Kapital kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo V. M. 431,50 EUR skolą, 38,84 EUR delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovams išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovo rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkintinas visiškai.

5Pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance“ ir atsakovas V. M. 2014 m. birželio 20 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1525652, pagal kurią paskolos davėjas uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance“ įsipareigojo suteikti atsakovui sutartyje nurodytomis sąlygomis 1500,00 LT dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti visą kreditą, sumokėti sutarties specialiosiose dalyse numatytas palūkanas ir sutarties sudarymo mokestį. Uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance“ savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir suteikė atsakovui sutartyje numatyto dydžio kreditą. Atsakovas sutartyje nustatyta tvarka nemokėjo paskolos grąžinimo įmokų, palūkanų ir sutarties sudarymo mokesčio, todėl paskolos davėjas, vadovaudamasis sutarties 11 skyriumi, 2016 m. gruodžio 19 d. vienašališkai nutraukė sutartį. Suteikta 1500,00 LT paskolos suma, paskolos terminas dvylika mėnesių. Atsakovas įsipareigojo sumokėti 30,56 procentų dydžio metines palūkanas, kurios sudaro 227,99 LT, bei sutarties sudarymo mokestį 60,00 LT. Taigi visa grąžintina skola sudaro 1787,99 LT (517,80 EUR). Atsakovas įmokėjo 86,30 EUR, todėl liko skolingas 384,04 EUR negrąžinto kredito ir 47,46 EUR palūkanų. Atsakovas apie sutarties esminį pažeidimą bei apie sutarties nutraukimą informuotas raštu, jam taip pat pranešta apie sutarties nutraukimo pasekmes. Iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovas nėra apmokėjęs skolos.

6Uždaroji akcinė bendrovė „IPF Digital Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė ,,MCB Finance“) ir SIA B2Kapital 2016 m. lapkričio 28 d. sudarė Gautinų sumų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „IPF Digital Lietuva“ perleido ieškovei visas reikalavimo teisės į atsakovo skolą pagal 2014 m. birželio 20 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 1525652.

7Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Atsakovas apie reikalavimo teisės perleidimą buvo informuotas raštišku pranešimu, be to išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo perleidimo sutartį, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuota apie reikalavimo perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

8Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 2 punktas). CK 6.205 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), ieškovo reikalavimas dėl 384,04 EUR negrąžintos paskolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.870 straipsnis, 6.873 straipsnis).

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 47,46 EUR pelno palūkanų. Pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. ir kt. v. R. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-272/2014; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. M. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-357/2007). Nagrinėjimu atveju, šalys sutartimi susitarė dėl 30,56 proc. dydžio metinių palūkanų, bendra mokėtina palūkanų suma 227,99 LT. Atsakovas ieškovui liko skolingas 47,46 EUR palūkanų. Remiantis tuo kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 47,46 EUR palūkanų.

10Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 punktas numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento. Vartojimo kredito sutarties 5.1 punkte atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradelstos sumokėti sumos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,05 proc. delspinigius, paskaičiuotus už 180 dienų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vėlavo laiku atsiskaityti su ieškovu, iš atsakovo ieškovui priteistina 38,84 EUR delspinigių.

11CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal CK 6. 37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 15,00 EUR žyminio mokesčio bei 25,29 EUR išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso 40,29 EUR (CPK 98 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis 2 dalis).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

15Priimti atsakovo V. M. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovo SIA B2 Kapital naudai 384,04 EUR (tris šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus keturis euro centus) negrąžinto kredito, 47,46 EUR (keturiasdešimt septynis eurus keturiasdešimt šešis euro centus) palūkanų, 38,84 EUR (trisdešimt aštuonis eurus aštuoniasdešimt keturis euro centus) delspinigių, iš viso 470,34 EUR (keturis šimtus septyniasdešimt eurų trisdešimt keturis euro centus).

17Priteisti iš atsakovo A. M. (A. M.) ieškovo SIA B2 Kapital naudai 5 (penkis) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 470,34 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovo A. M. (A. M.) ieškovo SIA B2 Kapital naudai 40,29 EUR (keturiasdešimt eurų dvidešimt devynis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

20Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio... 2. Ieškovas SIA B2 Kapital kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos... 4. Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą,... 5. Pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance“ ir atsakovas... 6. Uždaroji akcinė bendrovė „IPF Digital Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas... 7. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 8. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos... 9. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 47,46 EUR pelno palūkanų. Pelno... 10. Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi įstatymai ar sutartis gali... 11. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs... 12. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 14. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279... 15. Priimti atsakovo V. M. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti... 16. Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovo SIA B2 Kapital naudai 384,04 EUR (tris... 17. Priteisti iš atsakovo A. M. (A. M.) ieškovo SIA B2 Kapital naudai 5 (penkis)... 18. Priteisti iš atsakovo A. M. (A. M.) ieškovo SIA B2 Kapital naudai 40,29 EUR... 19. Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine... 20. Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo... 21. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali skųsti sprendimą...