Byla 2-359-494/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios „N. K. IĮ“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ ieškinį atsakovei N. K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei N. K., kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 5000 Lt bankrutuojančiai N. K. individualiai įmonei žalos atlyginimo. Ieškinyje nurodė, kad 2013-05-10 Vilniaus apygardos teismo nutartimi N. K. individualiai įmonei (į.k. ( - )) iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto valdymas“. Teismas įpareigojo N. K., kuri laikotarpiu nuo 2005-12-15 iki 2013-05-21 buvo IĮ N. K. įmonės vadovė, per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir dokumentus. Taip pat atsakovė buvo įpareigota perduoti jos asmeninio turto sąrašą, nes individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl jei nepakanka įmonės turto atsiskaityti su kreditoriais, išieškojimas gali būti nukreipiamas į individualios įmonės savininko turtą (IBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Asmeninio turto sąrašą atsakovė pateikė, tačiau jame nurodytų transporto priemonių: ( - ), valstybinis Nr. ( - ) (3170 Lt vertės) ir ( - ), valstybinis Nr. ( - ) (1830 Lt vertės), bankroto administratoriaus žinion neperdavė. Nesant įmonėje realizuotino turto, kreditorių finansiniai reikalavimai turi būti dengiami iš asmeninio atsakovė turto. Ieškovas raštu paragino atsakovę perduoti jam transporto priemones iki 2013-10-11, tačiau automobilių atsakovė neperdavė iki šiol, todėl bankrutuojančiai įmonei ir kreditoriams atsirado 5000 Lt žala. Dėl neteisėtų atsakovės veiksmų bankrutuojanti įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, dėl to ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, kurią sudaro neperduotų automobilių rinkos vertė (5000 Lt).

3Atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, todėl procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje ( - ) paskelbiant 2013-12-31 pranešimą apie nagrinėjamą civilinę bylą (CPK 130 str.). Per nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys atmestinas.

5Byloje pateikti įrodymai – Vilniaus apygardos teismo 2013-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-3520-258/2013 (b.l. 7-8), Juridinių asmenų registro 2013-069-14 išplėstinis išrašas su istorija (b.l. 9-10), fizinio asmens N. K. nuosavybės sąrašas (b.l. 11), VšĮ „Emprekis“ duomenys apie vidutines transporto priemonių kainas Lietuvoje (b.l. 14-15), 2013-09-30 reikalavimas perduoti bendrovės turtą ir dokumentus (b.l. 12) – patvirtina, kad atsakovės N. K. individualiai įmonei (į.k. ( - ), buveinės adresas ( - )) yra iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto valdymas“. Atsakovė, kaip įmonės vadovė ir savininkė, buvo įpareigota per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui bendrovės turtą ir dokumentus. Atsakovė asmeninio turto sąraše nurodė, kad jai priklauso dvi transporto priemonės ( - ) (1988 m. gamybos) ir ( - ) (1989 m. gamybos), kurių VšĮ „Emprekis“ duomenimis bendra rinkos vertė 5000 Lt, tačiau šių automobilių bankroto administratoriui neperdavė.

6Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-12-11 priėmė nutartį, kuria pripažino N. K. IĮ bankrutavusia ir nutarė likviduoti dėl bankroto, paliekant teismo patvirtintus kreditorinius reikalavimus, bei pavedė bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 31 str., 32 str. 2 d.

7Patikrinus duomenis VĮ „Regitroje“, nustatyta, kad N. K. vardu yra įregistruotos minėtos dvi transporto priemonės (( - ) automobiliai), kuriems dar iki bankroto bylos iškėlimo taikytas turto areštas. Šis turtas nėra perleistas kitiems asmenims.

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus (nagrinėjamu atveju per 15 dienų). Jeigu įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Pagal Individualių įmonių įstatymo 2 str. individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, todėl už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis – savininkas (CK 2.45 str., 2.50 str. 4 d., Individualių įmonių įstatymo 3 str., 6 str. 1 d.). Įmonės vadovo turtinę atsakomybę ir jos apimtį nustato CK 2.87 str. Individualios įmonės savininko teises ir pareigas apibrėžia Individualių įmonių įstatymo 6 str. Pažymėtina, kad nei įmonių bankroto įstatyme, nei kituose įstatymuose nenumatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, bankrutuojančios individualios įmonės savininkas turi pareigą perduoti bankroto administratoriui asmeninį savo turtą. Savininkas tik privalo saugoti savo turtą ir jo neišvaistyti, kol nėra pasibaigę bankroto procedūros, siekiant užtikrinti kreditorių reikalavimų proporcingą patenkinimą išieškojimo atveju, jeigu neužtektų bankrutuojančios įmonės turto. Pagal teismų praktiką Įmonių bankroto įstatyme nustatyta individualios įmonės savininko pareiga administratoriui pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, siejama su tolimesne teismo pareiga imtis priemonių, kad šis turtas būtų išsaugotas iki bankroto bylos išnagrinėjimo ir prireikus būtų galima į jį nukreipti išieškojimą įstatymų nustatyta tvarka (ĮBĮ 31 str. 2 p., 33 str. 1 d.) Jeigu su įmonės kreditoriais liko neatsiskaityta, tačiau paaiškėjus, kad vykdant bankroto procedūras įmonės savininkas turėjo turto, apie kurį bankroto bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma, ir esant galimybei nukreipti išieškojimą į tokį turtą, negali būti paneigta galimybė teisinėmis priemonėmis tai padaryti (Lietuvos A. T. 2010-07-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010-02-22 nutartis Nr. 2A-246/2010, 2013-05-27 nutartis Nr. 2A-328/2013).

9Įmonių bankroto įstatymo 28 str. 2 d. nustato, kad teismas priima nutartį išieškoti iš neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininko (savininkų) turimo turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu šalys iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo nesusitarė dėl taikos sutarties sudarymo.

10Esant tokioms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonės (du ( - ) automobiliai) nėra bankrutuojančios N. K. IĮ turtas, šis turtas, priklausantis atsakovei N. K. nuosavybės teise, nėra perleistas kitiems asmenims, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašymas priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės, jog ši neperdavė asmeninio turto bankroto administratoriui, yra nepagrįstas, todėl ieškinys atmestinas. Ieškovas turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą, nagrinėjantį bankroto bylą, kad priimtų nutartį nukreipti išieškojimą į asmeninį atsakovės turtą (ĮBĮ 28 str. 2 d.), o tik paaiškėjus, kad atsakovė turėjo asmeninio turto, bet jo neišsaugojo, bankroto administratorius gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo pagal CK 6.245-6.249 str. sąlygas.

11Kadangi ieškovas pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p. atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl iš ieškovo bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis ir pašto išlaidos) nepriteisiamos.

12Vadovaudamasis LR CPK 259, 262, 265, 285-286 str., teismas

Nutarė

13Ieškovo bankrutuojančios „N. K. IĮ“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ ieškinį atsakovei N. K. dėl žalos atlyginimo atmesti.

14Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai