Byla 2A-1047-622/2012
Dėl krovinio sulaikymo pripažinimo neteisėtu ir netesybų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Aušros Maškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Lietuvos tranzitas“ apeliacinį skundą dėl 2012-01-25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Lietuvos tranzitas“ ieškinį atsakovui UAB „LS grupė“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „LS grupė“ ir T.D. „Europlast“ LTD priešieškinį ieškovui UAB „Lietuvos tranzitas“ dėl krovinio sulaikymo pripažinimo neteisėtu ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Lietuvos tranzitas“ 2011-11-30 patikslintu ieškiniu (t. 2, b. l. 54-58) prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „LS grupė“ 8 770,11 Lt skolos, 17 948,79 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų, 1 533,51 Lt bylinėjimosi išlaidų. Prašė grąžinti ieškovui 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio – 276 Lt.

3Atsakovas UAB „LS grupė“ ir T.D. „Europlast“ LTD 2011-12-02 patikslintu priešieškiniu (t. 2, b. l. 69-74) prašė pripažinti, kad UAB „Lietuvos tranzitas“ laikotarpiu nuo 2011-08-23 iki 2011-11-15 neteisėtai sulaikė T. D. „Europlast“ LTD krovinį – 20 tonų plastiko granulių maišuose ant padėklų ir prašo priteisti 16 800 Lt nuostolių bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-01-25 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui UAB „Lietuvos tranzitas“ iš atsakovo UAB „LS grupė“ 8 770,11 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 8 770,11 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-10-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 921,40 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas taip pat iš dalies patenkino priešieškinį: priteisė atsakovui UAB „LS grupė“ 8 632 Lt nuostolių atlyginimo iš ieškovo UAB „Lietuvos tranzitas“ ir 2 591 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, nurodė, kad ieškovė – verslininkas, užsiimantis tarptautiniu krovinių pervežimu – negalėjo nežinoti, jog krovinys pagal 2011-08-11 atsakovo užsakymą bus vežamas į Rusiją (CPK 185 straipsnis). Pažymėjo, jog ETMK leidimas nėra tas dokumentas, kuriuo turi pasirūpinti krovinio siuntėjas. Nurodė, kad ieškovė atliko 2011-08-11 sutartyje nurodytą krovinio pervežimo paslaugą atsakovui, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 8 770,11 Lt už krovinio pervežimą yra pagrįstas ir tenkintinas (t. 1, b. l. 10-11, CMR konvencijos 13 straipsnis). Teismas taip pat nurodė, kad atsakovo UAB „LS grupė“ priešieškinio reikalavimas „pripažinti, kad UAB „Lietuvos tranzitas“ laikotarpiu nuo 2011-08-23 iki 2011-11-15 neteisėtai sulaikė T. D. „Europlast“ LTD krovinį – 20 tonų plastiko granulių maišuose ant padėklų“ yra įrodomasis faktas šioje byloje, kuris yra nustatytas (CPK 177 straipsnio 1 dalis, 182 straipsnio 2 punktas). Toks priešieškinio, kuriuo prašoma priteisti netesybas dėl neteisto krovinio sulaikymo, reikalavimas pripažinti krovinio sulaikymą tam tikru laikotarpiu neteisėtu yra perteklinis ir teismo sprendimu nenustatytinas (CK 1.138 straipsnis).

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-25 sprendimo dalį dėl ieškinio reikalavimų atmetimo pakeisti – ieškinį patenkinti visiškai, priešieškinį visiškai atmesti bei atitinkamai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas už apeliacinio skundo padavimą. Apeliantas nurodė, kad užsakovas (atsakovas) pagal CMR konvenciją atsako už visas vežėjo (ieškovo) patirtas išlaidas ir atsiradusius nuostolius dėl to, kad užsakovas nepateikė visų dokumentų ar duomenų, arba jie buvo pateikti netikslūs, išskyrus atvejus, kai kaltas pats vežėjas. CMR konvencija nenumato pareigos vežėjui užtikrinti transportavimo dokumentų tinkamumo. Pažymėjo, jog ieškovo vilkikas Italijos policijos buvo sulaikytas dėl atsakovo kaltės, t.y. atsakovas suteikė ieškovui neteisingą informaciją apie tikrąją krovinio gabenimo vietą, todėl ieškovas nepasirūpino ETMK leidimu ir už tai ieškovo vilkikas buvo sulaikytas Italijos policijos bei dėl atsakovo kaltės patyrė 16 499,21 Lt nuostolių. Taip pat nurodė, kad priešieškinys turėjo būti visiškai atmestas, nes pagal CMR konvenciją vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už krovinio paradimą, sužalojimą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl siuntėjo kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių pasekmių vežėjas negalėjo išvengti. Pavėluotą krovinio pristatymą lėmė tai, kad krovinio siuntėjo pateiktame CMR tarptautinių krovinių transportavimo važtaraštyje nurodyta krovinio pristatymo vieta skyrėsi nuo išsikrovimo vietos, nurodytos sutartyje. Pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas priteisė aiškiai per dideles netesybas, kurios yra lygios už krovinio pervežimą mokėtinai sumai.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „LS grupė“ ir T.D. „Europlast“ LTD prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-25 sprendimą palikti galioti bei priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad ieškovui turėjo būti žinoma, kad krovinys bus gabenamas į Rusiją, tai pagrindžia šios aplinkybės: pirma, pervežimo sutartyje buvo aiškiai nurodyta, kad vairuotojas atvyksta pasikrauti krovinio į Rusiją, antra, CMR važtaraštyje krovinio pristatymo vieta buvo nurodyta bendrovė Europlast Centre LTD bei jos adresas Rusijoje, trečia, ieškovo atstovo parodymus, kad jis negalėjo žinoti galutinės pristatymo vietos, paneigia ankstesnė tarpusavio praktika, ją pagrindžia krovinio užsakymo sutartys. Taip pat pažymėjo, jog Lietuva, Italija, Rusija yra ETMK narės, todėl bet kuriuo atveju, ieškovas privalėjo turėti ETMK leidimą. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismo priteistas nuostolių dydis yra pagrįstas ir nėra pagrindo jį mažinti.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

9Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2011-08-11 sudarė krovinio pervežimo sutartį, kuria ieškovas (vežėjas) įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais pristatyti krovinį į numatytą vietą, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo nurodytais terminais atsiskaityti už suteiktas paslaugas, taip pat atlyginti visas papildomas išlaidas, atsiradusias dėl neteisingų duomenų nurodymo ar jų nenurodymo užsakyme. Taip pat sudarydami sutartį susitarė, kad krovinio pakrovimo vieta yra (duomenys neskelbtini), Italija, krovinio pristatymo vieta – (duomenys neskelbtini), Vilniaus raj. (t. 1, b. l. 10). Tačiau CMR važtaraštyje krovinio pristatymo vietą nurodė būtent T. D. „Europlast“ LTD, esančią (duomenys neskelbtini), Rusija (t. 1, b. l. 13). 2011-08-17 ieškovui gabenant krovinį per Italiją, šis vilkikas buvo sustabdytas Italijos policijos pareigūnų. Ieškovui buvo skirta 4 130 EUR dydžio bauda, nes vežėjas krovinį gabeno neturėdamas ETMK (Europos transporto ministrų konferencijos) leidimo – tarptautinio krovinių vežimo leidimo, suteikiančio teisę vežti krovinius už atlyginimą kelių transporto priemone tarp ETMK šalių narių. Dėl šių priežasčių ieškovas pavėlavo pristatyti krovinį sutartyje nurodytais terminais.

10Dėl ieškovo patirtų nuostolių atlyginimo

11Ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo kaltės, kadangi nurodė neteisingus krovinio pristatymo vietos duomenis, patyrė 16 499,21 Lt dydžio nuostolių, kuriuos prašo priteisti. Teismas pažymi, jog be minėtų sutarties sąlygų, šalys taip pat susitarė, jog vairuotojas atvykęs pasiimti krovinio privalo pranešti, kad atvažiavo krovinio į Rusiją bei ieškovas įsipareigojo turėti visus pervežimui reikalingus dokumentus (t. 1, b. l. 10). Tačiau CMR važtaraštyje krovinio pristatymo adresatas nurodytas būtent T. D. „Europlast“ LTD, esantis (duomenys neskelbtini), Rusija (t. 1, b. l. 13). Nagrinėjamu atveju šalys iš esmės ginčija fakto klausimą, ar ieškovas (vežėjas) žinojo ir ar galėjo žinoti, jog krovinys bus gabenamas į Rusiją.

12Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visumą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008).

13Vertinant bylos faktinius duomenis bei kitas reikšmingas aplinkybes svarbu pastebėti, jog ieškovas yra verslo subjektas, aktyviai užsiimantis ūkine – komercine veikla, gaunantis pastovias pajamas, veikiantis pagal šalyje galiojančius įstatymus, kuriam taikomi aukštesni atidumo, rūpestingumo ir protingumo kriterijai. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog ieškovas yra ne kartą vykdęs analogiškus atsakovo užsakymus, tą patvirtina krovinių pervežimo sutartys bei CMR važtaraščiai (t. 1, b. l. 19, 22, 27, 30, 32, 35, 39, 44, 47, 49, 52, 57), todėl pagrįstai galima teigti, jog tarp šalių yra susiklosčiusi verslo praktika. Minėtais bylos duomenimis nustatyta, kad nepaisant galutinės krovinio pristatymo vietos, atsakovas visada nurodydavo krovinį atvežti į terminalą, esantį (duomenys neskelbtini), „Vingės terminalas“. Taigi atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei vertinant byloje surinktus įrodymus labiau tikėtina, jog ieškovas žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, jog gabenamas krovinys, 2011-08-11 sutarties, Nr. Ž 2011-08/50, pagrindu, bus vežamas į Rusiją. Taip pat svarbu pastebėti, jog pagal Europos Transporto Ministrų Konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo tvarkos 2 straipsnį ETMK leidimas, suteikia teisę vežti krovinius už atlyginimą kelių transporto priemone tarp ETMK šalių narių arba važiuoti tranzitu per vienos ar kelių ETMK šalių narių teritorijas. Minėtame teisės akte taip pat nurodyta, jog Lietuva, Rusija ir Italija yra ETMK narėmis, todėl nepaisant galutinio krovinio pristatymo tikslo, vežėjas visais atvejais privalėjo turėti tvarkingą ir galiojantį ETMK leidimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog ieškovo argumentai, kad dėl ETMK leidimo neturėjimo yra kaltas atsakovas, yra nepagrįsti.

14Dėl atsakovo patirtų nuostolių atlyginimo

15Ieškovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atlygino atsakovo nuostolius, nes pagal CMR konvenciją vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už krovinio praradimą, sužalojimą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl atsakovo netinkamų veiksmų ar aplaidumo, ar dėl atsakovo duotų nurodymų. Teismas pažymi, jog nagrinėjamoje byloje nenustačius atsakovo kaltės, nėra pagrindo teigti, jog ieškovas krovinį sulaikė pagrįstai ir teisėtai. Nesant atsakovo kaltės, dėl krovinio pavėluoto pristatymo, ieškovo veiksmai sulaikant krovinį laikytini neteisėtais. Pirmosios instancijos teismas teisingai taikydamas CMR konvencijos nuostatas, atsakovo naudai priteisė nuostolių atlyginimą, sumažindamas priteisiamos sumos dydį iki krovinio vežimo kainos (CMR 23 konvencijos straipsnio 5 dalis).

16Ieškovas teigia, jog teismas, nukrypdamas nuo teismų formuojamos praktikos, priteisė per didelę sumą netesybų. Nurodė, jog šioje byloje teismas priteisdamas 8 632 Lt dydžio nuostolių (netesybų) atlyginimą sudaro prielaidas atsakovui neteisėtai praturtėti, nes netesybų dydis yra lygus užmokesčiui už krovinio pervežimą. Teismas pažymi, jog pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 5 dalį tuo atveju, kai krovinio pristatymo terminas viršijamas ir pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo įrodo, kad dėl to padaryta žala, vežėjas privalo kompensuoti nuostolius, kurie neturi būti didesni kaip užmokestis už vežimą. Taigi įstatymas leidžia priteisti nuostolius (delspinigius) lygius krovinio pervežimo kainai. Atkreiptinas dėmesys, jog sutarties šalys yra verslo subjektai, užsiimantys krovinių transportavimu ar krovinių transportavimo organizavimu. Šalys supranta, jog krovinio pristatymas laiku yra ypatingai svarbus šioje komercinėje veikloje, todėl 200 Lt dydžio bauda už kiekvieną pavėluotą krovinio pristatymo parą ar 0,02% dydžio delspinigiai už pavėluotą atsiskaitymą nelaikytini neproporcingai dideliais.

17Atsakovas apeliaciniu skundu prašo priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas atlygino šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas proporcingai patenkintų ieškinių daliai (t. 2, b. l. 158), tačiau atsakovas nepateikė jokių duomenų patvirtinančių atlygintinos sumos dydį bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, todėl teismas bylinėjimosi išlaidų nepriteisia.

18Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, susijusias su tarptautiniu krovinių pervežimu bei civilinės atsakomybės taikymu, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl jis paliktinas nepakeistas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-25 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas UAB „Lietuvos tranzitas“ 2011-11-30 patikslintu ieškiniu (t. 2,... 3. Atsakovas UAB „LS grupė“ ir T.D. „Europlast“ LTD 2011-12-02... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-01-25 sprendimu ieškinį tenkino iš... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „LS grupė“ ir T.D.... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 9. Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2011-08-11... 10. Dėl ieškovo patirtų nuostolių atlyginimo... 11. Ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo kaltės, kadangi nurodė neteisingus... 12. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 13. Vertinant bylos faktinius duomenis bei kitas reikšmingas aplinkybes svarbu... 14. Dėl atsakovo patirtų nuostolių atlyginimo... 15. Ieškovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atlygino... 16. Ieškovas teigia, jog teismas, nukrypdamas nuo teismų formuojamos praktikos,... 17. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų... 18. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326-331... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-25 sprendimą palikti nepakeistą....