Byla 2-99-805/2013
Dėl papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-336-805/2012 priėmimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, gavusi suinteresuotų asmenų atsiliepimus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. S. ir B. M. J.s prašymą dėl papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-336-805/2012 priėmimo,

Nustatė

2Pareiškėjos A. S. ir B. M. J. pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S. (M.), asmens kodas ( - ) gimusi ( - ) ir B. M., J. (M.), asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), dėl Sovietų sąjungos represinių organų persekiojimo ir jų šeimos narių įtraukimo į tremiamų asmenų sąrašus, joms pasislėpus, negalėjo legaliai gyventi tėvų namuose ( - ), bei buvo likusios be tėvų globos, nuo 1945 metų iki trėmimų pabaigos 1953 metais.

3Prienų rajono apylinkės teismas 2012-10-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-336-805/2012 nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos A. S., asmens kodas ( - ) ir B. M. J., asmens kodas ( - ) dėl brolių dalyvavimo pasipriešinimo (partizaninėje) sovietiniams okupantams kovoje, Sovietų sąjungos represinių organų persekiojimo, būdamos nepilnametės, su kitais šeimos nariais 1945-1953 metais negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje vietoje ( - ), ir, vengdamos tremties, slapstėsi.

4Prienų rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjų A. S. ir B. M. J. pareiškimas dėl papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-336-805/2012 priėmimo, kuriuo prašoma sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyti, kad A. S., a.k. ( - ) ir B. M. J., a.k. 4370426061, dėl represavimo ir jų bei jų šeimos narių įtraukimo į tremiamųjų asmenų sąrašus negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), o, vengdamos tremties slapstėsi. Nurodo, kad Prienų rajono apylinkės teismo 2012-10-15 sprendimo rezoliucinėje dalyje neįrašyta, kad jos negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ne tik dėl brolių dalyvavimo partizaninėje kovoje, bet ir dėl jų ir jų šeimos narių įtraukimo į tremiamųjų asmenų sąrašus, kadangi nurodyta sąlyga – buvimas tremiamųjų asmenų sąrašuose - duoda pagrindą Lietuvos Respublikos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui prilyginti jas tremtinių statusui, kurio suteikimas duotų tų pagrindą gauti tam tikras lengvatas, nes teismo sprendime nustatyto fakto pagrindu, jos galės būti pripažintos tik kitais nuo okupacinio režimo nukentėjusiais asmenimis, bet ne tremtiniams prilygintais asmenimis, todėl pareiškėjos negaus įstatymo numatytų lengvatų ir bus pažeistos jų teisės.

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pateikė atsiliepimą dėl papildomo sprendimo priėmimo, prašo papildomą sprendimą priimti teismo nuožiūra, remiantis nustatytomis byloje aplinkybėmis (b.l.15).

6Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius teismui pateiktu atsiliepimu nurodo, kad neprieštarauja dėl pareiškėjų prašomo papildomo sprendimo priėmimo (b.l.17).

7Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius teismui pateiktu atsiliepimu prašo pareiškėjų A. S. ir B. M. J.s pareiškimą dėl papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-336-805/2012 atmesti, nes pareiškėjos nepateikė jokių dokumentų apie jų įrašymą į tremiamųjų asmenų sąrašus, o byloje pateiktose Lietuvos Ypatingoje archyvo pažymose bei kituose rašytiniuose įrodymuose nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjos buvo įrašytos į tremiamųjų sąrašus, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų pareiškimą dėl papildomo sprendimo (b.l.19-20).

8Prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo atmestinas (CPK 277 str. 5 d.).

9Pareiškėjos A. S. ir B. M. J. prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos dėl Sovietų sąjungos represinių organų persekiojimo ir jų šeimos narių įtraukimo į tremiamų asmenų sąrašus, joms pasislėpus, negalėjo legaliai gyventi tėvų namuose ( - ), bei buvo likusios be tėvų globos, nuo 1945 metų iki trėmimų pabaigos 1953 metais.

10Prienų rajono apylinkės teismas, civilinėje byloje Nr. 2-336-805/2012, išnagrinėjęs surinktus rašytinius įrodymus ir įvertinęs pareiškėjų bei liudytojų paaiškinimus, padarė išvadą, kad dėl pareiškėjų keturių brolių dalyvavimo ginkluotoje pasipriešinimo (partizaninėje) kovoje su sovietiniais okupantais, nepilnametės pareiškėjos bei jų tėvai, išvengę tremties, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, todėl 2012-10-15 sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą nuo okupacijų nukentėjusio asmens statusui suteikti, kad pareiškėjos A. S., asmens kodas ( - ) ir B. M. J., asmens kodas ( - ) dėl brolių dalyvavimo pasipriešinimo (partizaninėje) sovietiniams okupantams kovoje, Sovietų sąjungos represinių organų persekiojimo, būdamos nepilnametės, su kitais šeimos nariais 1945-1953 metais negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje vietoje ( - ), ir, vengdamos tremties, slapstėsi.

11Lietuvos Respublikos CPK 277 str. 1 d. numatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu: kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo.

12Iš nurodyto spręstina, kad tam, jog būtų galima priimti prašomą papildomą sprendimą, pareiškėjos turėjo įrodyti, kad jos laikotarpiu nuo 1945 m. iki 1953 m. ne tik negalėjo legaliai gyventi nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), dėl ko joms teko slapstytis, bet ir kad jos ir jų šeimos nariai buvo įtraukti į tremiamųjų asmenų sąrašus bei tai pagrįsti byloje surinktais įrodymais. Išnagrinėtoje civilinėje byloje tokių dokumentų pateikta nebuvo, ši aplinkybė nebuvo neginčijamai patvirtinta ir teismo metu apklaustų liudytojų parodymais.

13Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų A. S. ir B. M. J. pareiškimo dėl papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-336-805/2012 priėmimo.

14Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 277 str. 5 d.,

Nutarė

15Pareiškėjų A. S. ir B. M. J. pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo atmesti.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai