Byla B2-2303-653/2016
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Aleksui Navickui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „Maksitona“ administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. nutartimi UAB „Maksitona“ iškelta bankroto byla. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Geraldis“. Nutartis yra įsiteisėjusi.

3Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi patvirtini kreditorių reikalavimai, kurie 2015 m. sausio 21 d. nutartimi patikslinti.

4Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartimi UAB „Maksitona“ pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

5BUAB „Maksitona“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo ir įmonės pabaigos. Paaiškino, jog tikslintini kreditorių VSDFV Vilniaus skyriaus, UAB „Tele2“, UAB „Vilniaus buhalterių grupė“, UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ir T. D. S. kreditoriniai reikalavimai. BUAB „Maksitona“ nekilnojamojo turto ir ilgalaikio kilnojamojo turto neturi, įmonė veiklos nevykdo, darbuotojai atleisti. 2016-06-03 BUAB „Maksitona“ kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

6Teismo posėdžio, vykusio 2016-08-29, metu BUAB „Maksitona“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo palaikė prašymą dėl BUAB „Maksitona“ pabaigos, nurodė, jog prieštaravimų tarp kreditorių dėl įmonės pabaigos nėra, įmonė vykdė tarpininkavimo veiklą, todėl nesukaupė jokių atliekų, neužteršė dirvožemio. Taip pat nurodė, jog Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjamas BUAB „Maksitona“ prašymas dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo, išnagrinėjus šį klausimą BUAB „Maksitona“ kreditorinį reikalavimą perimtų fizinis asmuo.

7Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog 2016 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2017-553/2016 BUAB „Maksitona“ pakeista nauju ieškovu (kreditoriumi) L. Š., a.k. ( - ) Ši aplinkybė leidžia toliau nagrinėti klausimą dėl BUAB „Maksitona“ pabaigos.

8Bankroto administratoriui ir kreditoriams apie teismo posėdį praneštą tinkamai, tačiau į posėdį niekas neatvyko.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d. kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

10Prie prašymo pridėtas BUAB „Maksitona“ banko sąskaitos išrašas patvirtina, jog kreditoriui UAB „Tele-2“ 2016-06-28 išmokėta 9,59 Eur, atitinkamai kreditoriaus reikalavimas mažintinas iki 123,33 Eur; UAB „Vilniaus buhalterių grupei“ išmokėta 1066,87 Eur, kreditoriaus reikalavimas mažintinas iki 13 983,73 Eur; UAB „Nekilnojamojo turto fondui“ išmokėta 21,11 Eur, kreditoriaus reikalavimas mažintinas iki 276,24 Eur; Tomui D. S. išmokėta 2100,48 Eur, kreditoriaus reikalavimas mažintinas iki 18 627,40 Eur. Taip pat VSDFV Vilniaus sk. patvirtintas kreditorinis reikalavimas mažintinas iki 5,67 Eur.

11Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis Nr. 2A-924/2014).

12Bankroto administratoriaus pateiktas likvidavimo aktas rodo, jog įmonė jokio turto nebeturi. Pateikta 2013 m. rugpjūčio 6 d. VRAAD Vilniaus miesto agentūros pažyma rodo, kad agentūra neturi duomenų, jog bankrutavusioje įmonėje yra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog reikalavimai, numatyti Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d., likviduojant įmonę yra įvykdyti, todėl sprendimas dėl BUAB „Maksitona“ pabaigos priimamas.

13Bankroto byloje, taip pat Lietuvos teismų sistemos Liteko duomenimis nėra duomenų apie nebaigtas bankrutavusios įmonės bylas teismuose.

14Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259-260, 263, 265, 270 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

15prašymus patenkinti.

16Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus kreditorinį reikalavimą, nustatant, jog kreditorinis reikalavimas yra 5,67 Eur.

17Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus UAB „Tele-2“ kreditorinį reikalavimą, nustatant, jog kreditorinis reikalavimas yra 123,33 Eur.

18Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus UAB „Vilniaus buhalterių grupė“ kreditorinį reikalavimą, nustatant, jog kreditorinis reikalavimas yra 13 983,73 Eur.

19Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ kreditorinį reikalavimą, nustatant, jog kreditorinis reikalavimas yra 276,24 Eur.

20Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus T. D. S. kreditorinį reikalavimą, nustatant, jog kreditorinis reikalavimas yra 18 627,40 Eur.

21Patvirtinti patikslintą bankrutavusios UAB „Maksitona“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą:

Antros eilės finansiniai reikalavimai
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius5,67 Eur
Trečios eilės finansiniai reikalavimai
UAB „Tele-2“123,33 Eur
UAB „Vilniaus buhalterių grupė“13 983,73 Eur
UAB „Nekilnojamojo turto fondas“276,24 Eur
T. D. S.18 627,40 Eur
Iš viso:32 971,37 Eur

22Pripažinti UAB „Maksitona“ (j. a. k. 302469191) pabaigą.

23Pavesti įmonės administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

24Įpareigoti administratorių informuoti kreditorius apie priimtą sprendimą.

25Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Aleksui... 2. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. nutartimi UAB „Maksitona“... 3. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi patvirtini kreditorių... 4. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartimi UAB „Maksitona“... 5. BUAB „Maksitona“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė... 6. Teismo posėdžio, vykusio 2016-08-29, metu BUAB „Maksitona“ bankroto... 7. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog 2016 m. rugsėjo... 8. Bankroto administratoriui ir kreditoriams apie teismo posėdį praneštą... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d. kreditorių sąrašo ir jų... 10. Prie prašymo pridėtas BUAB „Maksitona“ banko sąskaitos išrašas... 11. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. po to, kai administratorius... 12. Bankroto administratoriaus pateiktas likvidavimo aktas rodo, jog įmonė jokio... 13. Bankroto byloje, taip pat Lietuvos teismų sistemos Liteko duomenimis nėra... 14. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259-260, 263, 265, 270 straipsniais,... 15. prašymus patenkinti.... 16. Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo... 17. Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus UAB „Tele-2“ kreditorinį... 18. Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus UAB „Vilniaus buhalterių... 19. Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus UAB „Nekilnojamojo turto... 20. Patikslinti BUAB „Maksitona“ kreditoriaus T. D. S. kreditorinį... 21. Patvirtinti patikslintą bankrutavusios UAB „Maksitona“ kreditorių... 22. Pripažinti UAB „Maksitona“ (j. a. k. 302469191) pabaigą.... 23. Pavesti įmonės administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo... 24. Įpareigoti administratorių informuoti kreditorius apie priimtą sprendimą.... 25. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam...