Byla 2S-254-273/2014
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens I. D. atstovės advokatės D. V. ir pareiškėjo V. R. atskiruosius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims antstoliui V. Z., UAB „O. H.“, V. M., I. D., D. V. dėl antstolio veiksmų

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3P. V. R. skundu dėl antstolio V. Z. veiksmų prašė panaikinti antstolio padėjėjo 2013-05-22 patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo vykdomosiose bylose Nr. 0137/12/00944, Nr. 0137/12/00765, paskirti pakartotinę ½ dalies buto su garažu, esančių ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Skunde nurodė, kad pareiškėjas nesutinka su antstolio padėjėjo 2013-05-22 patvarkymu įkainoti ½ dalį buto su garažu 50 000 Lt kadangi VĮ Registrų centras skelbiama buto, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2013-01-01 yra 153 000 Lt, o garažo, unikalus Nr. ( - ), 2013-01-01 - 16 300 Lt, taigi ½ dalis minėto nekilnojamojo turto turėtų būti vertinama bent jau 84 650 Lt, minėtas butas yra atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos, todėl jo kaina akivaizdžiai išauga. Areštuoto turto įvertinimas atliktas lyginamuoju metodu, neatsižvelgta į individualią nekilnojamojo turto objekto būklę, VĮ Registrų centras skelbiamas vidutines rinkos kainas, todėl prašo skirti pakartotinę ekspertizę. Pažymėjo, kad neteisingas turto įkainojimas ir mažesne nei vidutinė rinkos kaina turto iš varžytynių padavimas sudaro prielaidas spręsti dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

4A. V. Z. pareiškėjo skundą išnagrinėjo CPK 510 straipsnyje numatyta tvarka ir skundą atmesdamas jį perdavė nagrinėti Kauno apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi pareiškėjo V. R. skundą dėl antstolio V. Z. veiksmų, atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjas savo nesutikimą su UAB „Ober-Haus“ nustatyta turto verte grindė savo nuomone apie galimą turto vertę, nurodė, kad VĮ Registrų centras skelbiama vidutinė turto vertė yra ženkliai didesnė, be to, minėta vertė nėra individuali, kadangi butas atjungtas nuo centralizuoto šildymo ir dėl to jo kaina akivaizdžiai išauga, taip pat į, pareiškėjo manymu, neteisingai pasirinktą lyginamąjį metodą turto vertei nustatyti, tačiau pareiškėjo nesutikimas su eksperto nustatyta turto verte, teismo manymu, yra nemotyvuotas. Be to, teismas pažymėjo, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-21414-748/2012 atmetė skolininko pareiškimą dėl eksperto nušalinimo, o Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3086-528/2013 atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, nurodęs, kad antstolio paskirtas juridinis asmuo (UAB „Ober-Hause“) atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje turto vertintojui keliamus reikalavimus, todėl abejoti turto vertintojo nustatyta nekilnojamojo turto verte ir panaikinti skundžiamą antstolio patvarkymą teismas neturi teisinio pagrindo.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Suinteresuoto asmens I. D. atstovė advokatė D. V. atskiruoju skundu prašo teismo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, paskirti pakartotinę ½ dalies buto/patalpos- buto su garažu, esančio ( - ) rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Nurodo, kad skolininkas V. R. nesutinka su antstolio padėjėjo E. S. patvarkymu įkainoti 1/2 dalį buto su garažu 50 000 Lt, kadangi VĮ Registrų centras skelbiama buto vidutinė rinkos vertė 2013 m. sausio 1 d. - 153 000 Lt, o garažo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2013 m. sausio 1 d. - 16 300 Lt, atsižvelgiant į tai, 1/2 dalis minėto nekilnojamojo turto turėtų būti vertinama bent jau 84 650 Lt. Minėta vertė yra individuali nekilnojamojo turto vertė, kadangi minėtas butas yra atjungtas nuo centralizuoto šildymo ir dėl to jo kaina akivaizdžiai išauga. Areštuoto turto įkainojimas atliktas nustatant buto ir garažo rinkos vertę lyginamuoju metodu. Skolininkas ar kreditorius, nesutinkantys su eksperto pateiktu įvertinimu, gali reikšti motyvuotus prieštaravimus ir prašyti antstolį paskirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę LR CPK 628 str. nustatyta tvarka. CPK 681 str. 2 d. yra įtvirtintas turto perkainojimo institutas, kurio tikslas yra užtikrinti areštuoto turto tinkamą įkainojimą pasikeitus jo vertei, taip garantuojant vykdymo proceso šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Pažymėtina, kad turto perkainojimas atliekamas tada, kai antstolis ir vykdymo proceso šalys gauna informacijos, kad dėl objektyvių aplinkybių padidėjo ar sumažėjo įkainoto ar areštuoto turto vertė. Turto vertintojas UAB „Ober-haus" nustatė buto ir garažo rinkos vertinimą lyginamuoju metodu, tačiau neatsižvelgė į individualią nekilnojamojo turto objekto būklę bei į VĮ Registrų centras skelbiamas vidutines rinkos kainas, todėl yra reikalinga skirti pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę. Pažymėtina, jog nurodyti duomenys, kaip viešojo registro duomenys, yra oficialieji rašytiniai įrodymai, turintys didesnę įrodomąją galią (prima facie).

9Kauno apygardos teismas 2014-01-02 nutartimi nustatė pareiškėjui V. R. 7 dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos nutartyje nurodytiems atskirojo skundo trūkumams pašalinti, t.y. pateikti apeliacinės instancijos teismui įrodymus, patvirtinančius J. K. teisę atstovauti pareiškėją V. R. apeliacinės instancijos teisme. Kauno apygardos teisme 2014-01-22 buvo gautas pareiškėjo V. R. pranešimas (t.2, b.l.100-101), kuriame nurodyta, kad J. K. neturi aukštojo universitetinio išsilavinimo. Pareiškėjas nurodė, kad palaiko 2013-10-28 atskirajame skunde pareiškėjo vardu išdėstytą poziciją ir prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, paskirti pakartotinę ½ dalies buto/patalpos- buto su garažu, esančio ( - ) rinkos vertės nustatymo ekspertizę.

10Teismas sprendžia, kad nors pareiškėjas nepilnai pašalino nutartyje nurodytus trūkumus, tačiau mano, kad yra pagrindas vertinti atskirajame skunde pareiškėjo vardu išdėstytą poziciją. Teismas pažymi, kad pareiškėjo V. R. atskirajame skunde išdėstyti motyvai yra analogiški suinteresuoto asmens I. D. atstovės advokatės D. V. atskirajame skunde išdėstytiems motyvams, todėl nekartojami.

11Atsiliepimas į atskiruosius skundus negautas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje nenustatyta.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo įvykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis, antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

15Iš pateiktų vykdomųjų bylų Nr. 0137/12/000765, Nr. 0137/12/00944 matyti, kad antstolio V. Z. kontoroje yra vykdomas Kauno apylinkės teismo 2011 m. liepos 15 d. išduotas vykdomasis dokumentas Nr. 2-1175-54/2010 dėl priverstinio solidarios skolos išieškojimo iš skolininkų I. D. ir V. R. išieškotojo V. M. naudai. 2012 m. gruodžio 7 d. patvarkymu buvo paskirta nekilnojamojo turto - ½ dalies buto su garažu (boksu), esančių ( - ), ekspertizė, pavedant ją atlikti UAB „OBER-HAUS“. Pareiškėjas pateikė antstoliui V. Z. pareiškimą dėl eksperto nušalinimo. Antstolis patvarkymu dėl eksperto nušalinimo, nusprendė pareiškimo dėl eksperto nušalinimo netenkinti bei klausimą dėl eksperto nušalinimo perduoti spręsti Kauno miesto apylinkės teismui. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-21414-748/2012 atmetė skolininko pareiškimą dėl eksperto nušalinimo. Skolininkas 2012 m. gruodžio 31 d. skundu dėl antstolio veiksmų, o būtent dėl ekspertizės paskyrimo 2012 m. gruodžio 7 d. patvarkymu, prašė šį patvarkymą panaikinti, nurodydamas, kad paskirtas juridinis asmuo neturi teisės atlikti ekspertizę. Antstolis 2013 m. sausio 8 d. patvarkymu su skundu nesutiko ir perdavė jį nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 1 d. nutartimi skundą atmetė nurodęs, kad antstolio paskirtas juridinis asmuo atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje turto vertintojui keliamus reikalavimus.

16CPK 681 straipsnio 4 dalis numato, jog, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Papildoma ar pakartotinė ekspertizė turto vertei nustatyti antstolio gali būti skiriama tik esant išieškotojo ar skolininko motyvuotiems prieštaravimams dėl ekspertizės išvadų (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant klausimą, ar antstolis pagrįstai atsisakė tenkinti skolininko prašymą dėl pakartotinės ekspertizės vykdymo procese skyrimo, būtina nustatyti, ar skolininko pateikti prieštaravimai dėl atliktos ekspertizės ir jos metu nustatytos nekilnojamojo turto rinkos vertės yra tokie, kurie leistų abejoti atliktos ekspertizės ir eksperto nustatytos turto rinkos vertės pagrįstumu ir teisingumu, ir tai sudarytų pagrindą skirti pakartotinę ekspertizę.

17Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad VĮ Registrų centras skelbiama buto, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2013 m. sausio 1 d. - 153000 Lt, o garažo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2013 m. sausio 1 d. - 16300 Lt, taigi, ½ dalis minėto nekilnojamojo turto turėtų būti vertinama bent jau 84 650 Lt. Antruoju argumentu atkreipiamas dėmesys į tai, kad minėta vertė yra individuali nekilnojamojo turto vertė, kadangi minėtas butas yra atjungtas nuo centralizuoto šildymo ir dėl to jo kaina akivaizdžiai išauga, be to, įkainojimas atliktas nustatant buto ir garažo rinkos vertę lyginamuoju metodu.

18Pagal vykdomojoje byloje esantį 2013 m. kovo 26 d. UAB „OBER-HAUS“ ekspertizės aktą nekilnojamojo turto - ½ dalies buto su garažu (boksu), esančių ( - ), vertė yra 50 000 Lt. Antstolio padėjėjas 2013 m. gegužės 22 d. patvarkymu ginčo buto kainą nustatė pagal šį aktą, o 2013 m. birželio 3 d. patvarkymu paskelbė skolininkams priklausančių turtinių teisių į nekilnojamąjį turtą pirmąsias varžytynes, nustatydamas pradinę turto pardavimo kainą 40 000 Lt. Pagal CPK 718 str. pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 proc. eksperto nustatytos turto kainos. Šiuo atveju ekspertas ½ dalies buto su garažu (boksu), įvertino- 50 000 Lt. Antstolio padėjėjas atsižvelgdamas į minėto straipsnio nuostatas, ½ dalies buto su garažu (boksu) pardavimo kainą nustatė- 40 000 Lt. Nustatant ekspertizės objekto, esančio ( - ), rinkos vertę, ekspertas nurodė, kad tikslingiausia naudoti lyginamąjį metodą kurio esmė - vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui. Kadangi vertinamas turtas tai gyvenamosios paskirties objektas, kurį vertintojas gali palyginti su rinkoje parduotais analogiškais ir/ar panašiais objektais, šio metodo taikymas yra objektyvus ir tinkamas nustatant vertinamo turto vertę. Ekspertas pažymėjo, kad šiame ekspertizės akte nustatyta ekspertizės rinkos vertė gali skirti nuo VĮ Registrų centras masinio vertinimo būdu nustatytos vidutinės rinkos kainos. Nustatant turto vidutinę rinkos vertę masinio vertinimo būdu neįmanoma atsižvelgti ir nebuvo atsižvelgta į šiuos veiksnius, reikšmingai lemiančius ekspertizės objekto rinkos vertę: faktinė ekspertizės objekto būklė ir įrengimo lygis; ekspertizės objekto naudojimo, valdymo ir disponavimo apribojimai; ekspertizės objekto konfigūrancijos, suplanavimo, stiliaus, dizaino, vidaus apdailos ir kitos individualios savybės; privažiavimo galimybės; ekspertizės objekto padėtis gatvių, gretimybių, pasaulio šalių atžvilgiu; nekilnojamojo turto panaudojimo universalumas, plėtros potencialas; inžinerinė įranga (infrastruktūra); kiti ekspertizės objekto vertę lemiantys faktoriai, kurių neįmanoma nustatyti ir įvertinti neatlikus ekspertizės objekto apžiūros bei nesusipažinus su reikšmingais ekspertizės objekto vertei rinkoje dokumentais. Ekspertas taip pat pažymėjo, kad ekspertizės aktu nustatyta ekspertizės objekto rinkos vertė yra tikslesnė ir labiau pagrįsta, nei masinio vertinimo būdu nustatyta vidutinė rinkos vertė, atspindinti ne konkretaus turto konkrečią rinkos vertę, o vidutinę rinkos vertę, kuri neprivalo sutapti su konkretaus turto rinkos verte, nustatyta individualaus turto vertinimo proceso metu. Butas, esantis mūriniame 1967 metų statybos name, eksperto apibūdintas kaip apleistas, neeksplotuojamas ir blogos būklės. Kaip numatyta ekspertizės akte, ekspertas, taikydamas lyginamąjį metodą, surenka informaciją apie įvykusių analogiško ar panašaus turto sandorių kainas ir įvertina ekspertizės objekto bei analogiško ar panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumus bei taiko analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisas laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad turto vertinimas, atliktas asmens, turinčio turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, bei atliktas individualiai, jį apžiūrėjus vietoje, atsižvelgiant į jo faktinį nusidėvėjimą ir esamą būklę, yra tikslesnis, nei turto vertinimo duomenys, įrašyti VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registre, atlikti masinio vertinimo būdu. Be to, pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007). Kaip minėta, įstatymas suteikia antstoliui diskrecijos teisę, bet nenumato jo pareigos skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Pareiškėjai nesutikdami su areštuoto turto įkainojimu, nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti UAB „Ober-Haus“ pateikta išvada dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Pareiškėjai nepaneigė, kad vykdomojoje byloje esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, pareiškėjai nepateikė, taip pat nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, savo nesutikimą su nustatyta rinkos verte iš esmės remdamiesi tik masinio vertinimo būdu nustatyta rinkos verte, bet ne konkrečiais rinkos tyrimais ar analogiško pobūdžio ekspertiniu aktu nustatyta turto verte. Pareiškėjai atskiruosiuose skunduose nenurodė jokių konkrečių teisinių argumentų ir faktinių aplinkybių, sudarančių pagrindą konstatuoti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą. Pažymėtina, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė realizuojamo turto įkainojimo procesą reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti ar keisti atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo.

21Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. P. V. R. skundu dėl antstolio V. Z. veiksmų prašė panaikinti antstolio... 4. A. V. Z. pareiškėjo skundą išnagrinėjo CPK 510 straipsnyje numatyta tvarka... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi pareiškėjo V. R.... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Suinteresuoto asmens I. D. atstovė advokatė D. V. atskiruoju skundu prašo... 9. Kauno apygardos teismas 2014-01-02 nutartimi nustatė pareiškėjui V. R. 7... 10. Teismas sprendžia, kad nors pareiškėjas nepilnai pašalino nutartyje... 11. Atsiliepimas į atskiruosius skundus negautas.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad antstolis vykdymo... 15. Iš pateiktų vykdomųjų bylų Nr. 0137/12/000765, Nr. 0137/12/00944 matyti,... 16. CPK 681 straipsnio 4 dalis numato, jog, jeigu turto vertę nustatė ekspertas,... 17. Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad VĮ Registrų centras skelbiama buto,... 18. Pagal vykdomojoje byloje esantį 2013 m. kovo 26 d. UAB „OBER-HAUS“... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad turto vertinimas, atliktas... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 21. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....