Byla 2-6131-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,

2sekretoriaujant Renatai Anderson,

3dalyvaujant atsakovo atstovui advokato padėjėjui Dariui Pinkevičiui,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. Ž. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Travestus“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Avere“, ieškinį atsakovams A. Č. ir S. Ž. dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia bei nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo kainos nustatymo,

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: pripažinti negaliojančia 2006-12-12 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį dalyje dėl gyvenamojo namo su prekybos patalpomis ir grožio salonu (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo kainos nustatymo (2006-12-12 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties 2.1. punktas); nustatyti, jog 2006-12-12 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi parduoto gyvenamojo namo su prekybos patalpomis ir grožio salonu (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo kaina yra 2 100 000 Lt, t. y. pakeisti 2006-12-12 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties 2.1. punktą bei jį išdėstyti taip: „Šalių susitarimu Nekilnojamasis turtas parduodamas už 2 100 000 Lt (du milijonus vieną šimtą tūkstančių litų), kuriuos Pirkėjas įsipareigoja sumokėti S. Ž. ir A. Č. lygiomis dalimis, jiems pareikalavus, bet ne anksčiau kaip Pirkėjas grąžins AB Sampo bankui Pirkėjo vardu paimtą kreditą pagal 2005-08-11 Kredito sutartį Nr. K200508-0815 su visais galimais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais“; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus apygardos teismo 2011-09-12 nutartimi ieškovo BUAB „Travestus“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Avere“, ieškinys atsakovams A. Č. ir S. Ž. paliktas nenagrinėtu.

7Atsakovas pateikė prašymą priteisti iš BUAB „Travestus“ atsakovo S. Ž. naudai 2 420 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, jog 2011-09-12 įvyko parengiamasis teismo posėdis, į kurį neatvyko ieškovas, todėl bylos nagrinėjimui nebuvo pasiruošta. Kadangi bylos nagrinėjimui nebuvo pasiruošta išimtinai dėl ieškovo kaltės, kuris būdamas informuotas apie posėdį į jį neatvyko, iš ieškovo priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

8Prašymas tenkinamas.

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo atstovui neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį byla buvo nutraukta, kadangi nebuvo pateiktas atsakovo prašymas ir įrodymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, priimant nutartį nutraukti bylą neišspręstas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas. Teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą jeigu neišsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimo (CPK 277 str. 1 d. 3 p.).

10Byla užbaigta nutartimi, kuri nėra sprendimas ieškovo naudai, todėl yra pagrindas taikyti CPK 98 str. 1 d. nuostatas. CPK 98 str. 1 d. numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l. 42-48), buvo suformulavęs prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau nebuvo pateikęs šias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Teismas sutinka, jog šiuo atveju, byloje buvo paskirtas parengiamasis teismo posėdis, skirtas pasirengti bylos nagrinėjimui iš esmės, todėl atsakovo atstovas galėjo neturėti su savimi ir nepateikti teismui patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų, tačiau dėl to neturi būti ribojama šalies teisė prisiteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas nesutinka su atsakovo prašomu priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžiu. Pažymėtina, jog atsakovo atstovas – advokato padėjėjas, yra surašęs šioje byloje atsiliepimą (b.l. 42-48) ir dalyvavo 1 parengiamajame posėdyje, kurio metu ieškovo atstovui neatvykus byla nutraukta. Pagal teismo paskaičiavimą, atsižvelgiant į Teisingumo ministro įsakyme „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytų koeficientų maksimumą, maksimalus priteistinos sumos dydis būtų 1 920 Lt. Tačiau teismas nesutinka, jog nagrinėjama byla itin sudėtinga, ir vadovaudamasis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais bei teismo diskrecijos teise, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas turi bankrutuojančios įmonės statusą, sprendžia, kad priteistina suma mažintina iki 1 000 Lt.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 277 str. 1, 2 d., 290-292 str.,

Nutarė

13priimti papildomą nutartį: priteisti atsakovui S. Ž. iš ieškovo BUAB „Travestus“ 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) advokato padėjėjo atstovavimo išlaidų.

14Papildoma nutartis per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai