Byla 2-603/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties atstatydinti uždarąją akcinę bendrovę „Avere“ iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Travestus“ administratoriaus pareigų (civilinės bylos Nr. B2-624-104/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimvydo Norkaus, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Travestus“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Avere“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties atstatydinti uždarąją akcinę bendrovę „Avere“ iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Travestus“ administratoriaus pareigų (civilinės bylos Nr. B2-624-104/2012).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą BUAB „Travestus“ ir jos administratoriumi paskyrė UAB „Avere“.

5Įmonės kreditoriai A. Č., S. Ž., A. V., E. G. ir UAB „Račkūnų komercija“ pateikė teismui prašymą atstatydinti BUAB „Travestus“ bankroto administratorių UAB „Avere“ ir paskirti naują bankroto administratorių UAB „Audata“. Nurodė, kad BUAB „Travestus“ kreditoriai iki šiol nepatvirtino bankroto administratoriaus ataskaitos bei administravimo išlaidų sąmatos. Sąmata prieštarauja kreditorių interesams ir naudinga tik bankroto administratoriui. Tarp administratoriaus UAB „Avere“ ir įmonės kreditorių kilęs konfliktas, kuris trukdo sklandžiai ir operatyviai vykdyti bankroto procesą. Administratorius neteisėtai apribojo vieno iš didžiausių įmonės kreditorių A. Č. atstovo (advokato) teisę dalyvauti ir balsuoti 2011 m. birželio 22 d. kreditorių susirinkime, o siekdamas sumažinti kreditorių A. Č. ir S. Ž. reikalavimų dydžius, pateikė nepagrįstą ieškinį teismui, tačiau pats neatvyko į bylos nagrinėjimą, todėl teismas paliko ieškinį nenagrinėtu bei papildomu sprendimu priteisė iš BUAB „Travestus“ 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Administratorius siekia patvirtinti nepagrįstą administravimo išlaidų sąmatą, pateikia tvirtinti netinkamą veiklos ataskaitą. Administratorius, neįvertinęs vieno iš kreditorių Danske bank A/S Lietuvos filialo reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo, pateikė teismui jį tvirtinti, dėl ko taip pat atsirado ginčas. Administratorius tokiais veiksmais veikė savo ir vieno iš kreditorių, kurio siūlymu buvo paskirtas, interesais. Dėl minėtų veiksmų jis yra praradęs kreditorių pasitikėjimą, todėl tikslinga atstatydinti UAB „Avere“ iš administratoriaus pareigų ir nauju administratoriumi skirti UAB „Audata“.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi patenkino BUAB „Travestus“ kreditorių A. Č., S. Ž., A. V., E. G. ir UAB „Račkūnų komercija“ prašymą ir atstatydino UAB „Avere“ iš BUAB „Travestus“ administratoriaus pareigų. Teismas naujuoju BUAB „Travestus“ administratoriumi paskyrė UAB „Audata“. Teismas nurodė, kad prašymą atstatydinti administratorių teikė kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 59,74 procento visų kreditorių reikalavimų, todėl teismas manė, jog toks prašymas gali būti nagrinėjamas teisme. Atsižvelgiant į bylos duomenis teismui buvo akivaizdu, jog tarp įmonės kreditorių ir administratoriaus vyksta konfliktas. Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-5479-104/2011, Nr. 2-5877-104/2011, Nr. 2-5888-14/2011, Nr. 2-6197-104/2011, Nr. 2-6215-104/2011, o šiuo metu nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-7500-104/2011 dėl BUAB „Travestus“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Kreditorių susirinkimas atsisakė suteikti įgaliojimus kreditorių susirinkimo pirmininkui BUAB „Travestus“ vardu pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi UAB „Avere“. Nurodyti nesutarimai tarp įmonės kreditorių ir administratoriaus kelia tarpusavio nepasitikėjimą, trukdo vykdyti bankroto procedūras. Situacijoje, kai administratoriumi UAB „Avere“ nepasitiki kreditoriai, galintys lemti bankrutuojančios įmonės teisinį likimą, siekiant išvengti galimų pakartotinių kreditorių susirinkimo nušalinimo pareiškimų bankroto administratoriui, norint užtikrinti sklandų ir operatyvų tolesnį bankroto procedūrų vykdymą, teismas nusprendė, kad yra pagrindas atstatydinti UAB „Avere“ iš administratoriaus pareigų. Teismo manymu, nauju administratoriumi galima skirti kreditorių siūlomą UAB „Audata“, kuri sutiko administruoti BUAB „Travestus“ ir pateikė reikalingus dokumentus. Ši kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Buvęs administratorius UAB „Avere“ įpareigotas perduoti naujai paskirtam administratoriui UAB „Audata“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Teismas išaiškino UAB „Avere“, kad jeigu ji be pateisinamos priežasties per nustatytą laiką neperduos įmonės turto ir dokumentų ar perduos ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas gali skirti atstatydintam administratoriui (kai administratorius juridinis asmuo –jo vadovui) iki 10 tūkstančių litų baudą.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

7Atsakovo BUAB „Travestus“ bankroto administratorius UAB „Avere“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti A. Č., S. Ž., A. V., E. G. ir UAB „Račkūnų komercija“ prašymą dėl administratoriaus pakeitimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas skundžiamą nutartį priėmė rašytinio proceso tvarka. Administratoriui UAB „Avere” pareiškėjų prašymas nebuvo pateiktas, todėl UAB „Avere” buvo užkirstas kelias pasinaudoti teise į teisminę gynybą, pateikiant teismui atsiliepimą į prašymą bei įrodymus. UAB „Avere” apskritai nebuvo pranešta, kad teisme gautas pareiškėjų prašymas, kada jis bus nagrinėjamas. Teismui priėmus nutartį vien tik pareiškėjų prašyme nurodytų argumentų pagrindu, pažeisti šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai.
  2. Teismas nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo gali priimti tik tuo atveju, jeigu nustato, jog jis netinkamai vykdė arba nevykdė jam pavestų pareigų. Teismas nevertino administratoriaus veiklos, o sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo grindė vien aplinkybe, jog tarp administratoriaus ir kreditorių, turinčių balsų daugumą, kilęs konfliktas. Vien ši aplinkybė nesudaro pakankamo pagrindo priimti sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Atstatydindamas administratorių teismas iš esmės priėmė priešingą nutartį dėl BUAB „Travestus” administratoriaus UAB „Avere” veiklos ataskaitos, nes jis buvo patvirtinęs UAB „Avere” veiklos ataskaitą, kurios netvirtino BUAB „Travestus” kreditorių susirinkimas, tuo konstatuodamas, jog UAB „Avere” tinkamai vykdė jam pavestas funkcijas. Patys BUAB „Travestus” kreditoriai ir akcininkai A. Č. ir S. Ž. administratoriui neturėjo pastabų dėl vykdytos veiklos. Nei kreditorių susirinkimo metu, nei individualiai bendrovės kreditoriai administratoriui dėl vykdytos veiklos priekaištų neturėjo.
  3. Sprendžiant klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, privalu nustatyti, ar toks klausimas nėra inicijuojamas asmenų, kurie suinteresuoti, jog administratorius savo pareigas vykdytų netinkamai ar apskritai jų nevykdytų. Konfliktas kilęs tarp administratoriaus UAB „Avere” ir kreditorių A. Č. bei S. Ž., kurie BUAB „Travestus” kreditorių susirinkimuose turi daugiau kaip 50 procentų balsų, tačiau kurie tuo pačiu yra ir BUAB „Travestus” akcininkai, valdantys po 50 procentų visų UAB „Travestus” akcijų. Administratorius yra kreipęsis į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą A. Č. ir S. Ž. atžvilgiu dėl BUAB „Travestus” turto iššvaistymo (pasisavinimo). Administratorius taip pat yra kreipęsis į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl BUAB „Travestus” kreditorių A. Č. ir S. Ž. finansinių reikalavimų sumažinimo 786 356,44 Lt suma. Vilniaus apskrities VPK ETV ENTS pradėtas ikiteisminį tyrimas Nr. 10-2-891-10 dėl galimai nusikalstamos A. Č. veiklos disponuojant jam priklausiusiu nekilnojamuoju turtu, kuris buvo parduotas UAB „Travestus”. Tai rodo, jog A. Č. ir S. Ž. suinteresuoti administratoriaus atstatydinimu ne kaip įmonės kreditoriai, o kaip įmonės akcininkai, kuriems dėl galimai neteisėtų veiksmų gali būti taikoma tiek civilinė, tiek baudžiamoji atsakomybė. Teismas į šiuos faktus privalėjo atsižvelgti ir juos įvertinti. Teismas nevertino konflikto atsiradimo priežasčių ir jo esmės. UAB „Avere” „nekonfliktuoja” su kreditoriais A. Č. ir S. Ž., o taip pat su buvusia BUAB „Travestus” vyr. finansininke A. V., A. Č. ir S. Ž. balsų dauguma paskirtu kreditorių susirinkimo pirmininku, buvusiu įmonės darbuotoju E. G. bei UAB „Račkūnų komercija”, kuri nesutikdama su administratoriaus UAB „Avere” kandidatūra dar ankščiau skundė teismo nutartį, kuria UAB „Travestus” buvo iškelta bankroto byla, o vykdo jam pavestas funkcijas bei gina visų kreditorių teises ir teisėtus interesus. Teismas nutartį priėmė neįvertinęs visų bylai reikšmingų aplinkybių, turėjusių esminės įtakos nutarties priėmimui, todėl ji yra neteisėta, nepagrįstas ir naikintina.

8Kreditorius E. G. atsiliepime prašo palikti nepakeistą teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį, kuria UAB „Avere“ buvo atstatydinta iš BUAB „Travestus“ bankroto administratoriaus pareigų. Nurodo kad pats bankroto administratorius turėjo domėtis bankroto byla ir joje pateiktu prašymu dėl jo atstatydinimo.

9Kreditoriaus A. Č. atstovas atsiliepime prašo palikti nepakeistą teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį. Nurodo, kad CPK normos dėl pranešimo pakeistam bankroto administratoriui apie sprendžiamą klausimą nebuvo pažeistos. Teismas pagrįstai rėmėsi nustatyta aplinkybe, kad tarp administratoriaus ir BUAB „Travestus“ kreditorių daugumos, galinčios lemti įmonės teisinį likimą, kilęs konfliktas, kuris trukdo vykdyti bankroto procesą. Teismas patvirtino tik tą bankroto administratoriaus ataskaitos dalį, kuria administratorius pristatė atliktus darbus, privalomus pagal ĮBĮ ir dėl kurių nebuvo kilęs ginčas tarp administratoriaus ir kreditorių.

10Kreditorius S. Ž. atsiliepime prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad bankroto administratoriaus konfliktas su kreditorių dauguma trukdo efektyviam ir operatyviam bankroto procesui, nes kreditoriai, nepasitikėdami bankroto administratoriumi ir jo veiksmais, juos ginčija, teikia pakartotinius prašymus dėl administratoriaus atstatydinimo. Kreditorių nepasitikėjimą bankroto administratorius sukėlė nepagrįstais bei neteisėtais veiksmais, kuriais siekia asmeninė nauda ir veikia vieno iš kreditorių, kurio prašymu jis buvo paskirtas, interesais. Teismas patvirtino administratoriaus ataskaitos tik tą dalį, kuri susijusi su administravimo darbais, tačiau nepatvirtino dalies, kurioje kalbama apie apelianto neva patirtas išlaidas, kurių jis nesugebėjo nei nurodyti, nei pagrįsti.

11Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. vasario 29 d. gautas kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo pareiškimas dėl prisidėjimo prie BUAB „Travestus“ administratoriaus UAB „Avere“ atskirojo skundo dėl teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties.

12CPK 309 straipsnio nuostatos numato, kad asmenys, turintys teisę paduoti apeliacinį skundą, per terminą, nustatytą atsiliepimams į apeliacinį skundą pareikšti, gali rašytiniu pareiškimu prisidėti prie paduoto apeliacinio skundo. Pareiškimai dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo paduodami per pirmosios instancijos teismą. Tos pačios taisyklės taikytinos ir prisidėjimui prie atskirojo skundo paduoti (CPK 335, 338 str.). Kadangi nagrinėjamu atveju yra praleistas įstatymo nustatytas terminas teikti minėto pobūdžio pareiškimą, kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo pareiškimo dėl prisidėjimo prie BUAB „Travestus“ administratoriaus UAB „Avere“ atskirojo skundo teisėjų kolegija nevertina.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartis, kuria atstatydinta UAB „Avere“ iš BUAB „Travestus“ administratoriaus pareigų, yra pagrįsta ir teisėta.

14Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus.

15Dėl kreipimosi į teismą su pareiškimu atstatydinti bankroto administratorių

16Iš bylos duomenų matyti, kad prašymas atstatydinti bankroto administratorių UAB „Avere“ buvo pateiktas atskirų kreditorių grupės (2 t., 43-46 b. l.). Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad prašymą pasirašė kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 59,74 procento visų įmonės patvirtintų kreditorių reikalavimų, todėl manė, jog šiuo atveju kreditorių prašymas gali būti nagrinėjamas teisme. Teisėjų kolegija nepritaria tokiai pirmosios instancijos teismo nuostatai.

17ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis numato, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Šiuo atveju teismas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sužinojimo dienos atstatydina šį administratorių iš visų jo administruojamų įmonių ir ĮBĮ nustatyta tvarka paskiria kitą (kitus) administratorių (administratorius).

18Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tačiau (...) specialiame teismines bankroto procedūras reguliuoti skirtame įstatyme įtvirtinta tokia teisinė reglamentacija, kuri tiek atskiram bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriui, tiek akcininkui nesuteikia teisės tiesiogiai reikšti teismui prašymą pakeisti bankroto administratorių. Tokia praktika buvo formuojama ir teismų procesiniuose sprendimuose (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 18 d. nutartis byloje Nr. 2-693/2007). Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą teisę reikalauti pakeisti (atstatydinti) administratorių turi kreditorių susirinkimas (komitetas), o atskiri kreditoriai tokią teisę gali įgyvendinti per kreditorių susirinkimą (komitetą), jame inicijuodami šį klausimą, naudodamiesi kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo apskundimo teise, jeigu susirinkime (komiteto posėdyje) nutariama atsisakyti kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo. ĮBĮ 21 straipsnio nuostatos numato kreditorių, kurių reikalavimus patvirtino teismas, teises. Šio straipsnio nuostatos tiesiogiai numato pavienių kreditorių teisę kreiptis į teismą tik dėl tyčinio bankroto nustatymo ir dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtų nutarimų, o kitais atvejais savo teises atskiras kreditorius gali realizuoti per kreditorių susirinkimą (komitetą).

19Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. Nr. 2-616/2011, išaiškino <...>, kad reikia atskirti bankroto administratoriaus atstatydinimo inicijavimo procedūrą, kurią gali pradėti tik ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyti subjektai, ir informacijos teikimą teismui apie tai, kad paskirtas bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Teismas gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, t.y. turi remtis įstatymo nuostatomis, o atskiri kreditoriai negali inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimo procedūros, tačiau jie gali teikti informaciją, kuri leistų teismui spręsti, ar administratorius prarado teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Taigi, tiek pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą, tiek pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį, atskiri kreditoriai teisę atstatydinti bankroto administratorių gali įgyvendinti per kreditorių susirinkimą (komitetą), jame inicijuodami šį klausimą, realizuodami kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo apskundimo teismui teisę, jeigu atsisakoma kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tokiu reguliavimu siekiama apriboti galimą atskirų kreditorių piktnaudžiavimą inicijuojant klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, išvengti bankroto procedūrų vilkinimo. Teismų praktika aiškinama taip, kad pavieniai kreditoriai negali teikti pareiškimo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, tačiau gali teikti informaciją dėl paskirto bankroto administratoriaus atstatydinimo, t.y. informuoti teismą, jog administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir tik tokiu pagrindu inicijuoti klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

20Nurodyto aiškinimo nekeičia ir ta aplinkybė, kad į teismą tiesiogiai kreipėsi kreditoriai, kurių reikalavimų suma viršija 50 procentų visų patvirtintų kreditorių reikalavimų dydžio, nes teisę atstatydinti bankroto administratorių jie turi inicijuoti per kreditorių susirinkimą (komitetą). Gi nagrinėjamu atveju kiti kreditoriai apskritai neturėjo galimybės pareikšti savo nuomonę dėl dalies kreditorių suinteresuotumo paskirto bankroto administratoriaus atstatydinimu, taip pat siūlyti alternatyvią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Atstatydintam bankroto administratoriui taip pat nebuvo suteikta teisė pasisakyti dėl dalies kreditorių išdėstytų aplinkybių, kuriomis jie grindė prašymą atstatydinti administratorių.

21Taigi nagrinėjamu atveju pavienių kreditorių (jų grupės) prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo, kartu pateikiant siūlymą dėl kito administratoriaus kandidatūros, negalėjo būti iš esmės nagrinėjamas teisme (žr. taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-616/2011), nes, kaip jau pažymėta, teikimo atstatydinti bankroto administratorių teisė įstatymo suteikta kreditorių susirinkimui (komitetui), kaip kolegialiam visus kreditorius atstovaujančiam teisės subjektui.

22Dėl konkrečių bankroto administratoriaus atstatydinimo aplinkybių

23Bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamai vykdo jam pavestas funkcijas ir ar administratorius yra tinkamas šioje įmonėje vykdyti administratoriaus pareigas. Faktinis pagrindas tam gali būti atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija, taip pat paaiškėję duomenys apie administratoriaus galimą suinteresuotumą bankroto byla (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartis byloje Nr. 2-314/2009). Bankroto proceso esmei bei paskirčiai prieštarautų tokia situacija, kai teismas, turėdamas rimtų duomenų apie administratoriaus netinkamumą, atsisakytų nagrinėti ir spręsti klausimą dėl šio asmens pakeitimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. spalio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-576/2006).

24Taigi teismas esant tam tikrai faktų sudėčiai turi ex officio spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, tačiau, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjų išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo daryti išvados, kad paskirtas bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir yra objektyvus pagrindas jį atstatydinti.

25Pavienių kreditorių prašymas atstatydinti bankroto administratorių grindžiamas tuo, kad: 1) nuo 2011 m. balandžio 8 d. nepatvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita bei administravimo išlaidų sąmata; 2) administratorius neteisėtai apribojo vieno iš didžiausių įmonės kreditorių A. Č. atstovo (advokato) teisę dalyvauti ir balsuoti 2011 m. birželio 22 d. kreditorių susirinkime; 3) administratorius, siekdamas sumažinti kreditorių A. Č. ir S. Ž. reikalavimų dydžius, norėdamas patvirtinti nepagrįstą administravimo išlaidų sąmatą ir veiklos ataskaitą, pateikė nepagrįstą ieškinį teismui, tačiau pats neatvyko į bylos nagrinėjimą, todėl teismas paliko ieškinį nenagrinėtą bei papildomu sprendimu priteisė iš BUAB „Travestus“ 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų; 4) administratorius, neįvertinęs vieno iš kreditorių Danske bank A/S Lietuvos filialo reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo, pateikė teismui jį tvirtinti, dėl ko kilo ginčas; 5) administratorius yra praradęs kreditorių pasitikėjimą, tarp administratoriaus UAB „Avere“ ir įmonės kreditorių kilęs konfliktas, kuris trukdo sklandžiai ir operatyviai vykdyti bankroto procesą (2 t., 43-46 b. l.).

26Visų pirma, pažymėtina tai, kad teismui nėra pagrindo vien dėl bankroto administratoriaus (jo įgalioto asmens) ir vieno konkretaus ar kelių kreditorių konfliktinių santykių keisti bankroto administratorių kitu administratoriumi (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 24 d. nutartį byloje Nr. 2-559/2008). Tik aplinkybė, jog tarp administratoriaus ir kreditorių, turinčių balsų daugumą, yra susidarę konfliktiniai santykiai, nesudaro pagrindo atstatydinti paskirtą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija, vertindama įrodinėjamas aplinkybes, neturi priežasties teigti, kad bankroto administratorius UAB „Avere“ netinkamai vykdė arba nevykdė jam pavestų pareigų ir kad buvo pakankamas pagrindas jį atstatydinti iš pareigų.

27Teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi UAB „Travestus“ iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriumi paskirta UAB „Avere“ (1 t., 91-92 b. l.). Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 2 d. nutartimi (1 t., 126-128 b. l.) paliko nepakeistą teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį. Teismo 2011 m. vasario 25 d. nutartimi buvo patvirtintas UAB „Avere“ sudarytas BUAB „Travestus“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas (1 t., 170-171 b. l.). Kreditorius S. Ž. teikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas Danske Bank A/S Lietuvos filialo 3 896 688,31 Lt reikalavimas (1 t., 185-189 b. l.). Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas Danske Bank A/S Lietuvos filialo 3 896 688,31 Lt finansinis reikalavimas, panaikino, patvirtino neginčijamą 2 999 999,81 Lt finansinio reikalavimo sumą, o likusią ginčijamą finansinio reikalavimo dalį perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6279-516/2011 buvo patvirtinta kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo finansinio reikalavimo suma – 3 604 568,20 Lt UAB „Travestus“ bankroto byloje (2 t., 36-42 b. l.). ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Bankroto administratorius, teikdamas prašymą patvirtinti kreditorių reikalavimus, nurodė, kad jų neginčija ir prašo juos patvirtinti (1 t., 167-168 b. l.). Aplinkybė, kad vėliau buvo teikiamas atskirasis skundas dėl konkretaus patvirtinto kreditorinio reikalavimo, o šio reikalavimo dydis sumažintas, nesudaro pakankamo pagrindo manyti, kad administratorius netinkami vykdė savo pareigas ir dėl to atstatydinti bankroto administratorių. Pažymėtina, kad ir bankroto bylą nagrinėjantis teismas, gavęs bankroto administratoriaus teikimą tvirtinti kreditorinius reikalavimus, turi įvertinti jų pagrįstumą. Administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadą dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Taigi, bankroto bylų nagrinėjimo specifika lemia tai, kad teismas neturi pareigos tvirtinti administratoriaus pateiktus kreditorių pareikštus reikalavimus remdamasis tik administratoriaus ir kreditorių pateiktais įrodymais, bet privalo būti aktyvus, nes tik tokiu atveju galima teisingai išspręsti kilusį ginčą ir priimti teisėtą bei pagrįstą procesinį sprendimą byloje (žr. taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-47/2008). Teismo nesaisto bankroto administratoriaus teikiamuose dokumentuose išdėstyta pozicija bei ją pagrindžiantys argumentai.

28BUAB „Travestus“ 2011 m. balandžio 8 d. pirmajame kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta nepatvirtinti administratoriaus UAB „Avere“ veiklos ataskaitos. Kreditorių susirinkimo pirmininko įgaliotas atstovas pareiškė, kad administratorius turės pateikti viso bendrovės turto sąrašus kitam susirinkimui, kuris pagal CK reikalavimus bus sušauktas po 14 dienų ir kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo (1 t., 176-182 b. l.). Administratorius UAB „Avere“ 2011 m. gegužės 6 d. rašte Nr. Tr-28 atkreipė dėmesį, kad 2011 m. balandžio 8 d. pirmasis BUAB „Travestus“ kreditorių susirinkimas nepatvirtino kreditorių sušaukimo tvarkos ir administravimo išlaidų bankroto procedūroms atlikti sąmatos (išskyrus buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidų), įskaitant lėšų poreikį ryšio, pašto, skelbimų, transporto bei kanceliarijos išlaidoms. Administratorius mano, kad kreditorių susirinkimas gali būti sušauktas savarankiškai. Prie šio rašto pateiktas BUAB „Travestus“ kreditorių sąrašas (2 t., 6 b. l.).

292011 m. gegužės 16 d. kreditorių susirinkime tarp kitų klausimų antruoju darbotvarkės klausimu nutarta papildomos bankroto administratoriaus ataskaitos nepatvirtinti; trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta pasiūlyti teismui pakeisti bankroto administratorių (2 t., 8-10 b. l.). BUAB „Travestus“ kreditorių susirinkimo pirmininkas prašė pakeisti paskirtą administratorių (2 t., 1-2 b. l.), o teismas tokį prašymą nutarė spręsti po to, kai civilinėje byloje Nr. 2-5479-104/2011 bus priimti sprendimai pagal administratoriaus ir Danske bank A/S skundus dėl 2011 m. balandžio 8 d. ir 2011 m. gegužės 16 d. kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais (2 t., 15 b. l.). Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad buvo sujungtos civilinės bylos: byla Nr. 2-5479-104/2011 pagal BUAB „Travestus“ administratoriaus skundą dėl 2011 m. balandžio 8 d. susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais; byla Nr. 2-5888-104/2011 pagal BUAB „Travestus“ administratoriaus skundą dėl 2011 m. gegužės 16 d. susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais; byla Nr. 2-5877-104/2011 pagal pareiškėjo Danske bank A/S skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais bei nustatytas civilinės bylos Nr. 2-5479-104/2011 (teisėjų kolegija naudojasi teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis remdamasi CPK 179 straipsnio 3 dalies nuostatomis). Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5479-104/2011 nutarė pripažinti BUAB „Travestus“ kreditorių susirinkimuose 2011 m. balandžio 8 d. ir 2011 m. gegužės 6 d. priimtus nutarimus negaliojančiais; įpareigojo įmonės administratorių UAB „Avere“ įgaliotą asmenį pakartotinai sušaukti kreditorių susirinkimą; uždraudė A. Č. vykdyti BUAB „Travestus“ 2011 m. balandžio 8 d. ir 2011 m. gegužės 6 d. susirinkimo nutarimus, o taip pat įgyvendinti kreditorių susirinkimo pirmininko teises.

302011 m. birželio 22 d. kreditorių susirinkime tarp kitų klausimų trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (klausimų ir pastabų dėl administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos kreditoriai nepareiškė). Tame kreditorių susirinkime advokatas E. M. nebuvo pripažintas tinkamu A. Č. atstovu, turinčiu teisę dalyvauti BUAB „Travestus“ kreditorių susirinkimuose, nes vyksta ikiteisminis tyrimas dėl galimo atstovavimo sutarties klastojimo (2 t., 19-25 b. l.). Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6215-104/2011 pripažino BUAB „Travestus“ 2011 m. birželio 22 d. vykusio kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus negaliojančiais ir įpareigojo įmonės administratorių UAB „Avere“ įgaliotą asmenį sušaukti pakartotinį UAB „Travestus“ kreditorių susirinkimą (6 t., 12-13 b. l.). Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartis palikta nepakeista (6 t., 14-17 b. l.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismo nurodyta civilinė byla Nr. 2-6197-107/2011 buvo sujungta su civiline byla Nr. 2-6215-104/2011 (teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys). Tokia aplinkybė, kad buvo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimai, uždraudus balsuoti A. Č. atstovui, taip pat nesudaro pagrindo atstatydinti bankroto administratorių.

312011 m. spalio 6 d. pirmajame kreditorių susirinkime tarp kitų klausimu trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos; ketvirtuoju klausimu nutarta nesuteikti įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui UAB „Travestus“ vardu pasirašyti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį; septintuoju klausimu nutarta netvirtinti administravimo išlaidų sąmatos (2 t., 30-35 b. l.). Teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7500-104/2011 panaikino kreditorių 2011 m. spalio 6 d. susirinkimo nutarimo dalį, kuria nepatvirtinta administratoriaus UAB „Avere“ ataskaita dėl atliktų darbų ir patvirtino BUAB „Travestus“ administratoriaus UAB „Avere“ 2011 m. spalio 6 d. kreditorių susirinkimui pateiktą administratoriaus ataskaitą dėl atliktų darbų, išskyrus jos dalį dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo. Toje nutartyje yra nurodyta, kad kreditoriai kitame susirinkime turi spręsti klausimą dėl ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje numatytų išlaidų atlyginimo, o ji buvo siejama su aplinkybe, kad yra atstatydintas bankroto administratorius UAB „Avere“ (2 t., 65-66 b. l.). Taigi, kaip matyti iš išdėstytų duomenų, bankroto administratoriaus ataskaita jau yra patvirtinta teismine tvarka, o klausimas dėl administravimo išlaidų patvirtinimo galės būti sprendžiamas kreditorių susirinkime.

32Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6131-340/2011 ieškovo BUAB „Travestus“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Avere“, ieškinį atsakovams A. Č. ir S. Ž. dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia bei nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo kainos nustatymo paliko nenagrinėtu (6 t., 18), o 2011 m. rugsėjo 26 d. papildoma nutartimi priteisė atsakovui S. Ž. iš ieškovo BUAB „Travestus“ 1 000 Lt advokato padėjėjo atstovavimo išlaidų (6 t., 18-20 b. l.). Atkeiptinas dėmesys ir į tai, kad bankroto administratorius UAB „Avere“ 2011 m. gruodžio 5 d. teikė teismui pareiškimą dėl kreditorių A. Č. ir S. Ž. finansinių reikalavimų peržiūrėjimo (2 t., 105-107). Šis prašymas dar neišnagrinėtas. Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu savaime nereiškia, kad buvo pareikštas nepagrįstas ieškinys, todėl tai nesudaro pagrindo atstatydinti bankroto administratorių.

33Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurie iš kreditorių, inicijavę bankroto administratoriaus UAB „Avere“ atstatydinimą, yra ne tik atsakovo BUAB „Travestus“ kreditoriai, bet ir akcininkai. Į bylą pateikti duomenys, kad bankroto administratoriaus UAB „Avere“ įgaliotas asmuo inicijavo ikiteisminio tyrimo pradėjimą dėl galimai nusikalstamų UAB „Travestus“ dalyvių S. Ž. ir A. Č. veiksmų (2 t., 88-91), o toks ikiteisminis tyrimas dėl galimo didelės vertės UAB „Travestus“ turto pasisavinimo jau yra pradėtas (2 t., 103). Taigi minėti asmenys gali būti asmeniškai suinteresuoti administratoriaus atstatydinimu ne kaip įmonės kreditoriai, o kaip įmonės akcininkai. Tokios aplinkybės taip pat turėjo būti įvertintos nagrinėjant prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir jame išdėstytas aplinkybes.

34Teisėjų kolegija bylos duomenų pagrindu negali daryti išvados, kad paskirtas bankroto administratorius UAB „Avere“ nesiekia ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų kreditorių interesų. Negalima teigti, kad šiam bankroto administratoriui toliau vykdant atsakovo administravimo procedūras gali atsirasti kliūtys išaiškinti tikrąsias bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesams, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolių atlyginimą iš juos padariusių asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis). Vieno iš kreditorių ar jų grupės interesų patenkinimas gali sąlygoti kitų kreditorių ar jų grupių teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, tarp jų ir sudaryti prielaidas bankroto procedūrų vilkinimui.

35Aukščiau išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įmonės bankroto administratoriaus atstatydinimą reglamentuojančias teisės normas, nepagrįstai atstatydino atsakovo bankroto administratorių UAB „Avere“. Bankroto administratoriaus UAB „Avere“ atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartis naikintina, o prašymas dėl bankroto administratoriaus UAB „Avere“ atstatydinimo atmestinas.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – grupės kreditorių 2011 m. spalio 25 d. prašymą dėl BUAB „Travestus“ bankroto administratoriaus UAB „Avere“ atstatydinimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. Įmonės kreditoriai A. Č., S. Ž., A. V., E. G. ir UAB „Račkūnų... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi patenkino BUAB... 7. Atsakovo BUAB „Travestus“ bankroto administratorius UAB „Avere“... 8. Kreditorius E. G. atsiliepime prašo palikti nepakeistą teismo 2011 m.... 9. Kreditoriaus A. Č. atstovas atsiliepime prašo palikti nepakeistą teismo 2011... 10. Kreditorius S. Ž. atsiliepime prašo palikti skundžiamą nutartį... 11. Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. vasario 29 d. gautas kreditoriaus Danske... 12. CPK 309 straipsnio nuostatos numato, kad asmenys, turintys teisę paduoti... 13. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011... 14. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 15. Dėl kreipimosi į teismą su pareiškimu atstatydinti bankroto... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad prašymas atstatydinti bankroto administratorių... 17. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis numato, kad teismas administratorių iš pareigų... 18. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi bankroto bylą nagrinėjantis... 19. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 10 d. nutartyje, priimtoje... 20. Nurodyto aiškinimo nekeičia ir ta aplinkybė, kad į teismą tiesiogiai... 21. Taigi nagrinėjamu atveju pavienių kreditorių (jų grupės) prašymas dėl... 22. Dėl konkrečių bankroto administratoriaus atstatydinimo aplinkybių... 23. Bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti... 24. Taigi teismas esant tam tikrai faktų sudėčiai turi ex officio spręsti... 25. Pavienių kreditorių prašymas atstatydinti bankroto administratorių... 26. Visų pirma, pažymėtina tai, kad teismui nėra pagrindo vien dėl bankroto... 27. Teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi UAB „Travestus“ iškelta bankroto... 28. BUAB „Travestus“ 2011 m. balandžio 8 d. pirmajame kreditorių susirinkime... 29. 2011 m. gegužės 16 d. kreditorių susirinkime tarp kitų klausimų antruoju... 30. 2011 m. birželio 22 d. kreditorių susirinkime tarp kitų klausimų trečiuoju... 31. 2011 m. spalio 6 d. pirmajame kreditorių susirinkime tarp kitų klausimu... 32. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje... 33. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurie iš kreditorių, inicijavę... 34. Teisėjų kolegija bylos duomenų pagrindu negali daryti išvados, kad... 35. Aukščiau išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį ir...