Byla E1-1672-720/2016
Dėl nuosprendžio pripažinimo ir N. K. perdavimo iš Belgijos Karalystės į Lietuvos Respubliką jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės tolesnio vykdymo Lietuvos Respublikoje

1Kauno apylinkės teismo teisėja Tatjana Butkienė, sekretoriaujant Andrejui Znamenskiui, dalyvaujant prokurorei Virginijai Vigelienei, nuteistojo N. K. gynėjai advokatei Ingridai Maldeikienei, nedalyvaujant nuteistajam N. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstą Belgijos Karalystės Federalinės Vyriausybės teisingumo tarnybos prašymą dėl nuosprendžio pripažinimo ir N. K. perdavimo iš Belgijos Karalystės į Lietuvos Respubliką jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės tolesnio vykdymo Lietuvos Respublikoje, ir

Nustatė

2Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamentas, vadovaujantis 2008-11-27 Tarybos pamatiniu sprendimu Nr. 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (toliau – Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR) prašo spręsti Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo 2015-04-08 nuosprendžio Nr. C/522/2015 pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimą bei apie priimtą sprendimą tiesiogiai informuoti Belgijos Karalystės Federalinės Vyriausybės teisingumo tarnybą.

3N. K., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), Belgijos Karalystės Limburgo pirmosios instancijos teismo Tongereno skyriaus Baudžiamųjų bylų sekcijos 2015-02-02 nuosprendžiu Nr. 138/2015 (11.L3.5241/14), pakeistu Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo 2015-04-08 nuosprendžiu Nr. C/522/2015, nuteistas pagal Belgijos Karalystės 1867-06-08 baudžiamojo kodekso (toliau – Belgijos Karalystės BK) 66, 461, 468, 471, 472 str. ir jam paskirta bausmė - laisvės atėmimas 7 m. (b. l. 16-32, 33-50, 72-87, 87-111). Nuosprendis įsiteisėjo 2015 m. gegužės 4 d.

4Prokurorė prašo teikimą patenkinti nurodė, kad Belgijos Karalystės Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo 2015-04-08 nuosprendis pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikoje.

5Nuteistojo gynėja prašo teikimą patenkinti, kadangi nuteistasis yra išreiškęs savo sutikimą būti perduotas Lietuvos Respublikai likusiai laisvės atėmimo bausmės daliai atlikti ir pats to prašė.

6Teikimas tenkintinas.

7Baudžiamąjį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų, kuriuose taikomas sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatyme dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo (toliau – Įstatymas).

8Belgijos Karalystė, tai yra išduodančioji valstybė (valstybė, kurioje priimtas nuosprendis), vadovaujantis Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/909/TVR perdavė Lietuvos Respublikai, tai yra vykdančiajai valstybei (valstybė, kuriai perduodamas nuosprendis, siekiant jį pripažinti ir vykdyti) nuosprendį, kuriuo nuteistajam paskirta bausmė – laisvės atėmimas 7 metams ir liudijimą pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2008/909/TVR nuosprendžio pripažinimui ir bausmės vykdymui (b. l. 3-12, 16-32, 33-50, 72-87, 87-111).

9Nuosprendžiuose ir liudijime pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2008/909/TVR nurodoma, kad paskutinė žinoma nuteistojo gyvenamoji vieta ( - ). Gyventojų registro duomenimis nuteistasis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ( - ) savivaldybėje. Ši aplinkybė atitinka minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

10Nuteistasis prašo perduoti jį Lietuvai toliau atlikti laisvės atėmimo bausmę Lietuvos Respublikoje (b. l. 13-15, 68-70).

11Ši aplinkybė atitinka Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas.

12Įvertinus byloje esančius duomenis, nėra nustatyta Įstatymo 8 straipsnio numatytų pagrindų, dėl kurių teismas galėtų atsisakyti pripažinti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės. Todėl, vadovaujantis Įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 365 straipsnio 3 dalimi, Belgijos Karalystės Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo 2015-04-08 nuosprendis Nr. C/522/2015 pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai yra nuteistajam nustatytinas laisvės atėmimo bausmės laikas ir įkalinimo įstaigos rūšis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) atitinkamus straipsnius.

13Faktų santrauka ir aplinkybių, kuriomis buvo įvykdytos nusikalstamos veikos, įskaitant nusikalstamos veikos laiką, vietą ir nuteistojo dalyvavimo pobūdį, apibūdinimas:

142014-08-28, Bilzene (Bilzen): mažiausiai 39 žiedų, 9 porų auskarų, 3 atskirų auskarų, 72 laikrodžių, 34 apyrankių, 9 atskirų pakabukų, 28 grandinėlių, vitrinos įrengimo priemonių ir 35,66 EUR sumos vagystė, įvykdyta panaudojant smurtą arba grasinant, įvykdyta dviejų ar daugiau asmenų, naudojusių ginklus, tokiu būdu padarant žalą: J. B. ir M. R.;

152014-08-28, Bilzene: bandymas įvykdyti transporto priemonės BMW, kurios valstybinis numeris ( - ) vagystę tokiu būdu padarant žalą E. H., transporto priemonės Seat Leon, kurios valstybinis numeris ( - ) vagystę, tokiu būdu padarant žalą J. S., ir transporto priemonės Renault Scenic, kurios valstybinis numeris ( - ) vagystę, tokiu būdu padarant žalą D. M., visais atvejais panaudojant smurtą arba grasinant, įvykdytas dviejų arba daugiau asmenų;

16tarp 2014-08-26 ir 2014-08-29, Linkebeke (Linkebeek) ir Bilzene: dalyvavimas grupuotėje, kurios tikslas vykdyti nusikaltimus asmenų arba turto atžvilgiu, būtent vykdyti ginkluotus užpuolimus pasinaudojant vogta transporto priemone.

17Nusikalstamų veikų pobūdis, teisinis kvalifikavimas ir taikytinos teisės normos, kuriomis remiantis buvo priimtas nuosprendis: Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 66, 461, 468, 471, 472 straipsniai:

18Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 66 straipsnis: Kaip nusikaltimo arba baudžiamo nusižengimo kaltininkai baudžiami: asmenys, kurie įvykdė nusikaltimą arba baudžiamą nusižengimą arba tiesiogiai prisidėjo prie jo vykdymo; asmenys, kurie bet kokiu veiksmu suteikė tokią pagalbą vykdant nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, be kurios nusikaltimas arba baudžiamasis nusižengimas nebūtų buvęs įvykdytas; asmenys, kurie dovanomis, pažadais, grasinimais, piktnaudžiaudami valdžia arba galia, nusikalstamomis machinacijomis arba apgaule tiesiogiai išprovokavo nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą; (asmenys, kurie pasisakymais viešuose susiėjimuose arba vietose, klijuodami, dalydami arba pardavinėdami, siūlydami pirkti arba viešai rodydami bet kokius raštus, spaudinius, atvaizdus arba pavyzdžius, tiesiogiai išprovokavo nusikalstamą veiką, (ši nuostata nepažeidžia kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių bausmes nusikaltimų arba baudžiamųjų nusižengimų kurstytojams, net jeigu toks kurstymas buvo nesėkmingas).

19Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 461 straipsnis: Asmuo, kuris apgaule pasisavina jam nepriklausantį daiktą, yra kaltas dėl vagystės. (Vagystei prilyginamas apgaulingas kito asmens daikto pasisavinimas trumpalaikiam naudojimui.)

20Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 468 straipsnis: Asmuo, kuris įvykdo vagystę panaudodamas smurtą arba grasindamas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki dešimties metų.

21Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 471 straipsnis: Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 468, 469 ir 470 straipsniuose numatytais atvejais baudžiama laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų: jei nusikaltimas įvykdytas įsilaužiant, įlipant arba panaudojus padirbtus raktus; jei nusikaltimą įvykdė valstybės tarnautojas, pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi; jei kaltininkai arba vienas iš jų pasinaudoja valstybės tarnautojo vardu arba atpažinimo ženklais arba suklastotu valdžios institucijos įsakymu; jei nusikaltimas įvykdomas naktį; jei nusikaltimą įvykdo du arba daugiau asmenų; jei kaltininkas, siekdamas palengvinti nusikaltimo vykdymą arba užtikrinti pabėgimą naudojasi transporto priemone arba bet kokia kita varikline ar nevarikline priemone; [1 Jei nusikaltimo auka tampa asmuo, kurio pažeidžiamumas dėl amžiaus, nėštumo, ligos, fizinių arba psichinių trūkumų, nesavarankiškumo buvo akivaizdus arba kaltininkas apie tai žinojo].

22Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 472 straipsnis: 468, 469 ir 470 straipsniuose numatytais atvejais baudžiama laisvės atėmimu nuo penkiolikos iki dvidešimties metų: jei nusikaltimo įvykdymas yra susijęs su dviem 471 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis; jei naudojami arba demonstruojami ginklai ar į ginklus panašūs objektai, taip pat jei kaltininkas sudaro įspūdį, kad yra ginkluotas; jei kaltininkas, siekdamas įvykdyti nusikaltimą arba užtikrinti savo pabėgimą, naudoja bejėgiškumą sukeliančias ar toksines medžiagas; jei kaltininkas, siekdamas palengvinti nusikaltimą arba užtikrinti savo pabėgimą, pasinaudoja transporto priemone ar kita varikline arba nevarikline priemone, kurią jis įgijo nusikalstamu ar baudžiamu būdu; jei kaltininkas, siekdamas palengvinti nusikaltimą arba užtikrinti savo pabėgimą, pasinaudoja transporto priemone ar kita varikline arba nevarikline priemone su ženklais arba prietaisais, dėl kurių ji gali būti palaikyta viešosios tvarkos tarnyboms priklausiančia varikline transporto priemone ar kita varikline arba nevarikline priemone.

23Darytina išvada, kad nuteistojo padarytos veikos, dėl kurių jis nuteistas pagal Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 66, 461, 468, 471, 472 straipsnius, atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 180 straipsnio 1 ir 3 dalis.

24Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnyje “Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys” 1 d. nustatyta, kad bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių LR BK 13 str. nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; 2 d. - nusikalstamos veikos bendrininkai yra vykdytojas, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas; 3 d. - vykdytojas yra asmuo, nusikalstamą veiką padaręs pats arba pasitelkęs nepakaltinamus asmenis arba nesulaukusius šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenis, arba kitus asmenis, kurie dėl tos veikos nėra kalti. Jeigu nusikalstamą veiką padarė keli asmenys kartu, tai kiekvienas iš jų laikomas vykdytoju (bendravykdytoju); 4 d. - organizatorius yra asmuo, subūręs organizuotą grupę ar nusikalstamą susivienijimą, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą veiką ar jai vadovavęs; 5 d. - kurstytojas yra asmuo, palenkęs kitą asmenį daryti nusikalstamą veiką; 6 d. - padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus.

25Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio “Bendrininkavimo formos” 1 dalyje nustatyta, kad bendrininkavimo formos yra bendrininkų grupė, organizuota grupė, nusikalstamas susivienijimas; 2 dalyje nustatyta, kad bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai; 3 dalyje nustatyta, kad organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį; 4 dalyje nustatyta, kad nusikalstamas susivienijimas yra tada, kai bendrai nusikalstamai veiklai – vienam ar keliems apysunkiams, sunkiems ar labai sunkiems nusikaltimams daryti – susivienija trys ar daugiau asmenų, kuriuos sieja pastovūs tarpusavio ryšiai bei vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas. Nusikalstamam susivienijimui prilyginama antikonstitucinė grupė ar organizacija bei teroristinė grupė.

26Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio “Plėšimas” 1 dalyje nustatyta, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų; 2 dalyje nustatyta, kad tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą, peilį ar kitą specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų; 3 dalyje nustatyta, kad tas, kas apiplėšė panaudojęs šaunamąjį ginklą ar sprogmenį arba apiplėšęs pagrobė didelės vertės turtą ar didelės mokslinės, istorinės arba kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, arba apiplėšė dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų.

27Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio „Sukčiavimas“ 1 dalyje nustatyta, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino,

28baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų; 2 dalyje nustatyta, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų; 3 dalyje nustatyta, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

29Belgijos Karalystės Antverpeno (Antwerpen) apeliacinis teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį nuteistojo atžvilgiu, įvertino Nuteistojo padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, pavojingumo laipsnį, asmenybę ir išsprendė kitus klausimus, susijusius su bausmės skyrimu, todėl, remiantis LR BK nuostatomis, reglamentuojančiomis bausmes ir jų paskirtį (LR BK 41 str.), yra pagrindas spręsti, kad Belgijos Karalystės Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo 2015-04-08 nuosprendžiu Nr. C/522/2015 nuteistajam paskirta bausmė pagal Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 66, 461, 468, 471, 472 straipsnius neviršija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 180 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytų maksimalių bausmių, todėl suderinus pagal Belgijos Karalystės BK nuostatas nuosprendžiu paskirtą bausmę su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatomis, todėl nuteistajam N. K. paliktina Belgijos Karalystės Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo paskirta bausmė - laisvės atėmimas 7 metams.

30Liudijime pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2008/909/TVR nurodyta, kad Nuteistajam paskirtos bausmės – laisvės atėmimo bendra trukmė 2555 dienos; bausmės pabaiga pagal išduodančiosios valstybės teisę turėtų būti visiškai atlikta 2021-08-26; Nuteistasis sulaikytas 2014-08-28 (b. l. 11, 64). Nuteistąjį perėmus iš Belgijos Karalystės bausmės pradžia Nuteistajam skaičiuotina nuo nuteistojo perėmimo dienos, o į bausmės laiką įskaičiuotinas visas Belgijos Karalystėje atliktos bausmės - laisvės atėmimo laikas ir kardomojo kalinimo laikas.

31Šios nutarties priėmimo metu, tai yra 2016 m. liepos 28 d., nuteistasis yra atlikęs 1 metus 11 mėnesių laisvės atėmimo, įskaitant suėmimą nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d.

32Bausmės atlikimo vieta pagal BK 50 straipsnio 3 dalį parenkama atsižvelgus į kaltininko asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą. Atsižvelgus į tai, kad N. K. nėra nuteistas už labai sunkių nusikaltimų padarymą, todėl bausmė atliktina pataisos namuose.

33Vadovaudamasis 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniu sprendimu Nr. 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje, ir Lietuvos Respublikos 2014 m. lapkričio 13 d. įstatymu Nr. XIII-1322 dėl Europos Sąjungos narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 7 ir 8 straipsniais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 3 dalimi, 365 straipsniu, teismas

Nutarė

34pripažinti Belgijos Karalystės Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo 2015-04-08 nuosprendį Nr. C/522/2015 ir vykdyti jį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

35Suderinti nuteistajam N. K., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), Belgijos Karalystės Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo 2015-04-08 nuosprendžiu Nr. C/522/2015 pagal Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 66, 461, 468, 471, 472 str. paskirtą bausmę – laisvės atėmimą 7 (septynis) metus su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, 180 straipsnio 3 dalimi, 182 straipsnio 1 dalimi, ir palikti paskirtą bausmę – laisvės atėmimą 7 (septyniems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

36Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo N. K. perėmimo iš Belgijos Karalystės dienos, į bausmės laiką įskaičiuoti visą Belgijos Karalystėje atliktos bausmės - laisvės atėmimo laiką ir kardomojo kalinimo laiką nuo jo sulaikymo 2014 m. rugpjūčio 28 d..

37Šios nutarties nuorašą išsiųsti nuteistajam N. K., jo interesus atstovaujančiam gynėjui, Belgijos Karalystės Federalinės Vyriausybės teisingumo tarnybai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Viešojo saugumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biurui.

38Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą. Suimtam nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nutarties nuorašo įteikimo jam dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Tatjana Butkienė, sekretoriaujant Andrejui... 2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės... 3. N. K., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), Belgijos Karalystės Limburgo pirmosios... 4. Prokurorė prašo teikimą patenkinti nurodė, kad Belgijos Karalystės... 5. Nuteistojo gynėja prašo teikimą patenkinti, kadangi nuteistasis yra... 6. Teikimas tenkintinas.... 7. Baudžiamąjį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų,... 8. Belgijos Karalystė, tai yra išduodančioji valstybė (valstybė, kurioje... 9. Nuosprendžiuose ir liudijime pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2008/909/TVR... 10. Nuteistasis prašo perduoti jį Lietuvai toliau atlikti laisvės atėmimo... 11. Ši aplinkybė atitinka Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas.... 12. Įvertinus byloje esančius duomenis, nėra nustatyta Įstatymo 8 straipsnio... 13. Faktų santrauka ir aplinkybių, kuriomis buvo įvykdytos nusikalstamos veikos,... 14. 2014-08-28, Bilzene (Bilzen): mažiausiai 39 žiedų, 9 porų auskarų, 3... 15. 2014-08-28, Bilzene: bandymas įvykdyti transporto priemonės BMW, kurios... 16. tarp 2014-08-26 ir 2014-08-29, Linkebeke (Linkebeek) ir Bilzene: dalyvavimas... 17. Nusikalstamų veikų pobūdis, teisinis kvalifikavimas ir taikytinos teisės... 18. Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 66 straipsnis: Kaip nusikaltimo arba... 19. Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 461 straipsnis: Asmuo, kuris apgaule... 20. Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 468 straipsnis: Asmuo, kuris įvykdo... 21. Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 471 straipsnis: Belgijos Karalystės... 22. Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 472 straipsnis: 468, 469 ir 470... 23. Darytina išvada, kad nuteistojo padarytos veikos, dėl kurių jis nuteistas... 24. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnyje “Bendrininkavimas ir... 25. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio “Bendrininkavimo... 26. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio “Plėšimas” 1... 27. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio „Sukčiavimas“ 1... 28. baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba... 29. Belgijos Karalystės Antverpeno (Antwerpen) apeliacinis teismas, priimdamas... 30. Liudijime pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2008/909/TVR nurodyta, kad... 31. Šios nutarties priėmimo metu, tai yra 2016 m. liepos 28 d., nuteistasis yra... 32. Bausmės atlikimo vieta pagal BK 50 straipsnio 3 dalį parenkama atsižvelgus... 33. Vadovaudamasis 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniu sprendimu Nr.... 34. pripažinti Belgijos Karalystės Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo... 35. Suderinti nuteistajam N. K., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), Belgijos... 36. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo N. K. perėmimo iš Belgijos... 37. Šios nutarties nuorašą išsiųsti nuteistajam N. K., jo interesus... 38. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno...