Byla B2-1130-173/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo B. B. įmonei

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau-UAB) „Valaura“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo B. B. įmonei,

Nustatė

2UAB „Valaura“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo B. B. įmonei ir nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2011-09-12 sprendimu Nr. 2-5215-115/2011 ieškovui BADB „Balticums draudimas“ iš atsakovo B. B. įmonės priteita 1021,38 Eur (3526,63 Lt) skolos ir delspinigių, 54,14 Eur (186,94 Lt) procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidų, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą 1021,38 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-04-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 2015-11-19 skolos ir palūkanų likutis sudaro 1358,09 Eur. 2015-02-10 BADB „Balticums draudimas“ bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Valaura“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria perleido reikalavimo teisę į B. B. IĮ skolą, delspinigius bei palūkanas. Vilniaus apygardos teismo 2015-06-16 nutartimi Nr. 2-5215-115/2011 civilinėje byloje pradinis išieškotojas BADB „Balticums draudimas“ buvo pakeistas nauju išieškotoju UAB „Valaura“. 2014-09-10 antstolis M. L. priėmė patvarkymą grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui su išieškojimo negalimumo aktu. B. B. įmonei buvo išsiųstas įspėjimas dėl bankroto bylos iškėlimo, kuris 2015-08-11 įteiktas įmonės vadovui S. B.. Mokėjimai atlikti nebuvo. Yra pagrindas manyti, jog atsakovas yra nepajėgus vykdyti savo turtines prievoles. B. B. įmonė skolinga ir kitiems kreditoriams, tame tarpe skola VSDFV sudaro 1433,27 Eur. Įmonėje darbuotojų nėra, įmonė veiklos nevykdo. Tikėtina, kad bendra kreditorių reikalavimų atsakovui suma viršija pusę į įmonės balansą įrašyto ir atsakovui priklausančio turto vertės.

3B. B. įmonė pateikė raštą, kuriame nurodo, jog įmonė nuo 2009 metų spalio mėnesio veiklos nevykdo, jokių pajamų neturėjo. Dėl skolos SODRAI įmonės veikla nebuvo laikinai sustabdyta, įmonė turi įsiskolinimus kreditoriams. Įmonė turto ir skolininkų neturi.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog B. B. įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-01-25 duomenimis sudarė 1433,27 Eur. 2016-01-25 VĮ Registrų centro išrašo duomenimis įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš 2016-01-25VĮ „Regitra“ LR kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad įmonės vardu buvusi registruota viena transporto priemonė yra išregistruota (b.l. 38-40). Iš įmonės yra vykdomi išieškojimai (b.l. 17-18). Įmonė nesumoka teismo sprendimu priteistų sumų. Finansinės atskaitomybės dokumentų įmonė neteikė. Įmonė debitorių neturi, veiklos nevykdo, pajamų neturi.

7Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes įmonė turto neturi. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, B. B. įmonės bankroto administratoriumi skirtina (adresas korespondencijai - Aludarių g. 2-25, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA421).

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

10Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (Individualių įmonių įstatymo (toliau – IĮĮ) 2 str. 1 d.). Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalies nuostatą, jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (taigi ir individualios įmonės) įmonės turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (savininkas). Šios nuostatos reiškia, kad, nors individuali įmonė ir jos savininkas yra atskiri civilinių teisinių santykių subjektai, galintys savarankiškai prisiimti prievoles ir už jas atsakyti, tačiau individualiai įmonei neturint pakankamai turto atsiskaityti už savo skolas, už jas turi atsiskaityti savininkas savo asmeniniu turtu ir jam tenkančia bendrosios jungtinės nuosavybės turto dalimi. Atsižvelgiant į tai, B. B. įmonės bankroto byloje bendraatsakove trauktina ir šios įmonės savininkė B. B. (CPK 43 str. 2 d.)(b.l. 21).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p.,

Nutarė

121. Į civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Valaura“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei B. B. įmonei bendraatsakove įtraukti B. B. (a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini)).

132. Iškelti bankroto bylą IĮ B. B. įmonei (juridinio asmens kodas 135632021, registracijos adresas P.Plechavičiaus g. 15-32, Kaunas).

143. Bankrutuojančios B. B. įmonės administratoriumi paskirti Miroslavą Vrublevskają (adresas korespondencijai - Aludarių g. 2-25, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA421.

154. Areštuoti B. B. įmonės (juridinio asmens kodas 135632021) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

165. Uždrausti B. B. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

176. Nustatyti 45 dienų terminą B. B. įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

187. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

198. B. B. įmonės valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. UAB „Valaura“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo B. B.... 3. B. B. įmonė pateikė raštą, kuriame nurodo, jog įmonė nuo 2009 metų... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.... 6. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog B. B. įmonės skola Valstybinio... 7. Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus,... 8. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 9. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 10. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR... 12. 1. Į civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Valaura“ pareiškimą dėl... 13. 2. Iškelti bankroto bylą IĮ B. B. įmonei (juridinio asmens kodas 135632021,... 14. 3. Bankrutuojančios B. B. įmonės administratoriumi paskirti Miroslavą... 15. 4. Areštuoti B. B. įmonės (juridinio asmens kodas 135632021) nekilnojamąjį... 16. 5. Uždrausti B. B. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 17. 6. Nustatyti 45 dienų terminą B. B. įmonės kreditorių finansiniams... 18. 7. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 19. 8. B. B. įmonės valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...