Byla 2-399/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti civilinėje byloje Nr. B2-98-198/2009 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Vajalio medienos gaminiai“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius (toliau – VSDFV Utenos skyrius) kreipėsi į teismą, prašydamas UAB ,,Vajalio medienos gaminiai“ iškelti bankroto bylą.

4Panevėžio apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi, priimta rašytinio proceso tvarka, UAB ,,Vajalio medienos gaminiai“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė Lygaudą Petronį.

52009 m. sausio 9 d. Panevėžio apygardos teisme gautas UAB ,,Vajalio medienos gaminiai“ vadovo R. K. prašymas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutarties paduoti. Prašyme pareiškėjas nurodė, kad apie bankroto bylos iškėlimą sužinojo 2008 m. rugsėjo 26 d. gavęs įmonės administratoriaus pranešimą.

6Panevėžio apygardos teismas 2009 m. vasario 21 d. nutartimi R. K. prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutarties paduoti, atmetė ir skundą grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad atsakovui UAB „Vajalio medienos gaminiai“, kurios direktorius buvo pareiškėjas, procesiniai dokumentai buvo įteikti viešojo paskelbimo būdu, laikantis CPK 130 straipsnyje nustatytos tvarkos, pareiškimas dėl termino atnaujinimo paduotas tik 2009 m. sausio 9 d., todėl pareiškėjo nurodyta termino praleidimo priežastis, jog apie bankroto bylos įmonei iškėlimą jis sužinojo tik 2008 m. rugsėjo 26 d., negali pateisinti tokio ilgo termino praleidimo laikotarpio.

7Atskiruoju skundu R. K. prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartį panaikinti. Skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl termino atnaujinimo nurodydamas, jog būtina užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą. Teigia, kad įstatymai numato daug ilgesnį laikotarpį prašymui dėl termino atnaujinimo pareikšti.

8Atsiliepimu į R. K. atskirąjį skundą UAB ,,Vajalio medienos gaminiai“ administratorius L. P. prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime teigia, kad pareiškėjas nenurodė pagrindų, kuriais prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Administratoriaus teigimu, pareiškėjas piktnaudžiauja teise paduoti atskirąjį skundą, nenurodo jokių termino, atskirajam skundui paduoti, praleidimo priežasčių. Be to, pats pareiškėjas nurodo, kad bankroto bylos iškėlimo metu bendrovė turėjo skolų, o duomenų, pagrindžiančių nutarties iškelti bankroto bylą nepagrįstumą, nenurodo.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką. Siekiant teisinio aiškumo, proceso koncentracijos bei ekonomiškumo, proceso įstatyme nustatyta teismų pareiga bylas išnagrinėti ir sprendimus jose priimti per kiek įmanoma trumpesnį laiką, kuo ekonomiškiau, taip pat nustatyti atskirų procesinių veiksmų atlikimo terminai. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens galimybė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Ši galimybė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą. Taigi apeliacijos teisė, kaip ir bet kuri kita procesinė teisė, nėra absoliuti ir galimybė pasinaudoti ja yra ribojama laike.

12Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl nutarties iškelti bankroto bylą paduoti.

13Bankroto bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), kurio 10 straipsnio 13 dalis numato 10 dienų terminą rašytinio proceso tvarka priimtai nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo apskųsti. CPK 78 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta CPK 78 straipsnyje, yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Proceso įstatyme nėra įvardijama, kurios priežastys laikytinos svarbiomis, todėl teismas prašymą nagrinėja, atsižvelgdamas į konkrečias bylos faktines aplinkybes, taip pat į apeliacijos svarbą bei į tai, kad kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į teisingą teismo procesą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad praleidus apeliacinio apskundimo terminą svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje L D. v. Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Larija“ ir kt, bylos Nr. 3K-3-399/2007, 2002 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje A. B. v. likviduojama Trakų valstybinė turizmo įmonė, bylos Nr. 3K-3-863/2002, 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje M. Baliuko įmonė ,,Siekis“ v. AB ,,Polasta“, bylos Nr. Nr. 3K-3-800/2001.). Be to, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1486/2002).

14Ieškovas VSDFV Utenos skyrius ieškinyje nurodė, kad UAB „Vajalio medienos gaminiai“ buveinės adresu Aukštaičių g. 4, Utena, siunčiami pranešimai grąžinami neįteikti, kadangi tokios įmonės nurodytu adresu nėra. Ieškovas apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pranešė viešo paskelbimo būdu (b. l. 6, 34). Ieškinys su priedas įmonei taip pat įteiktas viešo paskelbimo būdu (b. l. 35, 36). Panevėžio apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi, priimta rašytinio proceso tvarka, UAB ,,Vajalio medienos gaminiai“ iškėlė bankroto bylą. Ši nutartis išsiųsta UAB „Vajalio medienos gaminiai“ adresu Aukštaičių g. 4, Utena, grįžo neįteikta su žyma, kad tokios įmonės nurodytu adresu nėra (b. l. 56, 63). 2009 m. sausio 9 d. UAB ,,Vajalio medienos gaminiai“ vadovas R. K. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutarties paduoti. Prašyme pareiškėjas nurodė, kad apie bankroto bylos iškėlimą jam nebuvo pranešta ir kad apie tai sužinojo 2008 m. rugsėjo 26 d. gavęs įmonės administratoriaus pranešimą (b. l. 90). Kaip jau buvo minėta, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis. Kaip matyti iš minėto prašymo, pareiškėjas apie bankroto bylos iškėlimą sužinojo 2008 m. rugsėjo 26 d., pasibaigus 10 dienų nutarties apskundimo terminui (ĮBĮ 10 str. 13 d.), tačiau pareiškimą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo pateikė tik 2009 m. sausio 9 d., t. y. praėjus daugiau kaip 4 mėnesiams nuo skundžiamos nutarties priėmimo dienos. Pareiškėjas nenurodė jokių tokio ilgo delsimo paduoti prašymą priežasčių.

15Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai atmetė pareiškėjo R. K. prašymą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti. Galimybės suteikimas įgyvendinti apeliacijos teisę praėjus daugiau kaip kaip keturiems mėnesiams po nutarties priėmimo ir nenurodžius jokių termino praleidimo priežasčių ne tik neatitiktų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, bet ir pažeistų kitų dalyvaujančių byloje asmenų teises bei teisėtus interesus. Pagal CPK 75 straipsnio 1 dalį procesinio termino praleidimo pasekmė yra teisės atlikti procesinius veiksmus išnykimas.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai