Byla 2S-827-210/2013
Dėl proceso atnaujinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjo A. S. N. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje 2-7462-362/2013 pagal pareiškėjo A. S. N. prašymą dėl proceso atnaujinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4 Pareiškėjas A. S. N. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo jo nurodomoje civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. N. ieškinį atsakovui UAB „Sergel“ dėl neturtinės žalos priteisimo. Prašyme nurodoma, jog procesas turi būti atnaujintas LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu, nustačius, jog yra paaiškėjusios naujos aplinkybės – kad teismas priėmė sprendimą nutraukti tolimesnį bylos nagrinėjimo procesą ieškinio priėmimo stadijoje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo A. S. N. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, kaip nesant bylos tarp ieškovo A. S. N. ir atsakovo UAB „Sergel“ dėl neturtinės žalos priteisimo, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės, įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), ir grąžino prašymą su priedais jį pateikusiam asmeniui.

7Teismas pažymėjo, kad LR CPK 365 str. numato, jog bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu) procesas gali būti atnaujinamas nustatytais pagrindais ir tvarka. Tokiu būdu, įstatymas reikalauja, jog byloje vykstantis ginčas tarp šalių, šiuo atveju tarp ieškovo A. S. N. ir atsakovo UAB „Sergel“ būtų išspręstas iš esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu).

8Teismui susipažinus su bylos, ieškovas A. S. N., atsakovas UAB „Sergel“ dėl neturtinės žalos priteisimo, medžiaga, nustatyta, jog ieškinio pareiškimas priimtas nebuvo, 2012-09-20 teismas priėmė sprendimą atsisakyti priimti ieškinio pareiškimą ir jį grąžinti ieškovui. Teismas pažymėjo, jog LR CPK 137 str. 1 d. numato, jog tik priėmus ieškinio pareiškimą, kurio klausimas gali būti išspręstas tiek rezoliucija, tiek nutartimi, laikoma, jog yra iškelta civilinė byla ir gali vykti tolesnis jos nagrinėjimas, tad šiuo atveju, teismui atsisakius priimti ieškinio pareiškimą, civilinė byla nelaikoma iškelta, ginčas tarp šalių, ieškovo A. S. N. ir atsakovo UAB „Sergel“ iš esmės neišspręstas, įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl ginčo esmės nėra, tad nėra ir galimybės atnaujinti procesą civilinėje byloje.

9Savo prašymo rezoliucinėje dalyje pareiškėjas nurodo, jog prašo atnaujinti bylos nagrinėjimo procesą dėl ginčo tarp jo ir teismo esmės. Teismas laikė, kad toks proceso atnaujinimas, kaip jau nurodyta, apskritai nėra galimas, nepriėmus ieškinio pareiškimo, o nesutikdamas su teismo priimtais sprendimais, nutartimis ar nutarimais, asmuo turi teisę juos skųsti aukštesnei teismo instancijai įstatymo numatyta tvarka.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas A. S. N. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

12Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

13Jokių LR CPK 365 str. įstatymo reikalavimų, kaip teigia teismas, dėl ginčo tarp šalių išsprendimo iš esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nėra. Ieškinio priėmimo klausimas pagal CPK 137 str. 1 d. išsprendžiamas priimant tik rezoliucija, o ne tiek rezoliucija, tiek nutartimi. Apeliantas teigia, kad proceso atnaujinimas, tai ne tolesnis jos nagrinėjimo vyksmas, kaip teigia teismas. Pagal CPK 365 str. 1 d. procesas gali būti atnaujintas byloms užbaigtoms nagrinėti dėl ginčo esmės, o ne išspręstoms iš esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Šis straipsnis nereglamentuoja tarp ko vyksta ginčas, bet pabrėžia, kad dėl ginčo esmės. Apelianto įsitikinimu teismas spręsdamas jo pateiktą prašymą dėl proceso atnaujinimo iškreipė galiojančius įstatymus ir savaip juos interpretavo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

17Proceso atnaujinimas – tai išimtinė (ekstraordinarinė) įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma, kurio paskirtis – ištaisyti esmines teisines ar faktines klaidas, jeigu jų pasitaikytų anksčiau teismų priimtuose procesiniuose dokumentuose, tačiau tik tuo atveju, jeigu suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės pažeistas teises ir interesus apginti kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais arba kitų teisių bei įstatymų saugomų interesų gynimo būdų nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2008). Asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti: proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008).

18Nagrinėjant pareiškėjo A. S. N. atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atisakyta priimti pareiškėjo A. S. N. prašymą dėl proceso atnaujinimo, yra teisėta ir pagrįsta.

19Šiuo atveju, atsakydamas į vieną apelianto skundo argumentų, teismas konstatuoja, kad apeliantas yra neteisus teigdamas, kad LR CPK 365 straipsnis nenumato reikalavimo, kad ginčas tarp šalių turi būti iš esmės išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Teismas pažymi, kad pagal CPK 365 straipsnio 1 dalį procesas gali būti atnaujintas CPK nustatytais pagrindais ir tvarka bylose, užbaigtose nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). Šioje byloje įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl ginčo esmės nėra, nes ieškovo A. S. N. ieškinys įsiteisėjusia 2012 m. rugsėjo 20 d. teismo nutartimi laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Atskirojo skundo argumentas, kaip turi būti sprendžiamas ieškinio priėmimas, nagrinėjamu atveju jokios reikšmės neturi. Apeliantas klaidingai suvokia proceso atnaujinimo instituto paskirtį teigdamas, kad procesas gali būti atnaujintas byloms užbaigtoms nagrinėti dėl ginčo esmės, o ne išspręstoms iš esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Proceso atnaujinimas galimas tik bylose, kurios išnagrinėtos dėl kilusio ginčo esmės (tai reiškia, kad priimtame teismo procesiniame sprendime turėjo būti vertinami šalių argumentai dėl keliamo ginčo esmės, bet ne vien sprendžiami procesinio pobūdžio klausimai) ir yra baigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Apelianto įsitikinimas, kad teismas, spręsdamas jo pateiktą prašymą dėl proceso atnaujinimo, iškreipė galiojančius įstatymus ir savaip juos interpretavo, nelemia skundžiamos nutarties teisėtumo.

20Remiantis išdėstytu teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl ginčo esmės byloje pagal ieškovo A. S. N. ieškinį atsakovui UAB „Sergel“ dėl neturtinės žalos, pareiškėjo A. S. N. prašymą dėl proceso atnaujinimo pagrįstai atsisakė priimti, nes teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias proceso atnaujinimo instituto taikymą, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 328 str.), todėl atskirasis skundas netenkintinas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

22Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas A. S. N. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo jo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Teismas pažymėjo, kad LR CPK 365 str. numato, jog bylos, užbaigtos... 8. Teismui susipažinus su bylos, ieškovas A. S. N., atsakovas UAB „Sergel“... 9. Savo prašymo rezoliucinėje dalyje pareiškėjas nurodo, jog prašo atnaujinti... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. S. N. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 12. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 13. Jokių LR CPK 365 str. įstatymo reikalavimų, kaip teigia teismas, dėl ginčo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Proceso atnaujinimas – tai išimtinė (ekstraordinarinė) įsiteisėjusių... 18. Nagrinėjant pareiškėjo A. S. N. atskirąjį skundą sprendžiama, ar... 19. Šiuo atveju, atsakydamas į vieną apelianto skundo argumentų, teismas... 20. Remiantis išdėstytu teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas,... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 22. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą....