Byla 2-223-227/2015
Dėl atsisakymo sudaryti nuomos sutartį, administracinių teisės aktų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei,

2dalyvaujant ieškovo Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis bebras“ atstovui advokatui Nikolajui Semionovui,

3atsakovų Visagino savivaldybės ir Visagino savivaldybės administracijos atstovei B. K.

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis bebras“ ieškinį atsakovams Visagino savivaldybei ir Visagino savivaldybės administracijai dėl atsisakymo sudaryti nuomos sutartį, administracinių teisės aktų panaikinimo, ir

Nustatė

5Ieškovas Medžiotojų ir žvejų klubas „Linksmasis bebras“, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo panaikinti 1) Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-30 įsakymą Nr. ĮV-1223 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-07 įsakymo Nr. ĮV-890 „ Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu“ pripažinimo netekusiu galios“; 2) Visagino savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. TS-156 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. TS-116 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“; 3) įpareigoti Visagino savivaldybės administraciją per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo sudaryti su ieškovu 8,59 kv.m. ploto garažo patalpos, unikalusis Nr. ( - ), esančios ( - ), nuomos sutartį pagal sąlygas, numatytas 2013-08-29 Visagino savivaldybės tarybos sprendime Nr. TS-116 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“ ir perduoti išnuomotas patalpas pagal perdavimo-priėmimo aktą; 4) priteisti iš atsakovo Visagino savivaldybės administracijos ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2013-08-29 Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr.TS-116 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“, kuriuo nusprendė 5-eriems metams išnuomoti administracinį pastatą, unikalus Nr.( - ), ir garažą, unikalus Nr.( - ), esančius ( - ), nustatė pradinę nuomos kainą ir pavedė Visagino savivaldybės administracijos direktoriui V.A. B. skelbti ir organizuoti viešą patalpų nuomos konkursą, pasirašyti nuomos sutartį, patalpų perdavimo ir priėmimo aktą. 2013-10-04 Visagino savivaldybės administracija paskelbė viešą nekilnojamojo turto nuomos konkursą, kurio skelbimas buvo patalpintas Visagino savivaldybės interneto svetainėje. Nuomoti buvo pasiūlyta 8,59 kv.m. ploto negyvenamoji patalpa, unikalus Nr.( - ), adresas ( - ) ir 31,94 kv.m. ploto negyvenamoji patalpa, unikalus Nr.( - ), adresas ( - ). Ieškovas nustatytu laiku pateikė Visagino savivaldybės administracijai savo pasiūlymą. Visagino savivaldybės administracija 2013-10-23 raštu Nr. (4.27)-1-5672 pranešė, kad ieškovas yra viešo konkurso dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nugalėtojas, nurodė, kad nuomos sutarties pasirašymui Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis bebras“ atstovas turi atvykti raštu ar žodžiu pranešant apie atvykimą. Ieškovas 2013-10-28 raštu atsakovui Visagino savivaldybės administracijai pranešė, kad atvyks pasirašyti nuomos sutartį 2013 m. spalio 29 dien, tačiau atvykus į Visagino savivaldybės administraciją su ieškovu nuomos sutarties nesudarė. 2013-10-30 ieškovas įteikė Visagino savivaldybės administracijai pretenziją ir pakartotinai pareikalavo pateikti pasirašymui nuomos sutartį, tačiau Visagino savivaldybės administracija nuomos sutarties nesudarė, o 2013-10-31 raštu Nr. (4.26)-1-5782 pranešė, kad atsisako sudaryti nuomos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nes ginčo patalpos reikalingos pačiai savivaldybei turtui saugoti. Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2013-10-30 priėmė įsakymą Nr. ĮV-1223 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-07 įsakymo Nr. ĮV-890 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu“ pripažinimo netekusiu galios“, o Visagino savivaldybės taryba 2013-11-28 priėmė sprendimą Nr. TS-156 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. TS-116 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“. Ieškovas mano, kad Visagino savivaldybės administracijos atsisakymas sudaryti sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) nuomos, taip pat minėti įsakymas, sprendimas yra neteisėti. Mano, kad pagal Visagino savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimą Nr. TS-116 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“ ir jo pagrindu įvykusio konkurso rezultatus Visagino savivaldybės administracijai atsirado prievolė sudaryti nuomos sutartį ir perduoti nuomininkui patalpas. Teigė, kad garažas nėra vienintelis turtas, kuriame gali būti saugomas ir prižiūrimas motorinis laivas, kuris netgi netelpa ginčo patalpose, ir jo įgijimas nesuteikia teisės atsisakyti prievolės sudaryti nuomos sutartį. Greta garažo esančios patalpos naudojamos pagal panaudos sutartį, tačiau tai negali būti kliūtimi pradėti naudotis šia patalpa, kadangi panaudos sutartį galima nutraukti. Mano, kad byloje nėra įrodymų, kad laivą būtina saugoti tik ginčo garaže, kad jis pritaikytas specialiai laivo saugojimui, kad laivo negalima laikyti atvirame ore, kad jo saugojimui nėra tinkamos kitos savivaldybės turimos patalpos.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad ieškinį palaiko, papildomai paaiškino, kad atsakovai neturi teisės vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę. Pagal Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimu Nr. TS-81 23 punktą, CK 6.947 str. 1 d., su ieškovu turi būti sudaroma nuomos sutartis, nes jis laimėjo konkursą. Konkursą galima atšaukti tik termino pirmoje pusėje. Atsakovai motyvuoja atsisakymą sudaryti nuomos sutartį tuo, kad ginčo patalpos yra vienintelis turtas, kuriame gali būti saugomas ir prižiūrimas motorinis laivas. Šį teiginį ginčija tuo, kad motorinis laivas negali tilpti į ginčo patalpas, taip pat šios patalpos nėra vienintelis turtas, kuriame gali būti saugomas ir prižiūrimas motorinis laivas ar laivo inventorius. Motorinio laivo įgijimas nesuteikia teisės atsisakyti prievolės sudaryti nuomos sutartį. Nurodo, kad pagal kadastrinių matavimų byloje esančią schemą matyti, kad garažas 31,94 kv. ploto yra 5,45 m. pločio, 5,86 m. ilgio ir 3,46 m aukščio. Tuo tarpu motorinio laivo KC-100A ilgis preliminariais duomenimis yra apie 10-12 metrų.

7Atsakovė Visagino savivaldybė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinio netenkinti, nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 29 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos ir pavedė Visagino savivaldybės administracijos direktoriui, o jam nesant jo pavaduotojui, skelbti ir organizuoti viešą patalpų nuomos konkursą bei pasirašyti nuomos sutartį, patalpų perdavimo ir priėmimo aktą. Visagino savivaldybės administracijos nuolatinė turto nuomos komisija 2013 m. spalio 17 d. viešo patalpų nuomos konkurso laimėtoju pripažino ieškovą. 2013 m. birželio 27 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl sutikimo perimti valstybės turtą Visagino savivaldybės nuosavybėn, kuriuo sutiko perimti Visagino savivaldybės nuosavybėn savivaldybės savarankiškoms funkcijoms - gyventojų bendrosios kultūros ir etnokultūros puoselėjimas - įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą motorinį laivą KC-100A ir įgaliojo Visagino savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio turto priėmimo ir perdavimo aktus. Visagino savivaldybės administracija vadovaudamasi 2013 m. birželio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. spalio 16 d. priėmė savivaldybės nuosavybėn motorinį laivą KC-100A „Birutė” Nr. 1-4848. Visagino savivaldybės taryba atsižvelgdama į tai, kad patalpos yra reikalingos savivaldybės funkcijoms vykdyti 2013 m. lapkričio 28 d. priėmė sprendimą „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-l16 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos" pripažinimo netekusiu galios“. Nurodė, jog 2013 m. rugpjūčio 29 d. svarstant klausimą dėl patalpų nuomos Visagino savivaldybės tarybai nebuvo žinoma, jog savivaldybei sutikus perimti savivaldybės nuosavybėn motorinį laivą, patalpos bus vienintelis turtas, kuriame galės būti saugomas ir prižiūrimas motorinis laivas. Visagino savivaldybės administracijos tarnautojams informavus Visagino savivaldybės tarybą apie tai, jog patalpos yra reikalingos savivaldybei priklausančiam turtui saugoti, Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą panaikinti Visagino savivaldybės 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą dėl negyvenamųjų patalpų nuomos, nes tokiu būdu bus užtikrinti savivaldybės gyventojų interesai, išvengta turtinė žalos.

8Atsakovė Visagino savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Teigia, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnyje nurodyta, jog savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali panaikinti pati savivaldybės taryba. Visagino savivaldybės taryba atsižvelgdama į tai, kad savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingos ieškovo prašomos išnuomoti patalpos 2013 m. lapkričio 28 d. priėmė sprendimą dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-l 16 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos" pripažinimo netekusiu galios“. Todėl ieškovo reikalavimas įpareigoti Visagino savivaldybės administraciją sudaryti su ieškovu nuomos sutartį pagal sąlygas, numatytas 2013 m. rugpjūčio 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendime Nr. TS- 116 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos" ir perduoti išnuomotas patalpas pagal perdavimo-priėmimo aktą prieštarauja 2013 m. lapkričio 28 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimui, kuris turi būti vykdomas ir yra priimtas vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje nustatytas savarankiškas savivaldybėms priskirtas funkcijas. Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. spalio 31d. raštu Nr. (4.20)-1-5782 nurodė ieškovui, jog nuomos sutartis su juo nebus sudaryta, nes savivaldybės turtas yra reikalingas ir naudojamas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, t.y. 2013 m. spalio 16 d. iš Žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos perimtam savivaldybės turtui saugoti ir eksploatuoti. 2013 m. spalio 16 d. Visagino savivaldybės administracija vadovaudamasi 2013 m. birželio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu priėmė savivaldybės nuosavybėn motorinį laivą KC-100A „Birutė" Nr. 1-4848. Motorinio laivo saugojimui yra reikalingos specialios tokiam turtui saugoti pritaikytos patalpos, kurias atitinka ieškovo prašomos išnuomoti patalpos. Kitų patalpų motoriniam laivui prižiūrėti savivaldybė neturi. Patalpos yra reikalingos savivaldybės funkcijoms įgyvendinti bei išvengti turtinės žalos dėl turto praradimo arba išlaidų kitų patalpų nuomai, todėl Visagino savivaldybės administracijos direktorius atsisakymas sudaryti patalpų nuomos sutartį yra teisėtas. Savivaldybė yra viešas administravimo funkcijas vykdantis subjektas, kurio visa veikla susijusi su savivaldybės bendruomenės interesais, todėl ieškovo teisė išsinuomoti patalpas iš savivaldybės nėra absoliuti ir gali būti ribojama atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų viešąjį interesą. Teismui tenkinus ieškinį, Visagino savivaldybė patirs turtinę žalą, negalės vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 8 punktu nustatytos savarankiškos funkcijos - puoselėti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūrą, dėl to prioritetas šioje byloje turėtų būti taikomas viešojo intereso gynimui.

9Teismo posėdžio metu atsakovių Visagino savivaldybės ir Visagino savivaldybės administracijos atstovė B. K. prašė ieškovo ieškinį atmesti. Pripažino, kad 2013-08-29 Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr.TS-116 “Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos”, kuriuo buvo nuspręsta išnuomoti administracinį pastatą ir garažą, esančius ( - ). Viešo nuomos konkurso nugalėtoju tapo ieškovas. Tačiau pasikeitus aplinkybėms, patalpos, kurias buvo ketinama išnuomoti tapo reikalingos Visagino savivaldybės tikslams įgyvendinti, 2013-10-16 savivaldybės nuosavybėn iš Žuvininkystės tarnybos priimtas motorinis laivas planuojant ateityje rengti žuvivaisos projektą, todėl Visagino savivaldybės administracija nuomos sutartį su konkursą laimėjusiu ieškovu sudaryti atsisakė, taip pat priimti ginčijami Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-30 įsakymas bei Visagino savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimas. Žuvininkystės tarnyba naudos ginčo patalpas, prie kurių yra siurblinė ir kurios pripažintos tinkamiausiomis vykdant ES lėšomis finansuojamą žuvivaisos projektą. Motorinis laivas stovi vandenyje, tačiau ginčo garažas reikalingas inventoriaus saugojimui, administracinės patalpos atskirai kaip objektas negali būti naudojamos, jos yra susijusios su garažu. Teigė, kad nors informacija apie ateityje perduodamą laivą buvo pateikta dar 2013 metų birželio mėnesį, tačiau klausimo svarstymas komitetuose užtruko, nebuvo žinoma tiksli laivo perdavimo data, tik gavus laivą iškilo problema, kur jį laikyti. Teigia, kad sutartį ketinančios sudaryti šalys iki jos sudarymo momento gali atsisakyti sudaryti sutartį, o ieškovas, manydamas, kad dėl atsisakymo sudaryti sutartį, patyrė nuostolių, gali reikalauti jų atlyginimo.

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje nustatyta, kad Visagino savivaldybės taryba 2013-08-29 sprendimu Nr.TS-116 “Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos”nutarė išnuomoti 5- eriems metams administracinį pastatą, unikalus Nr.( - ), ir garažą, unikalus Nr.( - ), esančius ( - ). Nustatė, kad administracinio pastato pradinė nuomos kainą -1,30 Lt/mėn už 1 kv. m. bendro ploto, o garažo- 0,39 Lt/mėn už 1 kv. m. bendro ploto. Sprendimo vykdymą pavedė atsakovei Visagino savivaldybės administracijai (b.l. 11). Pastaroji apie nuomos konkusą ir jos sąlygas paskelbė 2013-10-04 Visagino savivaldybės interneto svetainėje (b.l. 7). Visagino savivaldybės administracija 2013-10-23 raštu Nr. (4.27)-1-5672 „Dėl nuomos konkurso“ pranešė pasiūlymą pateikusiam ieškovui Medžiotojų ir žvejų klubas „Linksmasis bebras“, kad jis tapo konkurso nugalėtoju ir per laikotarpį nuo 10 iki 15 kalendorinių dienų , skaičiuojamų nuo protokolo pasirašymo dienos, turi būti pasirašyta nuomos sutartis (b.l. 12-14). Ieškovas 2013-10-28 pranešimu informavo Visagino savivaldybės administracijos direktorių, kad 2013-10-29 atvyks pasirašyti nuomos sutarties (b.l. 15), tačiau atsakovė sutarties nepasirašė. Į ieškovo 2013-10-30 pretenziją ir pakartotiną reikalavimą pateikti pasirašymui nuomos sutartį (b.l. 16), Visagino savivaldybės administracija 2013-10-31 raštu Nr. (4.26)-1-5782 pranešė, kad atsisako sudaryti nuomos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nes ginčo patalpos reikalingos pačiai savivaldybei turtui saugoti (b.l. 17). Byloje nustatyta, kad dar 2013-06-05 Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos raštu Nr. R18-731 informavo Visagino savivaldybę, jog, apsvarsčiusi jos prašymą, ketina perduoti savivaldybės nuosavybėn motorinį laivą KC-100A (b.l.119), o 2013-06-27 Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą perimti valstybės turtą Visagino savivaldybės nuosavybėn savarankiškoms funkcijoms - gyventojų bendrosios kultūros ir etnokultūros puoselėjimas - įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą motorinį laivą KC-100A ir įgaliojo Visagino savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio turto priėmimo ir perdavimo aktus (b.l.32). Vykdydama šį sprendimą Visagino savivaldybės administracija 2013-10-16 priėmė savivaldybės nuosavybėn motorinį laivą KC-100A „Birutė” Nr. 1-4848 (b.l. 45-47). Po atsisakymo sudaryti nuomos sutartį (atsakovės 2013-10-31 atsakymas ieškovei ), Visagino savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2013-10-30 įsakymą Nr. ĮV-1223 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-07 įsakymo Nr. ĮV-890 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu“ pripažinimo netekusiu galios“ (b.l. 114), o Visagino savivaldybės taryba- 2013-11-28 sprendimą Nr. TS-156 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. TS-116 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“ (b.l. 44).

12Iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-10-23 rašto Visagino miesto savivaldybei Nr. R18-1280 (14.3) dėl pastato (unikalus Nr. 4598-0010-5027) panaudos matyti, kad žuvininkystei vystyti reikalinga įrengti šiuolaikišką infrastruktūrą, įrengiant recirkuliacinę apytakinę žuvivaisos sistemą, tam būtų reikalinga pasinaudoti ( - ) esančia techninio vandens siurbline, priklausančia VĮ “Visagino energija”, žuvivaisos projektas būtų labai patogioje vietoje, patalpos būtų kaip atskaitos taškas projektų iš įvairių Europos Sąjungos paramos programų veikloms įgyvendinti. Raštu prašoma perduoti Žuvininkystės tarnybai panaudos pagrindais pastatą, unikalus Nr.( - ), esantį ( - ), kuris būtų naudojamas pirminiam žuvivaisinės medžiagos surinkimui ir paruošiamiesiems darbams tolesnei ikrų inkubacijai.

13Ieškovas nesutinka su atsisakymu su juo kaip konkurso nugalėtoju sudaryti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, prašo įpareigoti Visagino savivaldybės administraciją per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo šią sutartį sudaryti ir perduoti išnuomotas patalpas pagal perdavimo-priėmimo aktą, taip pat ginčija po atsisakymo sudaryti nuomos sutartį priimtus Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-30 įsakymą bei Visagino savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą.

14Šalių ginčas yra kilęs iš Visagino savivalstybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo turto, naudojimo, disponavimo šiuo turtu, įgyvendinant savininko teises, rengiantis sudaryti civilinį sandorį, tokius civilinius viešo konkurso teisinius santykius reglamentuoja privatinės teisės normos (CK 6.947 – 6.952 str.). Įstatymas viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą, įpareigoja šį asmenį sumokėti pažadėtą atlyginimą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju (CK 6.947 straipsnio 1 dalis). Konkurso paskelbimas yra vienašalis sandoris, nes šiam sandoriui sudaryti (konkursui paskelbti) būtina ir pakanka vienos šalies valios (CK 1.63 straipsnio 3 dalis). Viešo konkurso būdu gali būti išnuomojamas ir valstybės bei savivaldybių materialusis turtas (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnis).

15Byloje nėra ginčo, kad ieškovas Medžiotojų ir žvejų klubas „Linksmasis bebras“, pagrįstai pripažintas konkurso nugalėtoju.Tačiau iki nuomos sutarties sudarymo atsakovei Visagino savivaldybei pakeistus savo valią dėl ginčo patalpų nuomos atsakovė Visagino savivaldybės administracija atsisakė sudaryti su ieškovu nuomos sutartį, t.y. suteikti specialią teisę, dėl kurios buvo paskelbtas konkursas. Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad tarp šalių nuomos santykiai nesusiklostė ir Visagino savivaldybei neatsirado taisyklių 25 punkte numatytos pareigos turtą perduoti laimėtojui.

16Įstatymo nustatyta, kad konkursą galima atšaukti, tačiau tokiu atveju konkurso organizatorius privalo atlyginti kiekvieno asmens, įvykdžiusio konkurso sąlygose numatytą darbą iki tol, kol jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie konkurso sąlygų pakeitimą ar jo atšaukimą, turėtas išlaidas, o tam tikrais atvejais – sumokėti atlyginimą tam, kuris atliko konkurso sąlygas atitinkantį darbą (CK 6.948 straipsnio 3, 5 dalys). Įstatymo reglamentuota ir tai, kad tuo atveju, jeigu paskelbęs konkursą asmuo nesilaiko konkurso taisyklių (paskelbtos darbų ar projektų įvertinimo tvarkos ar terminų), pateikto ir atitinkančio kitus konkurso reikalavimus, darbo ar projekto autorius įgyja teisę gauti jam padarytų nuostolių atlyginimą (CK 6.952 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-04-19 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2013 yra pažymėjęs, kad įstatymas viešo konkurso atšaukimo ir konkursą paskelbusio asmens nesilaikymo konkurso taisyklių atvejais ginant konkurso dalyvių teises orientuotas į nuostolių ir (ar) turėtų išlaidų atlyginimą (CK 1.138 straipsnio 6 punktas), o ne į CK 1.138 straipsnyje nustatytus kitus civilinių teisių gynimo būdus.

17Vadovaujantis CK 6.952 straipsnio 2 dalies nuostata konkurso nugalėtojui, tuo atveju, jeigu jam nesuteikiama speciali teisė (teisės), turi būti atlyginti nuostoliai, o ne suteikiama nesuteiktoji speciali teisė – šiuo atveju teisė sudaryti nuomos sutartį, kaip reikalauja ieškovas. Kadangi klausimo sudaryti ar nesudaryti su konkurso nugalėtoju nuomos sutartį išsprendimas yra ne teismo, o konkursą organizuojančios savivaldybės kaip turto valdytojos dispozicijoje, todėl ieškovo reikalavimas dėl įpareigojimo sudaryti patalpų nuomos sutartį ir patalpas perduoti pagal perdavimo -priėmimo aktą, negali būti tenkinamas. Kaip nurodyta aukščiau, nuomos sutartis su ieškovu nebuvo pasirašyta dėl pasikeitusių aplinkybių, išaiškėjus, kad patalpos yra reikalingos motorinio laivo inventoriaus laikymui bei kad ateityje bus vykdomas žuvivaisos projektas. Minėtos priežastys, jų svarbumas gali būti reikšmingos nagrinėjant klausimą dėl ieškovo turėtų nuostolių atlyginimo bei sprendžiant dėl Visagino savivaldybės civilinės atsakomybės.Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje atsisakymo sudaryti nuomos sutartį priežasčių, jų svarbos nustatymas nėra esminis klausimas, kadangi šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, besąlyginės prievolės sudaryti sandorį su konkurso nugalėtoju nenumato nei viešo konkurso teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, nei Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklės.

18Kadangi kiti ieškinio reikalavimai yra išvestiniai, netenkinus ieškovo reikalavimo dėl įpareigojimo Visagino savivaldybės administraciją per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo nuomos sutartį sudaryti ir perduoti išnuomotas patalpas pagal perdavimo-priėmimo aktą, nėra teisinio pagrindo naikinti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-30 įsakymo Nr. ĮV-1223 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-07 įsakymo Nr. ĮV-890 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu“ pripažinimo netekusiu galios“ bei Visagino savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimo Nr. TS-156 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. TS-116 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“.

19Atmestus ieškinį iš ieškovo Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis bebras“ priteistinos valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro 15,86 eurų (54,77 Lt) (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.1 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais teismas

Nutarė

21ieškovo Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis bebras“ ieškinį atsakovams Visagino savivaldybei ir Visagino savivaldybės administracijai dėl atsisakymo sudaryti nuomos sutartį, administracinių teisės aktų panaikinimo, atmesti.

22Priteisti iš Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis bebras“, į.k. 302688420, 15,86 eurų (54,77 Lt) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, priteistas sumas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodu 5660 ir pateikiant įrodymą teismui.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka nuo jo paskelbimo, skundą paduodant Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovo Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis bebras“... 3. atsakovų Visagino savivaldybės ir Visagino savivaldybės administracijos... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas Medžiotojų ir žvejų klubas „Linksmasis bebras“, patikslinęs... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad ieškinį palaiko,... 7. Atsakovė Visagino savivaldybė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinio... 8. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį... 9. Teismo posėdžio metu atsakovių Visagino savivaldybės ir Visagino... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Byloje nustatyta, kad Visagino savivaldybės taryba 2013-08-29 sprendimu... 12. Iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 13. Ieškovas nesutinka su atsisakymu su juo kaip konkurso nugalėtoju sudaryti... 14. Šalių ginčas yra kilęs iš Visagino savivalstybei nuosavybės teise... 15. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas Medžiotojų ir žvejų klubas „Linksmasis... 16. Įstatymo nustatyta, kad konkursą galima atšaukti, tačiau tokiu atveju... 17. Vadovaujantis CK 6.952 straipsnio 2 dalies nuostata konkurso nugalėtojui, tuo... 18. Kadangi kiti ieškinio reikalavimai yra išvestiniai, netenkinus ieškovo... 19. Atmestus ieškinį iš ieškovo Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 21. ieškovo Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis bebras“ ieškinį... 22. Priteisti iš Medžiotojų ir žvejų klubo „Linksmasis bebras“, į.k.... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka nuo jo...