Byla 3K-3-238/2013
Dėl turto nuomos viešo konkurso komisijos sprendimų panaikinimo, pripažinimo konkurso laimėtoju, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo sudaryti sandorį

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virgilijaus Grabinsko, Birutės Janavičiūtės ir Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 27 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal UAB ,,Nemuno vaistinė“ ieškinį atsakovams Birštono savivaldybei ir UAB ,,Apotheca vaistinė“ dėl turto nuomos viešo konkurso komisijos sprendimų panaikinimo, pripažinimo konkurso laimėtoju, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo sudaryti sandorį.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Atsakovas Birštono savivaldybė paskelbė jai priklausančių negyvenamųjų patalpų viešą nuomos konkursą. 2011 m. vasario 4 d. Savivaldybės taryba patvirtino Turto nuomos komisijos darbo reglamentą (toliau – Reglamentas) ir Turto nuomos tvarkos aprašą. Pradinis patalpų nuomos mokestis buvo nustatytas – 5,20 Lt už 1 kv. m per mėnesį. Konkurse dalyvavo ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ ir atsakovas UAB „Apotheca vaistinė“.

62011 m. rugsėjo 27 d. Komisija, patikrinusi konkurso dalyvių dokumentus ir nenustačiusi trūkumų, atplėšė vokus su jų paraiškomis ir paskelbė, kad ieškovas pasiūlė 7,65 Lt už 1 kv. m, atsakovas UAB „Apotheca vaistinė“– 5,20 Lt už 1 kv. m nuomos mokestį per mėnesį. 2011 m. rugsėjo 30 d. Komisija atmetė ieškovo pasiūlymą, nurodydama, kad prie paraiškos pridėti dokumentai apie ieškovo atsiskaitymą su VMI ir VSDFV neatitinka Reglamento 11.11.4 punkto reikalavimų, nes: 1) 2011 m. rugsėjo 21 d. VSDFV pažyma patvirtina tik apie ieškovo sumokėtas įmokas, bet ne atsiskaitymą su VSDFV biudžetu; 2) 2011 m. rugsėjo 26 d. Sodros informaciniame pranešime nurodyta, kad ieškovas neskolingas VSDFV biudžetui, tačiau šis dokumentas nepasirašytas ir nepatvirtintas antspaudu; 3) ieškovas pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos 2011 m. rugsėjo 16 d. pažymos kopiją, o turėjo pateikti originalą, be to, ji skirta ne Birštono savivaldybei, o Akmenės rajono savivaldybei. 2011 m. rugsėjo 30 d. Komisija pripažino konkurso laimėtoju atsakovą UAB „Apotheca vaistinė“; 2011 m. spalio 20 d. su juo buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis.

7Ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ nurodė, kad Komisija nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą ir nepripažino konkurso laimėtoju, netinkamai ir formaliai įvertino jo pateiktus dokumentus apie atsiskaitymą su VMI ir VSDFV, be to, pagal Reglamento 18 punktą pateiktų dokumentų įvertinimą jį turėjo atlikti prieš atplėšdama voką su ieškovo pasiūlymu. Konkurso laimėtoju nepagrįstai pripažintas atsakovas, pasiūlęs gerokai mažesnį nuomos mokestį nei ieškovas. Atsakovas, atsisakęs ekonomiškai naudingiausio nuomos kainos pasiūlymo, pažeidė valstybės turto nuomą reglamentuojančių teisės aktų normas.

8Ieškovas prašė:

91) panaikinti Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. posėdžio nutarimą, kuriuo atmestas ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ pasiūlymas dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos, esančių Birštone, Jaunimo g. 8;

102) panaikinti 2011 m. rugsėjo 30 posėdžio protokolu įformintą Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos sprendimą, kuriuo viešo konkurso dėl šių patalpų nuomos laimėtoju pripažintas atsakovas UAB „Apotheca vaistinė“;

113) pripažinti viešo konkurso dėl šių patalpų nuomos laimėtoju ieškovą UAB „Nemuno vaistinė“;

124) pripažinti negaliojančiais 2011 m. spalio 20 d. atsakovų Birštono savivaldybės ir UAB „Apotheca vaistinė“ sudarytus Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. (11.18)–IS-252 ir turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. ( 25.22)-AKTN-87;

135) įpareigoti atsakovą Birštono savivaldybę per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sudaryti su ieškovu negyvenamųjų patalpų, esančių Birštone, Jaunimo g. 8, nuomos sutartį, atitinkančią konkurso sąlygas ir teisės aktus ir pagal perdavimo–priėmimo aktus išnuomotas patalpas perduoti ieškovui valdyti ir naudoti.

14II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų ir nutarties esmė

15Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) panaikino ginčijamus Komisijos nutarimą ir sprendimą, kuriais atmestas ieškovo pasiūlymas ir konkurso laimėtoju pripažintas atsakovas UAB „Apotheca vaistinė“; 2) pripažino konkurso laimėtoju ieškovą UAB „Nemuno vaistinė“; 3) pripažino negaliojančiais atsakovų Birštono savivaldybės ir UAB „Apotheca vaistinė“ sudarytą patalpų nuomos sutartį ir jų perdavimo–priėmimo aktą; 4) ieškovo reikalavimą įpareigoti Birštono savivaldybę sudaryti su juo ginčijamų patalpų nuomos sutartį paliko nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

16Teismas nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 26 d. Sodros informacinį pranešimą ieškovas gavo elektroniniu būdu kaip Sodros EDAS sistemos vartotojas. Pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 15 punktą elektroninių dokumentų turinys tvirtinamas, derinamas ir pasirašomas elektroniniu parašu elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Elektroninio dokumento turinyje parašo rekvizito, tvirtinimo ir suderinimo žymų dalys įforminamos be parašo ir datos. VSDFV 2011 m. rugsėjo 21 d. pažyma yra pasirašyta. Teismas konstatavo, kad iš šių dokumentų matyti, jog ieškovas VSDVF biudžetui neskolingas. Teismas pripažino, kad ieškovo pateikta 2011 m. rugsėjo 16 d. VMI pažyma ne visiškai atitiko Reglamento 11.11.4 punkto reikalavimus (pateikta jos kopija ir adresuota kitai savivaldybei), tačiau šias neatitiktis laikė formaliomis ir nereikšmingomis. Teismas nurodė, kad pagal Reglamento 1 punktą komisija, nustačiusi, jog konkurso dalyvis pateikė nustatytų reikalavimų neatitinkančius dokumentus, turi apie tai įrašyti protokole ir neleisti jam dalyvauti konkurse. Tačiau 2011 m. rusėjo 27 d. Komisijos posėdyje, atplėšus vokus, tokių neatitikimų nenustatyta, abiem pretendentams leista dalyvauti konkurse, didesnės nuomos kainos siūlytoju paskelbtas ieškovas, abiejų dalyvių pasiūlymus nutarta apsvarstyti detaliai. Teismas padarė išvadą, kad, leidus ieškovui dalyvauti konkurse, 2011 m. rugsėjo 30 d. Komisijos posėdyje jo pasiūlymas nepagrįstai buvo atmestas dėl formalių priežasčių. Teismas nurodė, kad pagrindiniai konkurso reikalavimai buvo patalpų naudojimas sveikatingumo veiklai ir nuompinigių dydis. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovas pasiūlė didesnius nuompinigius, kad viešas pasižadėjimas įpareigoja atsakovą išnuomoti patalpas asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas geriausiu (CK 6.947 straipsnio 1 dalis), kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, panaikino ginčijamus Komisijos sprendimus ir viešo konkurso laimėtoju pripažino ieškovą; nelikus įstatyme įtvirtinto pagrindo atsakovų nuomos santykiams, teismas pripažino atsakovų sudarytą nuomos sutartį ir turto perdavimo–priėmimo aktą negaliojančiais CK 1.80 straipsnio 1 daleis pagrindu. Teismas paliko nenagrinėtą ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą sudaryti su juo patalpų nuomos sutartį, motyvuodamas tuo, kad, pripažinus ieškovą konkurso laimėtoju, jis gali pasinaudoti neteismine nuomos sutarties sudarymo tvarka, nes nėra duomenų, jog atsakovas atsisako sudaryti ją su ieškovu.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. liepos 27 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitė: panaikino sprendimo dalį, kuria viešo konkurso laimėtoju pripažintas ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“, ir dėl šios dalies bylą nutraukė; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

18Kolegija sutiko su teismo išvada, kad atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą ir nepripažino jo konkurso laimėtoju, todėl konstatavo, jog teismas pagrįstai panaikino konkurso rezultatus ir pripažino negaliojančiais atsakovų sudarytą turto nuomos sutartį ir turto perdavimo–priėmimo aktą CK 1.80 straipsnio, 6.947 straipsnio pagrindu. Tačiau kolegija nurodė, kad teismo sprendimas pripažinti ieškovą konkurso laimėtoju prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje UAB „Astrum Magnificum“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-677/2006, išaiškinimui, jog viešo konkurso dėl turto nuomos atveju konkurso nugalėtojo klausimo išsprendimas yra ne teismo, o konkursą organizuojančios komisijos dispozicija. Dėl to kolegija konstatavo, kad teismas, pripažindamas viešo konkurso laimėtoju ieškovą, viršijo teismui įstatymo nustatytą kompetenciją, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, todėl šią sprendimo dalį panaikino.

19III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

20Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Dėl CPK 2, 259, 260 straipsnių pažeidimo. Kasatorius nurodo, kad po apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo jis kreipėsi į atsakovą su prašymu atlikti visus reikiamus veiksmus, kad jis būtų pripažintas konkurso laimėtoju, tačiau atsakovas raštu informavo, jog viešą konkursą dėl ginčo patalpų nuomos nutraukė. Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį teismas išsprendžia bylą iš esmės priimdamas sprendimą; galutiniu sprendimu ginčas išsprendžiamas visiškai (CPK 260 straipsnis); vienas iš civilinio proceso tikslų – atkurti teisinęs taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 straipsnis). Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismo nutartimi šalių ginčas iš esmės neišspręstas ir sudarytos prielaidos naujiems šalių ginčams kilti. Panaikinus viešo konkurso rezultatus ir nenustačius konkurso laimėtojo, niekas neįpareigoja atsakovo tęsti konkursą, pripažinti kasatorių laimėtoju ir sudaryti su juo nuomos sutartį. Atsakovui nusprendus nutraukti konkursą, lieka pažeisti kasatoriaus, pasiūliusio didžiausią nuomos kainą ir inicijavusio teisminį procesą dėl neteisėtų konkurso rezultatų, interesai. Kasatorius teismine tvarka gali ginčyti atsakovo sprendimą nutraukti konkursą ir (ar) prašyti priteisti negautas pajamas, kurias būtų gavęs, vykdydamas veiklą išnuomotose patalpose. Tačiau nė vienas iš šių ieškinių nenaudingas visuomenei, nes, kol vyktų ginčas, atsakovas negalėtų išnuomoti patalpų ir gauti iš to pajamų, arba visuomenės sąskaita tektų atlyginti kasatoriaus, nepagrįstai nepripažinto viešo turto nuomos konkurso laimėtoju, nuostolius.

222. Dėl teisės į teisminę gynybą pažeidimo. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą pripažinti kasatorių konkurso laimėtoju, kasatoriaus pažeistos teisės realiai neapgintos. Jis, pasiūlęs didžiausią patalpų nuomos kainą, pagrįstai ir teisėtai tikėjosi tapti konkurso laimėtoju, sudaryti patalpų nuomos sutartį, juose vykdyti veiklą ir gauti iš to pajamų. Abiejų instancijų teismai pripažino, kad atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai pašalino jį iš konkurso. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas kasatorių konkurso laimėtoju, sudarė realias sąlygas apginti pažeistas teises (tapti patalpų nuomininku). Apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs tokį sprendimą, atėmė iš jo tokią galimybę ir viską paliko atsakovo valiai. Taigi iš esmės kasatoriui palankūs teismų sprendimas ir nutartis tapo beverčiai, nes jis taip ir netapo patalpų nuomininkas. Tai rodo, kad vien konkurso rezultatų panaikinimas neužtikrina realios asmens, pasiūliusio didžiausią turto nuomos kainą ir faktiškai turėjusio laimėti konkursą (jeigu nebūtų buvę neteisėtų konkurso organizatoriaus veiksmų), teisių ir teisėtų lūkesčių gynybos.

233. Dėl materialiosios teisės normų pažeidimo. Kasatorius nurodo, kad vienas iš civilinių teisių gynimo būdų yra teisių pripažinimas teismo sprendimu (CK 1.138 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs atsakovo veiksmus pašalinus kasatorių iš konkurso neteisėtais, pagrįstai pripažino kasatoriaus teises ir pripažino jį viešo konkurso laimėtoju. Pagal CK 1.136 straipsnio 2 dalies 2 punktą teismo sprendimas yra pagrindas civilinėms teisėms ir pareigoms atsirasti. Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas nepaisė CK 1.136, 1.138 straipsnių normų ir nepagrįstai sprendė, kad teismas nekompetentingas spręsti klausimą dėl viešo konkurso laimėtojo pripažinimo. Atsakovo organizuoto konkurso laimėtojui nustatyti nereikėjo vertinti dalyvių kompetencijos, kvalifikacijos ir pan., t. y. turėti specialių žinių, kurių neturi teismas. Šiuo atveju pakako nustatyti, kurio konkurso dalyvio pasiūlyta patalpų nuomos kaina yra didesnė.

24Atsakovų Birštono savivaldybės ir UAB „Apotheca vaistinė“ atsiliepimuose į kasacinį skundą nurodoma, kad:

251) apeliacinės instancijos teismas pagrįstai panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą pripažinti kasatorių konkurso laimėtoju. Kolegija vadovavosi kasacinio teismo išaiškinimu, kad viešo konkurso dėl turto nuomos atveju nugalėtojo klausimo išsprendimas yra ne teismo, o konkursą organizuojančios komisijos dispozicija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Astrum Magnificum“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-677/2006). Šioje byloje teismai kompetentingi spręsti tik Komisijos priimtų sprendimų teisėtumą (neteisėtumą), bet ne priimti sprendimus, kuriuos gali priimti tik ji. Jeigu viešo turto nuomos konkurso laimėtojo paskelbimo klausimas nepakankamai įstatymų reglamentuotas, tai taikoma įstatymo analogija. Šiuo atveju taikytinas panašius teisinius santykius reglamentuojantis Viešųjų pirkimų įstatymas, kuriame nustatyta, kad galutinis pasiūlymų įvertinimas ir pasiūlymų eilės sudarymas yra perkančiosios organizacijos kompetencijai priskirti veiksmai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimai paskelbti laimėtojų eilę sudaryti viešojo pirkimo sutartį pripažįstami neteisėtais, šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje pirkimo organizacija privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas Viešųjų pirkimų įstatyme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, bylos Nr. 3K-323/2009; 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010; kt.). Tai, kad teismas negali spręsti klausimo dėl konkurso laimėtojo pripažinimo, matyti ir iš Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 3, 4, 7 punktų;

262) Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisija 2012 m. rugpjūčio 23 d. posėdyje nusprendė nutraukti viešą konkursą dėl ginčijamų patalpų nuomos. Apie šį sprendimą kasatorius buvo informuotas 2012 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. (25.25)-TVS-010. Jis įstatymų nustatyta tvarka Komisijos sprendimo neskundė ir pretenzijų nepareiškė. Sprendimą nutraukti konkursą lėmė šios priežastys: pastato modernizavimas ir ginčo patalpų naudojimas savivaldybės reikmėms.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

29Dėl viešą konkursą paskelbusio asmens nesilaikymo konkurso taisyklių sukeliamų padarinių

30Viešą konkursą reglamentuoja CK šeštosios knygos 49 (XLIX) skyriaus 6.947–6.952 straipsniai. Žodis „konkursas“ kildinamas iš lotyniško žodžio „concurrere“, reiškiančio „rungtis‘, „varžytis“, „konkuruoti“. Įstatymas viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą, įpareigoja šį asmenį sumokėti pažadėtą atlyginimą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju (CK 6.947 straipsnio 1 dalis).

31Konkurso paskelbimas yra vienašalis sandoris, nes šiam sandoriui sudaryti (konkursui paskelbti) būtina ir pakanka vienos šalies valios (CK 1.63 straipsnio 3 dalis). Viešas konkursas gali būti atviras arba uždaras, tačiau bet kuriuo atveju viešo konkurso paskelbimas nereiškia viešosios ofertos, t. y. pasiūlymo sudaryti sutartį su nenustatytu asmenų skaičiumi (CK 6.167 straipsnio 2 dalis), nes, kaip matyti iš viešo konkurso apibūdinimo, sutartis sudaroma tik su asmeniu, pripažintu konkurso nugalėtoju.

32Pažymėtina, kad viešo konkurso būdu gali būti išnuomojamas ir valstybės bei savivaldybių materialusis turtas (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – VSTVNDĮ) 14 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju atsakovas Birštono savivaldybė būtent ir paskelbė jai priklausančio materialiojo turto (negyvenamųjų patalpų, esančių Birštone, Jaunimo g. 8) viešą nuomos konkursą. Kasatoriaus nuomone, tuo atveju, jeigu konkursą paskelbęs asmuo pats nesilaiko konkurso sąlygų, teismas, panaikinęs viešo konkurso rezultatus, kasatoriaus pažeistas teises realiai gali apginti tik pripažindamas jo teises, t. y. pripažindamas jį viešo konkurso laimėtoju, nes priešingu atveju niekas neįpareigoja atsakovo tęsti konkursą, pripažinti kasatorių konkurso laimėtoju bei sudaryti su juo nuomos sutartį. Kasacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad savivaldybės, kaip ir valstybės, turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais. Pastarasis principas reiškia, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais (VSTVNDĮ 81 straipsnis). Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (VSTVNDĮ 14 straipsnio 6 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju Birštono savivaldybės taryba 2011 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. TS-22 yra patvirtinusi Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą, kurio 19 punkte nustatyta, kad turtas išnuomojamas viešo konkurso būdu.

33Minėta, kad viešą konkursą reglamentuoja CK 6.947–6.952 straipsniai. Įstatymo nustatyta, kad konkursą galima atšaukti, tačiau tokiu atveju konkurso organizatorius privalo atlyginti kiekvieno asmens, įvykdžiusio konkurso sąlygose numatytą darbą iki tol, kol jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie konkurso sąlygų pakeitimą ar jo atšaukimą, turėtas išlaidas, o tam tikrais atvejais –sumokėti atlyginimą tam, kuris atliko konkurso sąlygas atitinkantį darbą (CK 6.948 straipsnio 3, 5 dalys). Įstatymo reglamentuota ir tai, kad tuo atveju, jeigu paskelbęs konkursą asmuo nesilaiko konkurso taisyklių (paskelbtos darbų ar projektų įvertinimo tvarkos ar terminų), pateikto ir atitinkančio kitus konkurso reikalavimus, darbo ar projekto autorius įgyja teisę gauti jam padarytų nuostolių atlyginimą (CK 6.952 straipsnio 1 dalis). Taigi įstatymas viešo konkurso atšaukimo ir konkursą paskelbusio asmens nesilaikymo konkurso taisyklių atvejais ginant konkurso dalyvių teises orientuotas į nuostolių ir (ar) turėtų išlaidų atlyginimą (CK 1.138 straipsnio 6 punktas), o ne į CK 1.138 straipsnyje nustatytus kitus civilinių teisių gynimo būdus, taigi ir ne į teismine tvarka viešo konkurso nugalėtojo nustatymą. Šią kasacinio teismo teisėjų kolegijos išvadą patvirtina ir CK 6.952 straipsnio 2 dalies nuostata, kad netgi konkurso nugalėtojui, tuo atveju, jeigu jam nesuteikiama speciali teisė (teisės), turi būti atlyginti nuostoliai, o ne suteikiama nesuteiktoji speciali teisė. Pažymėtina, kad apie tai, jog vykusios konkurso nugalėtojo klausimo išsprendimas yra ne teismo, bet konkursą organizuojančios komisijos dispozicija, yra pasisakęs kasacinis teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Astrum Magnificum v. Kauno m. savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-677/2006). Nagrinėjamos bylos atveju pagal Birštono savivaldybės tarybos patvirtinto Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos darbo reglamento 25 punktą sprendimą dėl nuomos konkurso rezultatų priima materialiojo turto nuomos komisija.

34Apibendrindama tai, kas išdėstyta, kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasaciniame skunde nurodyti kasacijos pagrindai nepasitvirtino, todėl nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Atmetus kasacinį skundą, valstybei iš kasatoriaus priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo raštinės 2013 m. balandžio 19 d. pažymą kasacinis teismas patyrė 41,91 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Priteisti iš ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ (kodas 13477848) į valstybės biudžetą 41,91 Lt (keturiasdešimt vieną litą 91 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įstaigos kodas 188659752.

40Ši nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Atsakovas Birštono savivaldybė paskelbė jai priklausančių negyvenamųjų... 6. 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisija, patikrinusi konkurso dalyvių dokumentus ir... 7. Ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ nurodė, kad Komisija nepagrįstai atmetė... 8. Ieškovas prašė:... 9. 1) panaikinti Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisijos 2011... 10. 2) panaikinti 2011 m. rugsėjo 30 posėdžio protokolu įformintą Birštono... 11. 3) pripažinti viešo konkurso dėl šių patalpų nuomos laimėtoju ieškovą... 12. 4) pripažinti negaliojančiais 2011 m. spalio 20 d. atsakovų Birštono... 13. 5) įpareigoti atsakovą Birštono savivaldybę per 10 dienų nuo teismo... 14. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų ir nutarties esmė... 15. Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. sprendimu ieškinį patenkino... 16. Teismas nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 26 d. Sodros informacinį pranešimą... 17. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012... 18. Kolegija sutiko su teismo išvada, kad atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai... 19. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 20. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ prašo panaikinti... 21. 1. Dėl CPK 2, 259, 260 straipsnių pažeidimo. Kasatorius nurodo, kad po... 22. 2. Dėl teisės į teisminę gynybą pažeidimo. Kasatorius nurodo, kad... 23. 3. Dėl materialiosios teisės normų pažeidimo. Kasatorius nurodo, kad vienas... 24. Atsakovų Birštono savivaldybės ir UAB „Apotheca vaistinė“... 25. 1) apeliacinės instancijos teismas pagrįstai panaikino pirmosios instancijos... 26. 2) Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos komisija 2012 m.... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 29. Dėl viešą konkursą paskelbusio asmens nesilaikymo konkurso taisyklių... 30. Viešą konkursą reglamentuoja CK šeštosios knygos 49 (XLIX) skyriaus... 31. Konkurso paskelbimas yra vienašalis sandoris, nes šiam sandoriui sudaryti... 32. Pažymėtina, kad viešo konkurso būdu gali būti išnuomojamas ir valstybės... 33. Minėta, kad viešą konkursą reglamentuoja CK 6.947–6.952 straipsniai.... 34. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, kasacinio teismo teisėjų kolegija... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 36. Atmetus kasacinį skundą, valstybei iš kasatoriaus priteistinos išlaidos,... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012... 39. Priteisti iš ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ (kodas 13477848) į... 40. Ši nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos....