Byla 2-1706-450/2019
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria netenkintas bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininko V. A. patikslintas skundas nušalinti bankroto administratorę, atnaujinti terminą kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti ir panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą su varžytynių dokumentais, pripažįstant juos neteisėtais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ata Radzevičienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininko V. A. bei suinteresuoto asmens L. A. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria netenkintas bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininko V. A. patikslintas skundas nušalinti bankroto administratorę, atnaujinti terminą kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti ir panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą su varžytynių dokumentais, pripažįstant juos neteisėtais,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi V. A. komercinei firmai „Ratai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Paltaja“. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios V. A. komercinės firmos „Ratai“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris buvo patikslintas vėlesnėmis teismo nutartimis. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

72018 m. lapkričio 28 d. įvyko bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimo suma sudaro 93,46 procento nuo visos teismo patvirtintos kreditorių reikalavimų sumos. Jo metu antruoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininko V. A. prašymo ir nutarta jo netenkinti.

83.

9Pareiškėjas bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininkas V. A. pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė pripažinti bankroto administratorės veiksmus skelbiant varžytynes neteisėtais, nušalinti bankroto administratorę ir bylą perduoti kitai įmonei, atnaujinti praleistą terminą kreditorių susirinkimo 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimui apskųsti, pripažinti nutarimą neteisėtu. Nurodo, kad bankroto administratorė paskelbė pareiškėjo V. A. ir jo sūnaus V. A. (gim. duomenys neskelbtini) įkeistam butui ( - ) varžytynes, nustatė 73 872 Eur kainą. Nurodė, kad bankroto administratorės veiksmai paskelbiant varžytynes už dvigubai mažesnę nei rinkos kaina yra neteisėti. Pažymėjo, kad bankroto administratorės veiksmų neteisėtumas pasireiškia ir tuo, kad bankroto administratorė nebendradarbiauja, neatsako į pareiškėjo siunčiamus laiškus, kadangi pareiškėjas, atlikęs turto vertinimą, nustatė, kad turto pardavimo kaina yra didesnė.

104.

11Bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorė UAB „Paltaja“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė patikslintą skundą atmesti, pripažinti varžytynes Nr. 169371 teisėtomis, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad nuo 2018 m. spalio 23 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. vykdė varžytynes už nustatytą 73 872 Eur kainą. Varžytynės baigėsi, paskelbtas laimėtojas, kuris pasiūlė maksimalią 73 872 Eur kainą. Nurodė, kad varžytynės buvo atšauktos vadovaujantis Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi ir buvo paskelbtos pakartotinės turto varžytynės Nr. 169371, kurios baigėsi, laimėtojui pasiūlius 117 741 Eur, tačiau jos vadovaujantis Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 8 d. nutartimi buvo sustabdytos iki bus išnagrinėtas V. A. skundas. Dėl bendradarbiavimo su buvusiu įmonės vadovu nurodo, kad įmonės vadovas buvo informuojamas paštu.

125.

13Suinteresuotas asmuo L. A. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė panaikinti varžytynes ir kreditorių susirinkimo nutarimą šioje byloje, leisti V. A. per nustatytą teismo terminą parduoti ginčo turtą paties pasiūlytam pirkėjui, kita kaina. Nurodo, kad bankroto administratorė su L. A. nebendradarbiauja, tyčiojasi iš vyresnių asmenų. Nurodo, kad ji niekada nedirbo V. A. įmonėje ir neturi atsakyti už jo skolas.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartimi netenkino pareiškėjo bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininko V. A. skundo nušalinti bankroto administratorę UAB „Paltaja“, atnaujinti terminą bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ 2018 m. lapkričio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti ir panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą su varžytynių dokumentais, pripažįstant juos neteisėtais.

177.

18Teismas iš pateikto 2018 m. lapkričio 28 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo nustatė, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimo suma sudaro 93,46 procento nuo visos teismo patvirtintos kreditorių reikalavimų sumos. Atsižvelgiant į tai, kad už ginčijamą surinkimo nutarimą raštu (balsavimo biuleteniais) balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, nutarimas laikomas priimtu ir atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis konstatavo, kad esminių procedūrinių pažeidimų nenustatyta.

198.

20Teismas nutartyje nurodė, kad V. A. nurodo, kad nutarimas turi būti panaikintas ir dėl to, kad jam, kaip įmonės vadovui, nebuvo žinoma apie kreditorių susirinkimą, kadangi bankroto administratorius su pareiškėju nebendradarbiauja. V. A. nurodo, kad apie ginčijamą nutarimą sužinojo tik keletą dienų prieš pateikiant skundą. Su šiais argumentais teismas nesutiko. Nurodė, kad rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas apie ginčijamą nutarimą ir jo priėmimo momentą vėliausiai sužinojo 2019 m. sausio 15 d. Ši išvada daroma atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. sausio 7 d. nutarties 18 punkte nurodė, kad 2018 m. lapkričio 28 d. V. A. komercinės firmos „Ratai“ kreditoriai priėmė ginčijamą nutarimą. Ši nutartis įteikta pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims 2019 m. sausio 15 d. V. A. atsižvelgęs į 2019 m. sausio 7 d. nutartyje išdėstytus argumentus, sužinojęs apie priimtą ginčijamą nutarimą, teikė atskirąjį skundą, kurį išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-489-781/2019 atmetė, nutarties 11 punkte nurodydamas ir ginčijamą nutarimą bei nutarties 30 punkte konstatuodamas, kad įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, nėra teisinio pagrindo išvadai, kad bankroto administratorės veiksmai, skelbiant turto varžytynes, buvo neteisėti.

219.

22Bankroto administratorė 2019 m. liepos 15 d. pateikė pranešimą teismui, kuriame nurodė, kad pagal ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalį siuntė pranešimus įmonės kreditoriams, kadangi tokią kreditorių sušaukimo tvarką nustatė kreditorių susirinkimas, todėl V. A. pranešimas apie šaukiamą 2018 m. lapkričio 28 d. kreditorių susirinkimą nebuvo išsiųstas. Tačiau V. A. ir suinteresuoti asmenys apie ginčijamą nutarimą vėliausiai sužinojo 2019 m. sausio 15 d., todėl laikė, kad nuo šio momento V. A. ir suinteresuotiems asmenims tapo žinoma apie 2018 m. lapkričio 28 d. priimtą nutarimą. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalis numato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, nuo kurios sužinota arba turėjo būti sužinota apie nutarimo priėmimą. Kadangi V. A. apie minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą vėliausiai sužinojo arba turėjo sužinoti 2019 m. sausio 15 d., todėl turėjo teisę minėtą kreditorių susirinkimą apskųsti per 14 dienų, tai yra iki 2019 m. sausio 29 d., tačiau skundą pateikė tik 2019 m. balandžio 17 d., t. y. praleidęs įstatyme nustatytą 14 dienų terminą.

2310.

24Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, teismas atsižvelgė į tai, kad pareiškėjui apie bankroto eigą buvo žinoma nuo 2015 m. kovo 9 d. ir pareiškėjas turėjo galimybę susipažinti su byloje pateiktu ginčijamu nutarimu nuo 2018 m. gruodžio 3 d., taip pat atsižvelgė į tai, kad apie 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimą jam vėliausiai buvo žinoma arba vėliausiai turėjo būti žinoma nuo 2019 m. sausio 15 d., tačiau skundą pateikė tik 2019 m. balandžio 17 d., praleidęs įstatymo nustatytą terminą daugiau nei du mėnesius nei nenurodo svarbių termino praleidimo priežasčių. Taip pat atsižvelgė į tai, kad Lietuvos Apeliacinis Teismas 2019 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-489-781/2019 (30 punktas), įvertinęs byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad nėra pagrindo išvadai, kad bankroto administratorės veiksmai, skelbiant turto varžytynes, buvo neteisėti, taip pat siekiant saugoti susiformavusių teisinių santykių stabilumą, kreditorių interesus, konstatavo, kad pareiškėjas praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, o svarbių termino praleidimo priežasčių nenurodė.

2511.

26Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatė, kad V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininkas V. A. ir jo sūnus V. A. su akcine bendrove „Swedbank“ 2006 m. lapkričio 16 d. sudarė kredito sutartį Nr. 06-090766-FA, kurios pagrindu suteikta 234 592,22 Eur (810 000 Lt) paskola butui, esančiam ( - ), įsigyti. Ši prievolė užtikrinta minėto buto įkeitimu ir L. A. laidavimu. Kadangi kredito gavėjai sutarties nevykdė, ji banko buvo nutraukta ir Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2009 m. sausio 29 d. nutartimi bankui priteista 256 083,32 Eur (884 204,49 Lt) skola, kurios reikalavimas yra patvirtintas bankroto byloje ir kurios išieškojimą vykdė antstolė V. D. vykdomojoje byloje Nr. 0004/09/01394. 2014 m. kovo 3 d. antstolė V. D. priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo. 2016 m. gegužės 16 d. antstolė V. D. vykdomojoje byloje Nr. 0004/09/01394 priėmė patvarkymą „Dėl sutikimo parduoti areštuotą turtą“, kuriuo leista bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorei UAB „Paltaja“ organizuoti viso nekilnojamojo turto objekto – buto, ( - ), varžytynes, parduodant turtą Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, bankroto administratorė įpareigota pervesti proporcingą už parduotą turtą gautų lėšų dalį – bankrutavusiam asmeniui nepriklausiusios 1/2 turto dalies pinigines lėšas– į antstolės V. D. depozitinę sąskaitą Nr. ( - ) AB DNB banke, nurodant vykdomosios bylos Nr. 0004/09/01394.

2712.

28Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 27 d. nutartimi tenkino bankroto administratoriaus prašymą leisti išieškoti iš neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininko turimo turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pakeitė Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 27 d. nutartį, leido teisės aktų nustatyta tvarka nukreipti išieškojimą į bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininko V. A. turimą turtą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

2913.

302017 m. rugpjūčio 9 d. kreditorių susirinkime priimtas kreditorių nutarimas: V. A. ir V. A. (jaunesniajam) priklausantį bei akcinei bendrovei „Swedbank“ įkeistą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), pardavinėti iš varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka: pirmąsias varžytynes skelbti nustatant 91 200 Eur kainą, antrąsias varžytynes skelbti nustatant 82 080 Eur kainą, trečiąsias varžytines skelbti nustatant 73 872 Eur kainą, nustatyti 300 Eur kainos didinimo intervalą varžytynėse, nepardavus turto varžytynėse ir bankui neperėmus iš varžytynių parduodamo turto, klausimą dėl tolesnio turto pardavimo spręsti sušaukus kreditorių susirinkimą. Kreditorių nutarimu nustatyta tvarka buvo skelbiamos pirmosios ir antrosios varžytynės, kuriose butas, esantis ( - ), nebuvo parduotas.

3114.

322018 m. spalio 23 d. paskelbtos trečiosios buto, esančio ( - ), varžytynės, nurodant pradinę turto kainą 73 872 Eur, pasibaigus varžytynėms 2018 m. lapkričio 22 d. paskelbtas laimėtojas, pasiūlyta maksimali kaina 73 872 Eur. 2018 m. gruodžio 21 d. teisme gautas bankroto administratoriaus pranešimas, kad 2018 m. lapkričio 22 d. pasibaigusios varžytynės yra atšauktos. Pakartotinai varžytynės (Nr. 169371) paskelbtos ir vykdytos laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 22 d. iki 2019 m. balandžio 23 d. ir paskelbtas laimėtojas, kuris pasiūlė didžiausią kainą – 117 741 Eur.

3315.

34Pareiškėjas skunde nurodė iš esmės pakartotines aplinkybes, kurios buvo išnagrinėtos Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-34-730/2019. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 28 d. išnagrinėjęs V. A. atskirąjį skundą konstatavo, kad nėra pagrindo išvadai, jog bankroto administratoriaus veiksmai, skelbiant turto varžytynes, buvo neteisėti.

3516.

36Antra, pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju nustatyta pradinė 73 872 Eur turto pardavimo kaina yra nepagrįstai maža. Su šiais pareiškėjo argumentais nėra pagrindo sutikti, nes byloje nustatyta, kad ši kaina buvo sumažina neatsiradus nė vieno varžytynių dalyvio. Be to, kaip nustatyta, įvykus 2019 m. balandžio 23 d. varžytynėms, laimėtojas pasiūlė 117 741 Eur kainą už ginčo turtą, kas atitinka ir pareiškėjo nurodytą vertę.

3717.

38Pareiškėjas pateikė 2019 m. balandžio 17 d. preliminarią uždarosios akcinės bendrovės „Agriva“ turto vertės nustatymo pažymą, kurioje nurodyta, kad ginčo turto kaina yra 126 000 Eur. Pažymoje nurodyta, kad minėta įmonė įsipareigoja turtą parduoti iki 2019 m. birželio mėn. Susipažinus su pažyma nustatyta, kad ji parengta su trūkumais, nėra nurodyta, kokia metodika remiantis yra nustatyta ginčo turto rinkos kaina, aiškiai nenurodoma, kokie turto objektai parinkti lyginamajai analizei, be to, pažymoje nurodyti argumentai iš esmės deklaratyvūs, nepatvirtinti nei jokiomis fotofiksacijomis, nei rašytiniais įrodymais apie gretimai parduotą turtą, todėl minėto dokumento laikyti objektyviu rinkos kainą pagrindžiančiu įrodymu nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui 2019 m. liepos 1 d. nutartimi buvo pasiūlyta pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius turto vertę, skirti ekspertizę, tačiau papildomų įrodymų turto vertei nustatyti byloje negauta. Pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo L. A. nurodo, kad V. A. butą gali parduoti už didesnę kainą, dėl to prašo pripažinti varžytynes neteisėtomis, tačiau su šiuo argumentu nėra pagrindo sutikti, nes pareiškėjas į bylą nuo patikslinto skundo pateikimo dienos (2019 m. gegužės 6 d.) nepateikė jokių duomenų, kad rado nekilnojamojo turto pirkėją ar su galimu turto pirkėju kreipėsi į bankroto administratorių dėl turto pardavimo, todėl nurodytas argumentas dėl buto pardavimo paties pareiškėjo rastam klientui atmetamas kaip deklaratyvus.

3918.

40Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nenurodė objektyviais duomenimis pagrįstų argumentų dėl UAB „Patlaja“ netinkamumo eiti bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorės pareigas, prašant bankroto administratorę nušalinti nuo bankroto bylos vedimo. Konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė, kad teismo paskirta administratorė netinkamai atlieka savo funkcijas ir (ar) nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų, taip pat neįrodė, jog bankroto administratorė atliko neteisėtus veiksmus organizuodama kreditorių surinkimą ir nustatydama ginčo turto pardavimo kainą. Teismas, remdamasis anksčiau nurodytais motyvais, nenustatė pagrindo nušalinti bankroto administratorę UAB „Patlaja“ iš bankroto administratorės pareigų ir konstatavo, kad bankroto administratorė tinkamai vykdė 2019 m. kovo 22 d.–2019 m. balandžio 23 d. varžytynes, kurias laimėjo A. M., pasiūlęs 117 741 Eur sumą už ginčo turtą.

41III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

4219.

43Pareiškėjas V. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti pareiškėjo skundą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4419.1.

45Pirmosios instancijos teismas be jokių motyvų visus skundo reikalavimus atmetė. Nutartyje nustatytos aplinkybės neatitinka faktinių aplinkybių.

4619.2.

47Byloje pateikti duomenys patvirtina daug didesnę turto kainą, nei ta, už kurią nekilnojamas turtas per varžytynes buvo parduotas. Nurodė, kad kaimynai tokį pat turtą pardavė už 150 000 Eur. Be to, apeliantas turi savo pirkėją, kuris sutinka pirkti turtą už 126 000 Eur.

4819.3.

49Nurodė, kad jam kaip savininkui, būtina žinoti apie visą padėtį bankroto byloje, jis yra silpnesnė šių santykių pusė, todėl teismas jo teises turi ginti.

5019.4.

51Nurodė, kad jis buvo patalpų, esančių ( - ), priklausančių V. K. individualiai įmonei, nuomininkas. Kadangi jis buvo paguldytas į ligoninę, tai nuomotojas savavališkai iš patalpų pasiėmė jo asmeninius daiktus, techninius įrenginius, automobilius ir atsargines detales, juos priskaičiavo kaip dalį nuomos mokesčio apmokėjimą.

5220.

53V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorė UAB „Paltaja“ pateikė atsiliepimą į V. A. atskirąjį skundą ir prašė jį atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5420.1.

55Visos V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto procedūros yra vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮB) nuostatomis ir kreditorių susirinkimuose priimtais nutarimais.

5620.2.

57Buvęs V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininkas akivaizdžiai vilkina bankroto procesą, teikia nepagrįstus skundus, nesigilina į varžytynių eigą. Bankroto administratorė vykdė 2017 m. rugpjūčio 9 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą: V. A. ir V. A. (jaunesniajam) priklausantį turtą, įkeistą AB Swedbank, esantį ( - ), pardavinėti iš varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Susirinkimo metu buvo numatyta konkreti šio turto pardavimo iš varžytynių tvarka, kuria bankroto administratorė vadovavosi, pardavinėdama turtą.

5821.

59Suinteresuotas asmuo L. A. pateikė atskirąjį skundą ir prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartį ir perduoti skundą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6021.1.

61Suinteresuotas asmuo nesudarė ir nepasirašė su banku AB Swedbank 2006 m. lapkričio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. 06-090766-A dėl 234 592,22 Eur kredito suteikimo. Apeliantė L. A. pripažįsta Kredito sutartyje nurodžiusi, kad tokiai sutarčiai neprieštarauja.

6221.2.

63Suinteresuotas asmuo nebuvo informuota nei apie skolos priteisimo, nei bankroto bylos iškėlimo, bylas. Ji pati nedirbo sutuoktinio individualioje įmonėje ir neturi pareigos atlyginti jo įmonės padarytas skolas.

6422.

65Bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorė UAB „Paltaja“ pateikė atsiliepimą į L. A. atskirąjį skundą ir prašė jį atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pilnai ir visapusiškai nustatė visas reikšmingas bylai aplinkybes, įvertino byloje pateiktus rašytinius įrodymus bei šalių paaiškinimus bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

66Teismas

konstatuoja:

67IV.

68Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6923.

70Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338 straipsnis). Šio kodekso 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

7124.

72Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas apelianto V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininko V. A. patikslintas skundas – nušalinti bankroto administratorę UAB „Paltaja“, atnaujinti terminą 2018 m. lapkričio 28 d. kreditorių nutarimui apskųsti, kreditorių susirinkimo nutarimą kartu su varžytynių dokumentais panaikinti, pripažįstant juos neteisėtais, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

7325.

74Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

7526.

76ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-382-313/2015). Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem alternatyviais pagrindais, t. y. dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, arba dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir / ar bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu.

7727.

78Nagrinėjamu atveju apeliantas V. A. skundė bankroto administratorės veiksmus skelbiant jam bendrosios jungtinės nuosavybės teise su L. A. ir jų sūnumi priklausančio turto, esančio ( - ), kuris yra įkeistas bankui, varžytynes už pernelyg mažą kainą, taip pat 2018 m. lapkričio 28 d. įvykusio V. A. komercinės firmos „Ratai“ kreditorių susirinkimo nutarimą – antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo netenkintas apelianto prašymas pateikti visus duomenis apie tai, koks yra įsiskolinimas ir kam yra susidariusi skola. Apeliantas prašė pripažinti varžytynes neteisėtomis; nušalinti nuo pareigų bankroto administratorę; atnaujinti terminą kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti, panaikinti 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimą kartu su visais varžytynių dokumentais.

7928.

80Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs apelianto skundą, nustatė, kad 2018 m. lapkričio 28 d. įvyko kreditorių susirinkimas, apie kurį pareiškėjas V. A. vėliausiai sužinojo 2019 m. sausio 15 d., kadangi jam įteikta Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. sausio 7 d. nutartis, kurios 18 punkte nurodyta, kad 2018 m. lapkričio 28 d. V. A. komercinės firmos „Ratai“ kreditoriai priėmė ginčijamą nutarimą. Apeliantas nutartį apskundė ir Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-489-781/2019 atskirojo skundo netenkino, paliko nutartį nepakeistą. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 28 d. nutarties 30 punkte nurodė, kad bankroto administratorės veiksmai, skelbiant turto varžytynes, buvo teisėti. Teismas konstatavo procedūrinį pažeidimą, t. y., kad pranešimas apie šaukiamą 2018 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimą V. A. (kaip buvusiam įmonės vadovui) nebuvo siųstas, bet vėliausiai jis apie priimtą nutarimą sužinojo 2019 m. sausio 15 d., todėl turėjo teisę kreditorių susirinkimą apskųsti per 14 dienų, t. y. iki 2019 m. sausio 29 d., tačiau skundą pateikė teismui tik 2019 m. balandžio 17 d., praleidęs įstatyme nustatytą 14 dienų terminą skundui paduoti, svarbių priežasčių dėl ko praleistas terminas, nenurodė.

8129.

82Teismas taip pat konstatavo, kad pareiškėjas nenurodė objektyviais duomenimis pagrįstų argumentų dėl UAB „Patlaja“ netinkamumo eiti bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorės pareigas, prašant bankroto administratorę nušalinti nuo bankroto bylos vedimo. Konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė, kad teismo paskirta administratorė netinkamai atlieka savo funkcijas ir (ar) nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų, taip pat neįrodė, jog bankroto administratorė atliko neteisėtus veiksmus organizuodama kreditorių susirinkimą ir nustatydama ginčo turto pardavimo kainą. Teismas nenustatė pagrindo nušalinti bankroto administratorę UAB „Patlaja“ iš bankroto administratorės pareigų ir konstatavo, kad bankroto administratorė tinkamai vykdė 2019 m. kovo 22 d.–2019 m. balandžio 23 d. vykusias turto varžytynes, kurias laimėjo A. M., pasiūlęs 117 741 Eur sumą už ginčo turtą.

8330.

84Šiuo atveju atskirajame skunde apeliantas V. A. nurodo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės be motyvų, vadovaudamasis prielaidomis, visus apelianto skundo argumentus atmetė. Nurodė, kad apeliantas turėjo būti informuotas apie skundžiamą kreditorių susirinkimą. Nurodė, kad nutartyje neatskleista bylos esmė. Be to, byloje yra pakankamai duomenų apie parduodamo turto iš varžytynių vertę, pats apeliantas turi pirkėją, kuris sutinka turtą nupirkti už 126 000 Eur.

8531.

86Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo L. A. nurodė, kad nesudarė jokios kreditavimo sutarties su banku AB Swedbank ir nepasirašė 2006 m. lapkričio 16 d. Kreditavimo sutarties Nr. 06-090766-A dėl 234 592,22 Eur kredito suteikimo, todėl nėra atsakinga už firmos skolas. Dėl faktinių aplinkybių

8732.

88Bylos duomenimis ir iš informacinės teismų sistemos Liteko duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininkas V. A. ir jo sūnus V. A. su akcine bendrove „Swedbank“ 2006 m. lapkričio 16 d. sudarė kredito sutartį Nr. 06-090766-FA, kurios pagrindu suteikta 234 592,22 Eur (810 000 Lt) paskola butui, esančiam ( - ), įsigyti. Ši prievolė užtikrinta minėto buto įkeitimu ir L. A. laidavimu. Kadangi kredito gavėjai sutarties nevykdė, ji banko buvo nutraukta ir Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2009 m. sausio 29 d. nutartimi bankui priteista 256 083,32 Eur (884 204,49 Lt) skola, kurios reikalavimas yra patvirtintas bankroto byloje ir pagal kurią išieškojimą vykdė antstolė V. D. vykdomojoje byloje Nr. 0004/09/01394. 2014 m. kovo 3 d. antstolė V. D. priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo. 2016 m. gegužės 16 d. antstolė V. D. vykdomojoje byloje Nr. 0004/09/01394 priėmė patvarkymą „Dėl sutikimo parduoti areštuotą turtą“, kuriuo leista bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorei UAB „Paltaja“ organizuoti viso nekilnojamojo turto objekto, buto, ( - ), varžytynes, parduodant turtą Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, įpareigojant bankroto administratorę pervesti proporcingą už parduotą turtą gautų ir bankrutavusiam asmeniui nepriklausiusios dalies ½ turto dalies piniginių lėšų dalį, į antstolės V. D. depozitinę sąskaitą Nr. ( - ) AB DNB bankas, nurodant vykdomosios bylos Nr. 0004/09/01394.

8933.

90Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 27 d. nutartimi tenkino bankroto administratorės prašymą leisti išieškoti iš neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininko turimo turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pakeitė Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 27 d. nutartį, leidžiant teisės aktų nustatyta tvarka nukreipti išieškojimą į bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininko V. A. turimą turtą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

9134.

92Bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ 2017 m. rugpjūčio 9 d. kreditorių susirinkime priimtas kreditorių nutarimas: V. A. ir V. A. (jaunesniajam) priklausantį bei AB „Swedbank“ įkeistą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), pardavinėti iš varžytynių LR Vyriausybės nustatyta tvarka: pirmąsias varžytynes skelbti už 91 200 Eur, antrąsias varžytynes skelbti už 82 080 Eur, trečiąsias varžytynes skelbti už 73 872 Eur, nustatyti 300 Eur kainos didinimo intervalą varžytynėse; nepardavus turto varžytynėse ir bankui neperėmus iš varžytynių parduodamo turto, klausimą dėl tolimesnio turto pardavimo spręsti sušaukus kreditorių susirinkimą. Kreditorių nutarimu nustatyta tvarka buvo skelbiamos pirmosios ir antrosios varžytynės, kuriose butas, esantis ( - ), nebuvo praduotas. 2018 m. spalio 23 d. 09:00:00 paskelbtos trečiosios buto, esančio ( - ), varžytynės, nurodant pradinę turto kainą 73 872 Eur, pasibaigus varžytynėms 2018 m. lapkričio 22 d. paskelbtas laimėtojas, pasiūlyta maksimali kaina 73 872 Eur kaina. 2018 m. gruodžio 21 d. gautas teisme bankroto administratoriaus pranešimas, kad 2018 m. lapkričio 22 d. pasibaigusios varžytynės yra atšauktos.

9335.

94Bankroto administratorė turtą iš varžytynių pardavinėjo ir nuo 2019 m. kovo 22 d. iki 2019 m. balandžio 23 d. už 73 872 Eur kainą (po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 28 d. nutartimi konstatavo, kad bankroto administratorės veiksmai, vykdant turto pardavimą iš varžytynių yra teisėti). Varžytynės Nr. 169371 baigėsi, buvo paskelbtas laimėtoju asmuo, kuris pasiūlė didžiausią kainą – 117 741 Eur. Tačiau Klaipėdos apygardos teismas, priėmęs V. A. skundą, 2019 m. gegužės 8 d. nutartimi tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė valstybės įmonės Registrų centras vykdomas nekilnojamojo turto, esančio ( - ), varžytynes iki bus išnagrinėtas bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininko V. A. skundas. Dėl pareigos motyvuoti sprendimą (nutartį)

9536.

96Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Šis pagrindas taikytinas tik tuo atveju, kai sprendimas (nutartis) yra visiškai be motyvų. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215-915/2017, 2019 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-26-611/2019).

9737.

98Vien tik ta aplinkybė, jog teismo nutartis ir jos motyvai neatitinka apelianto pozicijos, savaime nereiškia, kad teismo priimta nutartis yra nemotyvuota ar netinkamai motyvuota. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies, pirmosios instancijos teismas išsamiai išdėstė savo argumentaciją visais skundo argumentais, vertino šalių paaiškinimus bei rašytinę bylos medžiagą, rėmėsi aktualia teismų praktika ir sprendė, jog bankrutavusios įmonės savininko V. A. skundas nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas išsamiai atsakė į esminius pareiškėjo skundo argumentus ir savo išvadas tinkamai motyvavo, todėl nėra teisinio pagrindo konstatuoti esminio proceso pažeidimo, dėl kurio turėtų būti naikinama skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis. Dėl bankroto administratorės veiksmų ir turto parduodamo iš varžytynių kainos

9938.

100Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, nurodytu skundžiamos nutarties 18 punkte, kad apeliantas skunde iš esmės pakartojo argumentus bei išdėstė tas pačias aplinkybes dėl bankroto administratorės veiksmų, vykdant turto pardavimą iš varžytynių, kurie jau buvo išnagrinėti ir įvertinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-34-730/2019 (bankroto byloje). Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 28 d. išnagrinėjęs V. A. atskirąjį skundą dėl šios nutarties teisėtumo, konstatavo, kad nėra pagrindo daryti išvadai, kad bankroto administratorės veiksmai, skelbiant turto varžytynes, buvo neteisėti (CPK 185 straipsnis), bei sprendė, kad nėra teisinių prielaidų atstatydinti bankroto administratorę.

10139.

102Klausimus, susijusius su bankrutavusios įmonės turto realizavimu, bankroto procese priima kreditorių susirinkimas, laikydamasis ĮBĮ nustatytos tvarkos. Bankroto administratorė vykdė 2017 m. rugpjūčio 9 d. kreditorių susirinkime nustatyta tvarka turto pardavimą iš varžytynių. Atskirajame skunde apeliantas iš esmės jokių naujų argumentų dėl netinkamų bankroto administratorės veiksmų atlikimo nenurodė, apsiribodamas niekuo nepagrįstais argumentai dėl nutarties nemotyvavimo ir jos neteisėtumo. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė netinkamų bankroto administratorės veiksmų, tiek vykdant turto pardavimą iš varžytynių, tiek ir informuojant apeliantą apie bankroto procese atliekamus veiksmus. Priešingai, kaip matyti iš bylos medžiagos, bankroto administratorė vadovaudamasi kreditorių susirinkime nutarimu nustatyta tvarka, skelbė pirmąsias ir antrąsias varžytynės, tačiau nustatyta verte turtas nebuvo parduotas. Nurodytina ir tai, kad apelianto teisės dėl įvykusio 2018 m. lapkričio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo, taip pat nebuvo pažeistos, kadangi jis turėjo galimybę įstatyme nustatytu terminu, šį nutarimą apskųsti.

10340.

104Byloje nustatyta, kad 2018 m. spalio 23 d. buvo paskelbtos trečiosios turto varžytynės, nurodant jo pradinę kainą – 73 872 Eur, 2018 m. lapkričio 22 d. pasibaigusios varžytynės buvo atšauktos. Apeliantas skunde nurodė, kad nustatyta pradinė 73 872 Eur turto pardavimo kaina yra nepagrįstai maža. V. A. argumentus dėl pernelyg mažos pradinės turto pardavimo iš varžytynių kainos grindė aplinkybėmis, kad bendrovės UAB „Agriva“ 2019 m. balandžio 17 d. pateiktoje Preliminarioje turto vertės nustatymo pažymoje, bendrovė apžiūrėjusi parduodamą turtą bei išanalizavusi panašaus parduodamo turto kainas, įsipareigojo parduoti butą, esantį ( - ) iki 2019 m. birželio mėn. už 126 000 Eur. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad tokia pažyma negali objektyviai patvirtinti turto rinkos kainos. Viena vertus, jau pats pažymos pavadinimas „preliminari turto vertės nustatymo pažyma“ leidžia teigti, kad tai nėra dokumentus, kuriuo turėtų būti įrodinėjama turto rinkos vertė. Pažyma vertintina kaip visiškai neinformatyvi, niekaip nepagrįsta UAB „Agriva“ direktoriaus nuomonė, kurioje be jokio pagrindimo, metodikos ir analizės įsipareigojama iki konkrečios datos (beje jau pasibaigusios), tokį turtą parduoti už 126 000 Eur kainą. Pažymėtina ir tai, kad įsipareigojimas parduoti turtą nurodyta kaina, nereiškia, kad toks įsipareigojimas būtų įvykdytas ir turtas parduotas už 126 000 Eur. Nurodytina, kad realią bet kokio turto rinkos vertę, visada nustato tik pati rinka, ką beje, parodė ir šioje bankroto byloje vykdytos turto varžytynės.

10541.

106Nurodytina, kad Klaipėdos apygardos teismas byloje 2019 m. liepos 1 d. nutartimi pasiūlė apeliantui iki 2019 m. liepos 15 d. pateikti teismui papildomus įrodymus, pagrindžiančius jo skunde nurodytas aplinkybes apie ginčo buto, esančio ( - ), rinkos vertę, tačiau apeliantas nei pirmos instancijos teismui, nei kartu su atskiruoju skundo, jokių duomenų dėl realios turto vertės, nepateikė.

10742.

108Įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 28 d. nutarčiai, bankroto administratorė nuo 2019 m. kovo 22 d. iki 2019 m. balandžio 23 d. toliau vykdė turto, esančio ( - ), pardavimą iš varžytynių. Bylos duomenimis nustatyta, kad varžytynės Nr. 169371 baigėsi, buvo paskelbtas laimėtojas – A. M., pasiūlęs 117 741 Eur sumą už ginčo turtą, t. y. iš esmės turtas parduotas kaina, artima apelianto nurodytai – 126 000 Eur. Kaip jau nurodyta, apeliantas ne tik nepateikė jokių duomenų apie parduodamo turto rinkos vertę, bet ir atskirajame skunde nenurodė jokių argumentų bei nepateikė duomenų, patvirtinančių jo nurodytą aplinkybę, kad jis turi pirkėją, kuris turtą nupirktų už 126 000 Eur. Pažymėtina, kad terminas tokį turtą parduoti už nurodytą kainą apelianto pateiktoje 2019 m. balandžio 17 d. preliminarioje pažymoje, yra pasibaigęs.

10943.

110Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, bankroto administratorės į bylą 2019 m. gegužės 16 d. pateiktą pranešimą apie vykdomas varžytynes ir jų eigą, iš kurios matyti, kad bankroto administratorė vykdo turto pardavimą iš varžytynių kreditorių susirinkimo nutarime nustatyta tvarka, o klausimus, susijusius su bankrutavusios įmonės turto realizavimu bankroto procese, priima tik kreditorių susirinkimas, laikydamasis ĮBĮ nustatytos tvarkos, susirinkimo nutarimų teisėtumas gali būti kvestionuojamas, skundžiant juos teismui, todėl vadovaujantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, darytina išvada, kad bankroto administratorė, vykdydama turto varžytynes, pagrįstai vadovavosi kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina ir jokių neteisėtų veiksmų, neatliko. Paminėtina, kad apeliantas nepateikė duomenų, kad turto pardavimo iš varžytynių kaina neatitinka rinkos vertės, be to nepateikė duomenų, kad rado pirkėją, ar su galimu pirkėju, kreipėsi į bankroto administratorę dėl turto pardavimo. Dėl L. A. skundo

11144.

112Nutarties 32-34 punktuose nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad kredito sutarties tinkamam įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas apeliantei L. A. kartu su V. A. ir jo sūnumi nuosavybės teise priklausantis turtas, taip pat ji, kaip laiduotoja, pagal Kredito sutartį, atsakinga už tinkamą prievolės pagal kredito sutartį įvykdymą.

11345.

114Išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto vykdomas pagal bendras vykdymo proceso taisykles su išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto ypatumais (CPK 745 straipsnio 1 dalis), o kai skolininkui (įkeisto turto savininkui) pradėta bankroto procedūra, įkeistas turtas parduodamas ir hipotekos kreditorių reikalavimai tenkinami ĮBĮ arba Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ) nustatyta tvarka (CPK 746 straipsnio 5 dalis). Tiek įmonės, tiek fizinio asmens bankroto atveju nemokaus (bankrutavusio) asmens įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių, kurias organizuoja ir vykdo bankroto administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-199-219/2018).

11546.

116Be to, kasacinis teismas nurodęs, jog bankroto procedūrų tikslas yra siekis, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas būtų parduodamas kuo didesne kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). Toks tikslas sietinas ir su bankroto administratoriaus pareiga įvertinti bankrutuojančios įmonės parduodamo turto pobūdį ir siekti jo pardavimo už kainą, kuri labiausiai atitiktų kreditorių ir bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-399-219/2018). Kasacinio teismo praktika pažymi būtent kompleksišką įkeisto turto, priklausančio tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek tretiesiems asmenims, pardavimą, kadangi vientiso turtinio komplekso pardavinėjimas dalimis gali sumažinti parduodamų daiktų kainą, dėl ko būtų pažeisti kreditorių interesai (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. spalio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-442-378/2016).

11747.

118Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2019 m. gegužės 8 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi apeliantė įtraukta byloje suinteresuotu asmeniu, nustatytas terminas atsiliepimui į skundą pateikti. Taigi, ji žinojo apie vykstantį procesą ir jos teisės gauti informaciją bei dalyvauti byloje, pažeistos nebuvo. Pažymėtina ir tai, kad apeliantė įtraukta dalyvaujančiu byloje asmeniu ir V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto byloje.

11948.

120Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadas pagrindžiančiais motyvais, todėl atskiruosius skundus atmeta, o skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų nepasisakytina, kadangi jie neturi reikšmės vertinant nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

121Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

122Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ata... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi V. A.... 6. 2.... 7. 2018 m. lapkričio 28 d. įvyko bankrutavusios V. A. komercinės firmos... 8. 3.... 9. Pareiškėjas bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininkas V.... 10. 4.... 11. Bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorė... 12. 5.... 13. Suinteresuotas asmuo L. A. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė panaikinti... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartimi netenkino... 17. 7.... 18. Teismas iš pateikto 2018 m. lapkričio 28 d. įvykusio kreditorių susirinkimo... 19. 8.... 20. Teismas nutartyje nurodė, kad V. A. nurodo, kad nutarimas turi būti... 21. 9.... 22. Bankroto administratorė 2019 m. liepos 15 d. pateikė pranešimą teismui,... 23. 10.... 24. Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, teismas atsižvelgė į tai, kad... 25. 11.... 26. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatė, kad V. A. komercinės... 27. 12.... 28. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 27 d. nutartimi tenkino... 29. 13.... 30. 2017 m. rugpjūčio 9 d. kreditorių susirinkime priimtas kreditorių... 31. 14.... 32. 2018 m. spalio 23 d. paskelbtos trečiosios buto, esančio ( - ), varžytynės,... 33. 15.... 34. Pareiškėjas skunde nurodė iš esmės pakartotines aplinkybes, kurios buvo... 35. 16.... 36. Antra, pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju nustatyta pradinė 73 872... 37. 17.... 38. Pareiškėjas pateikė 2019 m. balandžio 17 d. preliminarią uždarosios... 39. 18.... 40. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nenurodė objektyviais duomenimis... 41. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 42. 19.... 43. Pareiškėjas V. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 44. 19.1.... 45. Pirmosios instancijos teismas be jokių motyvų visus skundo reikalavimus... 46. 19.2.... 47. Byloje pateikti duomenys patvirtina daug didesnę turto kainą, nei ta, už... 48. 19.3.... 49. Nurodė, kad jam kaip savininkui, būtina žinoti apie visą padėtį bankroto... 50. 19.4.... 51. Nurodė, kad jis buvo patalpų, esančių ( - ), priklausančių V. K.... 52. 20.... 53. V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorė UAB „Paltaja“... 54. 20.1.... 55. Visos V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto procedūros yra vykdomos... 56. 20.2.... 57. Buvęs V. A. komercinės firmos „Ratai“ savininkas akivaizdžiai vilkina... 58. 21.... 59. Suinteresuotas asmuo L. A. pateikė atskirąjį skundą ir prašė panaikinti... 60. 21.1.... 61. Suinteresuotas asmuo nesudarė ir nepasirašė su banku AB Swedbank 2006 m.... 62. 21.2.... 63. Suinteresuotas asmuo nebuvo informuota nei apie skolos priteisimo, nei bankroto... 64. 22.... 65. Bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ bankroto administratorė... 66. Teismas... 67. IV.... 68. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 69. 23.... 70. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 71. 24.... 72. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 73. 25.... 74. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė... 75. 26.... 76. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 77. 27.... 78. Nagrinėjamu atveju apeliantas V. A. skundė bankroto administratorės veiksmus... 79. 28.... 80. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs apelianto skundą, nustatė, kad... 81. 29.... 82. Teismas taip pat konstatavo, kad pareiškėjas nenurodė objektyviais... 83. 30.... 84. Šiuo atveju atskirajame skunde apeliantas V. A. nurodo argumentus, kad... 85. 31.... 86. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo L. A. nurodė, kad nesudarė jokios... 87. 32.... 88. Bylos duomenimis ir iš informacinės teismų sistemos Liteko duomenų (CPK 179... 89. 33.... 90. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 27 d. nutartimi tenkino... 91. 34.... 92. Bankrutavusios V. A. komercinės firmos „Ratai“ 2017 m. rugpjūčio 9 d.... 93. 35.... 94. Bankroto administratorė turtą iš varžytynių pardavinėjo ir nuo 2019 m.... 95. 36.... 96. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329... 97. 37.... 98. Vien tik ta aplinkybė, jog teismo nutartis ir jos motyvai neatitinka apelianto... 99. 38.... 100. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 101. 39.... 102. Klausimus, susijusius su bankrutavusios įmonės turto realizavimu, bankroto... 103. 40.... 104. Byloje nustatyta, kad 2018 m. spalio 23 d. buvo paskelbtos trečiosios turto... 105. 41.... 106. Nurodytina, kad Klaipėdos apygardos teismas byloje 2019 m. liepos 1 d.... 107. 42.... 108. Įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 28 d. nutarčiai,... 109. 43.... 110. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, bankroto... 111. 44.... 112. Nutarties 32-34 punktuose nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad... 113. 45.... 114. Išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto vykdomas pagal bendras vykdymo... 115. 46.... 116. Be to, kasacinis teismas nurodęs, jog bankroto procedūrų tikslas yra siekis,... 117. 47.... 118. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2019 m. gegužės 8 d. Klaipėdos apygardos... 119. 48.... 120. Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, kad pirmosios instancijos... 121. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 122. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą....