Byla eB2-2244-413/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Opti projektai“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Opti projektai“ direktoriaus D. A. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Opti projektai“,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV) 2015 m. liepos 28 d. pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti UAB „Opti projektai“ bankroto bylą. Nurodė, kad bendrovės skola fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2014 m. lapkričio mėnesio ir 2015 m. birželio 15 d. sudarė 7 965,02 Eur. UAB „Opti projektai“ VSD įmokas į Fondo biudžetą mokėjo nereguliariai, o nuo 2014 m. gruodžio mėnesio įmokų nebemoka visai. Ieškovės žiniomis, atsakovė nekilnojamojo turto bei automobilių, registruotų jos vardu, neturi. Todėl, ieškovės nuomone, atsakovė galimai yra nemoki, dėl ko jai gali būti keliama bankroto byla.

3Kauno apygardos teisme 2015 m. rugsėjo 18 d. gautas UAB „Opti projektai“ direktoriaus D. A. pareiškimas, kuriuo prašoma iškelti UAB „Opti projektai“ bankroto bylą. Ieškovas nurodė, kad šiuo metu įmonė negali atsiskaityti su savo kreditoriais, tarp jų ir su įmonės darbuotojais, kuriems įmonė skolinga daugiau kaip 19 343 Eur. Pažymi, kad įmonė turi tik 154 Eur piniginių lėšų, o jos įsipareigojimai kreditoriams siekia 588 111 Eur, iš kurių pradelsti įsipareigojimai - 445 377 Eur. Nors įmonės turtas 2015 m. liepos 31 d. sudaro 1 002 681 Eur, tačiau įmonės reali turto vertė, iš kurio galėtų būtų tenkinami kreditorių reikalavimai, yra gerokai mažesnė, kadangi bendrovei priklausantis nekilnojamasis turtas (žemė), įrenginiai, pajiniai įnašai bei atsargos, kurių bendra balansinė vertė šiai dienai sudaro 829 836 Eur, yra įkeiti maksimaliuoju įkeitimu atsakovės kreditorių kredito unijos Vilniaus kreditas ir UAB „Dotnuvos projektai“ naudai. Atsakovės skolininkai skolingi įmonei 168 100 Eur, tačiau maža tikimybė, kad skolininkai realiai skolas padengs. Įmonės 2015 m. įmonės (nuostolių) ataskaitos duomenimis, įmonė patyrė virš 12 153 Eur grynojo nuotolio.

4Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

5Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi sujungė į vieną bylą civilines bylas Nr. eB2-2244-413/2015 pagal VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimą ir B2-2415-413/2015 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Opti projektai“ direktoriaus D. A. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Opti projektai“, suteikiant bylai numerį eB2-2244-413/2015.

6Pareiškimai tenkintini, atsakovei UAB „Opti projektai“ keltina bankroto byla

7LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1331/2009).

9VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Opti projektai“ įregistruota 2010 m. birželio 22 d. Iš byloje pateikto įmonės 2015 m. liepos 31 d. sudaryto balanso matyti, kad finansiniai metais įmonės turtas sudaro 1 002 681 Eur, nuosavas kapitalas minusinis, t. y. – 85 312 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 588 111 Eur, iš kurių, atsakovės vadovo duomenimis, 445 377 Eur yra pradelsti. Pažymėtina, kad vien su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 19 343 Eur. Įvertinus atsakovės direktoriaus nurodytas aplinkybes, kad atsakovei priklausantis nekilnojamasis turtas (žemė), įrenginiai, pajiniai įnašai bei atsargos, kurių bendra balansinė vertė šiai dienai sudaro 829 836 Eur (įmonės balanso duomenimis visas ilgalaikis turtas) yra įkeisti maksimaliuoju įkeitimu atsakovės kreditorių kredito unijos Vilniaus kreditas ir UAB „Dotnuvos projektai“ naudai, darytina išvada, kad nagrinėjamu metu ši įmonės turto dalis negali būti panaudota kreditoriniams įsipareigojimams vykdyti. Atsakovės vadovo žiniomis, įmonės skoliniko UAB „Einava“ atžvilgiu šiuo metu yra užvestos dvi vykdomosios bylos, kuriose išieškomos sumos viršija po 440 000 Eur. Be to, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-590-425/2015, UAB „Einava“ iškelta bankroto byla. Nors nutartis apskųsta ir kol kas nėra įsiteisėjusi, tačiau vadovaujantis nurodytomis aplinkybėmis darytina išvada, kad įmonė galimai vengia vykdyti finansinius įsipareigojimus kreditoriams. Tuo tarpu įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos UAB „Einava“ iškėlimo, tikėtina, jog UAB „Einava“ skola (463,39 Eur) UAB „Opti projektai“ nebūtų padengta. Pateiktame debitorių sąraše minima ir Valstybinė mokesčių inspekcija su 168 100 Eur finansiniu įsipareigojimu atsakovei, tačiau iš pateiktų UAB „Opti projektai“ vadovo pareiškimo priedų matyti, kad dėl šio sumos tarp šalių kyla nesutarimai, todėl šios sumos negalima laikyti neginčijamu debitoriniu įsipareigojimu. Taigi sprendžiant įmonės mokumo klausimą, minėtos įmonės skolininkų (debitorių) skolos negali būti laikomos realiai įmonės turimu (finansinėse atskaitose deklaruojamu) turtu.

10VSDFV 2015 m. rugsėjo 2 d. duomenimis, UAB „Opti projektai“, kurioje dirba 9 darbuotojai, skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 9 493,12 Eur. VMI prie LR Finansų ministerijos 2015 m. rugpjūčio 19 d. duomenimis, įmonė valstybės ir savivaldybių biudžetams turi 166 263,75 Eur permoką, iš kurios 164 868,22 Eur yra areštuota. Atsakovė registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi.

11Nustačius, kad atsakovė UAB „Opti projektai“ neatsiskaito su kreditoriais, tarp jų ir darbuotojais, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, neturi nekilnojamojo turto, įvertinus įmonės vadovo poziciją, kad įmonė neturi galimybių atsiskaityti su įmonės kreditoriais, darytina išvada, kad atsakovė atitinka nemokios įmonės būseną, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

12Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta Ž. V., kuri ir skirtina UAB „Opti proejktai“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

14iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Opti projektai“ (į. k. 302524104, Lankų g. 8, Gotlybiškių k. Šalių r. sav.).

15Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Opti projektai“ administratoriumi paskirti Ž. V. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA222).

16Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Opti projektai“ (į. k. 302524104, Lankų g. 8, Gotlybiškių k. Šalių r. sav.) turtui, galiosiantį iki šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Opti projektai“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Opti projektai“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

20Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso... 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau... 3. Kauno apygardos teisme 2015 m. rugsėjo 18 d. gautas UAB „Opti projektai“... 4. Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 5. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi sujungė į vieną... 6. Pareiškimai tenkintini, atsakovei UAB „Opti projektai“ keltina bankroto... 7. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 8. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 9. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Opti projektai“ įregistruota... 10. VSDFV 2015 m. rugsėjo 2 d. duomenimis, UAB „Opti projektai“, kurioje dirba... 11. Nustačius, kad atsakovė UAB „Opti projektai“ neatsiskaito su... 12. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 13. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1... 14. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Opti projektai“ (į.... 15. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Opti projektai“... 16. Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Opti projektai“ (į. k.... 17. Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Opti... 18. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Opti projektai“ valdymo... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...