Byla 2-1752-377/2015
Dėl valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais dalyje, įsakymo panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Gudžiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovei UAB „Tauragės šilumos tinklai“ dėl valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais dalyje, įsakymo panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio, ir

Nustatė

2Ieškovas V. K. atsisako nuo ieškinio, prašo bylą nutraukti ir nurodė, kad Tauragės rajono apylinkės teisme iškėlė civilinę bylą Nr. 2-1752-377/2015 atsakovei UAB „Tauragės šilumos tinklai“ dėl valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais dalyje, įsakymo panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą ir neturtinės žalos priteisimo.

3Ieškovas nurodė, kad pasilieka prie savo nuomonės, kad UAB „Tauragės šilumos tinklai“ neeilinis akcininkų susirinkimas, vykęs 2015 m. birželio 17 d., buvo sušauktas grubiai pažeidžiant Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir UAB „Tauragės šilumos tinklai“ nuostatas, reglamentuojančias neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvarką. Neteisėtai sušaukto neeilinio visuotinio susirinkimo priimti sprendimai, negali būti laikomi teisėtais. Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamojoje praktikoje yra numatyta, kad visi teisiniai ginčai turėtų būti sprendžiami vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, 2015 m. spalio 9 d. Tauragės rajono apylinkės teismo parengiamajame teismo posėdyje ieškovas pateikė atsakovei UAB „Tauragės šilumos tinklai“, kurią atstovavo direktorius M. N., pasiūlymą sudaryti taikos sutartį. Atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ sutiko svarstyti šį klausimą ir pasiūlė teismui paskirti dar vieną parengiamąjį posėdį, kad kilusį ginčą išspręstume taikiu būdu, o savo pasiūlymą dėl taikos sutarties sąlygų pažadėjo pateikti per vieną mėnesį. Tačiau atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ rašytinio oficialaus pasiūlymo nepateikė.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintais, visuotinai pripažintais sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovas atsisako nuo ieškinio ir prašo civilinę bylą nutraukti.

5Ieškovas konstatuoja, kad civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 294 str. 2 d., kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, yra žinomos, aiškios ir suprantamos.

6Atsakovas sutinka, kad ieškovas atsiimtų ieškinį ir civilinė byla teisme būtų nutraukta. Taip pat prašo priteisti iš ieškovo visas jų patirtas bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

7Prašymas tenkintinas.

8Ieškovas atsisako nuo ieškinio. LR CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Šie ieškovo veiksmai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Ieškovas nurodė, kad jai suprantamos ieškinio atsisakymo pasekmės, nurodytos CPK 294 str. 2 d. Yra pagrindas priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio (CPK 140 straipsnio 1 dalis).

9(S)

10Civilinė byla Nr. 2-1752-377/2015 nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

11Atsakovo prašymas dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų už suteiktas teisines paslaugas tenkintinas iš dalies.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą, teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato teiktą teisinę pagalbą priteisimo, turi būti vadovaujamasi CPK 98 straipsnio nuostatomis, t. y. išlaidos priteisiamos, jei prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, jos turi būti proporcingos bylos sudėtingumui, advokato darbo ir laiko sąnaudoms ir neviršyti Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

13Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Pažymėtina ir tai, kad konkretų atlygintinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį nustato teismas ir būtent jo diskrecijai priklauso klausimo dėl priteistinų išlaidų pagrįstumo išsprendimas.

14Atsakovas nurodo, kad už suteiktas teisines konsultacijas. ( - ) patyrė 847,00 Eur (suma su PVM), už pasiruošimą bylos nagrinėjimui, vykimas į teismą (30,58 Eur), atsiliepimo į ieškinį parengimą, atstovavimas teismo posėdžio metu, prašymas dėl įrodymų prijungimo parengimas, pasirengimas teismo posėdžiui sudaro 1180,00 Eur. Teismas nustatė, jog atsakovas patyrė advokatų pagalbai viso 2311,80 Eur išlaidų ( b.l. 74-81). Teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinančius dokumentus, į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintas ,,Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, į bylos apimtį, pateiktų procesinių dokumentų kiekį, aplinkybes, į tai, kad vyko tik vienas parengiamasis teismo posėdis, teismas laiko, kad sumažinus atsakovo prašomas priteisti išlaidas nebus pažeistas šalių išlaidų atlyginimo proporcingumo principai. Be to, sprendžiant šių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovas, nors ir turėdamas įmonėje kvalifikuotą teisininką, vedė bylą per advokatų kontorą ( b.l. 34, 52), byla nutraukta parengiamojo posėdžio stadijoje, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas mažina atsakovo patirtas išlaidas trečdaliu, iki 770,60 Eur. Prašymas priteisti 1541,20 Eur teisinės pagalbos išlaidų atmestinas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 140 str.1d., 290 str.1 d., 291 str.1 d., 293 str. 1 d. 4 p., teismas,

Nutarė

16Priimti ieškovo V. K. atsisakymą nuo ieškinio ir nutraukti civilinę bylą Nr. civilinę bylą Nr. 2-1752-377 nutraukti.

17Priteisti iš V. K., a.k. ( - ) atsakovui UAB ,,Tauragės šilumos tinklai‘‘, į.k. 179478621, 770,60 Eur bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas.

18Likusioje dalyje atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmesti.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai