Byla 2SA-142-560/2012
Dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuotieji asmenys antstolė N. Š., antstolis D. S., išieškotojas kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo A. C. skundas dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuotieji asmenys antstolė N. Š., antstolis D. S., išieškotojas kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas A. C. patikslintu skundu prašė stabdyti antstolės N. Š. 2011-04-14 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo. Nurodė, kad dėl neteisėtų antstolės N. Š. ir suinteresuoto asmens Kredito unijos „Vilniaus kredito unija“ pradėtų išieškojimo veiksmų pagal neteisėtai ne pagal paskolos sutarties sąlygas išduotus vekselius buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad prieštarauja antstolės paskaičiuotoms 9 298,67 Lt dydžio vykdymo išlaidoms ir prašo grąžinti antstolės nuskaičiuotas 100,93 Lt vykdymo išlaidas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-24 nutartimi pareiškėjo A. C. skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų atmetė. Nurodė, kad skundžiamo 2011-04-14 patvarkymo priėmimo metu dar nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėtai išduotų vekselių ir paskolos sutarties sąlygų, duomenys apie pradėtą ikiteisminį tyrimą minėto patvarkymo priėmimo metu antstolei nebuvo žinomi, 2009-05-08 paprastasis vekselis nėra pripažintas negaliojančiu, todėl nenustatytas antstolės veiksmų neteisėtumas priimant 2011-04-14 patvarkymą dėl piniginių lėšų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0033/11/00276. Dėl šių aplinkybių teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti minimą patvarkymą. Taip pat teismas laikė, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas neatitinka CPK 626 str. ir 627 str. nustatytų vykdomosios bylos stabdymo pagrindų, todėl konstatavo, jog antstolės N. Š. veiksmai dėl 2011-04-14 vykdomosios bylos nestabdymo atlikti teisėtai. Kartu teismas nurodė, kad antstolis turi teisę areštuoti skolininko lėšas kredito įstaigoje bei pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą, taip užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą ir vykdymo išlaidų išieškojimą, užbaigiant vykdomąją bylą, kiek reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Pažymėjo, kad vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad antstolės vykdymo metu patirtos vykdymo išlaidos viršija antstolės nurašytą 100,98 Lt sumą, todėl pareiškėjo A. C. prašymas įpareigoti antstolę grąžinti pareiškėjui 100,98 Lt sumą, atmestinas kaip nepagrįstas.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Pareiškėjas A. C. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-24 nutartį ir patenkinti jo skundą dėl antstolio veiksmų, t.y. pripažinti antstolio veiksmus priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti neteisėtais bei, remiantis LR CPK 510 str. 3 d., sustabdyti antstolio vykdymo veiksmus. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011-12-07 sprendime (civilinėje byloje Nr. 2A-523/2011) pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką vekselis, kaip vertybinis popierius, negali būti laikomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone bei pripažino ginčijamus vekselius bei padarytus vykdomuosius įrašus negaliojančiais. Pasak pareiškėjo, dabartiniu metu pagal neteisėtai išduotus paprastuosius vekselius ir jų pagrindu padarytus vykdomuosius įrašus kredito unija neteisėtai reikalauja 116 561,04 Lt iš G. V. C. ir 116 550,47 Lt iš A. C. bei dar pagal neteisėtai nutrauktą paskolos sutartį – 111 722,03 Lt. Taigi viso kredito unija neteisėtai iš pareiškėjo dabartiniu metu išieško 344 833,54 Lt, kas akivaizdžiai viršija pagal Paskolos sutarties sąlygas paskaičiuotą paskolos likutį. Nurodė, kad 2011-05-05 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str. 2 d., dėl apgaulės būdu jiems išduodant paprastuosius vekselius, todėl, pasak pareiškėjo, antstolis neturėjo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą (CPK 651 str. 7 d.). Nurodė, kad remiantis CPK 625 str. 1 d. nuostatomis, antstolis, pagal pareiškėjo prašymą dėl vykdomųjų bylų sustabdymo, turėjo sustabdyti vykdymo veiksmus iki baudžiamosios bylos dėl kredito unijos neteisėtų veiksmų tyrimo pabaigos. Taip pat teigė, kad vykdymo veiksmai turi būti sustabdyti ir remiantis CPK 626 str. 4 d. nuostatomis, pagal kurias antstolis privalo sustabdyti vykdomąsias bylas, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui lakinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas, nes kredito unijai neteisėtai nutraukus Paskolos sutartį ir kreipusis su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto, šis turtas buvo areštuotas.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

12Byloje nustatyta, kad antstolės N. Š. kontoroje 2011-03-30 priimtas vykdymui 2011-03-28 vykdomasis įrašas, išduotas pagal 2009-05-08 paprastąjį vekselį dėl 80 405 Lt skolos išieškojimo iš skolininko A. C. išieškotojo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai. 2011-04-14 antstolė N. Š. priėmė patvarkymą dėl piniginių lėšų išieškojimo, kurį pareiškėjas iš esmės ir skundžia.

13Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pagrįstais pirmosios instancijos teismo 2012-01-24 nutarties argumentais ir išvadomis ir jų nekartoja. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos CPK 651 str. 1 d. nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams atidėti. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą, antstolis patikrina aplinkybes, nurodytas CPK 651 str. 2 d.. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal LR CPK 587 str. 8 p. nuostatas notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotus vekselius yra vykdomieji dokumentai. Iš bylos duomenų seka, kad, priešingai nei teigia apeliantas, nebuvo kliūčių priimti vykdyti 2011-03-28 vykdomąjį dokumentą, išduotą pagal 2009-05-07 paprastąjį vekselį, kuris nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas negaliojančiu, todėl šiuo atveju nekonstatuotinas antstolės veiksmų neteisėtumas priimant vykdyti vykdomąjį dokumentą bei atliekant priverstinio vykdymo veiksmus, taip pat ir priimant pareiškėjo skundžiamą 2011-04-14 patvarkymą dėl piniginių lėšų išieškojimo. Priešingai nei teigiama atskirajame skunde, teismas neturi teisinio pagrindo tiesiogiai remtis apelianto nurodomame Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-07 sprendime (civilinėje byloje Nr. 2A-523/2011) pateiktais išaiškinimais, kadangi šių bylų ratio decidendi nesutampa, be to, apelianto nurodomoje byloje buvo nagrinėjamas ieškinys dėl vekselių ir vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais ginčo teisenos tvarka, o šioje nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas skundžiamų antstolio veiksmų teisėtumo klausimas ypatingosios teisenos tvarka, kur ginčai dėl teisės negalimi. Ginčai dėl vekselių galiojimo ir jų pagrindu padarytų vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais nagrinėtini CPK nustatyta ieškinio teisenos tvarka, o sustabdyti priverstinio vykdymo veiksmus gali bylą tokią nagrinėjantis teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones.

14Atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas laiko, kad, priešingai nei teigia apeliantas, nagrinėjamu atveju nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti sustabdyta vykdomoji byla. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas neatitinka CPK 626 str. ir 627 str. numatytų vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų. Galiojant vykdomajam dokumentui – notaro vykdomajam įrašui pagal vekselius, jų nenuginčijus įstatymų nustatyta tvarka, nėra pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą. Teismo vertinimu, pareiškėjas savo prašymu siekia atitolinti vykdymo proceso veiksmų pabaigą bei sudaryti prielaidas situacijai, kai išieškojimo procese ima dominuoti ne išieškotojo, o skolininko interesai. Tokia situacija iš esmės prieštarauja vykdymo proceso teisinio reguliavimo, skirto išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai, esmei. Patenkinus tokį pareiškėjo prašymą, t.y. sustabdžius vykdymo veiksmus, būtų iškreipta skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyra, suvaržomos išieškotojo teisės labiau nei yra būtina, todėl pareiškėjo prašymas sustabdyti antstolio vykdymo veiksmus pagrįstai buvo atmestas. Pažymėtina, kad CPK 626 str. 2 d. 1 p., kurį nurodo pareiškėjas (atskirajame skunde nurodoma CPK 626 str. 4 d.), nagrinėjamu atveju netaikytina, kadangi ši teisės norma taikoma tik konkretaus turto realizavimo ar lėšų išmokėjimo iš konkretaus turto sustabdymui. Šiuo gi atveju teismui nebuvo pateikta duomenų, kad šioje vykdomojoje byloje antstolis būtų priėmęs patvarkymus nukreipti išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto.

15Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundai netenkintinas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

17pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą atmesti.

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai