Byla 2-817-273/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Onai Martinaitytei, dalyvaujant ieškovės I. V. atstovui N. V., trečiajam asmeniui notarei R. V., jos atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. V. ieškinį atsakovui A. D., tretieji asmenys notarė R. V., Lloyd¢s Syndicate, If P &C Insurance AS dėl skolos priteisimo

Nustatė

2ieškovė I. V. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A. D. 100 131,24 Lt skolą, 90 118, 12 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009 m. vasario 10 d. su atsakovu buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią atsakovui iki 2009 m. gegužės 11 d. paskolino 100131,24 Lt. Atsakovas pagal 2009 m. vasario 10 d. paskolos sutartį 100131,24 Lt negrąžino, t.y. savo prievolės atsiskaityti sutartyje nustatytais terminais neįvykdė. Paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimui 2009 m. vasario 10 d. buvo įkeistas atsakovo senolei, F. D., priklausantis turtas. 2010 birželio 17 d. Kauno apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-573-527/2010 minėtas hipotekos sandoris pripažintas negaliojančiu ir panaikintas, dėl ko šiai dienai 100131,24 Lt paskola nėra užtikrinta nekilnojamojo turto hipoteka. Ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus.

3Atsakovo A. D. buvimo vieta nežinoma. Baudžiamojoje byloje Nr. 26-1-00551-09 paskelbta jo paieška. Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartimi A. D. kuratore paskirta A. V. (b.l. 40). Ieškovės atstovas atsisakė kuratorės A. V.. 2011 m. rugsėjo 28 d. parengiamajame teismo posėdyje buvo nutarta nelaikyti A. V. atsakovo A. D. kuratore. Ieškovės atstovui nesutikus paskirti kitą kuratorių, atsakovui A. D. procesiniai dokumentai buvo įteikti ir paskelbta apie bylos nagrinėjimą viešo paskelbimo būdu. A. D. teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinio pareiškimą negauta.

4Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo notarė R. V. prašo ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo tenkinti bei iš dalies tenkinti reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su ieškovės I. V. ieškiniu skolininkui A. D. dėl skolos sumoje 29 000 eurų priteisimo sutinka visiškai, nes 2009 m. vasario 10 d. patvirtino sudarytą tarp ieškovės I. V. ir atsakovo A. D. paskolos sutartį dėl 29 000 eurų. Pinigų sumą atsakovas gavo paskolos sutarties pasirašymo metu, todėl privalo įvykdyti prisiimtą prievolę kreditorei. Tačiau nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl delspinigių sumoje 90 118,12 Lt priteisimo iš atsakovo. Mano, kad teismas turėtų atsižvelgti į pernelyg didelę delspinigių sumą, kuri žymiai viršija ieškovės L V. patirtus nuostolius dėl atsakovo A. D. skolos sumoje 29 000 eurų (100 131,24 Lt) negrąžinimo. Pati ieškovė skolino tokią didelę pinigų sumą (29 000 eurų) visiškai nepažįstamam asmeniui, neišsiaiškinusi pastarojo galimybės per trumpą paskolos terminą (3 mėnesiai) grąžinti pasiskolintas lėšas. Be to, abejonių kelia ir tai, kad pinigai pagal paskolos sutartį buvo skolinami be palūkanų. Ši faktinė aplinkybė apskritai negali paaiškinti, kokiu tikslu, kodėl ieškovė sudarė paskolos sutartį. Joks apdairus ir racionaliai mąstantis žmogus neskolintų pinigų visiškai nepažįstamam asmeniui neatlygintinai. Ieškovės reikalaujama delspinigių suma turi būti sumažinta tiek, kad netesybos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl paskolos negrąžinimo. Tretysis asmuo notarė R. V. ir jos atstovė palaikė atsiliepime į ieškinio pareiškimą išdėstytus argumentus.

5Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo If P & C Insurance AS prašo teismo sprendimą priimti savo nuožiūra. Nurodo, kad tarp bylos šalių yra kilęs ginčas iš sutartinių santykių. Teisės teorijoje ir praktikoje galioja bendra taisyklė, jog sutartis neturi ir negali turėti įtakos trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms, todėl mano, jog teismo sprendimas šioje byloje trečiojo asmens teisėms ir pareigoms įtakos neturės. Trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylą pranešta pranešimu.

6Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo Lloyd¢s Syndicate AFB 2626/623 prašo ieškovės ieškinio netenkinti. Nurodo, kad tretysis asmuo nėra jokiais teisiniais santykiais susijęs su ieškove ar atsakovu arba jų sudaryta paskolos sutartimi. Tretysis asmuo, kaip draudikas, buvo apdraudęs Kauno miesto 20-ojo notaro biuro notarės R. V., kuri tvirtino paskolos sutartį ir sutartinės hipotekos lakštą, profesinę civilinę atsakomybę, tačiau šioje byloje jokie reikalavimai notarei nėra reiškiami. Ieškovė neturi reikalavimo teisės. Kaip yra nustatyta įsiteisėjusiu Kauno apygardos teismo 2010-06-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-573-527/2010 A. D. (atsakovas toje byloje) 100000 litų pasiskolino iš M. V., bet ne iš ieškovės. Tokios įsiteisėjusiu Kauno apygardos teismo 2010-06-17 sprendimu nustatytos aplinkybės leidžia manyti, kad iš tiesų 100000 litų A. D. paskolino ne ieškovė, bet M. V.. Pačios ieškovės veiksmai vertintini kaip didelis neatsargumas. Ieškovė skolino tokią didelę pinigų sumą (29000 eurų) visiškai nepažįstamam asmeniui, neišsiaiškinusi pastarojo galimybes per trumpą paskolos terminą (3 mėnesiai) grąžinti pasiskolintas lėšas. Be to, abejonių kelia ir tai, kad pinigai pagal paskolos sutartį buvo skolinami be palūkanų. Ši faktinė aplinkybė apskritai negali paaiškinti, kokiu tikslu, kodėl ieškovė sudarė paskolos sutartį. Reikalaujama 90118,12 litų delspinigių suma yra akivaizdžiai neprotinga turint galvoje patį paskolos dydį ir faktą, kad pinigai pagal paskolos sutartį buvo skolinami be palūkanų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnis numato, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Įvertinus tai, ieškovės reikalaujama delspinigių suma turi būti mažinama. Trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta pranešimu.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė I. V. 2009 m. vasario 10 d. su atsakovu A. D. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovui iki 2009 m. gegužės 11 d. paskolino 100131,24 Lt. (b.l. 7 ). Atsakovas pagal 2009 m. vasario 10 d. paskolos sutartį 100131,24 Lt negrąžino, t.y. savo prievolės atsiskaityti sutartyje nustatytais terminais neįvykdė. Paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimui 2009 m. vasario 10 d. buvo įkeistas atsakovo senolei, F. D., priklausantis turtas. 2010 birželio 17 d. Kauno apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-573-527/2010 minėtas hipotekos sandoris pripažintas negaliojančiu ir panaikintas, dėl ko šiai dienai 100131,24 Lt paskola nėra užtikrinta nekilnojamojo turto hipoteka.

9Sutarties 1 punkte nurodyta, kad atsakovui laiku negrąžinus paskolos, už kiekvieną pavėluotą dieną “Skolininkas” A. D. privalo mokėti 0,5 procentų dydžio delspinigius, nuo likusios negrąžintos sumos.

10CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato, kad ieškiniams dėl delspinigių išieškojimo taikomas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl ieškovė prašo, kad atsakovas sumokėtų 90118,12 Lt dydžio delspinigius (100313,20 x 0,5/100x180).

11Kadangi paskolos sutartyje nustatytu terminu atsakovas skolos ieškovei nesugrąžino, todėl laikytina, kad jis pažeidė prievolę ir yra pagrindas iš jo priteisti negrąžintą skolą 100131,24 Lt. ( CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.210 str.).

12Tačiau teismas laiko, kad ieškovės reikalaujamos netesybos 90118,12 Lt yra aiškiai per didelės. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str.2 d. numatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

13Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos “aiškiai per didelės netesybos” (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba “neprotingai didelės netesybos” nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvimo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties interesų pusiausvyros. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007)

14Iš 2009 m. vasario 10 d. paskolos sutarties matosi, kad pačios ieškovės veiksmai vertintini kaip didelis neatsargumas, nes ieškovė paskolino didelę pinigų sumą visiškai nepažįstamam asmeniui, neišsiaiškinusi pastarojo galimybės per trumpą paskolos terminą (trijų mėnesių) grąžinti paskolintus pinigus. Be to, pažymėtina, kad pinigai pagal paskolos sutartį buvo skolinami be palūkanų. Ieškovė ieškinio pareiškime nurodo, kad ji niekur nedirba, jos gaunamos pajamos tik senatvės pensija, kurią išleidžia vaistams, mokesčiams ir kitoms būtiniausioms reikmėms, santaupų ir nekilnojamojo turto, kurį galėtų realizuoti, neturi, todėl prašo atsižvelgti į jos sunkią turtinę padėtį. Iš šių duomenų darytina išvada, kad ieškovė elgėsi neapdairiai ir neatsargiai paskolinusi 100131,24 Lt atsakovui. Kadangi prašomos priteisti netesybos lyginant su pačios paskolos dydžiu yra akivaizdžiai neprotingos, todėl yra pagrindas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) jas sumažinti iki 0,1 procento, kas sudarytų už prašomą priteisti laikotarpį 18023,62 Lt (100131,24 x 0,1/100 x 180).

15Kadangi 2011 m. gegužės 25d. Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovei 4805 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo dienos, todėl patenkinus ieškinio reikalavimą iš dalies, iš atsakovo ptiteistina valstybei 3363 lt žyminio mokesčio, o iš ieškovės – 1442 Lt atidėto sumokėti valstybei žyminio mokesčio dalis. (CPK 96 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268 - 270 straipsniais

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti I. V. į.k. ( - ) iš A. D. a.k. ( - ) 100131,24 (vieną šimtą tūkstančių šimtą trisdešimt vieną litą 24 centus) Lt skolos, 18023,62 (aštuoniolika tūkstančių dvidešimt tris litus 62 centus) delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. gegužės 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš I. V. a.k. ( - ) 1442 (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt du litus) ir iš A. D. a.k. ( - ) 3363 (tris tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt tris) litus žyminio mokesčio valstybei bei iš A. D. a.k. ( - ) 52,31 Lt. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB bankas Swedbank, įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Onai... 2. ieškovė I. V. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo... 3. Atsakovo A. D. buvimo vieta nežinoma. Baudžiamojoje byloje Nr. 26-1-00551-09... 4. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo notarė R. V. prašo ieškovės... 5. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo If P & C Insurance AS prašo teismo... 6. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo Lloyd¢s Syndicate AFB 2626/623 prašo... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė I. V. 2009 m. vasario 10 d. su... 9. Sutarties 1 punkte nurodyta, kad atsakovui laiku negrąžinus paskolos, už... 10. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato, kad ieškiniams dėl delspinigių išieškojimo... 11. Kadangi paskolos sutartyje nustatytu terminu atsakovas skolos ieškovei... 12. Tačiau teismas laiko, kad ieškovės reikalaujamos netesybos 90118,12 Lt yra... 13. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos “aiškiai per didelės netesybos” (CK... 14. Iš 2009 m. vasario 10 d. paskolos sutarties matosi, kad pačios ieškovės... 15. Kadangi 2011 m. gegužės 25d. Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovei 4805... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268 -... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti I. V. į.k. ( - ) iš A. D. a.k. ( - ) 100131,24 (vieną šimtą... 19. Priteisti iš I. V. a.k. ( - ) 1442 (vieną tūkstantį keturis šimtus... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...