Byla 2A-1493-370/2012
Dėl nepagrįsto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, atleidimo iš darbo ir dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, bei ieškovo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-26 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-2186-730/2012 pagal ieškovo L. S. P. ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ dėl nepagrįsto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, atleidimo iš darbo ir dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, bei ieškovo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-26 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas ieškiniu teismo prašė pripažinti, kad atsakovės 2009-11-11 direktoriaus įsakymas Nr. 26 dėl ieškovo laikino pervedimo į kitą darbą yra neteisėtas ir jį panaikinti; pripažinti, kad ieškovas nutraukiant 1998-02-09 darbo sutartį Nr. 108 iš darbo atleistas neteisėtai, nesant tam teisinio pagrindo; priteisti iš atsakovės 11 066,40 Lt neišmokėto darbo užmokesčio nuo 2009-11-15 iki atleidimo iš darbo 2011-11-30; priteisti iš atsakovės išeitinės išmokos nepriemoką 3 215,85 Lt ir vidutinį darbo užmokestį po 1 271,20 Lt už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; priteisti iš atsakovės įstatymo numatytas procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pas atsakovę dirbo vairavimo instruktoriumi. 2009 metais ieškovas sutiko laikinai vienam mėnesiui būti pervestas į budinčiojo (sargo) pareigas. 2009-11-11 direktoriaus įsakymu nurodant, kad yra ieškovo prašymas, ieškovas nuo 2009-11-15 laikinai buvo pervestas į budinčiojo pareigas mokant budinčiojo atlyginimą, pakeistas darbo sutarties 1.2 punktas. Darbo sutarties punkto pakeitimo, mažesnio atlyginimo klausimas nebuvo suderintas su ieškovu, todėl sutarties pakeitimas neteisėtas. Ieškovas niekada nepateikė prašymo būti pervestas eiti kitas pareigas. Dėl nuolatinio atsakovės spaudimo, ieškovas surašė sutikimą perkelti laikinai eiti į kitas pareigas, kuris buvo rašytas ranka, kaip ir kitų įmonės darbuotojų. Kadangi ieškovas pats nerašė prašymo perkelti jį į kitas pareigas, taip pat nėra pasirašęs jokių tokio turinio spausdintų dokumentų, ieškovo pervedimas į kitas pareigas yra neteisėtas. Ieškovas į ankstesnes pareigas nebuvo grąžintas, į registruotu paštu išsiųstus reikalavimus grąžinti ieškovą į ankstesnes pareigas atsakovė nereagavo. Ieškovo į administraciją nunešti prašymai dėl grąžinimo į ankstesnes pareigas, buhalterės buvo suplėšomi ir išmetami ieškovo akivaizdoje. 2011-09-30 laikinai einantis direktoriaus pareigas A. M. įteikė ieškovui pranešimą apie atleidimą iš darbo, o nutraukus patalpų, kurias ieškovas saugojo, panaudos sutartį, 2011-11-30 ieškovas buvo atleistas iš darbo DK 129 str. pagrindu.. Tuo pat metu atsakovas į vairavimo instruktoriaus pareigas įdarbino kitą asmenį, atsakovo bendrovėje buvo laisva darbo vieta, todėl, ieškovo nuomone, nebuvo pagrindo jį atleisti iš pareigų. Dėl neteisėto perkėlimo į kitas pareigas, atleisdamas ieškovą iš darbo, atsakovas su juo neteisingai atsiskaitė. Atsakovas neišmokėjo 11 066,40 Lt darbo užmokesčio skirtumo, kuris susidarė, kai ieškovą perkėlus į kitas pareigas jam buvo mokamas ne priklausantis 1 271,20 Lt, o 810,20 Lt dydžio vidutinis darbo užmokestis. Taip pat atsižvelgiant į sumažintą darbo užmokestį, ieškovui nebuvo išmokėta 3 215,86 Lt dydžio išeitinės kompensacijos dalis.

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2009-11-11 ieškovas pats laisva valia, atsakovui nedarant spaudimo parašė prašymą pervesti jį į budinčiojo (sargo) pareigas. Kaip ir kitų atsakovo darbuotojų ieškovo prašymas buvo surinktas ir atspausdintas kompiuteriu. Šiame prašyme nebuvo išreikštas noras pereiti dirbti kitas pareigas laikinai (nei mėnesiui, nei trims). 2009-11-15 atsakovo direktorės rezoliucijoje tokia pastaba taip pat nėra padaryta. 2009-11-11 įsakyme Nr. 26 padaryta techninė klaida, rašymo apsirikimas nurodant, kad ieškovas perkeliamas laikinai. Toks rašymo apsirikimas padarytas dėl to, kad kitas atsakovės darbuotojas buvo pervedamas laikinai eiti budinčiojo pareigas, ir tuo pačiu metu buvo ruošiami įsakymai dėl abiejų darbuotojų perkėlimo. Aplinkybes, kad ieškovas buvo perkeliamas eiti kitas pareigas nuolat, patvirtina darbo sutarties pakeitimai, kuriuos ieškovas pasirašė ir tai, kad ieškovas nurodytose budinčiojo pareigose dirbo beveik du metus, per visą tą laikotarpį įsakymo neskundė įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovas niekada neprašė grąžinti jo į ankstesnes pareigas, registruotu paštu nepateikė tokių prašymų. Juo nuolat skundėsi vairavimo mokyklos mokiniai, nes dirbdamas vairavimo instruktoriumi netinkamai vykdė pareigas, jam buvo skirta drausminė nuobauda, todėl ieškovo perkėlimo į vairavimo instruktoriaus pareigas atsakovė nesvarstė. Atleidžiant ieškovą iš darbo, nebuvo galimybės jo perkelti į kitą darbą. Kadangi nuo 2009-11-15 ieškovas ėjo tik budinčiojo pareigas, nepagrįstas ieškovo reikalavimas pripažinti jo kaip vairavimo instruktoriaus atleidimą iš darbo neteisėtu. Dėl tos pačios priežasties, darbo sutarties nutraukimas nutraukus patalpų panaudos sutartį, yra pagrįstas ir teisėtas. Ieškovo teiginys, kad po jo atleidimo įmonėje buvo vairavimo instruktoriumi buvo įdarbintas kitas asmuo, neatitinka tikrovės. Nepagrįstas ir ieškovo reikalavimas dėl neišmokėto viso priklausančio atlyginimo bei kitų mokėtinų sumų, nes atsakovė tinkamai suskaičiavo ir išmokėjo ieškovui darbo užmokestį, išeitinę išmoką. Pastaroji buvo išmokėta pagal vidutinio darbo užmokesčio dydį, paskaičiuotą už 2011 rugsėjo–lapkričio mėnesius, kuris yra didesnis nei būtų mokėtinas už 2011 birželio–rugpjūčio mėnesius, kaip to reikalauja ieškovas. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-04-26 sprendimu ieškinį atmetė. teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad būtinosios darbo sutarties sąlygos buvo pakeistos be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymus, todėl nėra ir pagrindo priteisti ieškovui jo prašomą skirtumą, susidariusį tarp budinčiojo ir vairavimo instruktoriaus darbo užmokesčio. Teismas taikė ieškinio senatį ieškovo reikalavimui dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir tiesiogiai su juo susijusiems reikalavimams. Taip pat teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu – teismas nurodė, kad ieškovas buvo atleistas dėl struktūrinių pertvarkymų, dėl patalpų nuomos sutarčių nutraukimo neliko atsakovo darbo vietos. Nors ieškovo įspėjimo laikotarpiu buvo laisvos darbo vietos 0,5 etato kasininko, valytojos, santechniko, ieškovas neatitiko šioms laisvoms darbo vietoms keliamų reikalavimų. Ieškovui buvo priskaičiuota 5 804,36 Lt išeitinė išmoka (45,85 Lt užmokestis, 6 mėnesiai, 21,1 vidutinis darbo dienų skaičius per mėnesį), kuri apskaičiuota teisingai.

6Ieškovas apeliacinius skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias darbo sutartį, jos pakeitimą ir pabaigą, taip pat netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo taisykles, nenustatė visų reikšmingų ginčo santykiui aplinkybių, neatskleidė bylos esmės, pažeidė reikalavimus teismo sprendimui, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos. Teismas nepagrįstai įrodymus vertino atsakovės naudai, t. y. nemotyvuotai padarė išvadą, kad darbdavys padarė klaidą 2009-11-11 įsakyme Nr. 26, kuriame darbdavys aiškiai išreiškė savo valią ieškovą laikinai perkelti į kitas pareigas. Teismas netyrė ir nevertino 2009-11-11 darbuotojo prašymo, ignoravo faktą, kad ieškovas niekur neišreiškė valios dėl darbo užmokesčio keitimo. Taip pat teismas atsakovo naudai padarė išvadą, kad ieškovas buvo priimtas nuolatiniam darbui tuo laiku, kai kiti budėtojai išeina nemokamų atostogų. Teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį, nes ieškovui iki pat atleidimo iš darbo 2011-11-30 nebuvo aišku, kokiose pareigose jis dirba. Būtent todėl ieškovas dar iki atleidimo siekė išsiaiškinti atleidimo iš darbo pagrindus, kreipėsi į darbdavį, o negavęs reikiamų dokumentų, kreipėsi į antstolį. Teismas net nepasisakė dėl antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir 2011-11-21 ieškovo prašymo darbdaviui, įrodymus įvertino atsakovės naudai. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas iš darbo pagal DK 129 str. atleistas teisėtai. Bylos medžiaga patvirtina, kad realiai nei įspėjimo ieškovui apie atleidimą įteikimo dieną 2011-09-30, nei jo atleidimo dieną 2011-11-30 struktūrinių pakitimų įmonėje nebuvo įvykę. Darbdavio nuomos sutarties su trečiuoju asmeniu 2011-09-01 nutraukimą teismas palaikė įmonės struktūriniu pertvarkymu, o valdymo organo sprendimu apie įmonės pertvarkymą teismas palaikė darbdavio 2011-12-27 įsakymą, priimtą praėjus mėnesiui nuo darbo sutarties su ieškovu nutraukimo. Įspėjime apie atleidimą struktūriniai pertvarkymai kaip atleidimo pagrindas nenurodytas. Be to, tiek įspėjimo apie atleidimą, tiek atleidimo iš darbo dieną įmonėje buvo laisvi neužimti po 0,5 etato kasininko, valytojo ir santechniko etatai, tačiau atsakovė neatliko pareigos pasiūlyti šio darbo ir neįdarbino šiose pareigose. Teismo išvada, kad ieškovas neatitiko profesinių reikalavimų neatitinka bylos medžiagos, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Teismas darbdavio veiksmų atliekant darbo sutarties pakeitimus, nutraukimą, sprendimų priėmimą nevertino DK 35 str. prasme, visas darbdavio klaidas laikė natūraliomis ir pagrįstomis. Taip pat nepagrįsta teismo išvada dėl su darbo santykiais susijusių išmokų. Teismas netyrė ir nevertino rašytinių įrodymų (2012-02-10 pažymos Nr. 14 ir ieškovo banko sąskaitos išrašų), sprendime taip ir nenurodo, kokiais įrodymais remdamasis apskaičiavo darbo užmokestį. Anot apelianto, atsakovė jam neišmokėjo 450 Lt išeitinės išmokos, o darbo užmokestis už 2011 m. lapkričio mėnesį tesudarė 193,92 Lt.

7Atsiliepime atsakovė prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, tais pačiais motyvais, kaip ir pirmosios instancijos teisme.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad 1998-02-09 šalys sudarė darbo sutartį Nr. 108, pagal kurią ieškovas buvo priimtas dirbti vairavimo mokymo instruktoriumi mokant ne mažesnį nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą valandinį atlyginimą pagal etatų sąrašą 2 kartus per mėnesį už faktiškai dirbtą laiką (t. 1, b. l. 6-7). Darbo sutartis buvo keičiama septynis kartus. 2009-11-15 darbo sutarties pakeitimu šalys susitarė pervesti ieškovą į budinčiojo pareigas mokant budinčiųjų atlyginimą, pirmą mėnesį mokėti vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, pakeisti darbo sutarties 1.2 ir 4 punktus (t. 1, b. l. 9). Ieškovas 2011-09-30 buvo įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą (t. 1, b. l. 11). Darbo sutartis DK 129 str. 1 dalies pagrindu nutraukta 2011-11-30 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. 10-K (t. 1, b. l. 12). Atleidimo dieną ieškovui buvo išmokėtas 712,23 Lt darbo užmokestis už spalio mėnesį ir 6 mėnesių išeitinė išmoka 4 342,29 Lt, iš viso – 5 054,52 Lt (t. 1, b. l. 33, 34).

10Dėl darbo sutarties pakeitimo.

11Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ieškinio senaties taikymo klausimu. Apelianto argumentas, kad iki pat atleidimo iš darbo jam nebuvo aišku, kokiose pareigose jis dirba, yra neįtikinantis ir prieštaraujantis rašytiniam įrodymui – jo pasirašytai darbo sutarčiai (pakeitimui), neginčijamai faktinei aplinkybei, kad jis dirbo budinčiuoju, o ne vairavimo mokymo instruktoriumi, taip pat liudytojų parodymams, kad ieškovas buvo patenkintas budinčiojo darbu, niekada nesiskųsdavo, kad nori grįžti dirbti vairuotoju instruktoriumi. Aplinkybės, kad po įspėjimo apie atleidimą ieškovas kreipėsi į darbdavį dokumentų, ar kad kreipėsi į antstolį, anksčiau išvardytų įrodymų nepaneigia, įrodomosios reikšmės nesumenkina. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir išsamiai motyvavo, kad beveik dvejus metus praleisto termino atnaujinimui ieškovas pakankamai svarbių priežasčių nenurodė.

12Teisėjų kolegija dėl kitų apelianto argumentų sutarties pakeitimo ir su tuo susijusių išmokų dydžio klausimu nepasisako, kadangi ieškinio reikalavimai dėl darbo sutarties pakeitimo ir su tuo susijusių išmokų dydžio atmesti dėl senaties, o tai yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2002-12-20 nutarimo Nr. 39 Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų taikymo teismų praktikoje 21 p., publikuota: Teismų praktikoje Nr. 18, 2003 m.).

13Dėl atleidimo iš darbo pagrindo ir teisėtumo.

14Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu faktinės situacijos įvertinimu ir jos bei byloje surinktų įrodymų pagrindu padaryta išvada, kad ieškovas iš darbo DK 129 str. 1 dalies pagrindu atleistas teisėtai. Aplinkybė, kad darbdavio įsakymas, kuriuo buvo patvirtintas įmonės pareigų sąrašas, kuriame neliko budinčiųjų pareigybių, priimtas jau po ieškovo atleidimo iš darbo, yra formali, nes byloje nekilo ginčo, jog atsakovės valdomų patalpų panaudos sutartis buvo nutraukta nuomotojo iniciatyva iki ieškovo atleidimo iš darbo buvo (t. 1, b. l. 43, 73), o naujų išsinuomotų patalpų apsauga pagal naujas sutartis rūpinosi nuomotojai (t. 1, b. l. 74–81), t. y. išnyko budėtojų pareigybių reikalingumas, neliko jų darbo vietos. Tokiomis aplinkybėmis pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pas atsakovę realiai įvyko struktūriniai pertvarkymai. Aplinkybė, kad įspėjime dėl atleidimo nebuvo nurodytas darbo sutarties nutraukimo faktinis pagrindas, o tik teisinis, taip pat yra formali, nes dar iki įspėjimo apie atleidimą, t. y. 2011-09-05 įvykusiame darbuotojų susirinkime, buvo svarstyta apie budinčiųjų atleidimą iš darbo dėl nutrauktos patalpų panaudos sutarties (t. 1, b. l. 28, 29)

15Taip pat atmestini kaip formalūs ir apelianto argumentai dėl laisvų darbo vietų. Laikotarpiu nuo ieškovo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą iki sutarties nutraukimo visi vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių etatai buvo užimti, ieškovas nepateikė įrodymų, kad turi turėjo tinkamą kvalifikaciją ir buvo pasirengęs dirbti kasininku ar santechniku, ieškovas nepareiškė reikalavimo grąžinti jį darban į valytojo pareigas ir nemotyvavo savo pasirinkto teisių gynimo būdo negalėjimu užimti šias pareigas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti (DK 297 str. 3, 4 d.).

16Dėl su darbo santykiais susijusių išmokų.

17Apelianto argumentai, kad vidutinis darbo užmokestis buvo apskaičiuotas sudedant 2011 m. birželio–liepos mėn. darbo užmokestį ir padalijant jį iš dviejų, ir todėl išeitinės išmokos apskaičiavimas neteisingas, yra nepagrįstas. Atsakovė apskaičiavo išeitinę išmoką vadovaudamasi Vyriausybės 2003-05-27 nutarimu Nr. 650 patvirtintu Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu: skaičiuojamas laikotarpis yra trys paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis (Aprašo 6.1 punktas); į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį neįskaitomas apmokėjimas už laiką, kai jis dėl pateisinamų priežasčių teisės aktų, kolektyvinės ir darbo sutarčių numatytais atvejais nedirbo įmonėje (darbo užmokestis už kasmetines ir mokymosi atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, tarpsezoninius laikotarpius, darbo užmokestis, gautas iš kitos įmonės, kurios įpareigojimus vykdė darbuotojas, kitos numatytos išmokos) (Aprašo 5.1 punktas). Ieškovas per tris mėnesius iki atleidimo iš darbo dirbo 49 dienas, jam priskaičiuota 2 209,17 Lt darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), todėl vidutinis dienos darbo užmokestis sudaro 45,09 Lt (2 209,17/49). Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-12-27 įsakymo Nr. A1-623 Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2011 metais patvirtinimo 2.1.1 punktą vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius yra 21,1. Todėl vidutinis mėnesio darbo užmokestis išeitinei kompensacijai apskaičiuoti sudaro ieškovui 951,40 Lt (45,09x21,1), o už šešis mėnesius – 5 708,40 Lt (951,40x6) (neatskaičius mokesčių). Iš atsakovės pateiktos 2012-01-12 pažymos Nr. 5 (t. 1, b. l. 34) matyti, kad atsakovė apskaičiavo ieškovui netgi didesnę išmoką. Pats apeliantas nenurodo, kaip apskaičiuoja išeitinę išmoką ir kaip gauna jo nurodyto dydžio (450 Lt) nepriemoką. Apelianto argumentas, kad už 2011 m. lapkričio mėnesį darbo užmokestis tesudarė 193,92 Lt, visiškai nepagrįstas – iš 2012-01-12 pažymos Nr. 04 matyti (t. 1, b. l. 33), kad už minėtą mėnesį ieškovo darbo užmokestis sudarė 846,32 Lt (neatskaičius mokesčių) ir ši suma buvo pagrindu apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį išeitinei išmokai.

18Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p., 185 str.).

19Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto atsakovei priteistinos pastarosios apeliacinėje instancijoje patirtos 1 000 Lt teisinės pagalbos išlaidos (t. 2, b. l. 67, CPK 98 str.).

20Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325–333 str.,

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Iš ieškovo L. S. P. atsakovei UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ priteisti 1 000 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas ieškiniu teismo prašė pripažinti, kad atsakovės 2009-11-11... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2009-11-11 ieškovas pats laisva... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-04-26 sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Ieškovas apeliacinius skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 7. Atsiliepime atsakovė prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, tais... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Byloje nustatyta, kad 1998-02-09 šalys sudarė darbo sutartį Nr. 108, pagal... 10. Dėl darbo sutarties pakeitimo.... 11. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais... 12. Teisėjų kolegija dėl kitų apelianto argumentų sutarties pakeitimo ir su... 13. Dėl atleidimo iš darbo pagrindo ir teisėtumo.... 14. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu... 15. Taip pat atmestini kaip formalūs ir apelianto argumentai dėl laisvų darbo... 16. Dėl su darbo santykiais susijusių išmokų.... 17. Apelianto argumentai, kad vidutinis darbo užmokestis buvo apskaičiuotas... 18. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinio... 19. Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto atsakovei priteistinos pastarosios... 20. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325–333 str.,... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti... 22. Iš ieškovo L. S. P. atsakovei UAB „Klaipėdos technikos mokykla“...