Byla II-1561-484/2009
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Renatai Paukštaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. P. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnas 2009-09-03 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą A. P. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 424 straipsnio 3 dalį už tai, kad 2009-08-23 apie 00 val. 12 min. iš kavinės „Post Skriptum“, esančios ( - ), Vilniuje, garsiai sklido muzika. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad šiais veiksmais A. P. būdamas UAB „Pilimėlis“ savininku, pažeidė Vilniaus miesto tarybos 2007-09-12 sprendimu Nr. 1-211 patvirtintų Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių 26 punkto reikalavimus (b. l. 7-8).

4Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija 2009-09-24 nutarimu A. P. pagal LR ATPK 424 straipsnio 3 dalį paskyrė 400 Lt baudą (b. l. 9).

5Pareiškėjas A. P. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2009-09-24 nutarimą. Skunde nurodė, kad uždarajai akcinei bendrovei „Pylimėlis“ priklauso kavinė „Post Skriptum“, esanti adresu ( - ), Vilniuje. Pagal savivaldybės išduotą leidimą, vasaros sezono metu šalia kavinės įrengė lauko kavinę. Lauko kavinė papildomo įgarsinimo neturi. Šalia kavinės „Post Skriptum“ esanti lauko kavinės terasa adresu ( - ) 9, išnuomota radijo stočiai „Opus 3“, kuri terasoje rengė periodinius „roko“ muzikos koncertus. Pareiškėjas skunde pažymėjo, kad gyventojų nusiskundimų dėl muzikos nebuvo gauta. Triukšmo lygio matavimai neatlikti (b. l. 2).

6Teismo posėdyje pareiškėjas skundą prašė tenkinti remdamasis skunde nurodytais motyvais.

7Skundas netenkintinas.

8Nustatyta, kad A. P. administracinė nuobauda 400 litų bauda paskirta už Vilniaus miesto tarybos 2007-09-12 sprendimo Nr.1-211 26 punkto, reglamentuojančio triukšmo valdymą, pažeidimą.

9Triukšmo viešosiose vietose taisyklių 26 punktas nustato, kad teikiant paslaugas ar vykdant prekybą viešosiose vietose draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę informaciją ar reklamą, išskyrus renginius, kuriems yra išduotas pažymėjimas „Dėl suderintos susirinkimo (renginio) vietos, laiko ir formos“.

10Byloje ginčo, kad kavinė „Post Skriptum“, esanti adresu ( - ) 7, Vilniuje, priklauso UAB „Pylimėlis“, nėra. Byloje pripažįstama ir aplinkybė, jog UAB „Pylimėlis“ direktorius yra pareiškėjas.

11Pareiškėjas teisme pripažino, kad bendrovė teikė viešojo maitinimo paslaugas viešoje vietoje – šalia kavinės „Post Skriptum“ įrengtoje lauko terasoje. Šią aplinkybę pareiškėjas nurodė ir skunde.

12Byloje esanti vaizdine medžiaga neginčytinai patvirtina, kad 2009-08-23 apie 00 val. 12 min. neuždarose kavinės „Post Skriptum“, esančios ( - ), Vilniuje, patalpose, grojo muzika, o jos garsas sklido į išorę.

13Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad muzika grojo lauko kavinės, esančios ( - ) 9, Vilniuje, terasoje, objektyviais bylos duomenimis nepatvirtinta.

14Teismas įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą, kad A. P. kaltė yra įrodyta, o jo veiksmai kvalifikuoti pagal LR ATPK 424 straipsnio 3 dalį teisingai.

15Aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą, nėra (LR ATPK 250 straipsnis). Pareiškėjui administracinę nuobaudą paskyrė tam įgaliotas pareigūnas.

16A. P. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra. Pareiškėjui administracinė nuobauda paskirta jam inkriminuoto teisės pažeidimo sankcijos ribose, neviršija baudos vidurkio ir yra artima baudos minimumui, atitinka padaryto teisės pažeidimo pobūdį ir pažeidėjo asmenybę.

17Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjui paskirta administracinė nuobauda nėra griežta. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2009-09-24 nutarimas paliktas nepakeistu.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 128 straipsniu,

Nutarė

19A. P. skundo netenkinti.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai