Byla 2-81-913/2014
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas su ieškiniu atsakovui A. S. kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo 1000 Lt skolos, 276,60 Lt palūkanų, 3490,22 Lt delspinigių, 11 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas už akių.

3Iš teismui grąžintos pažymos matyti, kad atsakovas ieškinį su visais jo priedais gavo 2013-12-13, tačiau per nurodytą 20 dienų terminą atsiliepimo nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsiliepimo nepateikė, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.)

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad ieškovas Danske Bank A/S (buvęs pavadinimas AB SAMPO bankas) ir atsakovas A. S. 2006-12-19 sudarė kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. NOVATUR-2398, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 1000 Lt kreditą 12 mėnesių laikotarpiui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą iki 2007-12-31 lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdamas po 87,87 Lt, mokėti sulygto dydžio palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus (5-11 b.l.). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, o atsakovas jų nevykdė, t.y. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka nemokėjo kredito grąžinimo įmokų, dėl ko liko skolingas ieškovui 1000 Lt negrąžinto kredito ir sutarties specialiojoje dalyje nurodytų 9,9 proc. metinių palūkanų, kurios sudaro 276,60 Lt (12 b.l.). Atsakovas pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepareiškė, įsipareigojimų nesilaikė, todėl konstatuotina, kad sutartinių prievolių neįvykdė ir yra pagrindas reikalavimus dėl negrąžinto kredito bei nesumokėtų palūkanų tenkinti, priteisti iš atsakovo A. S. 1000 Lt negrąžinto kredito bei 276,60 Lt palūkanų (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.873-6.874 str.). Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais (CPK 185 str.).

7Atsakovas laiku nesumokėjęs mėnesio įmokos, įsipareigojo mokėti 30 % dydžio metinių delspinigių nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Ieškovas paskaičiavo 3490,22 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2007-03-19 iki 2013-10-22 (sutarties 10 p.).

8Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, ar šalys yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys visuomenines funkcijas, taip pat į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškai nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių. Netesybų mažinimas, kaip minėta, taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis 3K-7-378/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis Nr. 3K-3-173/2006, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

9Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą, į tai, jog prašoma priteisti delspinigių suma (3490,22 Lt) daugiau nei du kartus viršija negrąžinto kredito sumą (1000 Lt), taip pat į paties ieškovo elgesį, t.y. nepaisant to, kad atsakovas įmokų tinkamais terminais nemokėjo, sutartyje numatytas kredito grąžinimo terminas baigėsi 2007-12-31, o ieškovas per visą laikotarpį skaičiuodamas delspinigius, į teismą kreipėsi tik 2013-12-11. Todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir mažintini iki 349 Lt (CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti sutartyje nustatytas 11 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., sutarties 24 p.).

11Remiantis CPK 88 str., 93 str. 2 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinas 72 Lt žyminis mokestis bei 246,84 Lt teisinės pagalbos išlaidų (34 %, t.y. proporcingai patenkintų reikalavimų daliai). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą iš atsakovo A. S. 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) skolos, 276,60 Lt (du šimtus septyniasdešimt šešis litus 60 ct) palūkanų, 349 Lt (tris šimtus keturiasdešimt devynis litus) delspinigių, 11 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-12-11 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio, 246,84 Lt (du šimtus keturiasdešimt šešis litus 84 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Išaiškinti, jog atsakovas A. S. šio sprendimo priimto už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Išaiškinti, jog atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Anykščių rajono apylinkės teismui.

18Ieškovas šį sprendimą per 30 dienų apeliaciniu skundu gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai