Byla 2-423/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. V. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas atsakovo S. V. prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už paduotą apeliacinį skundą, bei dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutarties, kuria atsakovo S. V. apeliacinis skundas laikytas nepaduotu ir jam grąžintas, civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „DNB bankas“ ieškinį atsakovams V. G. , S. V. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Bendri projektai“, G. V. .

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „DNB bankas“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų V. G. ir S. V. 477 873,03 eurų negrąžinto kredito, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimu tenkino ieškovo AB „DNB bankas“ ieškinį atsakovams V. G. ir S. V. .

6Atsakovas S. V. padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Apeliaciniu skundu taip pat prašė atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Nurodė, kad dėl susidariusios turtinės padėties nėra pajėgus sumokėti viso žyminio mokesčio. Žyminis mokestis turėtų būti sumažinamas tiek, kad neribotų jo galimybės kreiptis į teismą. Pabrėžė, kad jo turtinė padėtis yra itin bloga ir ateityje nėra jokios tikimybės, kad ji pagerės. Atsakovas gauna nedidelį darbo užmokestį, pajamų vos užtenka būtiniausioms pragyvenimo išlaidoms, nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų kredito įstaigose neturi.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi atsakovo S. V. prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo tenkino iš dalies ir įpareigojo atsakovą iki 2011 m. lapkričio 4 d. apeliacinį skundą apmokėti 10 250 Lt žyminiu mokesčiu. Išaiškino, kad priešingu atveju apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas. Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus įrodymus apie jo turtinę padėtį, pareikšto ieškinio ir apeliaciniu skundu ginčijamos sumos dydį, sprendė, kad privalomas sumokėti 20 500 Lt dydžio žyminis mokestis atsakovui mažintinas du kartus iki 10 250 Lt, nuo likusios žyminio mokesčio dalies atsakovą atleidžiant.

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi atsakovo S. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimo laikė nepaduotu ir grąžino apeliantui. Teismas nurodė, kad 2011 m. spalio 17 d. nutartis atsakovui buvo išsiųsta du kartus jo apeliaciniame skunde nurodytu adresu, tačiau atsakovas nutarties neatsiėmė. Teismas, remiantis CPK 121 straipsnio nuostatomis, padarė išvadą, jog 2011 m. spalio 17 d. nutartis atsakovui įteikta tinkamai, o iki nutartyje nurodyto termino atsakovui teismo įpareigojimų neįvykdžius, žyminio mokesčio nesumokėjus, nutarė atsakovo apeliacinį skundą laikyti nepaduotu ir jam grąžinti.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiraisiais skundais apeliantas S. V. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties dalį, kuria apeliantas už apeliacinio skundo padavimą įpareigotas sumokėti 10 250 Lt ir įpareigoti apeliantą sumokėti 1 000 Lt žyminio mokesčio dalį, nuo likusios žyminio mokesčio dalies jį atleisti, bei panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį. Atskiruosius skundus apeliantas grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartimi nurodyta 10 250 Lt žyminio mokesčio suma yra itin didelė, neatitinka apelianto pajamų ir gali tapti kliūtimi apeliantui siekiant apginti savo pažeistas teises. Vieninteles apelianto pajamas sudaro 800 Lt dydžio per mėnesį gaunamas darbo užmokestis, lėšų bankuose ir nekilnojamojo turto jis neturi. Apeliantas objektyviai nėra pajėgus sumokėti pirmosios instancijos teismo nurodytą žyminio mokesčio dalį, kuri sudaro beveik trylikos mėnesių jo gaunamo darbo užmokesčio dydį. Teismo nustatyta žyminio mokesčio suma neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Apeliantas sumokėjo 1 000 Lt dydžio žyminio mokesčio dalį, kuri, jo manymu, nagrinėjamu atveju būtų teisinga.
  2. Apeliantas objektyviai negalėjo atsiimti 2011 m. spalio 17 d. teismo nutarties, nes buvo išvykęs į komandiruotes darbo reikalais. Taigi apie priimtą nutartį apeliantas nežinojo dėl pateisinamų, su darbo santykiais susijusių priežasčių. Apie nutartį apeliantas sužinojo tik iš naujojo atstovo ir nedelsiant ėmėsi veiksmų, susijusių su teismo nutartyje nurodytais įpareigojimais.
  3. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį priėmė vadovaudamasis CPK 121 straipsnio nuostatomis, kurios nagrinėjamu atveju negalėjo būti taikomos. Apeliantas CPK 121 straipsnyje įtvirtintos pareigos nepažeidė, jo nurodytas adresas korespondencijai nepasikeitė. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmenų teises ir pareigas įtakojančius itin svarbius dokumentus neįteikus pagal nurodytą adresą, galima ir reikėtų įteikinėti juos kitais būdais. Pirmosios instancijos teismas kitų procesinių dokumentų įteikimo būdų nepanaudojo, nors duomenų apie apelianto pasikeitusį adresą neturėjo. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad tais atvejais, kai teismas pagal CPK nuostatas turėdamas išsiųsti byloje dalyvaujančiam asmeniui dokumentą jį išsiunčia ir gauna nustatytos formos pažymą su įrašu, kad dokumentas asmeniui neįteiktas, tai negalima teigti, kad bylos dalyvis buvo tinkamai informuotas, motyvuojant tuo, kad pagal įstatymą teismui būtų pakakę išsiųsti jam dokumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2007). Taigi teismo pareiga informuoti apeliantą apie 2011 m. spalio 17 d. nutartį įvykdyta nebuvo, apeliantui nebuvo žinoma apie jam nustatytus įpareigojimus, nutarties atsiimti jis negalėjo dėl objektyvių priežasčių.
  4. Apeliantas neturi tikslo vilkinti bylos nagrinėjimą, nepiktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis. Abi skundžiamos nutartys pažeidžia apelianto teisę į tinkamą teisminę gynybą. Nepanaikinus skundžiamų nutarčių jam būtų užkirstas kelias pasinaudoti apeliacijos teise.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties

14Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas apelianto prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, t. y. apeliantas įpareigotas apmokėti apeliacinį skundą 10 250 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir panašiai. Be to, CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

16Taigi, pagrindas tenkinti dalyvaujančio byloje asmens prašymą dėl jo atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str.) yra šio asmens pateikti įrodymai bei kiti duomenys, kurie leidžia spręsti, jog asmens turtinė padėtis tokia sunki, kad yra pagrindo atleisti jį nuo nustatytos dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Įrodinėjimo pareiga tenka dalyvaujančiam byloje asmeniui, prašančiam atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą (CPK 12 str., 178 str.). Šį klausimą teismas išsprendžia, įvertinęs dalyvaujančio byloje asmens pateiktus ir kitus byloje esančius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais.

17Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, jog apeliantas kreipėsi į teismą prašydamas atleisti jį nuo už apeliacinio skundo padavimą mokėtino žyminio mokesčio. Paduodamas apeliacinį skundą apeliantas nesumokėjo jokios žyminio mokesčio dalies. Kartu su apeliaciniu skundu apeliantas pateikė UAB „CCM Baltic“ pažymą apie jam priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas ir 2011-10-05 VĮ Registrų centro internetinį išrašą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apelianto mokėtinas žyminis mokestis yra 20 500 Lt. Teismas, įvertinęs apelianto pateiktus duomenis apie jo turtinę padėtį bei apeliaciniu skundu ginčijamos sumos dydį, sumažino apeliantui mokėtino žyminio mokesčio dydį du kartus, nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo apeliantą atleido. Skundžiama nutartimi apeliantas buvo įpareigotas iki 2011 m. lapkričio 4 d. apmokėti apeliacinį skundą 10 250 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, išaiškinant, kad priešingu atveju apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas.

18Nesutikdamas su skundžiama nutartimi apeliantas nurodo, kad nustatyta mokėtina žyminio mokesčio suma jam yra itin didelė, neatitinka jo gaunamų pajamų. Apelianto manymu nagrinėjamu atveju mokėtino žyminio mokesčio suma turėtų būti 1 000 Lt, ši suma atitiktų protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principus. Apeliantas pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius 1 000 Lt dydžio žyminio mokesčio dalies sumokėjimą.

19Teisėjų kolegija nurodo, kad atleidimu nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo siekiama užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susidariusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo dydžio žyminį mokestį. Kaip jau buvo minėta, pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą tenka prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, teismas, įvertinęs įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan. bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį), sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai. Turtinę asmens padėtį (tiek fizinio, tiek ir juridinio) rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2010).

20Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto pateiktus įrodymus apie jo turtinę padėtį, sprendžia, kad apeliantas pagrįstai teigia neturintis galimybių sumokėti viso nustatyto dydžio žyminį mokestį, tačiau ši aplinkybė negali būti vertinama kaip tinkamas pagrindas atleisti apeliantą beveik nuo visos mokėtinos žyminio mokesčio sumos, įpareigojant jį sumokėti tik 1 000 Lt dydžio žyminį mokestį. Vien apelianto pateikta pažyma apie gaunamą darbo užmokestį bei VĮ Registrų centro internetinis išrašas, nesant kitiems įrodymams apie apelianto bei jo šeimos, sutuoktinės turtinę padėtį, patys savaime nepatvirtina jo atskirajame skunde nurodytų aplinkybių. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad asmens turtinę padėtį parodo nekilnojamojo turto registro, bankų, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos bei kiti dokumentai. Jokių kitų dokumentų apie savo (šeimos, sutuoktinės) turtinę padėtį apeliantas nepateikė. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas neįrodė aplinkybių, nurodytų apeliaciniame bei atskirajame skunde (CPK 178 str.). Dėl to kas pasakyta, teisėjų kolegija nesutinka su aukščiau išdėstytais apelianto atskirojo skundo motyvais ir sprendžia, kad skundžiama nutartimi pirmos instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sumažino apeliantui mokėtino žyminio mokesčio dydį du kartus.

21Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Palikus skundžiamą 2011 m. spalio 17 d. nutartį nepakeistą, apeliantui nustatytinas naujas terminas likusiai žyminio mokesčio daliai sumokėti.

22Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutarties

23Skundžiama 2011 m. lapkričio 10 d. teismo nutartimi apelianto apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimo buvo laikytas nepaduotu ir grąžintas apeliantui, apeliantui teismo nustatytu terminu nesumokėjus nustatyto dydžio žyminio mokesčio dalies (CPK 316 str. 2 d.). Kadangi nagrinėjamu atveju apeliantui yra nustatytinas naujas terminas trūkstamai žyminio mokesčio daliai sumokėti, šiuo metu nėra teisinio pagrindo CPK 316 straipsnio 2 dalies pagrindu laikyti apelianto apeliacinį skundą nepaduotu, todėl pirmosios instancijos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis naikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p.). Panaikinus 2011 m. lapkričio 10 d. teismo nutartį apeliacinės instancijos teismo kolegija nepasisako dėl apelianto atskirojo skundo argumentų, susijusių su šios nutarties teisėtumu ir pagrįstumu.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą.

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį.

27Nustatyti atsakovui S. V. (a. k. ( - ) terminą iki 2012 m. balandžio 30 d. apmokėti apeliacinį skundą 9 250 Lt žyminiu mokesčiu, priešingu atveju apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas apeliantui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „DNB bankas“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti solidariai... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimu tenkino ieškovo AB... 6. Atsakovas S. V. padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi atsakovo S. V.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi atsakovo S. V.... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiraisiais skundais apeliantas S. V. prašo pakeisti Vilniaus apygardos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties... 14. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš... 15. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 16. Taigi, pagrindas tenkinti dalyvaujančio byloje asmens prašymą dėl jo... 17. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, jog apeliantas kreipėsi į... 18. Nesutikdamas su skundžiama nutartimi apeliantas nurodo, kad nustatyta... 19. Teisėjų kolegija nurodo, kad atleidimu nuo dalies žyminio mokesčio... 20. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto pateiktus įrodymus apie jo turtinę... 21. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 22. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutarties... 23. Skundžiama 2011 m. lapkričio 10 d. teismo nutartimi apelianto apeliacinis... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį palikti iš esmės... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį.... 27. Nustatyti atsakovui S. V. (a. k. ( - ) terminą iki 2012 m. balandžio 30 d....