Byla 2-1418/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 210 m. gegužės 27 d. nutarties dalies, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir šios žyminio mokesčio dalies mokėjimas buvo atidėtas

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 210 m. gegužės 27 d. nutarties dalies, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir šios žyminio mokesčio dalies mokėjimas buvo atidėtas.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. Š. dėl skolos priteisimo. Ieškinio suma – 1 456 205 Lt. Ieškovas sumokėjo 1000 Lt dydžio mokėtino žyminio mokesčio dalį ir prašė atleisti jį nuo likusios dalies žyminio mokesčio.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. balandžio 10 d. nutartimi atidėjo ieškovui A. S. 3000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo, o nuo likusios 14 562,05 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo jį atleido.

6Ieškovas A. S. 2010 m. gegužės 13 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį dėl skolos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais. Ieškinio suma – 2 216 406,67 Lt. Prašė atleisti jį nuo likusios 7601,95 Lt dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Prašymą grindė bloga turtine padėtimi. Nurodė, kad visos jo turėtos pajamos buvo paskolintos atsakovui, kad neturi darbo, yra išsituokęs, turi du vaikus, kuriuos privalo išlaikyti, jo turtas yra įkeistas ir nėra likvidus.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi priėmė ieškovo A. S. 2010 m. gegužės 13 d. patikslintą ieškinį dėl dalies reiškiamų reikalavimų, o kitoje dalyje – ieškinį atsisakė priimti; atsisakė tenkinti ieškovo A. S. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones; nutarė atidėti A. S. 7601,95 Lt dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo. Teismas, spręsdamas ieškovo prašymą dėl jo atleidimo nuo 7601,95 Lt žyminio mokesčio už patikslintą ieškinį sumokėjimo, nustatė, kad jis yra grindžiamas rašytiniais įrodymais, patvirtinančiais gaunamų pajamų dydį, kurias šiuo metu sudaro tik invalidumo/netekto darbingumo bei našlių ir našlaičių pensija (1146,12 Lt), visos jo turėtos pajamos yra paskolintos atsakovui, jis neturi darbo, yra išsituokęs, turi du vaikus, kuriuos privalo išlaikyti, jo turtas įkeistas ir nėra likvidus. Iš šių duomenų teismas padarė išvadą, jog ieškovo materialinė padėtis šiuo metu yra gana komplikuota, tačiau yra duomenų, rodančių tokios jo padėties pasikeitimo teigiama linkme tendencijas, t.y. tuo atveju, jeigu ieškinys būtų patenkintas. Teismas sprendė nesant pagrindo visiškai atleisti ieškovą nuo nesumokėtos žyminio mokesčio dalies mokėjimo ir nurodė, kad klausimas dėl valstybei mokėtino žyminio mokesčio bus išspręstas priimant galutinį procesinį sprendimą. Teismas konstatavo, kad ieškovo pateikti įrodymai apie šiuo metu susiklosčiusią jo sunkią finansinę padėti sudaro teismui prielaidas likusios nesumokėtos žyminio mokesčio dalies (7601,95 Lt) sumokėjimą atidėti iki sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo (CPK 84 str.).

8Ieškovas A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį dalyje, kuria nutarta atidėti jam 7601,95 Lt dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti A. S. nuo likusios 7601,95 Lt dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai atidėjo žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, nes teismui buvo pateiktas prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo.

102. Teismas netinkamas įvertino ieškovo turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus, kadangi atsakovo pajamos yra minimalios. Teismas, padarydamas išvadą, jog jo turtinė padėtis gali pasikeisti ieškinio tenkinimo atveju, ir atidėdamas žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, neatsižvelgė, jog iki šio momento ieškovas dar neturės teismo sprendimu priteistos sumos.

113. Skundžiama nutartis pažeidžia ieškovo teises, nes jam buvo užkirsta galimybė toliau bylinėtis.

12Atsakovas K. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo pateikti įrodymai apie jo mėnesines pajamas, daugiau kaip 1,7 karto viršijančias minimalų mėnesinį darbo užmokestį, nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, kad ieškovo turtinė padėtis yra tokia sunki, kad jis negalėtų sumokėti viso ar bent dalies šioje byloje mokėtino žyminio mokesčio.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Nagrinėjamu atveju yra kilęs ieškovo atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo klausimas, o taip pat žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atidėjimo klausimas tuo atveju, kai asmuo prašo atleisti jį nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutarties skundžiamoje dalyje netenkino ieškovo A. S. prašymo atleisti jį nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo ir, įvertinęs jo turtinę padėtį bei galimą jos pagerėjimą, nusprendė atidėti 7601,95 Lt dydžio žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo.

15Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan.

16Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dalies ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus (CPK 83 str. 3 d., 84 str.). Dėl šių institutų paskirties ir jų taikymo savo teismų praktikoje yra ne kartą pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas. Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai ir nėra duomenų, kad ši padėtis galėtų ateityje pagerėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009, 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1023/2010 ir kt.). Teismas gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, tačiau šis sunkumas yra laikinas, t.y. jog pareigą sumokėti žyminį mokestį turinčio asmens turtinė padėtis gali pagerėti per ilgesnį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-212/2009 ir kt.).

17Asmuo turi teisę pateikti prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, o taip pat turi teisę pateikti alternatyvų prašymą. Remiantis proceso dispozityvumo principu, užtikrinančiu teisę dalyvaujančiam byloje asmeniui laisvai disponuoti jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, teismas privataus intereso bylose turi apsiriboti dalyvaujančio byloje prašymo išsprendimu. Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismas, gavęs ieškovo A. S. prašymą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, atmetė šį jo prašymą, tačiau išsprendė žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą, pripažintina proceso dispozityvumo principo pažeidimu (CPK 13 str.). Todėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis toje dalyje, kuria buvo nuspręsta atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, naikintina kaip priimta pažeidus proceso teisės normas, t.y. išsprendus procesinį klausimą, kuris neturėjo būti sprendžiamas nesant ieškovo prašymo (CPK 338 str., 329 str. 1 d.). Be to, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas žyminio mokesčio dalies atidėjimo klausimą, nepagrįstai ieškovo turtinės padėties pagerėjimą siejo su tikimybės, jog teismas, patenkinęs ieškinio reikalavimus, priteis jo prašomą pinigų sumą, egzistavimu. Pažymėtina, jog ieškinio tenkinimo atveju pareiga sumokėti žyminį mokestį į valstybės biudžetą, kurio mokėjimas buvo atidėtas, tektų atsakovui (CPK 93 str.). Todėl ieškovo turtinės padėties pagerėjimas tokiu atveju negalėtų turėti reikšmės jo atidėtos prievolės sumokėti į valstybės biudžetą žyminį mokestį įvykdymui. Kadangi, esant atidėtam žyminio mokesčio mokėjimui, būtent ieškinio reikalavimų atmetimas sąlygotų ieškovo pareigos sumokėti žyminį mokestį atsiradimą, pirmosios instancijos teismo argumentai, sprendžiant žyminio mokesčio dalies mokėjimo atidėjimo klausimą, ieškovo turtinės padėties pagerėjimą susiejant su bylos baigtimi, yra nepagrįsti ir nesudarė teisinio pagrindo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą.

18Nors Vilniaus apygardos teismas skundžiamos 2010 m. gegužės 27 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė apie ieškovo A. S. prašymo iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo išsprendimo rezultatą, tačiau iš skundžiamos nutarties motyvų matyti, jog šis prašymas buvo atmestas. Atsižvelgiant į tai, jog apeliantas nesutinka su tokiu šio klausimo išsprendimu ir savo skundo pagrindu nurodo argumentus, susijusius su netinkamu jo turtinės padėties įvertinimu, teisėjų kolegija pasisako ir vertina atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo klausimo išsprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

19Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei pateiktus įrodymus, teismas įvertinęs įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį) sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai. Turtinę asmens padėtį (tiek fizinio, tiek ir juridinio) rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „ Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai.

20Iš ieškovo byloje pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovas yra bedarbis, o jo gaunamas pajamas sudaro našlių arba našlaičių pensija ir invalidumo/netekto darbingumo pensija, kurių dydis vidutiniškai sudaro apie 1173 Lt per mėnesį (b.l. 142, 148-149). Ieškovas yra išsiskyręs ir turi prievolę kas mėnesį teikti išlaikymą savo dviem nepilnamečiams vaikams (b.l. 144-147). Nors, kaip matyti iš ieškovo argumentų, jis šiuo metu gauna mažas pajamas, tačiau jo ieškinio reikalavimai yra kilę iš paskolos santykių, t.y. turtinių santykių, kurių pagrindu jis paskolino atsakovui K. Š. 582 635,05 Lt dydžio paskolos sumą, perduodamas ją grynaisiais pinigais arba mokėjimo pavedimais. Ta aplinkybė, jog ieškovas praeityje disponavo labai didelėmis pinigų sumomis, nepašalina teismui kilusių abejonių, jog ieškovas ir šiuo metu gali disponuoti viešai nedeklaruotomis pinigų sumomis, dėl ko byloje pateikti įrodymai gali neatspindėti tikrosios jo turtinės padėties. Tai iš dalies patvirtina ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, iš kurių matyti, jog Lietuvos Respublikos teismuose buvo iškelta ir išnagrinėta keletas civilinių bylų pagal ieškovo A. S. reikalavimus dėl skolų, atsiradusių paskolų sutarčių pagrindu, priteisimo, kuriuose priimtų įsiteisėjusių sprendimų pagrindu ieškovo naudai buvo priteistos tam tikros pinigų sumos.

21Iš byloje ieškovo A. S. pateiktų įrodymų matyti, kad jo vardu VĮ „Regitra“ nėra registruotų transporto priemonių (b.l 150). Tačiau jam nuosavybės teise priklauso įkeistas gyvenamasis namas, esantis ( - ) (b.l. 151-152). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2006 m. vasario 8 d. išrašo matyti, jog ieškovui priklausančio gyvenamojo namo vidutinė rinkos vertė 2003 m. gegužės 26 d. duomenimis buvo 236 584 Lt. Byloje nėra duomenų, kokio dydžio prievolės įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas šis gyvenamasis namas. Be to, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu patikrinus Nekilnojamojo turto registro duomenis, nustatyta, jog ieškovui nuosavybės teise be gyvenamojo namo taip pat priklauso žemės sklypas, esantis ( - ), bei žemės sklypas, esantis ( - ). Iš bylos medžiagos taip pat matyti, jog ieškovas, būdamas sunkios finansinės padėties, nesikreipė dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, o atstovavimo sutartį sudarė ir ieškinyje nurodė, jog bylą ves per atstovą – advokatą L. Mažoną.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovo pateikti įrodymai ir teismo nustatytos aplinkybės nepatvirtina, jog ieškovo turtinė padėtis sudaro pagrindą atleisti jį nuo 7601,95 Lt dydžio dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė atleisti ieškovą nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo, yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 185 str., 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties dalį, kuria A. S. atidėtas 7601,95 Lt dydžio žyminio mokesčio dalies sumokėjimas iki sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo.

25Atmesti ieškovo A. S. prašymą dėl jo atleidimo nuo 7601,95 Lt dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir įpareigoti ieškovą A. S. iki 2010 m. gruodžio 15 d. sumokėti į valstybės biudžetą 7601,95 Lt dydžio žyminio mokesčio dalį bei pateikti Vilniaus apygardos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. Š. dėl skolos... 5. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. balandžio 10 d. nutartimi atidėjo... 6. Ieškovas A. S. 2010 m. gegužės 13 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi priėmė ieškovo... 8. Ieškovas A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 9. 1. Teismas nepagrįstai atidėjo žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, nes... 10. 2. Teismas netinkamas įvertino ieškovo turtinę padėtį patvirtinančius... 11. 3. Skundžiama nutartis pažeidžia ieškovo teises, nes jam buvo užkirsta... 12. Atsakovas K. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Nagrinėjamu atveju yra kilęs ieškovo atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies... 15. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės... 16. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė... 17. Asmuo turi teisę pateikti prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio... 18. Nors Vilniaus apygardos teismas skundžiamos 2010 m. gegužės 27 d. nutarties... 19. Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atleisti iš... 20. Iš ieškovo byloje pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovas yra bedarbis, o... 21. Iš byloje ieškovo A. S. pateiktų įrodymų matyti, kad jo vardu VĮ... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovo pateikti... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 24. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties dalį,... 25. Atmesti ieškovo A. S. prašymą dėl jo atleidimo nuo 7601,95 Lt dalies...