Byla 2-1612/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Kazys Kailiunas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškeju uždarosios akcines bendroves „Ignalinos statyba“ direktoriaus A. K., uždaruju akciniu bendroviu „Skaita“, „Indebt“, E. A., J. V., J. V., J. G., treciuju asmenu uždaruju akciniu bendroviu „Toi – toi Lietuva“, „Dorvila“, „Skolu departamentas“ atskiruosius skundus del Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dalies, kuria paskirtas administratorius, civilineje byloje Nr. B2-1517-480/2013 pagal pareiškeju uždarosios akcines bendroves „Ignalinos statyba“ direktoriaus A. K., uždaruju akciniu bendroviu „Skaita“, „Noble Group“, „Alisina“, „Maestro team“, „InDebt“, „Realm juridical“, „Cemeka“, „Aromas“, E. A., J. V., J. V. ir J. G. (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankišku reikalavimu, pareiškeju puseje: uždarosios akcines bendroves „Fiberpool.eu“, „Stogdenga“, „Lentvario kilimai“, „Bikuvos“ prekyba, „Gedarta“, „Skolu departamentas“, „Dorvila“, „Toi-toi Lietuva“, bankrutuojanti uždaroji akcine bendrove „Rekolas“) pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ignalinos statyba“ del bankroto bylos iškelimo.

2Teisejas n u s t a t e :

3I. Ginco esme

4Pareiškejai UAB „Ignalinos statyba“ vadovas A. K., UAB „Skaita“, UAB „Noble Group“, UAB „Alisina“, UAB „Maestro team“, UAB „Indebt“, UAB „Realm juridical“, UAB „Cemeka“, UAB „AROMAS“ kreipesi i teismas su pareiškimais, prašydami iškelti bankroto byla atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ del nemokumo. Nurode, kad atsakovas nevykdo savo sutartiniu isipareigojimu kreditoriams, neapmoka už gautas prekes, nemoka skolu, kuriu dydžiai pagristi isiteisejusiais teismu sprendimais.

5Pasirengimo nagrineti bankroto byla teisme metu treciaisiais asmenimis, nepareiškianciais savarankišku reikalavimu, pareiškeju puseje itraukti UAB „Fiberpool.eu“, BUAB „Rekolas“, UAB „Stogdenga“, UAB „Lentvario kilimai“, UAB „Bikuvos“ prekyba, UAB „Gedarta“, UAB „Skolu departamentas“, UAB „Dorvila“, UAB „Toi - toi Lietuva“.

6Pareiškejas UAB „Skaita“ atsakovo imones bankroto administratoriumi siule skirti UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“, pareiškejas UAB „Noble group“ - UAB „Vakaru Lietuvos bankrotu biuras“, pareiškejas UAB „Alisina“ ir UAB „Indebt“ - UAB „Ius positivum“; pareiškejas UAB „Maestro team“ - UAB „Baklis“, pareiškejas UAB „Realm juridical“ - UAB „Pirmas administratoriu biuras“, pareiškejas A. K. ir treciasis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, UAB „Dorvila“ - UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“, pareiškejas UAB „Cemeka“ - UAB „Imoniu bankroto administravimo ir teisiniu paslaugu biuras“, pareiškejas UAB „Aromas“ - UAB „Geraldis“, treciasis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, UAB „Fiberpool.eu“ - UAB „Top consult“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankišku reikalavimu, BUAB „Rekolas“, UAB „Stogdenga“ ir UAB „Gedarta“ - UAB „Bankroto valdymas“, treciasis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, UAB „Bikuvos prekyba“ - UAB „Restrus“, treciasis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, UAB „Lentvario kilimai“ - UAB „Lideres“, treciasis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, UAB „Toi – toi Lietuva“ - UAB „Insolvensa“, treciasis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, UAB „Skolu departamentas“ - UAB „Eliborto“.

7Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužes 30 d. nutartimi prie civilines bylos Nr. B2-1517-480/2013 prijungta civiline byla Nr. B2-1799-480/2013 pagal pareiškeju E. A., J. V., J. V. ir J. G. pareiškimus atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ del bankroto bylos iškelimo. Mineti pareiškejai atsakovo administratoriumi praše skirti UAB „Bankroto centras“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

9Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi iškele UAB „Ignalinos statyba“ bankroto byla, o imones administratoriumi paskyre UAB „Baklis“. Teismas konstatavo, kad yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto byla del nemokumo. Vertindamas siulomu administratoriu kandidaturas teismas nustate, kad, kaip nurode Imoniu bankroto valdymo departamentas, visos siulomos administratoriu kandidaturos atitinka teises aktu reikalavimus, deklaravo nešališkumo, interesu konflikto vengimo, lygiateisio visu kreditoriu bei bankrutuojancios imones interesu atstovavimo principus, taciau pažymejo, kad iš keturiolikos pasiulytu administratoriu kandidaturu tik UAB „Pirmas administratoriu biuras“ veiklos vieta yra Klaipedos mieste, UAB „Baklis“, UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“ ir UAB „Imoniu bankroto administravimo ir teisiniu paslaugu biuras“ - Kaune, o kitu administratoriu – Vilniuje. Pirmosios instancijos teismas nurode, kad iškelus bankroto byla Kauno mieste registruotai atsakovo imonei, nors šios imones ankstesne ilgalaike buveine ir buvo Ignalinos mieste, bankroto byla bus Kauno apygardos teismo žinioje, daug bankroto proceduru bus vykdoma bankroto byla nagrinesianciame teisme, todel bankroto administratoriaus veiklos vieta šiuo atveju yra svarbus kriterijus parenkant bankroto administratoriu, nes tai susije tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybemis operatyviai spresti bankroto administravimo proceso metu kylancius klausimus. Tokiu budu teismas sprende, kad skirtinas vienas iš triju bankroto administratoriu, kuriu veiklos vieta yra Kauno mieste, o atsižvelgdamas i optimalu šiuo metu ju vykdomu bankroto proceduru skaiciu (UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“ šiuo metu vykdo 21 bankroto procedura, UAB „Imoniu bankroto administravimo ir teisiniu paslaugu biuras“ – 208, UAB „Baklis“ – 15), sprende, kad labiau kreditoriu interesus atitiktu UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskiriant UAB „Baklis“, nes taip bus greiciau, pigiau ir efektyviau sprendžiami klausimai ir užtikrinami pacios imones teiseti interesai bei kreditoriu teises.

10III. Atskiruju skundu ir atsiliepimu i juos argumentai

11Atskiruoju skundu treciasis asmuo UAB „Toi – toi Lietuva“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dali del administratoriaus paskyrimo ir UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“. Nurodo, kad UAB „Baklis“ ir UAB „Insolvensa“ darbo kruvis beveik identiškas, taciau pastarojo administratoriaus kruvis tolygiau pasiskirstes (dirba 8 fiziniai bankroto administratoriai), minetas administratorius turi dideliu imoniu administravimo patirties, o tai leidžia pagristai manyti, kad minetas administratorius sugebes efektyviau ir operatyviau vykdyti UAB „Ignalinos statyba“ bankroto proceduras.

12Atskiraisiais skundais treciasis asmuo UAB „Dorvila“ ir pareiškejas UAB „Ignalinos statyba direktorius A. K. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarti dalyje del administratoriaus paskyrimo ir UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskirti UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“. Nurodo šiuos argumentus:

131. Dabartine UAB „Ignalinos statyba“ buveine šiuo metu yra Kaune, taciau ilgalaike šios imones buveine ir visas ilgalaikis turtas yra Ignalinoje, o mineta imone iki šiol turi ir savo filiala Visagine, todel žymiai mažesni bankroto administravimo kaštai (del atstumo) butu paskyrus bankroto administratoriu Vilniuje, o ne Kaune.

142. Mažesniems administravimo kaštams itakos turetu ir tai, kad UAB „J. Ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ jau vykdo BUAB „Sokimas“, kurio buveine yra Visagine, bankroto procedura.

153. Net 2 iš 4 UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ dirbanciu bankroto administratoriu šiuo metu neturi nei vienos administruojamos imones, nors ju kvalifikacija aukšta.

16Atskiruoju skundu treciasis asmuo UAB „Skolu departamentas“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarti dalyje del administratoriaus paskyrimo ir UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskirti UAB „Eliborto“. Nurodo šiuos argumentus:

171. Ilgalaike UAB „Ignalinos statyba“ buveine buvo Ignalinoje, kur iki šiol yra visas ilgalaikis imones turtas, o mineta imone turi ir savo filiala Visagine.

182. Vykdant bankroto proceduras reikes važineti ir i kitus miestus, o vienas iš UAB „Eliborto“ darbuotoju šiuo metu gyvena butent Vilniuje.

193. Šiuo metu UAB „Eliborto“ vykdo tik viena bankroto procedura, o 2 iš 3 imoneje dirbanciu fiziniu bankroto administratoriu šiuo metu neturi nei vienos administruojamos imones, nors ju kvalifikacija aukšta.

20Atskiruoju skundu pareiškejas UAB „Skaita“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 9 d. nutarties dali del administratoriaus paskyrimo ir klausima išspresti iš esmes – atsakovo UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“. Nurodo šiuos argumentus:

211. Atsakovas veikla vykde Ignalinoje, kur yra atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas bei daugelio imones kreditoriu buveines / gyvenamosios vietos.

222. Administratorius UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“ turi isteiges Vilniaus filiala, o taip pat administruoja septynias bankrutuojancias imones Vilniaus mieste ar rajone.

233. Šiuo metu UAB „Baklis“ vykdomos stambiu imoniu bankroto proceduros yra sudetingos ir lemia didesni administratoriaus užimtuma, kas kelia abejones administratoriaus galimybemis operatyviai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto proceduras.

24Atskiruoju skundu pareiškejas UAB „Indebt“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dali del administratoriaus paskyrimo ir klausima išspresti iš esmes – UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskirti UAB „Ius positivum“. Nurodo šiuos argumentus:

251. Registruota atsakovo buveine Kauno mieste laikytina formalia, nes atsakovas daugiau kaip 18 metu vykde veikla Ignalinoje, kur yra visas imones turtas ir darbuotojai, o atstumas nuo Vilniaus iki Ignalinos (110 km) yra daug mažesnis negu nuo Kauno iki Ignalinos (170 km), kas lems administravimo išlaidu dydi.

262. UAB „Ius positivum“ ne tik turi buveine Vilniuje, bet ir filialus Kaune, Panevežyje, Šiauliuose, Klaipedoje, dirbanciu fiziniu bankroto administratoriu kruvis (vidutiniškai 12,5 bankrutuojancios imones) yra optimalus, todel turi galimybe užtikrinti sklandu ir kokybiška UAB „Ignalinos statyba“ bankroto proceduru vykdyma.

27Atskiruoju skundu pareiškejai E. A., J. V., J. V. ir J. G. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dali del administratoriaus paskyrimo ir UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Nurodo šiuos argumentus:

281. UAB „Baklis“ vykdo net penkiolikos imoniu bankroto proceduras, iš kuriu dvi ((BAB „Ekranas“ ir BAB „Alytaus tekstile“) užsitese labai ilgai, sukauptas turtas parduotas labai mažomis kainomis, o kreditoriu reikalavimai patenkinti tik iš dalies arba išvis nepatenkinti, todel ieškovams kelia abejoniu, ar bankroto proceso metu UAB „Baklis“ sugebes tinkamai administruoti UAB „Ignalinos statyba“, juo labiau, kad abejoniu del mineto administratoriaus tinkamumo kilo ne tik pareiškejams (darbuotojams), bet ir kitiems atsakovo kreditoriams.

292. UAB „Bankroto centras“ šiuo metu nera perkrautas administravimo darbu ir bylomis, o vykdomos bylos nera užsitesusios ir problematiškos, todel del jo veiklos operatyvumo nekiltu jokiu abejoniu.

30Atsiliepimu i pareiškeju UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus A. K., UAB „Skaita“, UAB „Indebt“, treciuju asmenu UAB „Toi – toi Lietuva“, UAB „Dorvila“, UAB „Skolu departamentas“ atskiruosius skundus pareiškejas UAB „Realm juridical“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dali del administratoriaus paskyrimo ir UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratoriu biuras“. Nurodo, kad formalaus adreso pakeitimo negalima prilyginti imones veiklos perkelimui, o UAB „Baklis“ kandidatura gali sukelti tam tikra priešprieša tarp kitu atsakovo kreditoriu.

31Atsiliepimu i pareiškeju UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus A. K., UAB „Skaita“, UAB „Indebt“, treciuju asmenu UAB „Toi – toi Lietuva“, UAB „Dorvila“, UAB „Skolu departamentas“ atskiruosius skundus treciasis asmuo UAB „Maestro team“ prašo palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarti nepakeista. Nurodo, kad UAB „Baklis“ vykdo veikla visoje Lietuvoje (administruoja BAB „Ekranas“, BAB „Alytaus tekstile“ ir kt.) ir turi didele administravimo patirti (baiges 115 bankroto proceduru).

32Atsiliepimu i pareiškeju UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus A. K., UAB „Skaita“, UAB „Indebt“, treciuju asmenu UAB „Toi – toi Lietuva“, UAB „Dorvila“, UAB „Skolu departamentas“ atskiruosius skundus pareiškejas UAB „Indebt“ prašo atmesti apeliantu reikalavimus, kuriais prašoma atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Eliborto“, UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“, UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“ ir UAB „Insolvensa“. Nurodo, kad UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ kandidatura pasiule bankrutuojancios imones direktorius, kuris yra aiškiai suinteresuotas bylos baigtimi, o dalis minetam administratoriui kaip juridiniam asmeniui dirbanciu fiziniu bankroto administratoriu dirba ir UAB „Eliborto“, kurio buveine yra Palangoje. UAB „Insolvensa“ darbo kruvis yra didelis (vidutiniškai 14,7 bankroto proceduros vienam fiziniam bankroto administratoriui), o bendradarbiavimas su ivairiu sriciu specialistais tik nulemtu papildomas administravimo išlaidas. UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“ buveines vieta yra Kaune, minetas administratorius yra baiges tik viena bankroto procedura, todel gali neužtikrinti ekonomiško ir operatyvaus bankroto proceduru vykdymo.

33IV. Apeliacines instancijos teismo argumentai

34Pareiškeju UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus, UAB „Skaita“, E. A., J. V., J. V. ir J. G., treciuju asmenu UAB „Toi – toi Lietuva“, UAB „Dorvila“, UAB „Skolu departamentas“ atskirieji skundai tenkinami iš dalies, o UAB „Indebt“ atskirasis skundas tenkinamas visiškai.

35Vadovaujantis IBI 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priemes nutarti iškelti bankroto byla, privalo paskirti imones administratoriu. Taciau teismo diskrecijos laisve nera absoliuti, nes, visu pirma, administratorius negali tureti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi (IBI 11 str. 4 d.), o taip pat butina ivertinti kitas reikšmes tinkamiausio administratoriaus paskyrimui turincias aplinkybes (užimtuma, darbo vietos lokalizacija, patirti ir pan.), atsižvelgiant i bendruosius teisingumo, protingumo ir sažiningumo principus. Taciau i pastaruosius kriterijus (užimtuma, darbo vietos lokalizacija, patirti ir pan.) atsižvelgiama tik vertinant administratoriu, del kuriu nešališkumo nera abejoniu, kandidaturas, o nustacius aplinkybes, keliancias pagristas abejones galimu administratoriaus šališkumu administruojant konkrecia imone, jo kandidatura turi buti atmesta, nepriklausomai nuo užimtumo, patirties, darbo vietos ir pan.

36Iš Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties aišku, kad skirdamas bankroto administratoriu pirmosios instancijos teismas akcentavo administratoriu veiklos vietos ir užimtumo kriterijus, o del nešališkumo iš esmes apsiribojo formaliu konstatavimu, kad visi siulomi administratoriai deklaravo nešališkumo, interesu konflikto vengimo, lygiateisio visu kreditoriu bei bankrutuojancios imones interesu atstovavimo principus. Taciau, visu pirma, pažymetina, kad administratoriaus veiklos vieta (Vilniuje ar Kaune) nagrinejamu atveju apskritai negali buti lemiamu kriterijumi administratoriaus kandidaturai parinkti, nes, nors atstumas nuo Kauno iki Ignalinos (atsakovo turto buvimo vietos (4 t., 115 – 125 b. l.) yra didesnis negu nuo Vilniaus iki Ignalinos, taciau administratoriui iš Kauno vykdant savo funkcijas jam tektu vykti tik i Ignalina, o iš Vilniaus – tiek i Ignalina, tiek i Kauna, kur vyks atsakovo bankroto teismines proceduros. Tuo tarpu administratoriaus užimtumas, kaip jau mineta, vertintinas tik nesant duomenu, kelianciu abejones jo nešališkumu.

37IBI 11 straipsnio 4 dalyje imperatyviai nurodyta, kad administratoriumi negali buti paskirtas imones, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijes asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organu narys) ir pan. Taigi, siekiant igyvendinti kreditoriu interesu lygiateisiškumo principa, jau istatyme itvirtinta, kad bankrutuojancios imones administratorius negali tureti tiesioginiu sasaju nei su vienu iš administruotinos imones kreditoriu. Tuo tarpu iš byloje esanciu duomenu (5 t., 40 – 41 b. l.) aišku, kad A. J. yra tiek UAB „Baklis“, tiek ši administratoriu pasiuliusio pareiškejo UAB „Maestro team“, kaip atsakovo kreditoriaus (2 t., 33 – 34 b. l.), akcininkas, todel UAB „Baklis“ negali buti paskirtas UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi (IBI 11 str. 4 d.), o pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskirtas UAB „Baklis“, keistina.

38Atskiraisiais skundais apeliantai prašo UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“, UAB „J. Ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“, UAB „Eliborto“, UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“, „Ius positivum“ arba UAB „Bankroto centras“, todel apeliacines instancijos teismas pasisako butent del minetu kandidaturu (CPK 320, 338 str.). Tuo tarpu atsiliepimo i atskiruosius skundus turini riboja paciu skundu turinys (CPK 318 str. 1 d., 338 str.), todel del pareiškejo UAB „Realm juridical“ atsiliepime išdestyto prašymo UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratoriu biuras“ nepasisakytina.

39Atskiraisiais skundais pareiškejas UAB „Ignalinos statyba“ direktorius ir treciasis asmuo UAB „Dorvila“ atsakovo administratoriumi prašo skirti UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“, o treciasis asmuo UAB „Skolu departamentas“ – UAB „Eliborto“. Taciau tiek iš Juridiniu asmenu registre pateikiamos informacijos (CPK 179 str. 3 d.), tiek iš pareiškejo UAB „Indebt“ pateikiamu duomenu (5 t., 58 b. l.) aišku, kad UAB „Ignalinos statyba“ valdybos narys S. T. yra buves treciojo asmens UAB „Skolu departamentas“ akcininkas ir direktorius, t. y. atsakovas ir kreditorius UAB „Skolu departamentas“ laikytini susijusiais asmenimis, o aplinkybe, kad pareiškejas UAB „Ignalinos statyba“ direktorius ir UAB „Skolu departamentas“ administratoriumi siulo du tarpusavyje aiškiai susijusius administratorius (3 iš 4 UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ administratoriu dirba UAB „Eliborto“ (www.bankrotodep.lt), ypac ivertinant aplinkybe, kad administratorius tures ivertinti ir pacios bankrutuojancios imones vadovu veiksmus ir galimai pareikšti ieškinius teisme, kelia abejoniu siulomu administratoriu UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir buhalterijos paslaugos“ bei UAB „Eliborto“ nešališkumu, del ko šie juridiniai asmenys neskirtini UAB „Ignalinos statyba“ administratoriais. Atitinkamai, nors atsakovo ir pareiškejo UAB „Skaita“ buveiniu adresu sutapimas pats savaime nebutinai rodo kreditoriaus ir atsakovo sasajas, galincias lemti kreditoriaus siulomo administratoriaus šališkuma, taciau nagrinejamu atveju pats faktas, jog atsakovas buveines adresa pakeite prieš pat bankroto bylos iškelima (nuo 2012 m. gruodžio 5 d., t. y. esant priimtai, taciau tuo metu dar neisiteisejusiai Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkricio 20 d. nutarciai nutraukti UAB „Ignalinos statyba“ restrukturizavimo byla) ir iregistravo savo buveine vieno iš pareiškeju (UAB „Skaita“) buveines adresu, taip pat kelia abejoniu UAB „Skaita“ siulomo administratoriaus nešališkumu. Tokiu budu UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“ taip pat neskirtinas UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi.

40Byloje nera duomenu, kelianciu abejoniu treciojo asmens UAB „Toi – toi Lietuva“ siulomo administratoriaus UAB „Insolvensa“, pareiškejo UAB „Indebt“ siulomo administratoriaus „Ius positivum“, o taip pat pareiškeju E. A., J. V., J. V., J. G. siulomo administratoriaus UAB „Bankroto centras“ nešališkumu, o šiu administratoriu patirtis yra pakankama administruoti UAB „Ignalinos statyba“ (UAB „Insolvensa“ yra baigusi 21 imones bankroto proceduras, UAB „Ius positivum“ ir UAB „Bankroto centras“ – po 14). Kita vertus, UAB „Insolvensa“ dirbanciu bankroto administratoriu (fiziniu asmenu) kruvis yra labai didelis (vidutiniškai kiekvienas administruoja po 14,75 bankrutuojancios imones), kas kelia abejoniu galimybemis operatyviai vykdyti UAB „Ignalinos statyba“ bankroto proceduras, tinkamai užtikrinant tiek bankrutuojancios imones, tiek jos kreditoriu interesus, todel UAB „Insolvensa“ neskirtina administruoti UAB „Ignalinos statyba“.

41UAB „Bankroto centras“ skirti UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi siulo atsakovo darbuotojai, kurie, nežinodami apie atsakovo buveines pakeitima, iš pradžiu del bankroto bylos atsakovui iškelimo apskritai kreipesi i Panevežio apygardos teisma (civiline byla Nr. B2-567-198/2013), kas konkreciu atveju paneigia prielaida apie galima minetu pareiškeju ir bylos baigtimi suinteresuotu asmenu veiksmu tarpusavio koordinavima. Taciau UAB „Bankroto centras“ dirbantys bankroto administratoriai (fiziniai asmenys) vidutiniškai administruoja po 12 bankrutuojanciu imoniu, o veikla vykdo (buveines registracijos vieta) Vilniuje. Tuo tarpu UAB „Ius positivum“ dirbantys bankroto administratoriai (fiziniai asmenys) vidutiniškai vykdo 11,14 imoniu bankroto proceduru ir veikia ne tik Vilniuje, taciau turi filialus Kaune, Klaipedoje, Šiauliuose ir Panevežyje, kas taip pat turi reikšmes užtikrinant operatyvu ir efektyvu pakankamai dideles imones UAB „Ignalinos statyba“ (turto pagal balansa verte yra daugiau kaip 4 milijonai litu (4 t., 51 b. l.) administravima. Tokiu budu tinkamiausiu kandidatu administruoti UAB „Ignalinos statyba“ yra UAB „Ius positivum“.

42Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

43Pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dali del administratoriaus paskyrimo ir uždarosios akcines bendroves „Ignalinos statyba“ (i. k. 155550585) administratoriumi paskirti uždaraja akcine bendrove „Ius positivum“ (i. k. ).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Kazys Kailiunas... 2. Teisejas n u s t a t e :... 3. I. Ginco esme... 4. Pareiškejai UAB „Ignalinos statyba“ vadovas A. K., UAB... 5. Pasirengimo nagrineti bankroto byla teisme metu treciaisiais asmenimis,... 6. Pareiškejas UAB „Skaita“ atsakovo imones bankroto administratoriumi siule... 7. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužes 30 d. nutartimi prie civilines... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi iškele UAB... 10. III. Atskiruju skundu ir atsiliepimu i juos argumentai... 11. Atskiruoju skundu treciasis asmuo UAB „Toi – toi Lietuva“ prašo pakeisti... 12. Atskiraisiais skundais treciasis asmuo UAB „Dorvila“ ir pareiškejas UAB... 13. 1. Dabartine UAB „Ignalinos statyba“ buveine šiuo metu yra Kaune, taciau... 14. 2. Mažesniems administravimo kaštams itakos turetu ir tai, kad UAB „J. Ir... 15. 3. Net 2 iš 4 UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisines ir... 16. Atskiruoju skundu treciasis asmuo UAB „Skolu departamentas“ prašo pakeisti... 17. 1. Ilgalaike UAB „Ignalinos statyba“ buveine buvo Ignalinoje, kur iki šiol... 18. 2. Vykdant bankroto proceduras reikes važineti ir i kitus miestus, o vienas... 19. 3. Šiuo metu UAB „Eliborto“ vykdo tik viena bankroto procedura, o 2 iš 3... 20. Atskiruoju skundu pareiškejas UAB „Skaita“ prašo panaikinti Kauno... 21. 1. Atsakovas veikla vykde Ignalinoje, kur yra atsakovui priklausantis... 22. 2. Administratorius UAB „Bankroto ir verslo konsultaciju centras“ turi... 23. 3. Šiuo metu UAB „Baklis“ vykdomos stambiu imoniu bankroto proceduros yra... 24. Atskiruoju skundu pareiškejas UAB „Indebt“ prašo panaikinti Kauno... 25. 1. Registruota atsakovo buveine Kauno mieste laikytina formalia, nes atsakovas... 26. 2. UAB „Ius positivum“ ne tik turi buveine Vilniuje, bet ir filialus Kaune,... 27. Atskiruoju skundu pareiškejai E. A., 28. 1. UAB „Baklis“ vykdo net penkiolikos imoniu bankroto proceduras, iš kuriu... 29. 2. UAB „Bankroto centras“ šiuo metu nera perkrautas administravimo darbu... 30. Atsiliepimu i pareiškeju UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus 31. Atsiliepimu i pareiškeju UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus 32. Atsiliepimu i pareiškeju UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus 33. IV. Apeliacines instancijos teismo argumentai... 34. Pareiškeju UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus, UAB „Skaita“, 35. Vadovaujantis IBI 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priemes nutarti... 36. Iš Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties aišku, kad... 37. IBI 11 straipsnio 4 dalyje imperatyviai nurodyta, kad administratoriumi negali... 38. Atskiraisiais skundais apeliantai prašo UAB „Ignalinos statyba“... 39. Atskiraisiais skundais pareiškejas UAB „Ignalinos statyba“ direktorius ir... 40. Byloje nera duomenu, kelianciu abejoniu treciojo asmens UAB „Toi – toi... 41. UAB „Bankroto centras“ skirti UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi... 42. Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 43. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dali del...