Byla 2-1557/2013
Dėl bankroto bylos iškelimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Ignalinos statyba“ paliktas nenagrinetas (civiline byla Nr. B2-1799-480/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Arturas Driukas teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovu E. A., J. V., J. V. ir J. G. atskiraji skunda del Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria ieškovu E. A., J. V., J. V. ir J. G. pareiškimas del bankroto bylos iškelimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Ignalinos statyba“ paliktas nenagrinetas (civiline byla Nr. B2-1799-480/2013).

2Teismas n u s t a t e :

3I. Ginco esme

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovu E. A., J. V., J. V. ir J. G. pareiškimas del bankroto bylos iškelimo UAB ,,Ignalinos statyba“ paliktas nenagrinetas, teisetumo klausimas.

5Panevežio apygardos teismas, nustates, jog ieškovu E. A., J. V., J. V. ir J. G. pareiškimus del bankroto bylos iškelimo UAB „Ignalinos statyba“, teisme priimtas pažeidus teismingumo taisykles, 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi civiline byla Nr. B2-567-198/2013 perdave nagrineti Kauno apygardos teismui, nagrinejanciam UAB „Ignalinos statyba“ bankroto byla pagal kitu ieškovu pareiškimus del bankroto bylos iškelimo (civilines bylos Nr. B2-1517-480/2013).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

7Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi E. A., J. V., J. V. ir J. G. ieškini paliko nenagrineta. Teismas nurode, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi jau iškele bankroto byla UAB „Ignalinos statyba“ pagal kitu ieškovu pareiškimus ir ši teismo nutartis neisiteisejusi. Teismas pažymejo, jog iš Panevežio apygardos teismo perduotoje nagrineti civilineje byloje Nr. B2-567-198/2013 ieškovai E. A., J. V., J. V. ir J. G. kelia reikalavima iškelti bankroto byla atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ ir mineta civiline byla Kauno apygardos teismui perduota po to, kai analogiški ieškiniai del to paties teisinio reikalavimo jau išspresti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi civilineje byloje Nr. B2-1517-480/2013. Teismas konstatavo, jog teise pareikšti ieškini del tapataus ginco jau pasinaudota, todel ieškovu E. A., J. V., J. V. ir J. G. pareiškimas del bankroto bylos iškelimo UAB „Ignalinos statyba“ paliktinas nenagrinetas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovai E. A., J. V., J. V. ir J. G. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarti, itraukti ieškovus treciaisiais asmenimis Kauno apygardos teismo civilineje byloje Nr. B2-1517-480/2013 ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:

101. Panevežio apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. prieme nutarti trukumams šalinti, 2013 m. balandžio 2 d. ieškovai trukumus pašalino, teismas ieškinius prieme ir 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi civiline byla pagal teismingumo taisykles perdave nagrineti Kauno apygardos teismui. Pareiškejai trukumus pašalino per nurodyta termina, taciau Panevežio apygardos teismui uždelsus, ieškovu ieškiniai negalejo buti Kauno apygardos teisme priimant 2013 m. balandžio 9 d. nutarti iškelti atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ bankroto byla, kadangi 2013 m. balandžio 9 d. Panevežio apygardos teismo nutartis dar buvo neisiteisejusi.

112. Kauno apygardos teisme iškelus bankroto byla pagal kitu asmenu pareiškimus, negali buti pripažinta, kad ieškovu pateiktas reikalavimas yra tapatus – skiriasi tiek šalys, tiek pagrindas.

123. Palikus ieškini nenagrineta, ieškovai, nebudami bylos šalimis, prarado teise gauti informacija, susijusia su bankroto procedura iki nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo.

134. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis užkerta kelia ieškovams pasinaudoti teise teikti bankroto administratoriaus kandidatura.

145. Ieškovai yra darbuotojai, kuriu reikalavimai, kylantys iš nesumoketo darbo užmokescio, yra savarankiška salyga iškelti bankroto byla. Panevežio apygardos teisme ieškinys buvo priimtas uždelsus, todel nutartis perduoti byla Kauno apygardos teismui buvo priimta ta pacia diena, kai buvo iškelta bankroto byla. Ieškovai pagristai mane, kad byloje bus itraukti treciaisiais asmenimis, todel atskirai Kauno apygardos teismui prašymo nepateike.

156. Ieškovai teikia prieštaravimus paskirtam UAB „Ignalinos statyba“ bankroto administratoriui ir teismui teikia UAB „Bankroto centras“ kandidatura.

16Atsiliepimu i atskiraji skunda negauta.

17III. Apeliacines instancijos teismo argumentai

18Apeliacines instancijos teisme sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apeliantu pareiškimas del bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ paliktas nenagrinetas, teisetumo klausimas, taip pat apeliantu itraukimo treciaisiais asmenimis i UAB „Ignalinos statyba“ bankroto byla klausimas.

19Imoniu bankroto procesas vykdomas pagal Imoniu bankroto istatyma (toliau – IBI), o kiek šis specialus istatymas nereglamentuoja – pagal bendrasias Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) teises normas. Bankroto procesas turi tam tikru ypatumu, susijusiu su dalyvaujanciu byloje asmenu procesine padetimi. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškines, kad imones, kuriai inicijuojamas bankroto procesas, tiketinas kreditorius iki bankroto bylos iškelimo gali istoti i byla ir prašyti teismo iškelti atsakovui bankroto byla, kartu pasiulant bankroto administratoriaus kandidatura. Tokio kreditoriaus procesine padetis yra bendraieškis, kadangi jo reikalavimas del bankroto bylos iškelimo imonei ir bankroto proceduru pradejimo atitinka pradinio ieškovo interesus. Itraukti i byla toki kreditoriu kaip treciaji asmeni, pareiškianti savarankiškus reikalavimus, nera pagrindo, nes jo ir pradinio ieškovo teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi visuomet yra skirtingas (CPK 46 str.). Teismas, iki bankroto bylos iškelimo gaves istatymu reikalavimus atitinkanti kreditoriaus pareiškima del istojimo i byla bendraieškiu, turi leisti šiam asmeniui prisideti prie ieškinio. Tuomet šis kreditorius laikomas dalyvaujanciu byloje asmeniu ir igyja visas jo procesine padeti (šalies) atitinkancias procesines teises ir pareigas (IBI 10 str. 1 d., CPK 2 str., 3 str. 1 d., 5, 6, 17, 37, 41, 42, 334, 338, 305 str.). Toks bendraieškiu i byla itrauktas asmuo turi teise apeliacine tvarka skusti pirmosios instancijos teismo nutarti tiek nemokumo, tiek ir bankroto administratoriaus paskyrimo klausimais (CPK 305 str.). Kiti imones kreditoriai, t. y. neinicijave bankroto proceso ir neprisideje prie ieškovo (ieškovu) reikalavimo iki teismo nutarties del bankroto bylos iškelimo isiteisejimo momento, nelaikomi dalyvaujanciais byloje asmenimis šiame bankroto proceso etape (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-835/2009, 2009 m. spalio 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1156/2009). Tokie kreditoriai turi teise kreiptis i teisma su prašymu itraukti juos i byla treciuju asmenu, nepareiškianciu savarankišku reikalavimu, teisemis (IBI 9 str. 5 d.). Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakes ir dar placiau: pagal suformuota praktika bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas yra procedurinio pobudžio ir pagal turini negali buti priskiriamas materialiajam teisiniam reikalavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkricio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1527/2009), todel nedalyvaujantys byloje asmenys iki imones nemokumo klausimo išsprendimo taip pat gali siulyti bankroto administratoriaus kandidaturas, taciau neigyja apeliacijos teises del pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties šiuo klausimu (CPK 305 str.). I bankroto byla neitrauktas asmuo, kuris iki atsakovo nemokumo klausimo išsprendimo nesiule teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidaturos, taip pat negali skusti apeliacine tvarka teismo nutarties dalies del paskirto administratoriaus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1204/2010 ir 2-1204-1/2010).

20Teise siulyti teismui bankroto administratoriaus kandidatura iki bankroto bylos iškelimo net ir neprisidejusiam prie ieškinio imones tiketinam kreditoriui suteikiama tam, kad butu užtikrintas bankroto administratoriaus parinkimo skaidrumas bei kreditoriu lygiateisiškumas, nepaisant to, jog kai kurie kreditoriai iki teismo nutarties del bankroto bylos iškelimo priemimo nera dalyvaujantys byloje asmenys. Tokia situacija nepažeidžia imones kreditoriu teisetu interesu, o atvirkšciai, suteikia jiems papildomu teisiu, kadangi ir iki klausimo del bankroto bylos iškelimo išsprendimo teismas turi svarstyti visu imones kreditoriu, taigi, ir neitrauktu i bylos nagrinejima, siulymus del bankroto administratoriaus kandidaturos.

21Teise istoti i byla bendraieškiu bankroto bylos iškelimo stadijoje imones tiketinam kreditoriui pagal teismu praktika suteikta tik iki teismo nutarties iškelti (atsisakyti iškelti) bankroto byla priemimo. Todel kreditoriu, kurie kreipesi i teisma šioje stadijoje, itraukimo bendraieškiu klausimas turi buti sprendžiamas iki nutarties bankroto bylos iškelimo klausimu priemimo (žr. taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjucio 27 d. nutarti civ. byloje Nr. 2-991/2009; 2011 m. spalio 6 d. nutarti civ. byloje Nr. 2-2060/2011). Tuo atveju, kai teismas pareiškejo motyvuota prašyma del jo itraukimo i byla bendraieškiu gauna po nutarties bankroto bylos iškelimo klausimu priemimo, jis turetu ši procesini dokumenta teisiškai kvalifikuoti pagal jo turini kaip ieškini del bankroto bylos iškelimo ir atsisakyti ji priimti, nes klausimas del bankroto bylos iškelimo imonei yra išsprestas (CPK 3 str. 6 d. ir 137 str. 2 d. 4 p. ir 5 p.). Taciau, jeigu imones kreditoriaus ieškinys del bankroto bylos iškelimo (prašymas itraukti bendraieškiu, kartu suformuluojant savarankiškus materialiuosius teisinius reikalavimus del bankroto bylos iškelimo) teisme gautas iki teismo nutarties del bankroto bylos iškelimo priemimo, teismas turetu spresti jo priemimo ir nagrinejimo kartu su anksciau gautais ieškinio reikalavimais del bankroto bylos iškelimo tai paciai imonei klausima. Tokio ieškinio priemimo klausimas turi buti sprendžiamas pagal bendrasias civilinio proceso taisykles (CPK 137 str. 3 d., IBI 10 str. 1 d.), išskyrus tuos atvejus kai pareiškejas prašyma del jo itraukimo i procesa bendraieškiu paduoda prieš pat teismo posedi ir prašyma grindžia iš esmes tais paciais argumentais, kaip ir teismo jau priimtas ieškinys, ir nera duomenu, kad pareiškejas tokio prašymo negalejo pateikti anksciau. Tokiu atveju teismas turi iš esmes spresti bankroto bylos iškelimo klausima pagal anksciau priimta ieškini (ieškinius), nors kitu asmenu pateikto ieškinio del to paties dalyko priemimo klausimas dar neišsprestas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjucio 16 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2–1772/2012).

22Toks kreditoriu procesines padeties aiškinimas atitinka Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika, pagal kuria kreditoriaus galimybei istoti i byla ir jo procesinei padeciai bankroto bylos iškelimo stadijoje esmine reikšme turi nutarties bankroto bylos iškelimo klausimu priemimo momentas. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas tik nurode, jog tokio kreditoriaus statusas bankroto byloje turi atitikti treciojo asmens su savarankiškais reikalavimais procesine padeti (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civ. byloje Nr.3k-3-274/2012). Pažymetina, jog savarankiška reikalavima del bankroto bylos iškelimo pareiškusio kreditoriaus procesine padetis – bendraieškis ar treciasis asmuo su savarankiškais reikalavimais – neturi reikšmes jo procesiniu teisiu ir pareigu apimciai, kadangi pagal CPK 46 straipsnio 2 dali šiu byloje dalyvaujanciu asmenu procesinis statusas yra lygiavertis.

23Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, jog pagal teismu praktika potencialiu atsakovo kreditoriu, siekianciu istoti i bankroto byla bendraieškiais, procesine padetis priklauso nuo to, ar jie kreipesi i teisma iki nutarties iškelti (arba atsisakyti iškelti) bankroto byla atsakovui priemimo, ar po tokios nutarties priemimo. Tiek itrauktu i bankroto byla, tiek i ja neitrauktu asmenu teise siulyti teismui bankroto administratoriaus kandidatura taip pat siejama su nutarties, kuria išsprestas bankroto bylos iškelimo klausimas, priemimo momentu, kadangi teismas ta pacia nutartimi, kuria iškelia bankroto byla, paskiria ir bankrutuojancios imones administratoriu. Dalyvaujancio byloje asmens procesinio teisinio statuso suteikimas tam tikrais atvejais lemia šio asmens teise skusti apeliacine tvarka bankroto byla nagrinejancio teismo priimtus procesinius sprendimus (pvz., kaip mineta, i byla neitraukti asmenys neturi apeliacijos teises del teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius). Vadinasi teismas, neišnagrinedamas iš esmes iki bankroto bylos iškelimo gauto nauju ieškovu pareiškimo iškelti imonei bankroto byla, itraukti i byla bendraieškiais ar treciaisiais asmenimis ir nesvarstydamas tokiu ieškovu pasiulytos bankroto administratoriaus kandidaturos, jeigu nenustato tokiu asmenu piktnaudžiavimo teise požymiu, pažeidžia ne tik galimu kreditoriu teise laisvai pasirinkti galimai pažeistu teisiu ir teisetu interesu gynimo buda, bet ir nepagristai apriboja apeliacijos teise. Asmeniui, kurio procesinis elgesys sažiningas, šios teises negali buti ribojamos vien del to, kad asmuo iki nutarties bankroto bylos iškelimo klausimu priemimo kreipesi i kita teisma, kuris prieme pareiškima ir tik veliau, nustates teismingumo taisykliu pažeidima, nutartimi perdave byla nagrineti pagal teisminguma (CPK 34 str. 2 d. 4 p.).

24Bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalauja, kad bankroto bylos butu nagrinejamos itin operatyviai, teismas tokiose bylose turi buti aktyvus ir procesinius sprendimus priimti nepažeisdamas esminiu civilinio proceso ir bankroto proceso principu. Ieškini del bankroto bylos iškelimo gaves teismas jau jo priemimo stadijoje privalo nustatyti, ar ieškinys paduotas nepažeidžiant teismingumo taisykliu. Nustates teismingumo taisykliu pažeidima ir matydamas, kad tame teisme, kuriam teismingas gautasis ieškinys, yra kitu ieškovu ieškinys del bankroto bylos iškelimo tam paciam atsakovui, teismas, bendradarbiaudamas su kitu teismu, turetu informuoti apie nutarties perduoti byla kitam tos pacios pakopos teismui priemima dar iki šios nutarties isiteisejimo (CPK 34 str. 4 d.). Toks teismu susižinojimas reikalingas tam, kad nebutu pažeisti galimu bankrutuojancios imones kreditoriu teiseti reikalavimai (lukesciai) užimti ieškovu procesine padeti bankroto procese. Kita vertus, teismas, gaves iš kito teismo jam pagal teisminguma priklausancia nagrineti byla, taip pat turi ivertinti visas reikšmingas aplinkybes, o ne priimti formalius procesinius sprendimus, nepagristai užkertancius kelia ieškovams ginti teises ir teisetus interesus savo pasirinktu budu. Nustates, kad ieškovai i kita teisma kreipesi iki nutarties bankroto bylos iškelimo klausimu priemimo, teismas, nenukrypdamas nuo aukšciau minetos teismu praktikos, turi šiuos ieškovus itraukti i bankroto byla bandraieškiais (arba prijungti iš kito teismo gauta civiline byla prie nagrinejamos bankroto bylos). Tuo atveju, jeigu operatyvus teismu susižinojimas neivyksta ir jau yra priimta teismo nutartis bankroto bylos iškelimo klausimu, teismas, gaves dalyvaujanciu byloje asmenu atskiruosius skundus del šios nutarties, turetu panaikinti šia nutarti ir bankroto bylos iškelimo klausima nagrineti iš naujo po to, kai bus išspresti visu asmenu, kurie kreipesi i teisma iki bankroto bylos iškelimo, procesines padeties nustatymo klausimai (CPK 334 str. 2 d. 1 p.).

25Nagrinejamu atveju iš byloje esanciu dokumentu ir teismu informacines sistemos LITEKO nustatyta, kad Panevežio apygardos teisme 2013 m. kovo 20 d. ir 2013 m. kovo 22 d. gauti ieškovu – UAB „Ignalinos statyba“ darbuotoju E. A., J. V., J. V., J. G. ieškiniai del bankroto bylos UAB „Ignalinos statyba“ iškelimo. Panevežio apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. ir 2013 m. kovo 22 d. nutartimis ieškovams nustatytas 7 dienu terminas nuo nutarties kopijos iteikimo dienos pašalinti ieškinio trukuma – pateikti irodymus, kad ieškinys del bankroto bylos iškelimo ir jo priedai iteikti atsakovui. Ieškovai trukumus pašalino ir 2013 m. kovo 29 d. bei 2013 m. balandžio 2 d. pateike teismui pareikalautus irodymus. 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi visu ieškovu ieškiniai sujungti i viena civiline byla Nr. B2-567-198/2013. Panevežio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi, nustacius, kad ieškiniai priimti pažeidžiant teismingumo taisykles, o Kauno apygardos teisme yra nagrinejama civiline Nr. B2-1517-480/2013 del bankroto bylos UAB „Ignalinos statyba“ iškelimo, Panevežio apygardos teismo civiline byla Nr. B2-567-198/2013 perduota nagrineti Kauno apygardos teismui.

26Kauno apygardos teisme civiline byla Nr. B2-1517-480/2013 iškelta pagal 2013 m. vasario 19 d. gauta ieškovo UAB „Skaita“ ieškini del bankroto bylos UAB „Ignalinos statyba“ iškelimo. Kauno apygardos teismas, išnagrinejes ieškovu A. K., UAB „Skaita“, UAB „Noble Group“, UAB „Alisina“, UAB „Maestro Team“, UAB „InDebt“, UAB „REALM JURIDICAL“, UAB „Cemeka“, UAB „AROMAS“, treciuju asmenu, nepareiškianciu savarankišku reikalavimu, ieškovu puseje UAB „FIBERPOOL.EU“, BUAB „Rekolas“, UAB „Stogdenga“, UAB „Lentvario kilimai“, UAB „Bikuvos“ prekyba, UAB „Gedarta“, UAB „Skolu departamentas“, UAB „DORVILA“, UAB „TOI-TOI Lietuva“ pareiškimus, 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ iškele bankroto byla.

27Panevežio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartis del bylos perdavimo Kauno apygardos teismui isiteisejo 2013 m. balandžio 18 d. Pagal teismingumo taisykles perduota civiline byla Kauno apygardos teisme gauta 2013 m. balandžio 23 d. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi ieškovu E. A., J. V., J. V. ir J. G. ieškinius del bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ paliko nenagrinetus, kadangi civilineje byloje Nr. B2-1517-480/2013 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ jau iškelta bankroto byla.

28Ieškovai del Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties padave atskiraji skunda, kuriuo prašo panaikinti nutarti, itraukti ieškovus treciaisiais asmenimis Kauno apygardos teismo civilineje byloje Nr. B2-1517-480/2013 ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“.

29Iš faktiniu bylos aplinkybiu matyti, kad ieškovai i teisma kreipesi daugiau kaip dvi savaites iki nutarties del bankroto bylos atsakovui UAB „Ignalinos statyba“ iškelimo priemimo. Atsižvelgiant i aukšciau nurodyta teismu praktika, ta aplinkybe, kad ieškovai kreipesi i teisma nesilaikydami teismingumo taisykliu, šiuo atveju neturi lemti ju teises užimti ieškovu procesine padeti apribojimo. Tokia išvada darytina del to, kad, pirma, pirmosios instancijos Panevežio apygardos ir Kauno apygardos teismai neužtikrino operatyvaus tarpusavio susižinojimo, ka privalejo daryti nenukrypdami nuo reikalavimo užtikrinti viešaji interesa bankroto byloje. Iš byloje esanciu dokumentu matyti, kad Panevežio apygardos teismas apie tai, kad Kauno apygardos teisme 2013 m. balandžio 9 d. bus sprendžiamas bankroto bylos iškelimo UAB „Ignalinos statyba“ klausimas sužinojo ne veliau kaip 2013 m. balandžio 5 d. (b. l. 142-144). Taciau teismas nesieme jokiu priemoniu, kad Kauno apygardos teismas butu informuotas apie tai, kad Panevežio apygardos teismo žinioje yra ne pagal teisminguma priimti ieškovu (apeliantu) ieškiniai del bankroto bylos iškelimo tam paciam atsakovui. Antra, ieškovai yra bankrutuojancios imones darbuotojai, kuriu ieškinys del bankroto bylos iškelimo sudaro savarankiška pagrinda iškelti imonei bankroto byla (IBI 4 str. 1 p.). Trecia, byloje nera duomenu, kad ieškovai piktnaudžiavo savo teisemis ar pateike teismui nesažininga ieškini. Ketvirta, atsakovo UAB „Ignalinos statyba“ buveines adresas iki 2012 m. gruodžio 4 d. buvo Švencioniu g. 37, Ignalina, o nuo 2012 m. gruodžio 4 d. – Taikos pr. 141, Kaunas (b. l. 148). Ieškovai, budami statybu bendroves darbuotojai, galejo nežinoti apie imones buveines registracijos vietos pakeitima. Teismas jau ieškinio priemimo stadijoje turejo nustatyti, ar ieškinys paduotas nepažeidžiant teismingumo taisykliu, o nustates, kad ieškinys neteismingas tam teismui, atsisakyti priimti toki ieškini (CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Ieškinio priemimo klausimas turejo buti išsprestas ne veliau kaip per 10 dienu (CPK 137 str. 3 d.).

30Kai Kauno apygardos teismas gavo Panevežio apygardos teismo perduota civiline byla, Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartis del bankroto bylos atsakovui iškelimo nebuvo isiteisejusi, kadangi del jos gauti kitu byloje dalyvaujanciu asmenu atskirieji skundai. Byla Kauno apygardos teismo žinioje buvo rengiama nagrinejimui apeliacines instancijos teisme. Kauno apygardos teismas, gaves Panevežio apygardos teismo perduota civiline byla, turejo ivertinti šias aplinkybes, panaikinti 2013 m. balandžio 9 d. nutarti, kuria iškelta bankroto byla, sujungti abi civilines bylas (CPK 136 str. 4 d.) ir iš naujo spresti bankroto bylos iškelimo klausima. Taip sujungus bylas, ieškovai (apeliantai) pagristai igytu ieškovu (bendraieškiu) procesini statusa UAB „Ignalinos statyba“ bankroto byloje.

31Vadinasi, yra pagrindas daryti išvada, kad Kauno apygardos teismas, priimdamas skundžiama nutarti, kuria ieškovu pareiškima paliko nenagrineta, nepagristai apribojo šiu asmenu teises užimti ieškovu procesine padeti UAB „Ignalinos statyba“ bankroto byloje. Todel neteiseta ir nepagrista, ieškovu teises pažeidžianti skundžiama nutartis turi buti panaikinta.

32Ivertinus aukšciau nurodytas aplinkybes, kad ieškovai i teisma kreipesi iki nutarties bankroto bylos iškelimo klausimu priemimo, daroma išvada, kad jie turejo buti itraukti i byla ir tapti dalyvaujanciais bankroto byloje asmenimis, turinciais bendraieškiu procesini statusa ir procesines teises, tame tarpe ir teise siulyti teismui bankroto administatoriaus kandidatura bei apeliacijos teise del teismo priimtu procesiniu sprendimu bankroto procese. Apeliacines instancijos teismui priemus toki procesini sprendima šioje civilineje byloje, Kauno apygardos teismas, nagrinejantis UAB „Ignalinos statyba“ bankroto byla Nr. B2-1517-480/2013, turetu priimti procesini sprendima šia civiline byla prijungti prie bankroto bylos pagal CPK 136 straipsnio 4 dali. Taciau, siekiant nepažeisti civilinio proceso operatyvumo ir koncentruotumo principu (CPK 2, 7 str.), šis klausimas sprestinas apeliacines instancijos teisme (CPK 3 str. 6 d., 134 str. 4 d.). Bylu sujungimas šioje civilinio proceso stadijoje šiuo konkreciu atveju suteiks ieškovams (apeliantams) bendraieškiu procesini statusa, leis atstatyti pažeistas ju teises, del kuriu ju pasiulyta bankroto administratoriaus kandidatura nebuvo svarstoma sprendžiant atsakovo bankroto administratoriaus skyrimo klausima, ir jie neturejo procesines galimybes skusti tokia nutarti apeliacine tvarka. Juo labiau, kad Lietuvos apeliacinis teismas artimiausiu metu nagrines UAB „Ignalinos statyba“ bankroto administratoriaus paskyrimo teisetumo klausima civilineje byloje Nr. B2-1517-480/2013 (LITEKO duomenys).

33Pažymetina, kad apie procesini dokumenta teismas turi spresti pagal jo turini, o ne tik pagal forma. Iš šioje byloje nagrinejamo atskirojo skundo turinio matyti, kad ieškovai kelia tris reikalavimus: prašo panaikinti 2013 m. balandžio 25 d. nutarti, itraukti ieškovus treciaisiais asmenimis (bendraieškiais) civilineje byloje Nr. B2-1517-480/2013 ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Vadinasi, šiuo procesiniu dokumentu ieškovai gincija Kauno apygardos teismo procesinius sprendimus, priimtus ne tik 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi šioje civilineje byloje, bet ir 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi civilineje byloje Nr. B2-1517-480/2013.

34LITEKO sistemos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartis dar nera isiteisejusi, nes apskusta atskiraisiais skundais. Kaip mineta, Lietuvos apeliacinis teismas pagal atskiruosius skundus spres bankroto administratoriaus paskyrimo teisetumo klausima.

35Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, apeliantu E. A., J. V., J. V. ir J. G. itraukimo i byla klausimas išsprendžiamas panaikinant skundžiamaja Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarti ir sujungiant civilines bylas. Taigi, apeliantams igijus bendraieškiu procesini statusa UAB „Ignalinos statyba“ bankroto byloje Nr. B2-1517-480/2013, šis apeliantu atskirasis skundas laikytinas atskiruoju skundu ir del 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dalies, kuria paskirtas UAB „Ignalinos statyba“ bankroto administratorius. Kadangi civiline byla pagal kitu asmenu atskiruosius skundus del 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, yra Lietuvos apeliaciniame teisme (bylos Nr. 2-1612/2013), šis atskirasis skundas dalyje del bankroto administratoriaus paskyrimo perduotinas nagrineti i civiline byla Nr. 2-1612/2013, kurioje turetu buti atlikti CPK 318 straipsnyje ir IBI 10 straipsnio 8 dalyje nustatyti procesiniai veiksmai. Pažymetina, kad ieškovu siuloma administratoriaus kandidatura yra suderinta su Imoniu bankroto valdymo departamentu prie Ukio ministerijos (b. l. 149).

36Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas, vadovaudamasis CPK 3 straipsnio 6 dalimi, 136 straipsnio 4 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarti panaikinti.

38Sujungti Kauno apygardos teismo civiline byla Nr. B2-1799-480/2013 ir Kauno apygardos civiline byla Nr. B2-1517-480/2013, prie civilines bylos Nr. B2-1517-480/2013 prijungiant civiline byla Nr. B2-1799-480/2013.

39Priimti ieškovu E. A., J. V., J. V. ir J. G. atskiraji skunda del Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties dalies, kuria paskirtas UAB „Ignalinos statyba“ bankroto administratorius ir perduoti ji nagrineti i Lietuvos apeliacinio teismo civiline byla Nr. 2-1612/2013.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Arturas Driukas... 2. Teismas n u s t a t e :... 3. I. Ginco esme... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovu 5. Panevežio apygardos teismas, nustates, jog ieškovu E.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovai E. A., 10. 1. Panevežio apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. prieme nutarti trukumams... 11. 2. Kauno apygardos teisme iškelus bankroto byla pagal kitu asmenu... 12. 3. Palikus ieškini nenagrineta, ieškovai, nebudami bylos šalimis, prarado... 13. 4. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis užkerta kelia... 14. 5. Ieškovai yra darbuotojai, kuriu reikalavimai, kylantys iš nesumoketo darbo... 15. 6. Ieškovai teikia prieštaravimus paskirtam UAB „Ignalinos statyba“... 16. Atsiliepimu i atskiraji skunda negauta.... 17. III. Apeliacines instancijos teismo argumentai... 18. Apeliacines instancijos teisme sprendžiamas pirmosios instancijos teismo... 19. Imoniu bankroto procesas vykdomas pagal Imoniu bankroto istatyma (toliau –... 20. Teise siulyti teismui bankroto administratoriaus kandidatura iki bankroto bylos... 21. Teise istoti i byla bendraieškiu bankroto bylos iškelimo stadijoje imones... 22. Toks kreditoriu procesines padeties aiškinimas atitinka Lietuvos... 23. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, jog pagal teismu... 24. Bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalauja, kad bankroto bylos... 25. Nagrinejamu atveju iš byloje esanciu dokumentu ir teismu informacines sistemos... 26. Kauno apygardos teisme civiline byla Nr. B2-1517-480/2013 iškelta pagal 2013... 27. Panevežio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartis del bylos... 28. Ieškovai del Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties padave... 29. Iš faktiniu bylos aplinkybiu matyti, kad ieškovai i teisma kreipesi daugiau... 30. Kai Kauno apygardos teismas gavo Panevežio apygardos teismo perduota civiline... 31. Vadinasi, yra pagrindas daryti išvada, kad Kauno apygardos teismas, priimdamas... 32. Ivertinus aukšciau nurodytas aplinkybes, kad ieškovai i teisma kreipesi iki... 33. Pažymetina, kad apie procesini dokumenta teismas turi spresti pagal jo turini,... 34. LITEKO sistemos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m.... 35. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, apeliantu E. A., 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas, vadovaudamasis... 37. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarti panaikinti.... 38. Sujungti Kauno apygardos teismo civiline byla Nr. B2-1799-480/2013 ir Kauno... 39. Priimti ieškovu E. A., J. V.,